МОжу стаЛО ДІяти
Статус
Не допущено
Проєкт подано
25 січня 2023 року
Період реалізації проєкту
01 травня 2023 - 31 жовтня 2023
Номер проєкту
20230119-3339
Бюджет
678740 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
1. Підвищення рівня компетентностей молоді з метою формування у молоді культури соціального підприємництва, стимулювання до відкриття власної справи.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Розвиток підприємницького потенціалу Смілянської територіальної громади шляхом поглиблення знань у сфері соціального підприємництва та розвитку м’яких навичок серед молоді.
Актуальність програми
З огляду на результати проведеного соціологічного дослідження, визначені пріоритети та напрями розвитку міста, визначені в Стратегії (А.3.2. Поглиблення співпраці навчальних закладів та бізнесу. А.3.3. Створення умов для розвитку бізнес здібностей серед молоді), особливо актуальним для міста є розвиток підприємницького потенціалу та формування підприємницького мислення молоді. Проведене дослідження засвідчило, що більшість осіб працездатного віку, і зокрема молоді, мають бажання розвивати власну справу, однак є певні обмеження, основні з них: 1. Брак знань ведення підприємницької діяльності, особистісних компетенцій та навичок ведення бізнесу. 2. Невизначеність середовища ведення бізнесу в Україні, зокрема пов’язано із військовою агресією. 3. Відсутність належного рівня державної підтримки підприємництва, реального партнерства між органами місцевого самоврядування та бізнесом. Враховуючи вкрай складні соціальні умови в Україні, обумовлені війною, в пріоритеті наразі соціальне підприємництво, що покликані вирішити соціальні проблеми та задовольнити потреби суспільства. Під час війни, та особливо після перемоги України гостро постане потреба в молодих кадрах, які здатні підняти економіку з руїн та швидко вивести країну на траєкторію стрімкого соціально-економічного зростання. Тому вкрай важливо сьогодні не лише навчити молодь основам ведення бізнесу, а й сформувати у них принципово новий соціально орієнтований економічний тип мислення.
Очікувані результати
Короткострокові
1. Отримання знань та практичних навичок щодо соціального підприємництва, започаткування власної справи та особливостей здійснення підприємницької діяльності в сучасних умовах 2. Встановлення контактів активної молоді між собою 3. Виявлення потенційно активних учасників громади серед молоді 4. Формування банку ідей щодо розвитку соціального підприємництва в Смілянській територіальній громаді 5. Розкриття підприємницького потенціалу молоді та стимулювання до активних дій
Показати повний опис
Довгострокові
1. Формування осередку активних лідерів, які володіють знаннями та навичками соціального підприємництва, які будуть визначати розвиток підприємницького потенціалу громади в майбутньому 2. Реалізація ідей щодо власної справи 3. Реалізація та розвиток підприємницького потенціалу молоді та залучення інших учасників до активних дій
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Кількість учасників, які пройшли 1 та 2 етапи навчання за програмами: «Підприємницьке мислення і soft skills як основні якості майбутніх лідерів», «Соціальне підприємництво: від розуміння до дії» - 120 осіб. Кількість учасників, які прийняли участь у навчальній поїздці – 60 осіб. Кількість учасників, які пройшли навчання в таборі «Можу стаЛО Діяти» – 30 осіб. Кількість годин тренінгових занять – 144 год. Карта проектів Смілянської територіальної громади – 1 од. Підготовлені бізнес-плани соціального підприємництва в Смілянській міській територіальній громаді з подальшим поданням на конкурси грантового фінансування підприємницьких ідей – 4 од. Оприлюднення інформації щодо проекту та його результатів: мінімум 15 постів в соціальних мережах, мінімум 2 новини на офіційному сайті Смілянської міської ради, мінімум 2 сюжети місцевими ЗМІ.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Визначені ідеї щодо соціального підприємництва Виявлені майбутні лідери громади Формування осередку молодих лідерів, які володіють знаннями та навичками щодо розвитку соціального підприємництва Інформування громадськості та стимулювання інтересу щодо теми соціального підприємництва в громаді Реалізація стратегічних напрямів розвитку громади
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
1-й етап тренінгів «Підприємницьке мислення і soft skills як основні якості майбутніх лідерів»
Всього учасників (з них жінок)
120 (80) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10 (5) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
12 (8) осіб
Захід
2-й етап тренінгів «Соціальне підприємництво: від розуміння до дії»
Всього учасників (з них жінок)
120 (80) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10 (5) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
12 (8) осіб
Захід
Навчальна поїздка
Всього учасників (з них жінок)
60 (40) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
2 (1) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (5) осіб
Захід
Молодіжний табір «МОжу стаЛО ДІяти
Всього учасників (з них жінок)
30 (20) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
1 (1) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
5 (4) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Кількість осіб, яких планується охопити виконанням (реалізацією програми (проекту, заходу): безпосередня участь (навчання) – 120 відібраних учасників, опосередкована участь (учасники конкурсних відборів) – 1500 осіб.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підприємницьке мислення і soft skills як основні якості майбутніх лідерів
Завдання
Організувати проведення 1-го етапу тренінгів
Опис заходів для здійснення етапу
1. Розробити тренінгову програму «Підприємницьке мислення і soft skills як основні якості майбутніх лідерів», що передбачає рокриття основних тем: емоційний інтелект і критичне мислення, комунікативні навички та робота в команді, конфлікт-менеджмент, адаптивність і крос-функціональність, проектний менеджмент. 2. Провести відбір учасників 1-го етапу тренінгів 3. Закупити та підготувати необхідні матеріали для проведення тренінгової програми. 4. Організувати проведення тренінгової програми «Підприємницьке мислення і soft skills як основні якості майбутніх лідерів»
Строк реалізації етапу
01 травня 2023 — 31 травня 2023
Відповідальний виконавець
Матвєєнко Євген Ігорович, менеджер проєкту
Етапи реалізації
Соціальне підприємництво: від розуміння до дії
Завдання
Організувати проведення 2-го етапу тренінгів
Опис заходів для здійснення етапу
1. Розробити тренінгову програму «Соціальне підприємництво: від розуміння до дії», що передбачає розкриття основних тем: поняття соціального підприємництва, планування власної справи: від ідеї до бізнес-плану, фінанси соціального підприємництва: від залучення до прибутку, особливості здійснення підприємницької діяльності в Україні (реєстрація, діловодство, бухгалтерський облік та податкова звітність), соціальна орієнтація бізнесу. 2. Провести відбір учасників 2-го етапу тренінгів. 3. Закупити та підготувати необхідні матеріали для проведення тренінгової програми. 4. Організувати проведення тренінгової програми «Соціальне підприємництво: від розуміння до дії»
Строк реалізації етапу
01 червня 2023 — 30 червня 2023
Відповідальний виконавець
Матвєєнко Євген Ігорович, менеджер проєкту
Етапи реалізації
Навчальна поїздка
Завдання
Організувати навчальну поїздку для учасників (2 етапи)
Опис заходів для здійснення етапу
1. Провести відбір учасників навчальної поїздки для ознайомлення з прикладами успішної справи серед учасників попередніх етапів, які успішно закінчили два тренінгових курси 2. Розробити маршрут навчальної поїздки 3. Організувати проведення навчальної поїздки для 60 відібраних учасників (в 2 етапи по 30 осіб)
Строк реалізації етапу
01 липня 2023 — 31 липня 2023
Відповідальний виконавець
Матвєєнко Євген Ігорович, менеджер проєкту
Етапи реалізації
Молодіжний табір майбутніх підприємців
Завдання
Організувати 3-х денний табір «МОжу стаЛО ДІяти» для учасників
Опис заходів для здійснення етапу
1. Сформувати склад учасників 3-го етапу тренінгів (із числа учасників попередніх етапів) 2. Розробити програму табору «МОжу стаЛО ДІяти», в тому числі тренінг «Гараж ідей: проєктування власної справи», що передбачає розкриття тем: проектування ідеї соціального підприємництва, особливості написання бізнес-плану, практичні кроки та поради щодо втілення бізнес-плану. 3. Визначити заклад, на базі якого буде організовано проведення 3-денного табору, в першу чергу керуючись критеріями безпеки 4. Забезпечити харчування та проживання учасників 4. Реалізувати програму табору «МОжу стаЛО ДІяти» 5. Організувати якісне дозвілля учасників на засадах командоформування
Строк реалізації етапу
01 серпня 2023 — 30 вересня 2023
Відповідальний виконавець
Матвєєнко Євген Ігорович, менеджер проєкту
Етапи реалізації
Соціальне підприємництво в дії
Завдання
Організувати посттренінговий супровід учасників проєкту
Опис заходів для здійснення етапу
1. Забезпечити консультаційний супровід учасників у процесі написання бізнес плану 2. Підготувати бізнес-плани для подання на конкурси грантового фінансування, в тому числі на Конкурс проектів власної справи, що передбачений Стратегією розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року.
Строк реалізації етапу
30 вересня 2023 — 31 жовтня 2023
Відповідальний виконавець
Матвєєнко Євген Ігорович, менеджер проєкту
Етапи реалізації
Інформування та звітування
Завдання
Оприлюднити результати проекту та забезпечити подання підсумкового звіту
Опис заходів для здійснення етапу
1. Забезпечити поширення інформації щодо проекту та його реалізації в соціальних мережах, на сайті Смілянської міської ради та місцевими ЗМІ 2. Відзвітуватися по результатам виконання проєкту
Строк реалізації етапу
01 травня 2023 — 31 жовтня 2023
Відповідальний виконавець
Матвєєнко Євген Ігорович, менеджер проєкту
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Робота по проєкту буде висвітлюватись у місцевих групах локальних мереж у фейсбук: https://www.facebook.com/groups/1817668775217343, https://www.facebook.com/groups/530629790644240, https://www.facebook.com/groups/681705238706835

А також на сторінці Молодіжного простору «Всі Свої», що створений на базі ГО «Прогресивна молодь+» у фейсбук та інстаграм: https://www.facebook.com/YouthCenterVsiSvoi,  https://www.instagram.com/vsi_svoi_smila/

Окремо, налагоджені стосунки та є попередня домовленість про висвітлення реалізації проєкту на офіційному сайті Смілянської міської Ради, офіційному телеграм-каналі Смілянського міського голови та у місцевих ЗМІ: Телекомпанія «Сміла-ТВ» https://www.facebook.com/profile.php?id=100063075287146, Сміла.City https://www.facebook.com/Smila.City

Кожен окремий етап реалізації проєкту буду висвітлюватись в день його завершення або на наступний день.


Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Проєкт «МОжу стаЛО Діяти» є частиною Програми розвитку підприємництва в Смілянській міській територіальній громаді та відповідає пріоритетному напряму Стратегії розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року (далі – Стратегії): А. Місто розвиненого бізнесу зі сприятливими умовами для інвестування. В Плані реалізації стратегії передбачено проведення конкурсу ідей соціального підприємництва з подальшим грантовим фінансуванням. Також цей Проєкт є частиною масштабного проекту створення Центру підтримки підприємництва в м. Сміла як осередок налагодження партнерських відносин між бізнесом, громадським сектором та владою. Нові виклики, які ніколи, обумовлюють необхідність соціального партнерства на засадах міжсекторальної співпраці та концентрації зусиль на вирішенні спільних проблем міста задля сталого розвитку громади та пришвидшення перемоги України.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux