Курс Молодого Бандерівця – 2023
Статус
Переможець
Проєкт подано
25 січня 2023 року
Період реалізації проєкту
01 квітня 2023 - 01 липня 2023
Номер проєкту
20230121-3352
Бюджет
336749 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
3. Підвищення рівня компетентностей молоді з метою реінтеграції молоді з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Метою проєкту “Курс Молодого Бандерівця – 2023” є залучення молоді з числа тимчасово переміщених осіб у громадську діяльність шляхом надання необхідних для цього знань, навичок та інструментів; розвиток серед молоді громадянських компетентностей (у тому числі формування розуміння потреби у навчанні протягом життя, критичного мислення, готовності та вміння діяти самостійно, знати і відстоювати свої права, вміння швидко адаптуватися до нових умов, нести відповідальність за свої дії та власне життя, об’єктивно оцінювати і реагувати на нові виклики, приймати рішення, керувати емоціями, розв’язувати проблеми, висловлювати і логічно обґрунтовувати власну думку, розвиток медіаграмотності, лідерства, утвердження принципів доброчесності і антикорупційних принципів, посилення відповідального ставлення до навколишнього природнього середовища тощо); формування у молоді проактивної патріотичної позиції; надання молодим людям можливості для реалізації отриманих впродовж навчання навичок.
Актуальність програми
Сьогодні існує багато викликів, пов’язаних з необхідністю самореалізації та розвитку потенціалу молоді в Україні, її участі та реінтеграції молоді з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України у суспільне життя. Працювати над розвитком неформальної освіти та залученням молоді із числа тимчасово переміщених осіб до громадського активізму є одним з пріоритетних завдань сьогодення, адже швидко змінювати своє мислення та генерувати нові ідеї у громаді вдається саме молодому поколінню, яке піклується про своє майбутнє та розуміє, що добробут та розвиток України залежить насамперед від їхніх дій та ініціатив. За даними програми USAID DOBRE міжнародної організації Global Communities “найважливіше, про що говорить молодь – це нестача потрібних навичок та вмінь. Найбільш затребуваним, згідно з проведеним дослідженням, є навчання з проектного менеджменту – 46% опитуваних. Важливо навчити молодих людей, як артикулювати свої потреби та бажання у громаді, не просто просити, а лобіювати свої інтереси”. Також 44% молоді вважає, що вони можуть незначно вплинути на те, що відбувається в Україні (дані дослідження Міністерства молоді та спорту України). В більшості це відбувається через те, що молодь не знає, яким чином вона може долучитися до державотворчих процесів. Виходячи з вищенаведених базових потреб та проблем молоді, ми працюємо над розвитком проєкту, який може надати не лише мотивацію до певних активних дій, але і базові навички.
Очікувані результати
Короткострокові
Впродовж реалізації проєкту буде проведено 10 заходів неформальної освіти: Форум проактивної молоді; П’ять дводенних семінарів у Львові, Тернополі, Чернівцях, Івано-Франківську та Києві; Три одноденні семінари у Хмельницьку, Луцьку та Мукачеві; Підсумкова конференція координаторів проєкту.
Показати повний опис
Довгострокові
В довгостроковій перспективі проєкт дасть змогу підвищити рівень громадської активності серед молоді ВПО, розширити мережі громадських активістів та організацій-партнерів з неформальної освіти, створити кола однодумців серед молоді в регіонах для спільної громадської діяльності та активізувати молодь в регіонах для втілення набутого досвіду в регіональних проектах.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Очікується, що в проєкт буде залучено 320 молодих людей, які будуть безпосередніми учасниками (орієнтовно 150 дівчат та 170 хлопців). Зокрема в першому заході “Форум активної молоді” візьме участь 100 учасників з 15 регіонів України, в семінарах у Львові, Тернополі, Києві, Івано-Франківську та Чернівцях — по 25 учасників в тому числі тимчасово переміщені особи. У Хмельницькому, Луцьку і Мукачево — по 20 учасників з відповідних регіонів, а також 15 учасників підсумкової конференції координаторів проєкту. Також за допомогою інформаційної кампанії планується охопити понад 40 тис. осіб.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Внаслідок реалізації проєкту учасниці та учасники матимуть змогу інтегруватися у нових громадах через, громадську активність та самозайнятості.Проєкт направлений на зміну світогляду щодо власної відповідальності як особи, члена сім’ї, громадянина, лідера свого середовища. В результаті проєкту очікується підвищення рівня активності, усвідомлення у виборі та прийнятті рішень в учасників.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
I захід: форум проактивної молоді
Всього учасників (з них жінок)
100 (60) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10 (5) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
60 (30) осіб
Захід
II захід: семінар в м. Київ
Всього учасників (з них жінок)
25 (12) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
15 (6) осіб
Захід
III захід: семінар в м. Львів
Всього учасників (з них жінок)
25 (12) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
15 (6) осіб
Захід
IV захід: семінар в м. Тернопіль
Всього учасників (з них жінок)
25 (8) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
15 (7) осіб
Захід
V захід: семінар в м. Івано-Франківськ
Всього учасників (з них жінок)
25 (8) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
15 (0) осіб
Захід
VІ захід: семінар в м. Чернівці
Всього учасників (з них жінок)
25 (10) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
15 (7) осіб
Захід
VІІ захід: семінар в м. Хмельницький
Всього учасників (з них жінок)
25 (10) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
15 (7) осіб
Захід
VIII захід: семінар в м. Луцьк
Всього учасників (з них жінок)
25 (10) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
15 (7) осіб
Захід
IХ захід: семінар в м. Мукачево
Всього учасників (з них жінок)
25 (8) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
12 (7) осіб
Захід
Х захід: підсумкова конференція
Всього учасників (з них жінок)
15 (6) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
3 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Цільовою аудиторією проєкту є молодь віком від 16 до 28 років з усіх регіонів України, в тому числі внутрішньо переміщені особи. Зокрема це учні шкіл, студенти закладів вищої освіти та їх випускники, представники та волонтери організацій громадянського суспільства, молодь, зацікавлена у самозайнятості та в громадському активізмі.
План реалізації програми
Етапи реалізації
I захід: форум проактивної молоді
Завдання
Реалізація (проведення) заходу форум проактивної молоді
Опис заходів для здійснення етапу
- збір учасників у Києві, доїзд на місце проведення форуму; - виконання програми; форуму учасників Курсу Молодого Бандерівця попередніх років, обмін досвідом, визначення пріоритетних тем для лекцій на 2023 рік, нетворкінг; роз’їзд учасників.
Строк реалізації етапу
08 квітня 2023 — 09 квітня 2023
Відповідальний виконавець
Вовк В.Я. (керівник проєкту)
Етапи реалізації
Підготовчий етап до семінарів КМБ (II-ІX заходи)
Завдання
Розпрацювання програми семінарів КМБ
Опис заходів для здійснення етапу
- детальне розпрацювання програми Курсу Молодого Бандерівця на 2023 рік для одноденних та дводенних семінарів; - затвердження тренерських команд; -підготовка лекційного матеріалу, презентацій по визначеним темам семінарів.
Строк реалізації етапу
10 квітня 2023 — 16 квітня 2023
Відповідальний виконавець
Вовк В.Я. (керівник проєкту)
Етапи реалізації
Підготовчий етап до семінарів КМБ (II-ІX заходи)
Завдання
Планування та проведення зголошувальної кампанії II-ІX заходів
Опис заходів для здійснення етапу
- розпрацювання інформаційних меседжів про захід; - розповсюдження інформації про семінари КМБ у соціальних мережах; - проведення співбесід з учасниками; - збір документів учасників; - відвідування теле- та радіоефірів; - розміщення агітаційних плакатів по містах.
Строк реалізації етапу
16 квітня 2023 — 15 травня 2023
Відповідальний виконавець
Саламовська Т.В. (керівник інформцентру ГО “МНК”)
Етапи реалізації
Підготовчий етап до семінарів КМБ (II-ІX заходи)
Завдання
Підготовка матеріально-технічної бази II-ІX заходи
Опис заходів для здійснення етапу
- укладення попередніх домовленостей щодо оренди необхідного обладнання; - укладання попередніх домовленостей щодо проживання лекторів та надання послуг харчування учасникам; - закупівля канцелярського приладдя; - замовлення виготовлення сувенірної та поліграфічної продукції.
Строк реалізації етапу
20 квітня 2023 — 15 травня 2023
Відповідальний виконавець
Вовк В.Я. (керівник проєкту)
Етапи реалізації
Проведення семінарів КМБ у 8 містах (II-ІX заходи)
Завдання
Реалізація (проведення) II-ІX заходів
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення трьох одно- та п'яти дводених семінарів у Київській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернігівській, Хмельницькій, Волинській та Закарпатській областях. В програмі семінарів: навчання критичного мислення, висловлювання та обґрунтування власних думок; учасники дізнаються, як знайти однодумців та побудувати команду; як виокремити проблему громади та побудувати для її вирішення громадську кампанію; як втілювати ідеї та ініціативи у громадських проектах; як співпрацювати з владою; як залучати волонтерів та ресурси; як працювати зі ЗМІ та будувати комунікацію. В практичній частині семінару учасники розроблятимуть ідеї та практичні шляхи вирішення конкретних локальних проблем громади.
Строк реалізації етапу
15 травня 2023 — 15 червня 2023
Відповідальний виконавець
Вовк В.Я. (керівник проєкту)
Етапи реалізації
XI захід: підсумкова конференція координаторів
Завдання
Проаналізувати результати та успішність проекту
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення дводенної підсумкової конференції, під час якої команда організаторів та тренери Курсу Молодого Бандерівця проведуть аналіз реалізації проекту, оцінять його ефективність, зафіксують кращі практики цьогорічного курсу на майбутнє.
Строк реалізації етапу
17 червня 2023 — 18 червня 2023
Відповідальний виконавець
Вовк В.Я. (керівник проєкту)
Етапи реалізації
Підбиття підсумків та звітування по проєкту Завдання
Завдання
Фіналізація роботи із проєктом
Опис заходів для здійснення етапу
- опрацювання анкет-відгуків про заходи проекту, зібраних в учасників; -рефлексія робочої групи; - опрацювання подальших перспектив роботи із залученою молоддю; - написання звітів.
Строк реалізації етапу
18 червня 2023 — 30 червня 2023
Відповідальний виконавець
Вовк В.Я. (керівник проекту)
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

В процесі реалізації проєкту заплановане розпрацювання комунікаційної стратегії, яка

включатиме детальний перелік методів та каналів інформування цільової аудиторії про

заходи, передбачені проєктом.


Зокрема інформування громадськості про проєкт заплановано через:

офіційні соціальні мережі ІГС, що реалізовує проєкт (ГО “МНК”) та заходів самого

проєкту (сторінка “Курс Молодого Бандерівця”) у Facebook та Instagram;

офіційний сайт ІГС, що реалізовує проєкт (ГО “МНК”);

ресурси інформаційних партнерів ІГС, що реалізовує проєкт (онлайн-видання

“Український Погляд”, “Націоналістичний Портал” “Українська інформаційна

служба”, “Опад”; газети “Шлях Перемоги”, “День”, “Україна молода”; закордонні

ЗМІ української діаспори);

телебачення та радіомовлення (радіостанції Армія FM, Суспільне радіо, Суспільне

телебачення, інші всеукраїнські та регіональні телеканали).

Всеукраїнські та регіональні онлайн-видання (зокрема Історична Правда, Радіо

Свобода, Громадський простір, ресурсний центр Гурт та інші);

лідери думок та YouTube-блогери, які сприятимуть висвітленню заходів в рамках

проєкту.


Втілення інформаційної кампанії планується розпочати за півтора місяця до першого

заходу. Прогнозоване інформаційне охоплення — понад 40 000 людей через різні канали

комунікації (соціальні мережі, ЗМІ, інформаційних партнерів).

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Здобуті знання та навички, досвід та компетентності надалі будуть використані для реалізації заходів з виховання молоді, залучення до громадського життя. Передбачається, що учасники проєкту приєднається до інститутів громадянського суспільства, зокрема до ГО “МНК” та в перспективі вже самі реалізовуватимуть проєкти, спрямовані на підвищення рівня компетентностей молоді, розвитку у неї громадянської позиції; братимуть участь у інших суспільно значущих заходах та процесах в Україні.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux