Резильєнтність як відповідь війні: найдієвіший чинник виживання
Статус
Не допущено
Проєкт подано
25 січня 2023 року
Період реалізації проєкту
11 квітня 2023 - 29 грудня 2023
Номер проєкту
20230125-3426
Бюджет
280460 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
2. Підвищення рівня компетентностей молоді з метою сприяння гармонійному психічному розвитку молоді, формування у молоді культури безпеки життєдіяльності.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Формування та підтримка психологічної стабільності та резильєнтності молоді в умовах війни
Актуальність програми
Військова агресія рф не зламала українську націю, а навпаки, проявила її найкращі, історично сформовані якості, такі, як волелюбство, хоробрість та емпатію. Саме солідарність українського народу формує його життєстійкість, і його не зламати. Попри ці унікальні риси, кожен громадянин відчуває на собі не тільки фізичне, а в першу чергу емоційне виснаження, саме тому ми потребуємо психологічної підтримки, а в окремих випадках, психологічної допомоги. Одним з суспільних інструментів підтримки населення і допомоги в подоланні труднощів військового стану є формування та/або посилення резильєнтності - здатності людини впоратись зі складними життєвими подіями та відновлюватись після труднощів і стресу. З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, Волинь прийняла 76 136 ВПО, з яких більше 10 000 осіб складає молодь. Багато з них втратили важливе і цінне з звичного стилю життя, а вимушений переїзд викликає відчуття невпевненості та страху за майбутнє, тривожність та депресію. Потрібно їх підтримати і охопити кваліфікованою психологічною допомогою, щоби вони стали підтримкою своїм дітям. А це - про відновлення і відродження нації.
Очікувані результати
Короткострокові
Зниження рівня тривожності, депресивності та поведінкових розладів у молоді і відновлення внутрішніх ресурсів.
Показати повний опис
Довгострокові
Шляхом отримання нових знань, методів та технік самодопомоги у молодіжному середовищі, ми прагнемо при реалізації даного проєкту, досягнути наступних довготривалих результатів: підвищення рівня стресостійкості, здатності розуміти і управляти емоціями, вміння проживати травмуючі події, активізація механізмів самозцілення, підвищення рівня адаптації до нових умов. Зменшення рівня соціальної напруги через розуміння позицій та інтересів кожного з учасників конфлікту через медіацію ( альтернативного виду врегулювання конфлікту (спору) шляхом ведення структурованого переговорного процесу між сторонами конфлікту за допомогою одного або декількох медіаторів). Представники цільової групи, які пройдуть навчання в рамках проєкту отримають сертифікат з базових навичок медіатора та зможуть використовувати здобуті навички медіатора у своїй основній професійній діяльності. В результаті буде розроблено методику роботи для стабілізації психоемоційних станів молоді в кризові періоди.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
1.Кількість осіб, які взяли участь у заходах проєкту (104 особи) 2. Кількість надрукованого та розповсюдженого інформаційно-методичного матеріалу (монографія - 50 екземплярів , інформаційні буклети - 120 екземплярів) 3. Кількість повідомлень у ЗМІ про реалізацію проєкту, не менше 20 повідомлень 4. Кількість осіб, які взяли участь у моніторингу та аналізі психо-емоційного стану - 104 особи
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Подолання наслідків стресу, зниження рівня тривожності, депресивності, підвищення рівня самооцінки та вироблення резильєнтності серед молоді (в тому числі ВПО)
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Початок реалізації проєкту (проведення стартової конференції)
Всього учасників (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
4 (2) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
2 (1) осіб
Захід
Психодіагностика молоді
Всього учасників (з них жінок)
104 (36) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
3 (2) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
52 (18) осіб
Захід
Моніторинг психоемоційного стану молоді та розробка корекційних програм
Всього учасників (з них жінок)
104 (36) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
3 (2) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
52 (18) осіб
Захід
Реалізація методик та технік щодо стабілізації психічного здоров'я молоді
Всього учасників (з них жінок)
104 (36) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
3 (2) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
52 (18) осіб
Захід
Навчальний етап медіації
Всього учасників (з них жінок)
20 (10) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
4 (2) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (5) осіб
Захід
Завершення реалізації проекту (проведення заключної конференції, підготовка та друк монографії, фінальна звітність)
Всього учасників (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
4 (2) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
2 (1) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
молодь віком від 17 до 35 років з 9-ти регіонів України
План реалізації програми
Етапи реалізації
Початок реалізації проєкту (проведення стартової конференції)
Завдання
Поінформування громадськості та учасників проєкту про початок реалізації проекту, його мету та заходи
Опис заходів для здійснення етапу
1. Організація та проведення стартової конференції. 2. Підготовка інформаційних повідомлень та розміщення їх у електронних ЗМІ, інформації на телебаченні, соціальних мережах, веб-сайтах партнерів. Розсилка інформації про проект електронною поштою
Строк реалізації етапу
11 квітня 2023 — 30 квітня 2023
Відповідальний виконавець
Майборода О.Л. - експерт
Етапи реалізації
Психодіагностика молоді
Завдання
Проведення психодіагностики молоді з метою визначення психоемоційного стану та підбір корекційних програм
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення за допомогою психодіагностичних методик заходів, спрямованих на збір діагностичної інформації щодо виявлення тривожних та депресивних станів, ознак порушення психологічної стійкості і адаптації до нових умов у молодіжному середовищі, вміння вирішувати конфліктні ситуації
Строк реалізації етапу
01 травня 2023 — 31 травня 2023
Відповідальний виконавець
Майборода О.Л. - експерт, Жук О.М. - експерт, Савчук Н.А. - експерт
Етапи реалізації
Моніторинг психоемоційного стану молоді та розробка корекційних програм
Завдання
Обробка даних, обговорення з фахівцями результатів анкетування та підбір корекційних програм
Опис заходів для здійснення етапу
Розробка та підбір методик, технік та прийомів щодо корекції та стабілізації психоемоційних станів у молодіжному середовищі. (сюди можна додати круглий стіл для обговорення результатів)
Строк реалізації етапу
01 червня 2023 — 31 серпня 2023
Відповідальний виконавець
Майборода О.Л. - експерт, Жук О.М. - експерт, Савчук Н.А. - експерт
Етапи реалізації
Реалізація методик та технік щодо стабілізації психічного здоров'я молоді
Завдання
Запровадження корекційних програм щодо підвищення резільєнтності молоді та формування у них розуміння гармонійного психічного розвитку
Опис заходів для здійснення етапу
1.Арт-терапія "Психопрофілактика тривожних станів засобами арт-терапії" 2.Тренінг "Емоційний контроль. Регуляція емоцій в умовах війни" 3.Арт-Терапія "Арт-терапевтичні техніки зцілення під час війни" 4. Індивідуальне консультування з використанням корекційних технік і прийомів 5. Використання біологічного зворотного зв'язку - сучасної технології, яка дає можливість дослідити техніку розуму - тіла і є свого роду “фізіологічним дзеркалом” людини, в якому відображаються її внутрішні процеси.
Строк реалізації етапу
01 вересня 2023 — 31 жовтня 2023
Відповідальний виконавець
Майборода О.Л. - експерт, Жук О.М. - експерт, Савчук Н.А. - експерт
Етапи реалізації
Навчальний етап медіації
Завдання
Підготовка, проведення та навчання процесу медіації.
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення тренінгів щодо опанування базових навичок медіатора.
Строк реалізації етапу
01 листопада 2023 — 30 листопада 2023
Відповідальний виконавець
Майборода О.Л. - експерт, Карпінська Н.В. - експерт
Етапи реалізації
Завершення реалізації проекту (проведення заключної конференції, підготовка та друк монографії, фінальна звітність)
Завдання
Обробка даних щодо результатів запроваджених методик.
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка та друк монографії Проведення завершальної конференції з оголошенням результатів проєкту. Звітність
Строк реалізації етапу
01 грудня 2023 — 29 грудня 2023
Відповідальний виконавець
Майборода О.Л. - експерт, Жук О.М. - експерт, Савчук Н.А. - експерт
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

1. Листи до керівників профільних департаментів міста та області(квітень 2023);

2. Подання матеріалів у друкованих ЗМІ (статті готує персонал проекту протягом усього проекту) «Волинська газета» - газета, серед засновників якої Волинська обласна державна адміністрація, наклад – 7 тис. примірників, власний Інтернет - сайт http://volga.lutsk.ua/;

3. Подання інформації на телебаченні Волинські новини – http://www.volynnews.com/news, 12 канал https://12kanal.com/ Суспільне Луцьк https://vo.suspilne.media/ (протягом усього проекту);

4. Подання інформації в Інтернет на сайті ЛНТУ https://lntu.edu.ua, Департаменту соціальної політики Луцької міської ради http://www.social.lutsk.ua/, Депертаменту молоді та спорту Луцької міської ради https://www.lutskrada.gov.ua, молодіжної ради Волині https://www.facebook.com/youthcouncilofvolyn/, ДонНТУ https://donntu.edu.ua/  (розміщення фотографій та відео із заходів протягом усього проекту).  

5. Проведення прес-конференцій(квітень 2023, грудень 2023);

6. Розміщення інформації про проект та його досягнення в соціальних мережах  Facebook, Telegram та Instagram (створення власних сторінок проекту).

Для забезпечення висвітлення роботи проекту буде налагоджена співпраця із партнерами проекту, зокрема Департаментом молоді і спорту Луцької міської ради, Департаментом соціальної політики Луцької міської ради, молодіжною радою Волині, Донецьким національним технічним університетом та Луцьким національним технічним університетом.

 Для розповсюдження інформації про результати роботи проекту, буде підготовлено монографію. Вона міститиме інформацію про розроблену методику та способи її застосування, і буде розміщена на сайті ЛНТУ у вільному доступі.

Результати проекту буде відображено у соціальному ролику, який буде поширено соціальними мережами  Facebook, Telegram та Instagram, ТікТок та YouTube.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
В рамках даного проекту буде розроблена методика підвищення резильєнтності молоді, локальна зона психодіагностики, зона інтенсивної терапії з використанням апарату BIOFEEDBACK, тести та методичні матеріали.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux