Дизаріум
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
25 січня 2023 року
Період реалізації проєкту
03 квітня 2023 - 30 листопада 2023
Номер проєкту
20230125-3436
Бюджет
613500 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
3. Підвищення рівня компетентностей молоді з метою реінтеграції молоді з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Проєкт має на меті сприяти розвитку творчості та інновацій серед молоді, популяризації роботи у креативних індустріях, творенню креативної спільноти шляхом організації дизайнерського заходу “Дизаріум” у 2023 року.
Актуальність програми
1) Сфера дизайну та загалом креативні індустрії стимулюють інновації та диверсифікацію, є важливим фактором у зростаючому секторі послуг, підтримують підприємництво, сприяють створенню робочих місць, культурному розмаїттю та формуванню інклюзивного суспільства. У часи невизначеності нам потрібні нові ідеї щодо того, як покращити нашу економіку та суспільство, і відповідь може дати дизайн. Згідно із національним форсайт-дослідження «Україна – 2035: людський капітал та ринок праці» (https://rise.articulate.com/share/FqXBZkXdzB2CPjn0ZdLFMeQiPDHh8D36#/lessons/KrSXdGNTec8CeOj3Ag0JXPzbMdpJ8o57), у перспективі до 2035 року серед професій, які будуть затребуваними і популярними, є саме професії у сфері дизайну або кроссекторальної взаємодії, що включає дизайн. 2) Загалом кількість масштабних заходів у період війни є доволі незначною, тим більше, якщо говорити про специфічні сфери, такі як дизайн. Більшість заходів організовує бізнес-середовище і, відповідно, широка аудиторія має до них обмежений доступ. Натомість наш захід стане платформою для знайомства, взаємодії та нетворкінгу як для професіоналів, так і початківців і тих, хто зацікавлений у даній сфері. 3) Завдяки нашій діяльності, ми розуміємо, що існує попит серед молоді на заходи, які стосуються дизайну. Підтвердженням цього є відвідуваність наших заходів. У період з квітня по грудень 2022 року включно, нам вдалося реалізувати 638 подій і заходів на теми дизайну та креативних індустрій, які відвідали 6878 осіб.
Очікувані результати
Короткострокові
1) проведено 1 захід 2) захід відвідало принаймні 600 осіб (40% - чоловіки, 60% - жінки), з них 25% - внутрішньо переміщені особи 3) залучено принаймні 20 спікерів (50% - чоловіки, 50% - жінки) 4) залучено принаймні 20 волонтерів 5) промокампанією заходу охоплено близько 15 тис. осіб
Показати повний опис
Довгострокові
1) підвищено рівень зацікавлення молоді сферою дизайну та креативних індустрій 2) сформовано комюніті дизайнерів, яка включає представників сфери з усієї України 3) завдяки впливу проєкту, створено більше навчальних можливостей у сфері дизайну для молоді
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
1) 600 учасників заходу 2) залучено 20 спікерів 3) залучено 20 волонтерів 4) промокампанією охоплено 15 тис. осіб
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
1) рівень задоволення учасників якістю проведення заходу - принаймні 80% (визначається після заходу шляхом опитування) 2) рівень задоволення учасників програмою заходу складає принаймні 80% (визначається після заходу шляхом опитування) 3) рівень задоволення волонтерів якістю волонтерства складає принаймні 80% (визначається після заходу шляхом опитування).
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Дизаріум
Всього учасників (з них жінок)
600 (360) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
30 (20) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
150 (95) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Пряма цільова аудиторія проєкту включає молодь віком 18-35 років з різних регіонів України, у тому числі внутрішньо переміщених осіб: - це люди, які цікавляться дизайном, прагнуть розвиватися у цій сфері, але не знають, з чого розпочати. У них немає або є незначний досвід роботи у сфері дизайну, проте, вони хочуть розширити коло знайомств і потрапити у середовище однодумців. - це люди, які працюють у сфері дизайну, володіють певним досвідом і готові ним ділитися з іншими. Вони хочуть розширити мережу однодумців для обміну ідеями і досвідом, а також завжди бути в курсі тенденцій у сфері креативних індустрій, зокрема дизайну.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Ініціювання проєкту
Завдання
- Формування команди проєкту - напрацювання концепції проєкту
Опис заходів для здійснення етапу
- проведення зустрічі команди і визначення зон відповідальності кожного члена команди - здійснення аналізу потреб цільової аудиторії - проведення зустрічей щодо формування концепції заходу - проведення аналізу зацікавлених сторін проєкту
Строк реалізації етапу
03 квітня 2023 — 01 травня 2023
Відповідальний виконавець
Юрій Бакай
Етапи реалізації
Підготовка проєкту
Завдання
- напрацювання програми заходу - розробка фандрейзингової стратегії - розробка комунікаційної стратегії - визначення наявних ресурсів
Опис заходів для здійснення етапу
- проведення зустрічей команди для напрацювання програми заходу - здійснення опитувань аудиторії щодо програми заходу - аналіз наявних ресурсів організації - проведення зустрічей щодо розробки комунікаційної стратегії - створення документу із прописаною комунікаційною стратегією - проведення зустрічей щодо розробки фандрейзингової стратегії - створення документу із прописаною фандрейзинговою стратегією
Строк реалізації етапу
01 травня 2023 — 01 червня 2023
Відповідальний виконавець
Юрій Бакай
Етапи реалізації
Виконання проєкту
Завдання
- розподіл і управління ресурсами - залучення нових ресурсів - реалізація фандрейзингової стратегії - реалізація комунікаційної стратегії - наповнення програми заходу - здійснення оплат послуг підрядників
Опис заходів для здійснення етапу
- організація заходів у рамках фандрейзингової кампанії (контактування потенційних партнерів і донорів, проведення зустрічей, узгодження умов співпраці тощо) - публікація запланованих матеріалів на інформаційних ресурсах проєкту - налагодження співпраці із медіа-партнерами - запуск реєстрації для відвідувачів заходу - планування і вирішення логістичних питань заходу - набір команди волонтерів і їх менеджмент - укладання договорів із підрядниками і проведення оплат
Строк реалізації етапу
01 червня 2023 — 30 вересня 2023
Відповідальний виконавець
Юрій Бакай
Етапи реалізації
Проведення заходу
Завдання
-реалізація програми заходу -забезпечення медіа висвітлення проєкту -менеджмент команди -комунікація зі спікерами, партнерами, учасниками
Опис заходів для здійснення етапу
- підготовка локації - забезпечення супроводу й інформування спікерів та партнерів заходу - менеджмент дотримання часових рамок
Строк реалізації етапу
01 жовтня 2023 — 15 жовтня 2023
Відповідальний виконавець
Юрій Бакай
Етапи реалізації
Оцінка та звітування
Завдання
- оцінка якості проведення заходу - звітування
Опис заходів для здійснення етапу
- проведення зустрічі команди для аналізу проєкту - проведення зустрічі з волонтерами для аналізу заходу - запуск опитування відвідувачів заходу - аналіз результатів опитування - документація усіх результатів обговорень щодо оцінки заходу - подання описового звіту - подання фінансового звіту
Строк реалізації етапу
16 жовтня 2023 — 30 листопада 2023
Відповідальний виконавець
Юрій Бакай
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

— канал комунікації — Facebook: Pixlab, МолоДвіжЦентр, Lviv Open Lab, мережа молодіжних просторів ТВОРИ!, Львівська міська рада, Інститут міста, сторінки громадських організацій Львова, сторінки медіа, які з нами співпрацюють.

— канал комунікації — Instagram: Pixlab,  МолоДвіжЦентр, Lviv Open Lab, мережа молодіжних просторів ТВОРИ!, Академія Мистецтв, Академія Труша, Академія друкарства, Львівська міська рада, сторінки медіа, які з нами співпрацюють.

— канал комунікації — TikTok: Pixlab

— канал комунікації — Telegram - реклама заходу на тематичних каналах.

— залучені медіа: ZAXID.net, Твоє місто, ТРК “Люкс”, радіо FM “Галичина”, Радіо 412, Радіо Сковорода, Радіо “Вголос”, GalNet, UA: Львів Суспільне, Lviv.com, portal.lviv, pravdatut.com, daily.lviv.com, Радіо “Львівська хвиля”, Bazilik, KALUTRAM, Platfor.ma, Creativity.ua, Свідомі, Vector media, Telegraf, Думай медіа, Сузір’я, Platfor.ma, Kivsh.ua, На часі тощо.
Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
У перспективі передбачається масштабування заходу на загальноєвропейський рівень і його проведення у межах програми Львова як Молодіжної Столиці Європи 2025. Це передбачає залучення організацій, експертів, волонтерів і молоді з-за кордону і дозволить заходу сприяти взаємодії і нетворкінгу між молоддю як на локальному і національному, так і європейському рівнях. Фінансова сталість проєкту буде забезпечена завдяки диверсифікації джерел фінансування: донори, бізнес, грантові можливості тощо.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux