Народні художні промисли - можливості для адаптації, профорієнтації та працевлаштування дітей та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб «Артадаптація»
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
08 лютого 2023 року
Період реалізації проєкту
01 травня 2023 - 30 листопада 2023
Номер проєкту
20230208-3677
Бюджет
832500 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
2. Підвищення рівня компетентностей молоді з метою сприяння гармонійному психічному розвитку молоді, формування у молоді культури безпеки життєдіяльності.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Підготувати дітей, молодь з числа внутрішньо переміщених осіб до перших кроків соціальної адаптації до мирного життя та підвищити мотивацію дітей, молоді та внутрішньо переміщених осіб включитися в процес навчання ремесл, мотивувати до реалізації власних творчих проектів (для дітей), успішних соціальних чи бізнес-проектів
Актуальність програми
Однією з найбільш гострих проблем, з якими стикаються діти та молодь з числа внутрішньо переміщених осіб, є проблема адаптації та працевлаштування. Діти, що приїхали до нас з зони військових дій пережили безліч різних стресових ситуацій. Як і дорослі, більшість дітей справляються з численними стресами, пов'язаними з положенням переселенця, однак вони в більшості випадків травмують дитячу психіку, в результаті чого деякі діти стають психологічно вразливими. І це цілком зрозуміло, адже ці діти часто втрачають батьків, близьких людей, які за ними доглядали, братів і сестер, родичів і друзів, свій будинок, майно, іграшки, знайоме оточення, звичний образ повсякденного життя. З огляду на міжнародний досвід, успішна адаптація дітей та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб спирається саме на повноцінну зайнятість, цікаве хобі, корисну та цікаву роботу, власну справу.
Очікувані результати
Короткострокові
- Проведено 5-ти денні семінари, участь у яких взяло по 50 осіб з усіх регіонів України (всього 3 заходи по 50 учасників - 150 учасників) (м. Обухів (Київська область), м. Коломия (Івано-Франківська область), м. Одеса) та 5-ти денні тренінги (майстер-класи) по 50 учасників х 3 заходи (м.м. Обухів (Київська область), Коломия (Івано-Франківська область), Одеса); - Підвищено рівень знань молоді про народні художні промисли та ремесла України; - Відпрацьовано навички комунікації у складних, стресових ситуаціях; - Сприйняття зменшенню рівня конфліктності, реактивності серед дітей, молоді з числа внутрішньо переміщених осіб засобами арттерапії; - Відпрацьовано навички оволодіння обраним ремеслом в ході проведення майстер-класів «Обухівський рушник», «Васильківська кераміка», «Трипільська кераміка», «Дерев’яні іграшки», «Різьбярство», «Ковальство», «Рогізо-, Соломо-, Траво-, Лозоплетіння», «Всі види ткацтва: Коц, переборне ткацтво, ткацтво гобеленів», «Всі види вишивки: вишивка бісером, гладдю, хрестиком та старовинними техніками» (Дитячі та молодіжні групи, групи дорослих); охоплено всього 1500 осіб; - Виготовлено та розповсюджено 4000 примірників інформаційного видання.
Показати повний опис
Довгострокові
- Сплановано спільні дії громадськості, спрямовані на створення сприятливих умов для працевлаштування працездатної молоді, профорієнтації та зайнятості дітей та молоді; - Підвищено конкурентоспроможність працездатної молоді та внутрішньо переміщених осіб на ринку праці; - Отримано досвід та результати проєкту поширено серед громадськості.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
3000
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Проєкт допоможе адаптації та спілкуванню, подоланню травм війни та створення комфортних умов переходу дітей, молоді та внутрішньо переміщених осіб від військового до цивільного життя, а також допоможе у професійному самовизначенні, профорієнтації в цілях перенавчання й подальшого працевлаштування. Тренінги «Народні художні промисли та ремесла як основа успішного стартапу» нададуть учасникам базові знання з народних художніх промислів та ремесел, з питань оффлайн та онлайн просування товарів та послуг майстрів та механізмів самопрезентації та просування ремісничих і крафтових виробів як способу самозайнятості, підвищать мотивацію молоді та внутрішньо переміщених осіб з зони АТО/ООС включитися в процес навчання ремесел, мотивують до реалізації власних успішних соціальних чи бізнес-проектів. За результатами тренінгів діти, молодь, що переміщені з зони АТО, через інструменти арт-терапії пройдуть психологічну та соціальну адаптацію до мирного життя, внаслідок арт-терапевтичної роботи створяться додаткові можливості для внутрішньої та зовнішньої комунікації. Таким чином проєкт підвисить рівень конкурентоспроможності працездатної молоді та працездатних членів родини дітей, що переміщені з зони АТО, на ринку праці та створить сприятливі умови для подальшого їх працевлаштування.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Народні художні промисли - можливості для адаптації, профорієнтації та працевлаштування дітей та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб «Артадаптація»
Всього учасників (з них жінок)
150 (75) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
150 (75) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
• Діти та молодь з числа внутрішньо переміщених осіб, віком від 6 до 35 років, • Діти та молодь, які отримають адресну допомогу (з числа дітей-сиріт, дітей з багатодітних малозабезпечених сімей, діти, батьки яких постраждали (або загинули) під час військових дій, інші категорії дітей та молоді); • Представники дітей, молодіжної спільноти, внутрішньо переміщених осіб у кількості з усіх регіонів України, які в результаті переміщення втратили роботу; прагнуть переглянути своє професійне спрямування на майбутнє; раніше не працювали та хочуть знайти роботу, та створити власний бізнес на основі НХП.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Інформаційно-методичний
Завдання
розповсюдження інформації щодо проєкту
Опис заходів для здійснення етапу
- Підготовка та проведення прес-конференції щодо початку реалізації проєкту; - Висвітлення етапів реалізації проєкту в засобах масової інформації; - Виготовлення та розповсюдження в усіх регіонах України інформаційного видання «Народні художні промисли та ремесла як основа успішного стартапу»; створення артбуку «Народні художні промисли та ремесла»
Строк реалізації етапу
01 травня 2023 — 30 листопада 2023
Відповідальний виконавець
Ковальський Євген
Етапи реалізації
Організаційно - підготовчий етап
Завдання
підготовчі заходи проєкту
Опис заходів для здійснення етапу
- Проведення переговорів з контрагентами щодо надання послуг з проживання та харчування; - Виготовлення необхідних матеріалів, закупівлі канцтоварів тощо; - Розробка матеріалів тренінгу; - Розробка матеріалів інформ. компанії, тощо
Строк реалізації етапу
01 травня 2023 — 31 травня 2023
Відповідальний виконавець
Ковальський Євген
Етапи реалізації
Основний етап Забезпечення проведення навчальних семінарів та тренінгів; Менторська підтримка учасників, моніторинг та аналіз їх успіхів
Завдання
навчальне та підтримка
Опис заходів для здійснення етапу
- Проведення семінарів (м.м. Обухів (Київська область), Коломия (Івано-Франківська область), Одеса): Заняття № 1 «Що таке стартап, артпроєкт?» Знайомство учасників. Кодекс поведінки учасника семінару. Сутність стартапів, їх види, характерні риси, етапи, різновити артпроєктів. Практикум. Заняття № 2 «Де і як шукати успішні ідеї?». Процес генерування ідей, його способи (мозковий штурм, метод шести капелюхів, ментальні карти). Ознаки гарної бізнес-ідеї. Як шукати успішні ідеї? Артпроєкти. Розвиток креативності. Мотивація до успіху та можливі невдачі. Практикум «Оголошується розшук…. супер-ідей для арт-стартапу!». Заняття №3. «Команда проєкту: як її сформувати?» Мотивація команди. Тренінгові вправи на командо утворення. Тайм-менеджмент. Заняття № 4. НХП та ремесла України. Види, технології. Заняття № 5. «Офлайн та онлайн просування товарів та послуг майстрів». Що таке доходи, витрати, рентабельність проєкту. Ризики проекту, податки. Практикум «Ярмарка як механізм просування товарів та послуг майстрів». «Механізми самопрезентації та просування ремісничих і крафтових виробів як спосіб самозайнятості» Краудфандинг, фандрейзинг та сучасні онлан-платформи для колективного фінансування проектів. Для тренінгів (м.м. Обухів (Київська область), Коломия (Івано-Франківська область), Одеса) заняття №1-5 Проведення майстер-класів з вивчення ремесел: «Обухівський рушник», «Васильківська кераміка», «Трипільська кераміка», «Дерев’яні іграшки», «Різьбярство», «Ковальство», «Рогізоплетіння, Соломоплетіння, Травоплетіння, Лозоплетіння», «Ткацтво Київщини: Коц, переборне ткацтво, ткацтво гобеленів», «Вишивка Київщини: вишивка бісером, гладдю, хрестиком». (Дитячі та молодіжні групи, групи та дорослих). Заняття 5. «Презентація проєктів та виробів підготовлених учасниками». Підведення підсумків. Вручення сертифікатів про завершення курсу. Під час даного етапу учасники отримуватимуть професійні консультації від тренерів та партнерів проекту.
Строк реалізації етапу
01 травня 2023 — 30 листопада 2023
Відповідальний виконавець
Євген Ковальський Майстри НХП
Етапи реалізації
Аналіз результатів реалізації програми
Завдання
підведення висновків
Опис заходів для здійснення етапу
Підвести підсумки реалізації програми. Підготувати фінансовий та тематичний звіт. Розробити план післядії
Строк реалізації етапу
01 листопада 2023 — 30 листопада 2023
Відповідальний виконавець
Євген Ковальський
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

- прес-конференція щодо початку проєкту;

- прес-конференції на початку кожного етапу проєкту;

- підсумкова прес-конференція за результатами роботи проєкту;

- презентація у телевізійних передачах старту заходів проєкту в кожному місті;

- запрошення представників ЗМІ на усі заходи, передбачених в рамках програми;

- інформування громадськості через веб-ресурси та у соціальних мережах про перебіг проєкту;

- створення артбуку «Народні художні промисли та ремесла».

- виготовлення та розповсюдження в усіх регіонах України інформаційного видання «Народні художні промисли та ремесла як основа успішного стартапу».

Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux