Соціалізація та інтеграція осіб з інвалідністю, які мають порушення слуху та є жестомовними, з соціальною послугою перекладу жестовою мовою
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти: 022.0 переклад жестовою мовою
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Залучення осіб з інвалідністю, які мають порушення слуху та є жестомовними, до безбар'єрної реалізації ними права на соціальний захист з соціальною послугою перекладу жестовою мовою, інформування їх про систему надання соціальних послуг та проведення оцінювання і прогнозування потреб у соціальних послугах серед осіб з інвалідністю, які мають порушення слуху та є жестомовними.
Актуальність програми
Реалізація особами з порушеннями слуху свого права на соціальний захист є недостатньо забезпеченою через відсутність достатнього обсягу послуг перекладу жестовою мовою, зокрема, у державних органах та інших суб’єктах, які діють за уповноваженням або дозволом держави, що обмежує суб’єктивні права такої особи, передбачені законодавством та гарантовані державою. Впровадження діючої системи соціальних послуг для осіб з порушеннями слуху, на сьогоднішній день, є також недостатньо доступним (відпрацьованим) та потребує врахування специфіки спілкування та сприймання інформації ними через застосування компетентного підходу, заснованого на багаторічному досвіді діяльності та ресурсах громадської організації "Українське товариство глухих". У зв’язку з цим, а також враховуючи наслідки повномасштабної військової агресії, бойових дій та бойових атак ворога по всій території України, що все разом зумовлює депривацію осіб з порушеннями слуху, надзвичайно актуальним є проведення компетентної роботи з інформування осіб з порушеннями слуху про систему надання соціальних послуг, оцінювання та вивчення їх потреб у соціальних послугах, а також залучення до реалізації права на соціальний захист через отримання соціальної послуги перекладу жестовою мовою.
Очікувані результати
Короткострокові
Залучення до участі у проекті, достатньої кількості, визначеної кількісними показниками проекту, осіб з інвалідністю, які мають порушення слуху та є жестомовними, оцінювання їх потреби у обсягах соціальної послуги перекладу жестовою мовою. Забезпечення ефективного надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою, відповідно до вимог Державного стандарту соціальної послуги перекладу жестовою мовою та задоволення фактичної потреби у ній жестомовних осіб з інвалідністю, які будуть залучені до участі у проекті, у процесі його реалізації.
Показати повний опис
Довгострокові
Забезпечення інформування осіб з інвалідністю, які мають порушення слуху та є жестомовними про систему надання соціальних послуг, вивчення, оцінювання та прогнозування їх потреб у соціальних послугах. Вжиття заходів направлених на забезпечення отримання соціальних послуг особами, які мають порушення слуху та є жестомовними, відповідно до своїх потреб, з застосуванням компетентного підходу, заснованого на багаторічному досвіді діяльності та ресурсах громадської організації "Українське товариство глухих". Створення умов для забезпечення особами, які мають порушення слуху та є жестомовними, гарантованих Конституцією та законодавством України прав через відповідно адаптовану систему соціальних послуг.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Щонайменше 3800 осіб з інвалідністю, які мають порушення слуху та є жестомовними, будуть залучені до отримання соціальної послуги перекладу жестовою мовою у 21 області України. Кожна особа отримає соціальну послугу перекладу жестовою мовою не рідше 1 разу на місяць, загалом планується надати понад 7600 разів соціальної послуги перекладу жестовою мовою.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Учасники проекту зможуть забезпечити безперешкодну реалізацію свого права на соціальний захист з соціальною послугою перекладу жестовою мовою. Збільшено обізнаність осіб з порушеннями слуху про систему соціальних послуг в Україні та умови і порядок її отримання. Сформовано концепцію інформування осіб з порушеннями слуху про соціальні послуги та порядок їх отримання. Проведено оцінювання та вивчення потреби учасників проекту у інших соціальних послугах, крім соціальної послуги перекладу жестовою мовою. Посилено реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення серед осіб з інвалідністю, які мають порушення слуху та є жестомовними особами, а також збільшено їх обізнаність про суть і зміст державної політики соціального захисту. Створено умови для безбар’єрного отримання державних послуг особами з інвалідністю, які мають порушення слуху та є жестомовними особами відповідно до Національної стратегії безбар’єрності.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою
Всього учасників (з них жінок)
3800 (2150) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
3610 (2040) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
190 (110) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
- особи з інвалідністю, тимчасово переміщені особи, які мають порушення слуху та є жестомовними, - державні органи та інших суб’єкти, які діють за уповноваженням або дозволом держави
План реалізації програми
Етапи реалізації
1. Організація реалізації проекту
Завдання
Залучення учасників до реалізації проекту
Опис заходів для здійснення етапу
1.1. Організація інформування осіб з порушеннями слуху про можливість отримання соціальної послуги перекладу жестовою мовою. 1.2. Організація виявлення потенційних отримувачів соціальної послуги перекладу жестовою мовою та визначення їх фактичних індивідуальних потреб в наданні соціальної послуги перекладу жестовою мовою 1.3. Інформування про реалізацію проекту
Строк реалізації етапу
01 жовтня 2023 — 31 жовтня 2023
Відповідальний виконавець
Кривко Тетяна, керівник проекту, перший заступник голови
Етапи реалізації
2. Забезпечення виконання проекту – надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою
Завдання
2. Забезпечення виконання проекту – надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою
Опис заходів для здійснення етапу
2.1. Організація та проведення інструктажів для надавчів соціальної послуги перекладу жестовою мовою 2.2. Організація складання індивідуального плану надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою та визначення обсягу навантаження для кожного надавчача соціальної послуги 2.3. Організація роботи з надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою 2.4. Здійснення контролю якості надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою. 2.5. Оцінювання та вивчення потреби учасників проекту у інших соціальних послугах 2.6. Інформування про хід реалізації проекту
Строк реалізації етапу
01 жовтня 2023 — 20 грудня 2023
Відповідальний виконавець
Кривко Тетяна, керівник проекту, перший заступник голови
Етапи реалізації
3. Інформування та вивчення потреби у додаткових соціальних послугах
Завдання
Інформування осіб з порушеннями слуху про систему соціальних послуг та вивчення потреби
Опис заходів для здійснення етапу
3.1. Організація роботи по інформуванню осіб з порушеннями слуху про систему соціальних послуг та порядок їх отримання 3.2. Організація вивчення, оцінювання та прогнозування потреб осіб з порушеннями слуху у соціальних послугах
Строк реалізації етапу
01 жовтня 2023 — 20 грудня 2023
Відповідальний виконавець
Кривко Тетяна, керівник проекту, перший заступник голови
Етапи реалізації
4. Моніторинг та звітування по проекту
Завдання
Узагальнення результатів реалізації проекту для звітування
Опис заходів для здійснення етапу
4.1. Організація моніторингу якості надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою 4.2. Збір та узагальнення документації та звітності про обсяги виконаної роботи по проекту, 4.3. Узагальнення результатів реалізації проектів, підготовка висновків, методичних рекомендацій за результатами реалізації проектів. 4.4. Інформування про результати реалізації проекту
Строк реалізації етапу
10 жовтня 2023 — 20 грудня 2023
Відповідальний виконавець
Кривко Тетяна, керівник проекту, перший заступник голови
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Інформування про реалізацію проекту здійснюватиметься насамперед на таких ресурсах: офіційний сайт УТОГ - https://utog.org/, офіційна сторінка УТОГ у Facebook - https://www.facebook.com/utog.org, група УТОГ у Facebook - https://www.facebook.com/groups/usddeaf, телеграм-канали та власні сторінки обласних організацій УТОГ - https://utog.org/social-link-utog, офіційний сайт ФСЗІ. Інформування здійснюватиметься на всіх етапах реалізації проекту, відповідно до заходів, передбачених планом реалізації проекту.

Методи інформування – публікації з підтверджуючими фото, відгуки учасників проекту – отримувачів соціальної послуги перекладу жестовою мовою.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Результати реалізації проекту стануть основою для організації процесу надання системи соціальних послуг для осіб з інвалідністю, які мають порушеннями слуху та є жестомовними особами, сприятимуть реалізації державної політики у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю, сприятимуть забезпеченню особами з порушеннями слуху своїх конституційних прав.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux