Сприяння зайнятості осіб з порушеннями слуху через соціальну послугу супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та реалізації їх права на працю: 011.0 соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Сприяння зайнятості осіб з порушеннями слуху та створення комфортних і безпечних умов праці на робочому місці через соціальну послугу супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці на території Київської області, включаючи м. Київ, та Чернігівської, Сумської, Полтавської, Вінницької, Львівської, Чернівецької, Івано-Франківської, Рівненської, Кіровоградської областей.
Актуальність програми
Відповідно до статті 27 Конвенції про права осіб з інвалідністю право осіб з інвалідністю на працю включає право на отримання можливості заробляти собі на життя працею, яку особа з інвалідністю вільно вибрала чи на яку вона вільно погодилася, в умовах, коли ринок праці та виробниче середовище є відкритими, інклюзивними та доступними для осіб з інвалідністю. Реалізація права на працю особами з інвалідністю, які мають порушення слуху, особливо, повну глухоту, у багатьох українських містах є складною через наявність комунікативного та психологічного бар’єру між роботодавцем і особою з порушеннями слуху та високу конкуренцію з людьми, які не мають порушення слуху. Кількість пропозицій можливого працевлаштування для осіб з порушеннями слуху є досить низькою, оскільки через проблеми з комунікацією працівників з порушеннями слуху найчастіше беруть на низькооплачувані посади, такі як прибиральник, вантажник, фасувальник, хоча багато глухих мають і освіту, і спеціальність. Окрім того, навіть, коли особа з порушеннями слуху працевлаштовується – все ж існує низка застережень, які не відповідають визначенню комфортні умови праці та гідна оплата праці через відсутність належної адаптації робочого місця та наявні стереотипи про осіб з порушеннями слуху, що потребує проведення комплексу заходів, які сприятимуть належній реалізації особами з порушеннями слуху свого конституційного права на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею та забезпечувати економічну незалежність.
Очікувані результати
Короткострокові
Аналіз існуючих механізмів та заходів сприяння працевлаштуванню осіб з порушеннями слуху та створення для них комфортних і безпечних умов праці на робочому місці. Працевлаштування та створення комфортних і безпечних умов праці на робочому місці визначеної проектом кількості осіб з порушеннями слуху. Забезпечення ефективного надання соціальної послуги супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці, відповідно до вимог Державного стандарту соціальної послуги супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці та розробка ефективної системи заходів, які в подальшому сприятимуть працевлаштуванню та створенню комфортних і безпечних умов праці для осіб з порушеннями слуху .
Показати повний опис
Довгострокові
Забезпечення інформування осіб з порушеннями слуху про систему надання соціальних послуг, вивчення, оцінювання та прогнозування їх потреб у соціальній послузі супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці. Вжиття заходів направлених на забезпечення отримання соціальної послуги супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці особами з порушеннями слуху, відповідно до своїх особливостей та потреб, з застосуванням компетентного підходу, заснованого на багаторічному досвіді діяльності та ресурсах громадської організації "Українське товариство глухих". Створення умов для забезпечення особами з порушеннями слуху, гарантованого Конституцією та законодавством України права на працю через відповідно адаптовану систему соціальних послуг та зокрема особистісно-орієнтовану на особу з порушеннями слуху соціальну послугу супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Щонайменше 700 осіб з порушеннями слуху, будуть залучені до отримання соціальної послуги супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці у щонайменше 10 областях України. Кожна особа – учасник проекту, отримає комплекс заходів протягом 2 місяців, який забезпечить працевлаштування або супровід на наявному робочому місці та створення комфортних і безпечних умов праці, сприятиме усуненню проявів дискримінації пов’язаних з комунікативним бар’єром.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Створено умови для ефективної реалізації особами з порушеннями слуху, гарантованого Конституцією та законодавством України права на працю через відповідно адаптовану систему соціальних послуг та зокрема особистісно-орієнтовану на особу з порушеннями слуху соціальну послугу супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці. Розробка системи заходів орієнтованих на особу з порушеннями слуху, які, у співпраці з роботодавцем, сприятимуть максимально ефективному її супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці. Сформовано концепцію ефективного працевлаштування та реалізації свого права на працю особою з порушеннями слуху. Посилено реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення через сприяння повноцінній учіасті осіб з інвалідністю, які мають порушення слуху, на ринку праці. Сприяння реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року в частині напряму 6 – економічна безбар’єрність для осіб з інвалідністю, які мають порушення слуху.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Сприяння зайнятості осіб з порушеннями слуху через соціальну послугу супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці
Всього учасників (з них жінок)
700 (385) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
700 (385) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
 особи з інвалідністю, які мають порушення слуху,  установи, організації та підприємства, які працевлаштовують/працевлаштували особу з інвалідністю
План реалізації програми
Етапи реалізації
1. Організація реалізації проекту
Завдання
Залучення учасників до реалізації проекту
Опис заходів для здійснення етапу
1.1. Організація інформування осіб з порушеннями слуху про можливість отримання соціальної послуги супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці 1.2. Організація виявлення потенційних отримувачів соціальної послуги супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці та визначення індивідуальних потреб особи в наданні соціальної послуги супроводу при працевлаштуванні та на робочому місц. 1.3. Інформування про реалізацію проекту
Строк реалізації етапу
01 жовтня 2023 — 31 жовтня 2023
Відповідальний виконавець
Шевчук Віктор, керівник проекту, заступник голови
Етапи реалізації
2. Забезпечення виконання проекту – надання соціальної послуги супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці
Завдання
Організація надання соціальної послуги супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці
Опис заходів для здійснення етапу
1.1. Аналіз існуючих механізмів та заходів сприяння працевлаштуванню осіб з порушеннями слуху та створення для них комфортних і безпечних умов праці на робочому місці. 2.2. Організація та проведення інструктажів для надавачів соціальної послуги супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці. 2.3. Організація складання індивідуального плану надання соціальної послуги супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці та визначення обсягу навантаження для кожного надавача соціальної послуги 2.4. Організація роботи з надання соціальної послуги супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці 2.5. Здійснення контролю якості надання соціальної послуги супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці. 2.6. Інформування про хід реалізації проекту 2.7. Забезпечення фінансування реалізації проекту відповідно до затвердженого кошторису.
Строк реалізації етапу
01 жовтня 2023 — 25 грудня 2023
Відповідальний виконавець
Шевчук Віктор, керівник проекту, заступник голови
Етапи реалізації
3. Моніторинг та звітування по проекту
Завдання
Узагальнення результатів реалізації проекту для звітування
Опис заходів для здійснення етапу
3.1. Організація моніторингу якості надання соціальної послуги супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці 3.2. Збір та узагальнення документації та звітності про обсяги виконаної роботи по проекту, 3.3. Узагальнення результатів реалізації проекту, підготовка висновків, розробка системи заходів орієнтованих на особу з порушеннями слуху, за результатами реалізації проекту для застосування в подальшому. 3.4. Інформування про результати реалізації проекту
Строк реалізації етапу
01 жовтня 2023 — 25 грудня 2023
Відповідальний виконавець
Шевчук Віктор, керівник проекту, заступник голови
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Інформування про реалізацію проекту здійснюватиметься насамперед на таких ресурсах: офіційний сайт УТОГ - https://utog.org/, офіційна сторінка УТОГ у Facebook - https://www.facebook.com/utog.org, група УТОГ у Facebook - https://www.facebook.com/groups/usddeaf, телеграм-канали та власні сторінки обласних організацій УТОГ - https://utog.org/social-link-utog, офіційний сайт ФСЗІ. Інформування здійснюватиметься на всіх етапах реалізації проекту, відповідно до заходів, передбачених планом реалізації проекту. Методи інформування – публікації з підтверджуючими фото, відгуки учасників проекту – отримувачів соціальної послуги супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці, роботодавців, які будуть задіяні в процесі реалізації проекту тощо.


Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
результати реалізації проекту стануть основою для організації процесу надання системи соціальних послуг для осіб з інвалідністю, які мають порушеннями слуху, сприятимуть реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення через сприяння повноцінній участі осіб з інвалідністю, які мають порушення слуху, на ринку праці, створенню умов для ефективної реалізації особами з порушеннями слуху, гарантованого Конституцією та законодавством України права на працю через відповідно адаптовану систему соціальних послуг та зокрема особистісно-орієнтовану на особу з порушеннями слуху соціальну послугу супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux