Підвищення соціальної спроможності осіб з порушеннями слуху з соціальною послугою соціальної адаптації
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти: 013.0 соціальна адаптація
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Створення умов для формування соціальної спроможності, залучення до соціальної активності осіб з порушеннями слуху, які мають інвалідність, у своїй громаді та оточуючому середовищі, спонукання їх до подолання внутрішніх психологічних бар’єрів, формування навиків подолання та мінімізації зовнішніх бар’єрів, зумовлених порушенням слуху на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, включаючи м. Київ, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей.
Актуальність програми
Порушення слуху є чинником, який має безпосередній негативний вплив на соціалізацію людини в оточуючому суспільстві та бар’єром для її безперешкодної комунікації у всіх сферах суспільного життя, що накладає відбиток на її соціальну поведінку, характер і спосіб життя. Подоланням наявної проблематики може стати проведення комплексу заходів, які матимуть безпосередній вплив на формування моделі поведінки особи з порушеннями слуху в оточуючому середовищі, формування у неї навиків самостійної взаємодії з навколишнім світом та колом людей, які її оточують у повсякденному житті, в тому числі через використання сучасних технологій. Відповідно надання соціальної послуги соціальної адаптації для осіб з порушеннями слуху в межах проекту забезпечить вивчення потреби у даній соціальній послузі серед осіб з порушеннями слуху, дозволить розробити рекомендації для надання такої соціальної послуги та обрати найбільш успішні методи та форми роботи. Разом з тим, в разі виявлення такої потреби, надання соціальної послуги соціальної адаптації особам, які втратили слух внаслідок бойових дій, що передбачає, зокрема навчання таких осіб новим навичкам та підвищення їх соціальної спроможності в умовах отриманої травми, яка має незворотній вплив на загальний психо-емоційний стан особи.
Очікувані результати
Короткострокові
Підвищення соціальної спроможності учасників проекту – осіб з порушенням слуху, навчання їх методам і способам комунікації з оточуючим світом, формування успішної моделі поведінки особи, при якій порушення слуху не є перешкодою. Забезпечення ефективного надання соціальної послуги соціальної адаптації для осіб з порушеннями слуху, відповідно до вимог Державного стандарту соціальної послуги соціальної адаптації, розробка рекомендацій для надання такої соціальної послуги та виявлення найбільш успішних методів та форм роботи.
Показати повний опис
Довгострокові
Збільшення кількості осіб з порушеннями слуху, здатних самостійно комунікувати в суспільстві, вирішувати більшість поточних питань, пов’язаних з їх життєдіяльністю та інтегрованих у життя суспільної громади. Вжиття заходів, направлених на забезпечення отримання соціальної послуги соціальної адаптації особами з порушеннями слуху, відповідно до своїх особливостей та потреб, з застосуванням компетентного підходу, заснованого на багаторічному досвіді діяльності та ресурсах громадської організації "Українське товариство глухих". Напрацьовано модель роботи з особами, які отримали порушення слуху внаслідок бойових дій під час повномасштабної військової агресії для їх максимально ефективної інтеграції в суспільне життя після отриманих травм, що зумовили втрату або порушення слуху.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Щонайменше 1200 осіб з порушеннями слуху, будуть залучені до отримання соціальної послуги соціальної адаптації у щонайменше 20 областях України. Кожна особа – учасник проекту, отримає комплекс заходів протягом 2 місяців, який забезпечить підвищення її соціальної спроможності у оточуючому середовищі та соціальній громаді.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Учасники проекту, отримавши соціальну послугу соціальної адаптації, отримають сформовану модель поведінки особи з порушеннями слуху в оточуючому середовищі, сформовані навики самостійної взаємодії з навколишнім світом та колом людей, які її оточують у повсякденному житті, в тому числі через використання сучасних технологій. Розроблено систему заходів орієнтованих на особу з порушеннями слуху, які сприятимуть її соціальній спроможності в оточуючому суспільному середовищі. Сформовано концепцію ефективного надання соціальної послуги соціальної адаптації для осіб з порушеннями слуху та сприяння підвищенню їх соціальної спроможності. Посилено реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення через сприяння повноцінній участі осіб з інвалідністю, які мають порушення слуху, у суспільному житті своєї громади.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Підвищення соціальної спроможності осіб з порушеннями слуху з соціальною послугою соціальної адаптації
Всього учасників (з них жінок)
1200 (700) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
1175 (687) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
25 (13) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
 особи з інвалідністю, які мають порушення слуху,  територіальні громади, установи, організації та заклади, які надають послуги населенню, на території, де проживає особа.
План реалізації програми
Етапи реалізації
1. Організація реалізації проекту
Завдання
Залучення учасників до реалізації проекту
Опис заходів для здійснення етапу
1.1. Організація інформування осіб з порушеннями слуху про можливість отримання соціальної послуги соціальної адаптації. 1.2. Організація виявлення потенційних отримувачів соціальної послуги соціальної адаптації та визначення індивідуальних потреб особи в наданні соціальної послуги соціальної адаптації. 1.3. Інформування про реалізацію проекту
Строк реалізації етапу
01 жовтня 2023 — 31 жовтня 2023
Відповідальний виконавець
Кривко Тетяна, керівник проекту, перший заступник голови
Етапи реалізації
2. Забезпечення виконання проекту – надання соціальної послуги соціальної адаптації
Завдання
Організація надання соціальної послуги соціальної адаптації
Опис заходів для здійснення етапу
1.1. Аналіз виявлених потреб учасників проекту та вибір найбільш оптимальних форм і методів роботи. 2.2. Організація та проведення інструктажів з надавчами соціальної послуги соціальної адаптації. 2.3. Організація складання індивідуального плану надання соціальної послуги соціальної адаптації та визначення обсягу навантаження для кожного надавчача соціальної послуги 2.4. Організація роботи з надання соціальної послуги соціальної адаптації. 2.5. Здійснення контролю якості надання соціальної послуги соціальної адаптації. 2.6. Інформування про хід реалізації проекту 2.7. Забезпечення фінансування реалізації проекту відповідно до затвердженого кошторису.
Строк реалізації етапу
01 жовтня 2023 — 25 грудня 2023
Відповідальний виконавець
Кривко Тетяна, керівник проекту, перший заступник голови
Етапи реалізації
3. Моніторинг та звітування по проекту
Завдання
Узагальнення результатів реалізації проекту для звітування
Опис заходів для здійснення етапу
3.1. Організація моніторингу якості надання соціальної послуги соціальної адаптації. 3.2. Збір та узагальнення документації та звітності про обсяги виконаної роботи по проекту, 3.3. Узагальнення результатів реалізації проекту, підготовка висновків, розробка рекомендації для надання соціальної послуги соціальної адаптації для осіб з порушеннями слуху, визначення найбільш успішних методів та форми роботи. 3.4. Інформування про результати реалізації проекту
Строк реалізації етапу
01 жовтня 2023 — 25 грудня 2023
Відповідальний виконавець
Кривко Тетяна, керівник проекту, перший заступник голови
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Інформування про реалізацію проекту здійснюватиметься насамперед на таких ресурсах: офіційний сайт УТОГ - https://utog.org/, офіційна сторінка УТОГ у Facebook - https://www.facebook.com/utog.org, група УТОГ у Facebook - https://www.facebook.com/groups/usddeaf, телеграм-канали та власні сторінки обласних організацій УТОГ - https://utog.org/social-link-utog, офіційний сайт ФСЗІ. Інформування здійснюватиметься на всіх етапах реалізації проекту, відповідно до заходів, передбачених планом реалізації проекту. Методи інформування – публікації з підтверджуючими фото, відгуки учасників проекту – отримувачів соціальної послуги соціальної адаптації тощо.


Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
результати реалізації проекту стануть основою для організації процесу надання системи соціальних послуг для осіб з інвалідністю, які мають порушеннями слуху, сприятимуть реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення через підвищення їх соціальної спроможності, здатності самостійно реалізувати себе та безперешкодно вирішувати питання пов’язані з власною життєдіяльністю, застосовуючи отримані навики та наявну модель поведінки, сформовану в результаті отримання соціальної послуги соціальної адаптації, сприятимуть створенню комфортного суспільного середовища через відповідно адаптовану систему соціальних послуг та зокрема особистісно-орієнтовану на особу з порушеннями слуху соціальну послугу соціальної адаптації.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux