Конкурс з визначення загальнодержавних програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів війни, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2023 році
Короткий опис
Конкурс з визначення загальнодержавних програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів війни
Статус
Активний
Оголошення конкурсу
22 червня 2022 року
Прийом заявок
до 03 жовтня 2022, до 00:00
Період проведення
січень 2023
Сфера конкурсу
ветеранський рух
Умови конкурсу

Відповідно до пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів), заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року № 156 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 372), пункту 4 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається 

фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 року № 802), наказу Міністерства у справах ветеранів України від 07 червня 2021 року № 118 “Про затвердження Порядку виконання загальнодержавних програм (проєктів, заходів) громадськими об’єднаннями ветеранів війни”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 червня 2021 року за № 852/36474, та з метою ефективного розподілу коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат,


Міністерство у справах ветеранів України


оголошує конкурс з визначення загальнодержавних програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів війни, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2023 році


Конкурсні пропозиції подаються на розв’язання таких пріоритетних завдань:


1. Впровадження заходів, спрямованих на формування громадянської ідентичності та підвищення рівня національно-патріотичного виховання, зокрема, військово-патріотичного виховання дітей та молоді.


2. Героїзація у суспільстві образу ветеранів війни, вшанування пам’яті загиблих (померлих) ветеранів війни, а також загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.


3. Сприяння працевлаштуванню ветеранів війни та започаткуванню ними власної справи, підтримка ветеранських підприємницьких ініціатив.


4. Заходи з роз’яснення наявних прав і гарантій, що надаються ветеранам війни та членам їх сімей, а також моніторинг їх реалізації


5. Соціальна адаптація ветеранів війни, у тому числі психологічна допомога ветеранам війни та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.


6. Розвиток фізичної культури і спорту серед ветеранів війни та членів їх сімей.


7. Підвищення організаційної спроможності громадських об'єднань ветеранів війни.


8. Відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, відвідування військових поховань і військових пам’ятників.


Для реалізації пріоритетних завдань громадські об’єднання можуть здійснювати наступні види діяльності:


Проведення конференцій, форумів та фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких акцій, оглядів, концертів, семінарів, таборів, вишколів, акцій, ігор, круглих столів, зборів-походів, курсів, тренінгів, змагань, зустрічей в закладах освіти, уроків мужності, досліджень, фокус-груп, поїздок ветеранів до місць подій, виставок, зустрічей з обміну досвідом, інформаційних кампаній, інформаційно-просвітницьких заходів, спортивних змагань, турнірів, з’їздів тощо.


Граничний обсяг фінансування однієї програми (проекту, заходу) за рахунок бюджетних коштів:


Враховуючи норми Бюджетного кодексу України щодо забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів, максимальна сума фінансової підтримки одного проекту за рахунок коштів державного бюджету не може перевищувати 800,0 тис. гривень.


Конкурсні пропозиції, подані громадськими об’єднаннями, мають відповідати таким вимогам:


Конкурсні пропозиції подаються громадськими об’єднаннями ветеранів війни - неприбутковими громадськими організаціями та спілками, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства та утворені з метою захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та/або які надають послуги ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, особам, на яких поширюється чинність Законів України “Про жертви нацистських переслідувань”, “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років” і “Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті” (далі – громадські об’єднання).


Громадські об’єднання можуть подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.


Конкурсні пропозиції подаються уповноваженою особою учасника конкурсу з накладенням електронного підпису, який базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, після накладення якого така конкурсна пропозиція не підлягає внесенню змін.


Конкурсна пропозиція складається українською мовою.


Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.


Електронна система проведення конкурсу під час реєстрації конкурсної пропозиції автоматично присвоює їй унікальний код реєстрації в системі. Присвоєння унікального коду реєстрації означає, що організатор конкурсу отримав конкурсну пропозицію, про що учаснику конкурсу повідомляється в 

особистому кабінеті в електронній системі проведення конкурсу, а також листом на адресу електронної пошти, зазначену під час реєстрації в електронній системі проведення конкурсу.


Проект та кошторис витрат, подані на конкурс, повинні відповідати вимогам, нормам та термінам, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, та постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 156 “Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів” та наказом Мінветеранів від 07 червня 2021 р. № 118 “Про затвердження Порядку виконання загальнодержавних програм (проєктів, заходів) громадськими об’єднаннями ветеранів війни”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 червня 2021 р. за № 852/36474.


Інформація про строки та умови подання конкурсних пропозицій:


Конкурсні пропозиції можуть бути подані в електронній системі проведення конкурсу з дня опублікування оголошення до 00 год. 00 хв. 03 жовтня 2022 року.


Організатор конкурсу має право продовжити строк подання конкурсних пропозицій на строк до 15 календарних днів, а у разі неподання жодної конкурсної пропозиції – на строк до одного місяця.


Контактні дані відповідальної особи від організатора конкурсу для надання додаткової інформації:


Експертна група взаємодії з громадськими об’єднаннями та розвитку ветеранського руху Директорату громадянської ідентичності та ветеранського розвитку Мінветеранів, тел. (063) 227-09-36, e-mail: dsiv@mva.gov.ua


Строки проведення конкурсу:


Конкурс буде завершено протягом 15 днів після затвердження Державного 

бюджету на 2023 рік.

Організатор конкурсу
МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Рівень виконання
Україна
Адміністративно-територіальний рівень виконання
Загальнодержавний
Формат проведення конкурсу
Проєкт
Хто може брати участь у конкурсі
Громадські об’єднання ветеранів війни - неприбуткові громадські організації та спілки, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства та утворені з метою захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та/або які надають послуги ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, особам, на яких поширюється чинність Законів України “Про жертви нацистських переслідувань”, “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років” і “Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті”
Цільова аудиторія
Ветерани війни, члени їх сімей, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України
Контактні дані
Назва підрозділу
Експертна група взаємодії з громадськими об’єднаннями та розвитку ветеранського руху Директорату громадянської ідентичності та ветеранського розвитку Міністерства у справах ветеранів України
Телефон
380632270936
Електронна адреса
dsiv@mva.gov.ua
Час звернення
08:00 - 17:00
Обідня перерва
12:00 - 12:45
Примітки
Крім святкових та вихідних днів.Час роботи у п'ятницю: 8:00 – 15:45, обідня перерва: 12:00 – 12:45. У дні напередодні святкових робочий день закінчується на годину раніше.
Конкурсна комісія
Таймлайн конкурсу
Збір заявок
22 червня 2022 - 03 жовтня 2022
Оцінювання за одним критерієм
07 листопада 2022 - 18 листопада 2022
Публічний захист та оцінювання за чотирма критеріями
28 листопада 2022 - 02 грудня 2022
Визначення переможців
16 січня 2023 - 16 січня 2023
Реалізація
01 лютого 2023 - 31 грудня 2023
Документи конкурсу
Оголошення про конкурс
application/pdf
Завантажено: 22 червня 2022 року
Проєкти
Немає жодного проєкту
Тут будуть відображатись усі проєкти, які приймають участь в конкурсі
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux