Спортивно -оздоровчий, патріотично-скаутський табір денного перебування "Вулик»
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
Забезпечення статутної діяльності громадських організацій ветеранів війни: проведення заходів, передбачених статутом, інформаційну та культурно-просвітницьку діяльність для ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, національно-патріотичне виховання молоді, відзначення святкових, пам'ятних, історичних дат.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Зміцнення і збереження здоров'я дітей в процесі оздоровлення та відпочинку. Створення сприятливих умов для залучення дітей та молоді до систематичного заняття фізичною культурою і військово-прикладними видами спорту, організація активного відпочинку в польових умовах, виховання патріотичної свідомості молоді, любові до Батьківщини; підвищення престижу військової служби, профілактика правопорушень, асоціальної поведінки.
Актуальність програми
Повномасшнабне вторгнення змінило погляди більшості молоді, увиразнення національної свідомості дало можливість громадським діячам, лідерам думки формувати новий патріотичний мейнстрім, серед якого: музика, література, fashion-індустрія, туризм, а також яскраві заходи,що сприяють гуртуванню. Потік інформації з-за кордону діє неадекватно на непідготовлений, з соціально-психологічної, моральної точки зору, контингент. Молодь втрачає почуття обов'язку перед своєю Вітчизною. Громадсько-патріотичне виховання дітей в системі утворення нашого міста вбачаємо по декількох напрямах: спортивно-оздоровчому, військово-патріотичному, трудовому, екологічному що включає різні заходи, спрямовані на зміцнення здоров'я дітей; розвиток трудових, фізичних навичок, психологічній стійкості в нестандартних умовах, комплексну підготовку до служби у ЗСУ. Для цього потрібен комплексний підхід, що припускає залучення тих, що навчаються, у безперервний освітній процес, створення відповідного середовища, що забезпечує подальший розвиток патріотизму і громадянськості. Це свідчить про необхідність продовження роботи, спрямованої на рішення усього комплексу проблем виховання. Проект дає унікальні знання, вміння та навички, які сприятимуть у подальшому житті молоді, забезпечать відповідний громадсько-патріотичної усвідомленості. Програма табору передбачає проведення 10 денних занять із залученням тренерів-волонтерів та представників професійних спортивних шкіл Черкащини, ветеранів/ветеранок війни.
Очікувані результати
Короткострокові
Не менше 60 учасників таборування отримали практичні навички зі спортивного орієнтування, домедичної допомоги, тактики, спортивного туризму, веслування на байдарках, верхової їзди.
Показати повний опис
Довгострокові
Збільшено кількость молоді, фізично та морально підготованої до виконання обов’язків із захисту незалежності та територіальної цілісності України, рішучих та злагоджених дій в екстремальних ситуаціях. Підвищено соціальну адаптацію ветеранів війни, які, передаючи досвід молодому поколінню,відчують свою надважливу роль та потрібність. Знижено рівень конфліктів серед дітей-підлітків, що сприйтиме підвищенню стійкості громади до безпекових ризиків. Сформовано елементи національної свідомості та почуття шанобливого ставлення до історії та культури українського народу ідентифіковано рівень щастя та розвиток емоційного інтелекту у дітей Розширено ролі та можливості ГО, підвищено рівень організаційних та адвокаційних здібностей
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Не менше 60 осіб хлопчиків та дівчаток залучено до заходів національно-патріотичного, військово-спортивного виховання (анкети та реєстраційні списки); 10 осіб залучених у якості тренерів (волонтери,ветерани, парамедики, тренери спортивної школи ДЮСШ, школи карате «Окінава», члени нашої організації -іпотерапевт та психолог- передали свій досвід і вміння, відновили ресурсність (змонтовано сюжет на основі інтерв’ю); -близько 10 одиниць-кількість публікацій про захід в місцевих та всеукраїнських ЗМІ -понад 3500 осіб -аудиторія, залучена до теми проєкту (пряма та опосередкована)
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Збільшено кількість бажаючих, які прагнуть отримати життєво необхідні скіли, які формують внутрішній стрижень особистості (індикатор-опитування, анкетування учасників та родин учасників) (опитування та моніторинг протягом проєкту) Опрацьовано нову модель таборування в Черкаській територіальній громаді в нових умовах сьогодення (відгуки урядових організацій)
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Комадотворення та встановлення партнерських відносин (члени ГО та партнерських організацій)
Всього учасників (з них жінок)
10 (4) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
1 (1) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
2 (2) осіб
Захід
Організаційний збір учасників (інформування, анкетування, інструктажі) Таборування 1-1Х зміни (червень -серпень)
Всього учасників (з них жінок)
60 (20) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
12 (5) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (5) осіб
Захід
Тренінги та заняття з цільовою аудиторією проєкту протягом 1-1Х зміни (червень -серпень)
Всього учасників (з них жінок)
10 (5) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
3 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Формування звітів
Всього учасників (з них жінок)
3 (2) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
1 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
діти з родин військових, члени сімей ветеранів/ветеранок війни (під членами сім’ї маються на увазі: дитина учасника/учасниці бойових дій), діти Захисників та Захисниць України; або особи з інвалідністю, діти віком 8-15 років, які мешкають в Черкаському районі.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий етап
Завдання
Спланувати етапи реалізації, розробити та погодити з командою методичні матеріали
Опис заходів для здійснення етапу
Організаціні заходи: установчі збори команди проєкту, корегування загального плану реалізації проєкту, підготовка лекційно-тренінгового, ігрового та практичного матеріалу для проведення проєктних заходів
Строк реалізації етапу
01 червня 2024 — 05 червня 2024
Відповідальний виконавець
Лихачов Андрій, керівник проєкту
Етапи реалізації
Організаційний етап
Завдання
*Підготувати інформацію-матеріали для оприлюднення (пресанонс заходів проєкту); *сформувати списки учасників, *підготовка території табору матеріально-технічними засобами;
Опис заходів для здійснення етапу
Пресанонс, прийом заявок, співбесіди, підготовка матеріально-технічної бази *проведення тімбілдінгу з волонтерами
Строк реалізації етапу
06 червня 2024 — 20 червня 2024
Відповідальний виконавець
Канюга Анна, психолог проєкту, Лихачов Андрій, керівник проєкту
Етапи реалізації
Основний етап
Завдання
Таборування, інструктажі
Опис заходів для здійснення етапу
Збір та заїзд учасників на місце проведення табору Інструктажі з техніки безпеки Оголошення правил та програми, Виконання таборової програми Фото та відеофіксація заходів
Строк реалізації етапу
21 червня 2024 — 31 серпня 2024
Відповідальний виконавець
Лихачов Андрій, керівник проєкту, Канюга Анна, психолог проєкту, Вовкодав Ольга,фізичний терапевт, іпотерапевт, тренери-волонтери )за попрередньою згодою), партнери проєкту
Етапи реалізації
Заключний етап
Завдання
Показові виступи вихованців
Опис заходів для здійснення етапу
Демонстрація навичок з рукопашного бою, орієнтування на місцевості, верхова їзда, естафети
Строк реалізації етапу
21 червня 2024 — 31 серпня 2024
Відповідальний виконавець
Лихачов Андрій, керівник проєкту, Канюга Анна, психолог проєкту, Вовкодав Ольга,фізичний терапевт, іпотерапевт, тренери-волонтери )за попрередньою згодою), партнери проєкту
Етапи реалізації
Заключний етап
Завдання
Підготувати звітність за проєктом
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення фінальних розрахунків, складання описового. smm та фінансового звітів за проєктом
Строк реалізації етапу
25 липня 2024 — 10 вересня 2024
Відповідальний виконавець
Лихачов Андрій, керівник проєкту? Канюга Анна, психолог проєкту, SMM-менеджер
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

заплановано розміщення інформації про захід у вигляді публікацій і постів, відео у соцмережах організацій. Інформаційною кампанією протягом дії проєкту охоплено не менше 2500 осіб з числа загальної аудиторії( пряма цільова та непряма цільова аудиторія) через інформаційні канали ( мережі Facebook, Instagram, TikTok, YouTube); новинні сайти «Суспільне: Черкаси», «Ільдана», «Вікка», «1800», «Вичерпно» (список попередній).

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Закуплений інвентар планується використовувати для подальшої роботи організації, яка щороку збирає дітей на таборування, що підвищує потенційну спроможність проєкту як довгострокового.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux