Опис проєкту
Пріоритетне завдання
1. Соціальна адаптація ветеранів війни, у тому числі психологічна допомога ветеранам війни та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Засобами ізотерапії, через посередництво образів, які вона використовує в арт-терапії, транслює своє сприйняття світу та ставлення до нього, допомогти в соціальній адаптації ветеранів війни, у тому числі надати психологічну допомогу ветеранам війни, «витягнути» певну проблему, що захована за цими образами, спроєктувати її на свідомий рівень та пропрацювати пов’язані з нею емоції та переживання і звільнитися від застарілих чи витіснених емоцій.
Актуальність програми
Проект «Програма реабілітації ветеранів засобами ізотерапії» відповідає меті та пріоритету конкурсу. За даними Міністерства у справах ветеранів України станом на 25 серпня 2023 року налічується 46 907 ветеранів , серед них 8991 - з інвалідністю 2 групи внаслідок війни, 624 ветерани з інвалідністю 1 групи внаслідок війни. І ця кількість , за словами Міністерки у справах ветеранів, буде тільки зростати (https://data.mva.gov.ua/) . Нагальною потребою українського суспільства є надання соціально-психологічної допомоги різним групам населення у зв’язку з переживанням ними наслідків травматичних подій. Перш за все, це стосується ветеранів, які мають посттравматичні стресові стани, суттєві прояви психоемоційного виснаження. Також зростає необхідність в урізноманітненні форм надання такої допомоги, удосконаленні технологій реінтеграції та реадаптації особистості, що зазнала психотравмуючого впливу воєнних подій. Методика арт-терапії ґрунтується на переконанні в тому, що внутрішнє «Я» людини трансформується у візуальні матеріалізовані символічні образи або специфічні конструкти художньої творчості кожного разу. Ізотерапія є одним з найбільш популярних і ефективних методів арт-терапії. Вона полягає в використанні образотворчого мистецтва в якості психологічної реабілітації ветеранів. Терапія може проводитися як в індивідуальній формі, так і у вигляді групових занять. Її цінність полягає в отриманні можливості нормалізувати психоемоційний стан, а також навчитися самовиражатися.
Очікувані результати
Короткострокові
Проведення заходів двох етапів. Психолого-терапевтичний етап передбачатиме: - Проведення блоку бесід з метою налагодження контактів з учасниками проєкту та членами команди, художниками-наставниками. У ході співбесід будуть задіяні інструменти арт - терапії, що сприятимуть розвитку комунікативних навичок, розвитку дрібної моторики і, як наслідок, реабілітація поранень, концентрації уваги та покращення психоемоційного стану ветеранів. Все це створить умови для подальшої адаптації та соціалізації та підготовить учасників проєкту до практичної частини – створення картин. - Проведення практичних тренінгів-пленерів «Основи композиції, кольорова палітра, фарби». Під час тренінгу учасники отримають базові знання з основ живопису акварельними та акриловими фарбами, особливостями інструментів художника(олівці, пензлі тощо). Отримають професійні консультації від наставників проєкту з питань живописних технік, підбору кольорової палітри майбутніх полотен. -Оцінка готовності учасників до створення власних картин. Практичний етап передбачатиме: - Проведення майстер-класів з живопису та створення власних картин ветеранами на пленерах, що пройдуть на території природних ландшафтів та пам’яток архітектури Київської області.. - Проведення виставки картин, створених учасниками проєкту.
Показати повний опис
Довгострокові
- Спланувати спільні дії громадськості, спрямовані на створення сприятливих умов для психологічної реабілітації ветеранів; - Встановити довірчі відносини між представниками соціальних служб та ветеранами; - Отриманий досвід та результати проєкту поширити серед громадськості. - Після закінчення роботи проєкту буде продовжена плідна співпраця з державними та громадськими установами області щодо реалізації поставлених завдань. - Виставку відвідало 2000+ осіб в перший рік після реалізації проєкту.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Провести 4-ти денні тренінги-майстер-класи на пленері (всього 3 групи по 30 учасників 4 виїзні заходи). - Підвищено рівень знань ЦА про онови живопису та техніки виконання(заповнено 90 унікальних анкет щодо рівня володіння знаннями). - Відпрацьовано навички комунікації ( всього 3 групи по 90 учасників, заповнено списки учасників тренінгу). - Зменшено рівень конфліктності, реактивності серед ЦА засобами арт -терапії (заповнено 90 унікальних анкет щодо рівня володіння знаннями). - Відпрацьовано навички живопису ( всього 3 групи по 90 осіб, списки учасників). - Створено 90 унікальних картин учасниками проєкту. -Проведено виставка картин ветеранів (учасники, організатори, тренери-художники, запрошені гості під час відкриття виставки: 200 осіб).
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
- засобами ізотерапії відпрацьовані комунікативні навички; -пропрацьована дрібна моторика (реабілітація поранень), концентрація уваги; - покращено психоемоційний стан ветеранів; - налагоджено діалог з органами місцевого самоврядування області.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Програма реабілітації ветеранів засобами ізотерапії (пленери)
Всього учасників (з них жінок)
90 (30) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
45 (20) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
20 (10) осіб
Захід
Програма реабілітації ветеранів засобами ізотерапії. Виставка картин ветеранів.
Всього учасників (з них жінок)
200 (102) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
74 (32) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
90 (70) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Ветерани, віком від 18 до 60 років (90 осіб), які потребую психологічної реабілітації та соціалізації. Загальна кількість – 1500 осіб (з урахуванням інформаційної кампанії), в тому числі безпосередні учасники – 90 осіб (3 групи по 30 осіб), 200 осіб учасники виставки.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Організаційно - підготовчий етап
Завдання
Підготовка до основного етапу проєкту
Опис заходів для здійснення етапу
- Проведення переговорів з контрагентами щодо надання послуг. - Закупівлі витратних матеріалів та інструментів для проведення майстер-класів ізотерапії (пленерів). - Пошук тренерів-художників проекту. - Розробка анкети учасника та відбір учасників. - Розробка матеріалів інформаційної кампанії тощо.
Строк реалізації етапу
09 жовтня 2023 — 30 листопада 2023
Відповідальний виконавець
Севастьянов Олег – керівник ГО, Жукова Тетяна, керівник проєкту, Буздуган Юлій, комунікаційний менеджер проєкту, Маківська Марія, адміністратор проєкту.
Етапи реалізації
Основний етап (забезпечення проведення пленерів, виїзних заходів, виставки)
Завдання
Психологічна реабілітації ветеранів артінстументами ізотерапії.
Опис заходів для здійснення етапу
- Робота тренерів-художників з учасниками І групи проекту. Виїзні заходи і робота над створенням картин на території природні ландшафтів та пам'ятків архітектури Київської області. (16-22.10.2023). - Робота тренерів-художників з учасниками ІІ групи проекту. Виїзні заходи і робота над створенням картин на території природні ландшафтів та пам'ятків архітектури Київської області (23-29.10.2023). - Робота тренерів-художників з учасниками ІІІ групи проекту. Виїзні заходи і робота над створенням картин на території природні ландшафтів та пам'ятків архітектури Київської області (30.10-05.11.2023). - Проведення робіт з обрамлення картин (06-15.11.2023). - Організація і проведення виставки за результатами проекту (16-30.11.2023).
Строк реалізації етапу
16 жовтня 2023 — 30 листопада 2023
Відповідальний виконавець
Жукова Тетяна, керівник проєкту, Буздуган Юлій, комунікаційний менеджер проєкту, Маківська Марія, адміністратор проєкту, тренери-художники.
Етапи реалізації
Інформаційно-методичний етап
Завдання
Формування шанобливого ставлення до ветеранів та сприяння соціально-психологічній адаптації та інтеграції ветеранів.
Опис заходів для здійснення етапу
- Підготовка та проведення прес-конференції щодо початку реалізації проєкту. Розміщення інформації про підготовку та реалізацію заходів проекту на Фейсбук- сторінці , Інстаграм організації-заявника та сторінках і сайтах організацій-партнерів. - Висвітлення етапів реалізації проєкту в засобах масової інформації. - Висвітлення інформації про відкриття та проведення виставки робіт ветеранів в ЗМІ та соціальній мережі. - Підготовка та проведення прес-конференції щодо завершення проєкту та презентації робіт.
Строк реалізації етапу
09 жовтня 2023 — 30 листопада 2023
Відповідальний виконавець
Жукова Тетяна, керівник проєкту, Буздуган Юлій, комунікаційний менеджер проєкту, Маківська Марія, адміністратор проєкту, тренери-художники
Етапи реалізації
Завершальний етап (аналіз результатів реалізації програми
Завдання
Підведення підсумків та підготовка плану післядії проєкту
Опис заходів для здійснення етапу
- Розміщення інформації про результати проведення заходів проекту на ФБ та Інстаграм сторінці організації-заявника та сторінках і сайтах організацій-партнерів. - Підведення підсумків реалізації програми. - Підготовка фінансового та тематичного звітів. - Розробка плану післядії та функціонування виставки картин ветеранів на базі КОДА.
Строк реалізації етапу
16 листопада 2023 — 30 листопада 2023
Відповідальний виконавець
Севастьянов Олег – керівник ГО, Жукова Тетяна, керівник проєкту, Буздуган Юлій, комунікаційний менеджер проєкту, Маківська Марія, адміністратор проєкту.
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

В рамках акції будуть організовані заходи для преси:

 

▪      прес-конференція щодо початку проєкту;

 

▪      підсумкова прес-конференція за результатами роботи проєкту.

 

▪     запрошення представників ЗМІ на усі заходи, передбачених в рамках програми ( не менше 3-х представників «Київська правда», «Новини Полісся», інтернет видання (визначаться після реєстрації ЗМІ на презентаційні заходи);

 

▪     інформування громадськості через веб-ресурси та у соціальних мережах про перебіг проєкту сторінки ФБ, Телеграм групи, Інстаграм  (не менше 8 публікацій про початок , хід і завершення проєкту, 12 публікацій про хід пленерів на території природні ландшафтів та пам'ятків архітектури Київської області з публікацією фото картин та робочого процесу створення картин учасниками проєкту у соцмережах);

 

▪     Проведення відкриття виставки картин ветеранів із запрошенням представників ЗМІ на усі заходи, передбачених в рамках програми ( не менше 3-х представників), представників органів місцевого самоврядування, представників КОДА, членів родин ветеранів, представників соціальних служб області, волонтерських організацій.

 

У рамках інформаційної складової планується проведення інформаційної кампанії з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації та арт -адаптації ветеранів та  членів їх сімей.

.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Отриманий досвід та результати проєкту поширити серед громадськості. Після закінчення роботи проєкту буде продовжена плідна співпраця з державними та громадськими установами щодо реалізації поставлених завдань. Виставка картин ветеранів буде функціонувати на базі КОДА з вільним доступом до огляду картин. Частина картин ветеранів буду вивставлені в закладах культури та освіти області.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux