Гарт і Чин. Школа діяльного патріотизму Петра Франка
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
09 лютого 2023 року
Період реалізації проєкту
01 червня 2023 - 30 вересня 2023
Номер проєкту
20230209-3714
Бюджет
346520 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
2. Формування української громадянської ідентичності у населення на основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність).
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
На прикладі життєвого і творчого чину Петра Франка як взірця діяльного патріотизму і військової доблесті в обороні України показати сучасній українській молоді та переміщеним особам актуальність та цінність національної ідеї для побудови та розвитку української державності у протистоянні російській агресії та пропаганді як засобу інформаційної війни і, як наслідок, у такий спосіб сприяти формуванню української національної ідентичності та готовності молоді до захисту національно-державної цілісності й суверенітету.
Актуальність програми
Формування української громадянської ідентичності на основі національної ідеї неможливе без відродження історичної пам’яті, зокрема про видатних діячів національно-визвольного руху минулого як прикладів діяльного патріотизму. Надзвичайно важливе значення для формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості молоді мають конкретні видатні постаті української історії та культури, які не словом, а ділом підтвердили свою любов до України та готовність її захищати зі зброєю в руках. Серед непересічних, а при тім малознаних і незаслужено призабутих борців за українську ідею - і багатогранна особистість Петра Франка - наймолодшого сина Івана Франка. Письменник, науковець, інженер-хімік, винахідник, музейник, громадсько-політичний діяч, а водночас - спортсмен, виховник, організатор молодіжного руху, військовик, авіатор - він вражає особистою харизмою і різноманіттям своїх інтересів, надихає до праці і боротьби. Постать Петра Франка як людини, яка воювала у лавах січового стрілецтва у Першій світовій війні, мала досвід перебування у ворожому полоні і талант організатора (один із засновників Пласту та організатор авіації у Галичині) є гарним взірцем для наслідування, добрим прикладом для виховання молодих українських воїнів та підтримання їх бойового духу в умовах сучасної війни з російськими окупантами.
Очікувані результати
Короткострокові
1. Ознайомлення молоді з постаттю Петра Франка як речника української ідеї та прикладу діяльного патріотизму через мобільну виставку, відеоблоги та інформаційну брошуру; 2. Підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення серед переміщених осіб (внутрішньо переміщених і змушених тимчасово виїхати за кордон).
Показати повний опис
Довгострокові
1. Формування української національної ідентичності на основі історичної пам’яті та національної ідеї; 2. Підвищення рівня готовності молоді до захисту Батьківщини та мотивації на прикладах видатних діячів минулого (і передусім Петра Франка) служити Україні не словом, а ділом; 3. Утвердження національних цінностей у повсякденному житті і боротьбі за державний суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України; 4. Напрацювання методичних зразків та рекомендацій щодо конкретних заходів та інноваційних форматів національно-патріотичного виховання молоді на засадах діяльного патріотизму (зокрема, у форматах мобільних виставок, які можуть експонуватися і після формального завершення проєкту, охоплюючи нові цільові аудиторії).
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
1. Охоплення офлайн аудиторії у кількості понад 1000 осіб (відвідувачі мобільної виставки, у т. ч. з числа внутрішньо переміщених осіб - не менше 100 осіб - та українців за кордоном - не менше 300 осіб). Співвідношення кількості чоловіків та жінок - співмірне. 2. Охоплення онлайн аудиторії у кількості не менше 1000 осіб (через пости в соцмережах, публікації в ЗМІ та поширення відеоблогів). 3. Загальне охоплення проєкту може сягати близько 20 тисяч осіб за рахунок інформаційної кампанії, зокрема через активне використання друкованих, інтернет-ЗМІ та соціальних медіа, а також завдяки підтримці інформаційних ресурсів мережі партнерських організацій (у т. ч. органів влади й місцевого самоврядування, медіапартнерів, навчальних закладів, інституцій культури і фундацій, на базі яких планується експонувати мобільну виставку).
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
1. Позитивний вплив на патріотичне виховання молодого покоління та підвищення рівня знань молоді про видатних діячів військово-патріотичного спрямування, зокрема Петра Франка як співзасновника Пласту, воїна, старшини Легіону УСС та організатора військової авіації УГА. 2. Утвердження суспільно-державних цінностей в молодіжних патріотичних організаціях, навчальних закладах, осередках тимчасового проживання переміщених осіб (в Україні та за кордоном), отримання молоддю достовірної інформації, практичних навичок, необхідних для підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення та героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України. 3. Підвищення бажання захищати Батьківщину за прикладом борців минулих поколінь, активно готуватися до виконання військово-патріотичного обов’язку.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Презентація мобільної виставки у Львівському національному літературно-меморіальному музеї Івана Франка
Всього учасників (з них жінок)
200 (100) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (10) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
50 (30) осіб
Захід
Презентація мобільної виставки у Державному історико-культурному заповіднику "Нагуєвичі"
Всього учасників (з них жінок)
200 (100) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (10) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
50 (30) осіб
Захід
Презентація мобільної виставки у м. Краків (Польща)
Всього учасників (з них жінок)
200 (100) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
50 (30) осіб
Захід
Презентація мобільної виставки у м. Варшава (Польща)
Всього учасників (з них жінок)
200 (100) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
50 (30) осіб
Захід
Презентація мобільної виставки у м. Ґданськ (Польща)
Всього учасників (з них жінок)
200 (100) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
50 (30) осіб
Захід
Презентація мобільної виставки у Національній академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного
Всього учасників (з них жінок)
200 (50) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Презентація мобільної виставки у Львівському національному університеті імені Івана Франка
Всього учасників (з них жінок)
200 (100) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Фокусна цільова аудиторія проєкту - молодь віком від 14 до 35 років, зокрема школярі і студенти, курсанти військових освітніх закладів, тимчасово переміщені особи. Основні планові категорії цільової аудиторії, що будуть на засадах співпраці з основними партнерами проєкту: відвідувачі Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка (не менше 200 осіб) та Державного історико-культурного заповідника "Нагуєвичі" (не менше 200 осіб), учні загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл (не менше 200 осіб), студенти вищих навчальних закладів, зокрема Львівського національного університету імені Івана Франка (не менше 200 осіб), члени ГО “Пласт” (не менше 50 осіб), тимчасово переміщені особи в Україні (не менше 100 осіб) та Польщі (зокрема у Кракові, Варшаві та Гданську - не менше 150 осіб), особи з інвалідністю (не менше 40 осіб). Додатковою цільовою аудиторією проєкту є особи інших вікових категорій (до 14 та від 35 і більше років): батьки і діти (за умов сімейного відвідування), вчителі, науково-педагогічні працівники, представники влади і органів місцевого самоврядування, військовослужбовці (у т. ч. офіцери і рядові), учасники АТО, особи третього віку, українська діаспора у Польщі та ін. (загалом близько 200 осіб).
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Організаційні заходи та підготовка необхідних матеріалів для реалізації проєкту
Опис заходів для здійснення етапу
Створення робочої групи з метою координації команди й стейкхолдерів для ефективної реалізації проєкту за участі представників органів влади і місцевого самоврядування, партнерських організацій (у т. ч. медіапартнерів). Розробка детального логістичного й комунікаційного плану (узгодження локацій і термінів експонування виставки, медіаплан публікацій і виступів у ЗМІ тощо). Написання текстової частини виставки та брошури, підготовка тексту для відеоблогу та екскурсії, запис відеоблогу, графічний дизайн айдентики, виставки та буклету, виготовлення виставкових конструкцій та експозиційних площин.
Строк реалізації етапу
01 червня 2023 — 15 липня 2023
Відповідальний виконавець
Наталія Тихолоз, керівник проєкту
Етапи реалізації
Реалізація проєкту
Завдання
Публічне представлення продуктів проєкту - мобільної виставки, друкованої брошури та відеоблогу
Опис заходів для здійснення етапу
Монтаж мобільної виставки у визначених локаціях (Львів, Нагуєвичі, Краків, Варшава, Ґданськ), проведення екскурсій, презентація відеоблогу, друкованої та електронної версій брошури.
Строк реалізації етапу
15 липня 2023 — 15 вересня 2023
Відповідальний виконавець
Наталія Тихолоз, керівник проєкту
Етапи реалізації
Звіт проєкту
Завдання
Підготовка звітних матеріалів
Опис заходів для здійснення етапу
Формування звітного пакета документів (змістовий та фінансовий звіт).
Строк реалізації етапу
15 вересня 2023 — 30 вересня 2023
Відповідальний виконавець
Наталія Тихолоз, керівник проєкту
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Хід реалізації проєкту буде відображено на сайті Франко:Наживо (https://frankolive.wordpress.com/) та у соціальних мережах організацій-партнерів, а саме Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка, Державного історико-культурного заповідника “Нагуєвичі”, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, ГО “Пласт” та ін. Плануємо залучити не менше 1000 відвідувачів, яким буде роздано друкований примірник буклета про Петра Франка.


Онлайн аудиторія, яка матиме можливість ознайомитись із відеоблогом про Петра Франка та переглянути pdf-версію буклета про Петра Франка. Плануємо залучити партнерські сторінки Львівського національного університету імені Івана Франка та Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка (Дому Франка) (Youtube-канал Дому Франка - понад 2000 підписників, facebook-сторінка - понад 10000-підписників, Instagram-сторінка - понад 2000-підписників).


Інформування цільових аудиторій відбуватиметься через анонси, публікації, інтерв'ю у ЗМІ та інформаційних партнерів у соціальних мережах (Facebook, Telegram, Instagram). Плануємо залучати регіональні, національні та міжнародні інформаційні ресурси для висвітлення презентацій виставкового проєкту в Україні та Польщі. (UA: Суспільне, Еспресо TV, Гал-інфо, FM Галичина, Радіо “Люкс”, Радіо «Сковорода» тощо). Активний етап роботи із ЗМІ запланований на початок реалізації проєкту з початку червня 2023 р.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Результати реалізації проєкту будуть доступні після його завершення. Мобільний виставковий проєкт буде зберігатись у Львівському національному літературно-меморіальному музеї Івана Франка. За умови наявності фінансування для транспортування та монтажу виставки її можна буде розмістити у інших локаціях. Металевий каркас виставкового проєкту може стати основою для розробки нової виставки, оскільки за умови професійного монтажу та якісного зберігання його можливо використовувати протягом тривалого часу. Відеоматеріали проєкту будуть доступні для безкоштовного перегляду на офіційних сторінках Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка і Львівського національного університету імені Івана Франка та можуть стати можливістю детальнішого вивчення історії крізь призму постаті Петра Франка. За наявності додаткового фінансування можна буде здійснити додатковий друк брошури для розповсюдження його у навчальних закладах, освітніх таборах, закладах культури тощо.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux