Конкурс з визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2023 році
Короткий опис
Конкурс з визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2023 році
Статус
Проведений
Оголошення конкурсу
26 грудня 2022 року
Прийом заявок
до 09 лютого 2023, до 23:00
Період проведення
березень 2023
Сфера конкурсу
сфера національно-патріотичного виховання
Умови конкурсу

На виконання Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 673, та відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (зі змінами), з метою реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання та надання підтримки громадським організаціям у 2023 році для реалізації проектів національно-патріотичного виховання.


Міністерство молоді та спорту України оголошує конкурс з визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2023 році

 

Конкурсні пропозиції подаються на розв’язання таких пріоритетних завдань:

1.      Збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України.

2.      Формування української громадянської ідентичності у населення на основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність).

 

Деталі щодо реалізації пріоритетних завдань визначені Державною цільовою соціальною програмою національно-патріотичного виховання на період до 2025 року.

 

Проекти спрямовуються на такі види діяльності:

проведення акцій, семінарів-тренінгів, тренінгів, таборів, вишколів, наметових таборів та інших заходів, розроблення та поширення інформаційних та візуальних матеріалів, соціальної реклами та методичних рекомендацій.

Конкурсні пропозиції можуть подавати інститути громадянського суспільства, що зазначені у Реєстрі неприбуткових установ та організацій та зареєстровані як юридичні особи в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.

 

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

 

Конкурсні пропозиції подаються уповноваженою особою учасника конкурсу з накладенням електронного підпису, який базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, після накладення якого така конкурсна пропозиція не підлягає внесенню змін.

 

У зв’язку з обмеженням доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Реєстру неприбуткових установ та організацій, одночасно з подачею конкурсної пропозиції обов’язково надсилається на офіційну електронну пошту Міністерства молоді та спорту (correspond@msms.gov.ua) у форматі PDF копія витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій, отриманого не пізніше ніж за 15 календарних днів до подання конкурсної пропозиції.

 

Конкурсна пропозиція складається українською мовою.

 

Конкурсна пропозиція повинна відповідати загальнодержавному рівню реалізації проекту.

 

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

 

Електронна система проведення конкурсу під час реєстрації конкурсної пропозиції автоматично присвоює їй унікальний код реєстрації в системі.

 

Присвоєння унікального коду реєстрації означає, що організатор конкурсу отримав конкурсну пропозицію, про що учаснику конкурсу повідомляється в особистому кабінеті в електронній системі проведення конкурсу, а також листом на адресу електронної пошти, зазначену під час реєстрації в електронній системі проведення конкурсу.

 

Проект та кошторис витрат, подані на конкурс, повинні відповідати вимогам, нормам та термінам, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» та Порядком реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, затвердженим наказом Міністерства молоді та спорту України від 03 березня 2016 р. № 808, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 р. за № 453/28583 (зі змінами).

У пункті 11 опису програми (проекту, заходу), який інститут громадянського суспільства подає у складі конкурсної пропозиції, обов’язково повинна бути зазначена інформація щодо:

забезпечення виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та досягнення очікуваних результатів у разі зміни безпекової ситуації в умовах воєнного стану;

рівня забезпечення безпеки учасників програми (проекту, заходу) в умовах воєнного стану.

 

Враховуючи норми Бюджетного кодексу України щодо забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів, максимальна сума фінансової підтримки одного проекту за рахунок коштів державного бюджету не може перевищувати 500 тис. грн.

 

Конкурсні пропозиції можуть бути подані через електронну систему проведення конкурсу з дня опублікування оголошення до 23 год. 00 хв. 25 січня 2023 року.

 

Організатор конкурсу має право продовжити строк подання конкурсних пропозицій на строк до 15 календарних днів, а у разі неподання жодної конкурсної пропозиції – на строк до одного місяця.

 

Контактні дані для отримання додаткової інформації: відділ національно-патріотичного виховання Міністерства молоді та спорту України, телефони:(044) 246-62-35, 248-74-81.

 

Конкурс буде завершено до 01 квітня 2023 року.


Посилання на нормативно-правові акти:

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 673 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2021-%D0%BF#Text

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 "Про ефективне використання державних коштів": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2016-%D0%BF#Text

 

Порядок реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, затвердженим наказом Міністерства молоді та спорту України від 03 березня 2016 р. № 808, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 р. за № 453/28583 (зі змінами): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0453-16#TextОрганізатор конкурсу
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Рівень виконання
Україна
Адміністративно-територіальний рівень виконання
Загальнодержавний
Формат проведення конкурсу
Проєкт
Хто може брати участь у конкурсі
Конкурсні пропозиції можуть подавати інститути громадянського суспільства, що зазначені у Реєстрі неприбуткових установ та організацій та зареєстровані як юридичні особи в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.
Цільова аудиторія
Населення України
Контактні дані
Назва підрозділу
Відділ національно-патріотичного виховання Міністерства молоді та спорту України
Телефон
380442466235
380442487481
Електронна адреса
npvmms@gmail.com
Час звернення
09:00 - 16:00
Обідня перерва
13:00 - 14:00
Примітки
Крім святкових та вихідних днів. У п'ятницю: з 9 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. У дні напередодні святкових - робочий день закінчується на годину раніше.
Члени конкурсної комісії
Грушина Аліна Ігорівна
Секретар конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
вища освіта
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Головний спеціаліст відділу національно-патріотичного виховання 2020-2023 рр. Впродовж останніх 3-х років займається безпосередньою координацією програм (проєктів, заходів) у сфері національно-патріотичного виховання на всеукраїнському рівні.
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
3 роки роботи з реалізації програм (проектів, заходів), у сфері національно-патріотичного виховання всеукраїнського рівня.
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Досвід організації засідань конкурсної комісії з відбору проєктів національно-патріотичного виховання Міністерства молоді та спорту України впродовж 2021-2022 рр.
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
Попатенко Марина Миколаївна
Голова конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Вища
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Досвід роботи більше 15 років в державному секторі, що пов'язаний з формуванням та реалізації молодіжної політики в Україні. Під особистим керівництвом розроблено та удосконалено низку законодавчих та нормативно-правових актів законодавчої бази у сфері молодіжної політики.
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Долучалась до реалізації заходів та програм спільно з інститутами громадянського суспільства на локальному, регіональному та національному рівнях.
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
З 2011 року член конкурсних комісій з визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, які проводилися в структурних підрозділах з питань молоді та спорту, Сумської та Київської ОДА. Останні три роки – Голова конкурсних комісій при Міністерстві молоді та спорту України.
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
Досвід співпраці з міжнародними партнерами та експертної діяльності у сфері молодіжної політики та молодіжної роботи під час реалізації програм, які підтримуються міжнародними інституціями.
РЕВА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
вища освіта, кандидат політичних наук
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
У рамках реалізації "Academic Response to Hybrid Threats/Академічна протидія гібридним загрозам" WARN 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP є одним із розробників курсу "Гібридні загрози та комплексна безпека". Лектор у національному проєкті "Єдина країна" із матеріалами присвяченими політичному маніпулюванню та інформаційній війні. Маю публікації присвячені гібридним загрозам та їх викликам культурі
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
З 2019 року учасник міжнародного проєкту Erasmus+ "Academic Response to Hybrid Threats/Академічна протидія гібридним загрозам" WARN 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP . Одна з головних цілей проєкту є заповнити прогалину в галузі безпеки в різних сферах професійної діяльності для підвищення професійної та громадянської стійкості до гібридних загроз в Україні. (https://warn-erasmus.eu/ua/)
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
немає
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
У 2021 році закінчила Summer school of the University of Jyvaskyla «Security and Strategic Analysis» (09.08. – 20.08.2021) (3 ECTs) Finland.
БАЙКЄНІЧ ГАННА ВАСИЛІВНА
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Освіта вища. Кандидат педагогічних наук, магістр історії
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Від 2015 року беру активну участь у
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Від 2015 році беру активну участь у реалізації різних програм із національно-патріотичного виховання як в рамках виконання службових обов'язків, так і поза ними
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Від 2016 року із перервами входила до складу комісій конкурсів з визначення проєктів НПВ, розроблених інститутами громадянського суспільства при ММС
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
Участь у німецькій програмі "Ми можемо більше", французькій програмі з розвитку громадянського суспільства
Брунько Наталія Володимирівна
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Вища
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Приймає безпосередню участь в формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання в частині представлення інтересів та взаємодії з громадськістю.
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Голова Всеукраїнської громадської організації «Громадський рух «За майбутнє»», багаторічний досвід реалізації проєктів у сфері національно-патріотичного виховання.
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Досвід участі в робочих групах формування календарного плану заходів щодо реалізації державної політики з питань національно-патріотичного виховання.
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
Левківська Галина Василівна
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Повна вища, магістр з фінансів
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
З кінця 2007 року начальник відділу програм сім’ї, дітей та молоді, з вересня 2013 року заступник директора департаменту економіки та фінансів – начальник відділу програм молоді. Приймає безпосередню участь в формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання в частині фінансового забезпечення відповідних програм і заходів.
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
З кінця 2007 року начальник відділу програм сім’ї, дітей та молоді, з вересня 2013 року заступник директора департаменту економіки та фінансів – начальник відділу програм молоді. Задіяна в розробці проектів Порядків використання коштів державного бюджету за бюджетними програмами, здійснення заходів виконання яких потребує нормативного-правового визначення механізму використання бюджетних коштів.
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
З 2018 року член конкурсної комісії з відбору проєктів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства.
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
МЕЛЬНИК ІГОР ВІКТОРОВИЧ
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Вища
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Більше 5 років фахівець у сфері національно-патріотичного виховання: тренерська діяльність, ведення лекцій та тренінгів, розробник історичних та публіцистичних доробків у сфері національно-патріотичного виховання. Постійний учасник заходів та проєктів Міжнародного та Всеукраїнського рівня у сфері національно-патріотичного виховання (2017-2021 рр.).
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Більше 5 років фахівець у сфері національно-патріотичного виховання: тренерська діяльність, ведення лекцій та тренінгів, розробник історичних та публіцистичних доробків у сфері національно-патріотичного виховання. Постійний учасник заходів та проєктів Міжнародного та Всеукраїнського рівня у сфері національно-патріотичного виховання (2017-2021 рр.). Участь в реалізації заходів Джура-Прикордонник, Джура-Десантник, Покрова Героїв (2017-2022)
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка 2017-2021
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
Коцур Леся Михайлівна
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Вища, кандидат історичних наук
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Одним із найважливіших завдань кафедри політології Університету Григорія Сковороди в Переяславі є національно-патріотичне виховання молоді, яке реалізується в процесі вивчення освітніх компонентів. Окрім того, маю наукові статті на тему національно-патріотичного виховання.
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Брала участь у реалізації проєкту «Єдина Україна» під егідою Міністерства молоді і спорту у 2022 році.
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Відсутній
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
Гривко Сергій Дмитрович
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Вища
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Народний депутат України, член молодіжної ради при Чернігівському міському голові, член громадської ради при Чернігівській обласній державній адміністрації
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Народний депутат України, член молодіжної ради при Чернігівському міському голові, член громадської ради при Чернігівській обласній державній адміністрації
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Народний депутат України, член молодіжної ради при Чернігівському міському голові, член громадської ради при Чернігівській обласній державній адміністрації
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
Вітренко Андрій Миколайович
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
вища
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
головування у відповідних конкурсних комісіях під час перебування на посаді заступника Міністра культури України з питань європейської інтеграції (2014-2016)
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
головування у відповідних конкурсних комісіях під час перебування на посаді заступника Міністра культури України з питань європейської інтеграції (2014-2016)
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
головування у відповідних конкурсних комісіях під час перебування на посаді заступника Міністра культури України з питань європейської інтеграції (2014-2016)
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
Мокан Василь Іванович
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Вища освіта
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Діяльність у Комітеті Верховної Ради України з питань молоді і спорту
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
-
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Член конкурсної комісії з розгляду проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства у 2019-2022 рр. як представник Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
Таймлайн конкурсу
Збір заявок
26 грудня 2022 - 09 лютого 2023
Оцінювання за одним критерієм
14 лютого 2023 - 21 лютого 2023
Публічний захист та оцінювання за чотирма критеріями
27 лютого 2023 - 10 березня 2023
Визначення переможців
11 березня 2023 - 31 березня 2023
Реалізація
01 квітня 2023 - 31 грудня 2023
Документи конкурсу
Оголошення про конкурс
application/pdf
Завантажено: 26 грудня 2022 року
Наказ про продовженя конкурсу від 23.01.2023 № 320
application/pdf
Завантажено: 24 січня 2023 року
Інформація про членів конкусрної комісії
application/pdf
Завантажено: 21 лютого 2023 року
Наказ про затвердження ЧКК від 17.02.2023 №878
application/pdf
Завантажено: 17 лютого 2023 року
Рішення конкурсної комісії № 1 від 27.02.2023
application/pdf
Завантажено: 28 лютого 2023 року
Рішення конкурсної комісії 2 від 27.02.2023
application/pdf
Завантажено: 28 лютого 2023 року
Рішення конкурсної комісії № 1 від 07.03.2023 року
application/pdf
Завантажено: 09 березня 2023 року
Рішення конкурсної комісії № 1 від 30.03.2023
application/pdf
Завантажено: 01 квітня 2023 року
Рішення конкурсної комісії № 2 від 30.03.2023
application/pdf
Завантажено: 01 квітня 2023 року
Підсумковий висновок
application/pdf
Завантажено: 24 січня 2024 року
Архівування конкурсу від 26.01.2024 року
application/pdf
Завантажено: 26 січня 2024 року
Проєкти
Проєкт подано
09 лютого 2023 року
Номер проєкту
№ 20230209-3714
Бюджет
346520 гривень
Проєкт подано
09 лютого 2023 року
Номер проєкту
№ 20230209-3732
Бюджет
585100 гривень
Проєкт подано
09 лютого 2023 року
Номер проєкту
№ 20230208-3669
Бюджет
641424 гривень
Проєкт подано
08 січня 2023 року
Номер проєкту
№ 20230108-3211
Бюджет
772960 гривень
Проєкт подано
08 лютого 2023 року
Номер проєкту
№ 20230208-3661
Бюджет
529500 гривень
Проєкт подано
09 лютого 2023 року
Номер проєкту
№ 20230208-3695
Бюджет
265023.35 гривень
Проєкт подано
09 лютого 2023 року
Номер проєкту
№ 20230209-3754
Бюджет
361427.44 гривень
Проєкт подано
09 лютого 2023 року
Номер проєкту
№ 20230209-3725
Бюджет
597980 гривень
Проєкт подано
09 лютого 2023 року
Номер проєкту
№ 20230209-3762
Бюджет
474050 гривень
Шкільний фронт
Переможець
Проєкт подано
19 січня 2023 року
Номер проєкту
№ 20230119-3331
Бюджет
617350 гривень
Проєкт подано
22 січня 2023 року
Номер проєкту
№ 20230122-3367
Бюджет
527918 гривень
Проєкт подано
09 лютого 2023 року
Номер проєкту
№ 20230208-3697
Бюджет
508000 гривень
Проєкт подано
09 лютого 2023 року
Номер проєкту
№ 20230209-3716
Бюджет
640950 гривень
Проєкт подано
09 лютого 2023 року
Номер проєкту
№ 20230209-3771
Бюджет
527799.6 гривень
Проєкт подано
20 січня 2023 року
Номер проєкту
№ 20230120-3341
Бюджет
270200 гривень
Проєкт подано
22 січня 2023 року
Номер проєкту
№ 20230122-3369
Бюджет
192500 гривень
Проєкт подано
23 січня 2023 року
Номер проєкту
№ 20230123-3375
Бюджет
285250 гривень
Проєкт подано
03 лютого 2023 року
Номер проєкту
№ 20230203-3536
Бюджет
508590 гривень
Мова нації
Учасник
Проєкт подано
24 січня 2023 року
Номер проєкту
№ 20230119-3332
Бюджет
563000 гривень
Проєкт подано
22 січня 2023 року
Номер проєкту
№ 20230112-3259
Бюджет
496710 гривень
Проєкт подано
22 січня 2023 року
Номер проєкту
№ 20230122-3371
Бюджет
490100 гривень
Проєкт подано
25 січня 2023 року
Номер проєкту
№ 20230125-3433
Бюджет
614215 гривень
Проєкт подано
24 січня 2023 року
Номер проєкту
№ 20230124-3406
Бюджет
493000 гривень
ЧовганФест
Не допущено
Проєкт подано
25 січня 2023 року
Номер проєкту
№ 20230123-3381
Бюджет
439450 гривень
Проєкт подано
25 січня 2023 року
Номер проєкту
№ 20230125-3424
Бюджет
569116 гривень
Проєкт подано
22 січня 2023 року
Номер проєкту
№ 20230122-3368
Бюджет
194450 гривень
Проєкт подано
25 січня 2023 року
Номер проєкту
№ 20230124-3401
Бюджет
444410 гривень
Проєкт подано
24 січня 2023 року
Номер проєкту
№ 20230109-3226
Бюджет
348450 гривень
Проєкт подано
25 січня 2023 року
Номер проєкту
№ 20230116-3305
Бюджет
598700 гривень
Проєкт подано
08 лютого 2023 року
Номер проєкту
№ 20230205-3559
Бюджет
359600 гривень
Проєкт подано
31 січня 2023 року
Номер проєкту
№ 20230126-3470
Бюджет
572962 гривень
Проєкт подано
08 лютого 2023 року
Номер проєкту
№ 20230208-3698
Бюджет
618000 гривень
Проєкт подано
26 січня 2023 року
Номер проєкту
№ 20230126-3472
Бюджет
376000 гривень
Double CLub
Не допущено
Проєкт подано
07 лютого 2023 року
Номер проєкту
№ 20230207-3644
Бюджет
438000 гривень
Водограй
Не допущено
Проєкт подано
25 січня 2023 року
Номер проєкту
№ 20230125-3458
Бюджет
490000 гривень
Проєкт подано
07 лютого 2023 року
Номер проєкту
№ 20230204-3547
Бюджет
393907.44 гривень
Проєкт подано
09 лютого 2023 року
Номер проєкту
№ 20230207-3633
Бюджет
253070 гривень
Проєкт подано
22 січня 2023 року
Номер проєкту
№ 20230119-3338
Бюджет
463923 гривень
Проєкт подано
07 лютого 2023 року
Номер проєкту
№ 20230202-3534
Бюджет
95160 гривень
Проєкт подано
09 лютого 2023 року
Номер проєкту
№ 20230208-3687
Бюджет
374524.42 гривень
Рік незламності
Не допущено
Проєкт подано
09 лютого 2023 року
Номер проєкту
№ 20230209-3709
Бюджет
1700 гривень
Проєкт подано
09 лютого 2023 року
Номер проєкту
№ 20230207-3622
Бюджет
825700 гривень
Проєкт подано
09 лютого 2023 року
Номер проєкту
№ 20230209-3721
Бюджет
388760 гривень
Проєкт подано
09 лютого 2023 року
Номер проєкту
№ 20230208-3702
Бюджет
718100 гривень
Проєкт подано
09 лютого 2023 року
Номер проєкту
№ 20230209-3750
Бюджет
515434 гривень
Проєкт подано
08 лютого 2023 року
Номер проєкту
№ 20230206-3573
Бюджет
228415 гривень
Проєкт подано
06 лютого 2023 року
Номер проєкту
№ 20230203-3543
Бюджет
333964 гривень
Проєкт подано
09 лютого 2023 року
Номер проєкту
№ 20230206-3587
Бюджет
606568 гривень
Проєкт подано
06 лютого 2023 року
Номер проєкту
№ 20230206-3564
Бюджет
620380 гривень
Проєкт подано
25 січня 2023 року
Номер проєкту
№ 20230124-3415
Бюджет
175251.5 гривень
Проєкт подано
07 лютого 2023 року
Номер проєкту
№ 20230201-3516
Бюджет
619320 гривень
Сам у місті
Відхилено
Проєкт подано
07 лютого 2023 року
Номер проєкту
№ 20230205-3557
Бюджет
475104 гривень
Переможці конкурсу
Місце в рейтингу
1
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПОКЛИК ЯРУ"
Кількість балів
209
Бюджет
95160 гривень
Місце в рейтингу
2
ІГС
МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПЛАСТ-НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ"
Кількість балів
204
Бюджет
490100 гривень
Місце в рейтингу
3
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІСЦЕ ЗМІН"
Кількість балів
195
Бюджет
718100 гривень
Місце в рейтингу
4
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЗАХИСТ ПРАВ МОЛОДІ ТА РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД"
Кількість балів
193
Бюджет
333964 гривень
Місце в рейтингу
5
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДИЙ НАРОДНИЙ РУХ"
Кількість балів
189
Бюджет
285250 гривень
Місце в рейтингу
6
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНИЙ НАЦІОНАЛІСТИЧНИЙ КОНГРЕС"
Кількість балів
177
Бюджет
463923 гривень
Шкільний фронт
Переможець
Місце в рейтингу
7
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АЛЬФА СЕЛФ ДЕФЕНС"
Кількість балів
174
Бюджет
617350 гривень
Місце в рейтингу
8
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДИЙ НАРОДНИЙ РУХ"
Кількість балів
172
Бюджет
192500 гривень
Місце в рейтингу
9
ІГС
СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
Кількість балів
156
Бюджет
359600 гривень
Місце в рейтингу
10
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР СУСПІЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ"
Кількість балів
155
Бюджет
228415 гривень
Місце в рейтингу
11
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФОНД МОЛОДІЖНИХ ІНІЦІАТИВ "КРИЛА"
Кількість балів
155
Бюджет
348450 гривень
Місце в рейтингу
12
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СТУДЕНТСЬКИЙ КЛУБ"
Кількість балів
154
Бюджет
597980 гривень
Місце в рейтингу
13
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА ШКОЛА"
Кількість балів
150
Бюджет
474050 гривень
Місце в рейтингу
14
ІГС
МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПЛАСТ-НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ"
Кількість балів
149
Бюджет
493000 гривень
Місце в рейтингу
15
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДИЙ НАРОДНИЙ РУХ"
Кількість балів
141
Бюджет
194450 гривень
Місце в рейтингу
16
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СПІЛКА ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ "ЛЕГІОН-2022"
Кількість балів
138
Бюджет
606568 гривень
Місце в рейтингу
17
ІГС
МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПЛАСТ-НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ"
Кількість балів
136
Бюджет
493000 гривень
Мова нації
Учасник
Місце в рейтингу
18
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕПОРТЕР ПРО"
Кількість балів
134
Бюджет
563000 гривень
Місце в рейтингу
19
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДИЙ НАРОДНИЙ РУХ"
Кількість балів
134
Бюджет
527918 гривень
Місце в рейтингу
20
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТОВАРИСТВО СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ (ТСО УКРАЇНИ)"
Кількість балів
131
Бюджет
569116 гривень
Місце в рейтингу
21
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛАБОРАТОРІЯ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ"
Кількість балів
129
Бюджет
444410 гривень
Місце в рейтингу
22
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТАМОРФОЗИ"
Кількість балів
127
Бюджет
508000 гривень
Місце в рейтингу
23
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР "СВІТ ОЧИМА ДІТЕЙ"
Кількість балів
122
Бюджет
772960 гривень
Місце в рейтингу
24
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ МУЗЕЇВ ІВАНА ФРАНКА"
Кількість балів
117
Бюджет
346520 гривень
Місце в рейтингу
25
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СУРМИ ЗВИТЯГИ"
Кількість балів
116
Бюджет
253070 гривень
Місце в рейтингу
26
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЗИДЕНЦІЯ "МИСТЕЦЬКИЙ ПРОСТІР"
Кількість балів
115
Бюджет
572962 гривень
Місце в рейтингу
27
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТАБІР ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ "ПРОФІКЕМП"
Кількість балів
108
Бюджет
619320 гривень
Місце в рейтингу
28
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАДІЯ Є"
Кількість балів
107
Бюджет
496710 гривень
Місце в рейтингу
29
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "Простір Активної та Сучасної"
Кількість балів
105
Бюджет
641424 гривень
Місце в рейтингу
30
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "Молодіжна рада Теофіпольщини"
Кількість балів
104
Бюджет
508590 гривень
Місце в рейтингу
31
ІГС
ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЦІАЛЬНИЙ ВЕКТОР"
Кількість балів
104
Бюджет
618000 гривень
Місце в рейтингу
32
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "Фізкультурно-спортивний рух "Сила Нації"
Кількість балів
103
Бюджет
374524.42 гривень
Місце в рейтингу
33
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ МОЛОДІЖНЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ТЕРИТОРІЯ"
Кількість балів
103
Бюджет
393907.44 гривень
Місце в рейтингу
34
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ МОЛОДІЖНЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ТЕРИТОРІЯ"
Кількість балів
100
Бюджет
361427.44 гривень
Місце в рейтингу
35
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАЦІОНАЛЬНА ДИТЯЧА РАДА"
Кількість балів
92
Бюджет
598700 гривень
Місце в рейтингу
36
ІГС
ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОВІСТЬ І НАДІЯ УКРАЇНИ"
Кількість балів
83
Бюджет
515434 гривень
Місце в рейтингу
37
ІГС
ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОВІСТЬ І НАДІЯ УКРАЇНИ"
Кількість балів
76
Бюджет
640950 гривень
Місце в рейтингу
38
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВОЛОНТЕРІАТ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
Кількість балів
68
Бюджет
825700 гривень
Місце в рейтингу
39
ІГС
ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СПІЛКА МОЛОДИХ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ"
Кількість балів
66
Бюджет
369565 гривень
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux