«Розробка проекту «Державної програми розвитку реабілітації осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів в Україні»
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
15 грудня 2021 року
Період реалізації проєкту
01 квітня 2022 - 31 грудня 2022
Номер проєкту
20211206-2381
Бюджет
3581903.62 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
9. Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю та гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво та інформування осіб з інвалідністю щодо можливих видів соціальної допомоги, самостійного проживання, деінституалізації, тощо.
Формат проведення проєкту
Програма
Показати повний опис
Мета програми
Проведення моніторингової та аналітичної діяльності по кожному регіоні, з залученням до діалогу представників урядових та неурядових структур, виконання державних програм, законодавства України з питань реабілітації та соціального захисту осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів шляхом моніторингу обговорення цих питань та розроблення пропозицій та рекомендацій для органів влади всіх рівнів щодо забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю, поліпшення умов їх життєдіяльності, розроблення проекту ПКМУ «Про затвердження Програми розвитку реабілітації осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів».
Актуальність програми
Особи з інвалідністю внаслідок психічних розладів є особливою нозологічною групою, яка потребує індивідуального підходу у реалізації їх прав та створення і формування для цієї категорії осіб соціальної, освітньої, економічної, громадської, фізичної та громадської безбар’єрності. Немає оприлюдненої інформації про кількість населення з числа осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів в Україні, в області, по районах і територіальних громадах, їх розподіл по групах інвалідності та категоріях, інформації про їх зайнятість, про різні види соціальної підтримки, реалізації соціальних програм на державному, місцевому рівні, про стан виконання законодавства з питань соціального захисту осіб даної нозології. Розроблення, затвердження та реалізація Постанови Кабінету міністрів України "Державна програма розвитку реабілітації осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів в Україні" дозволить запровадити системний підхід до кращого вирішення сучасних питань у сфері соціального захисту осіб з психічними розладами з залученням до реалізації програмних заходів органів державної влади, зацікавлених міністерств та відомств, громадських організацій і самого населення, зміцнити потенціал галузі у сфері реабілітації осіб з інвалідністю, підвищити її медичну, соціальну та економічну ефективність.
Очікувані результати
Короткострокові
Моніторинг проведення роботи центральними органами влади з виконання законодавства щодо осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів. Збір інформації. Проведення моніторингових візитів у регіони для вивчення і моніторингу питань про стан виконання законодавства з питань реалізації прав осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, реалізації соціальних програм щодо їх підтримки. Підвищення рівня поінформованості населення про проведення заходів програми.
Показати повний опис
Довгострокові
Залучили осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, учасників АТО/ООС з інвалідністю та їх законних представників до оцінки діяльності органів влади та місцевого самоврядування щодо реалізації прав осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, затвердження відповідних соціальних програм щодо покращення їх соціального захисту. Узагальнення інформації щодо кращих практик соціального захисту осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів в усіх регіонах та подання інформації до центральних органів влади. Розроблення проекту ПКМУ «Державна програма розвитку реабілітації осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів в Україні».
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Збільшено відсоток осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів які залучені до розроблення рекомендацій та пропозицій щодо змін до законодавства та розроблення проекту "Державної програми розвитку реабілітації осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів в Україні". Збільшено до 1000 осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів проінформованих та залучених до програми та проведення семінарів.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Особи з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів які мешкають в Україні, кількість яких становить близько 300 тисяч громадян України отримають системний соціальний захист на державному рівні. Підвищено рівень взаємодії та покращення співпраці громадських організацій осіб з інвалідністю з органами державної влади під час виконання програми. особи з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, отримають державну програму щодо їх соціального захисту.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Програма «Розробка проекту «Державної програми розвитку реабілітації осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів в Україні»
Всього учасників (з них жінок)
1200 (600) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
800 (400) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
40 (20) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Особи з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, інші члени організації представники відокремлених підрозділів ГО «ВООІ «Гармонія», особи з інвалідністю внаслідок війни (АТО/ООС), родичі, інші фахівці, які працюють у системі надання психіатричної допомоги та соціальних послуг. Представники органів влади та місцевого самоврядування.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Етап планування
Завдання
Провести підготовку для виконання програми.
Опис заходів для здійснення етапу
Зібрати команду, підписати трудові угоди, доопрацювати хід виконання програми.
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 30 квітня 2022
Відповідальний виконавець
Антропов Юрій, президент ГО "ВООІ "Гармонія"
Етапи реалізації
Етап реалізації.
Завдання
Проаналізувати чинне законодавство щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів.
Опис заходів для здійснення етапу
Переглянути чинне законодавство, провести засідання щодо напрацювання спільних пропозицій щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів.
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 31 травня 2022
Відповідальний виконавець
Антропов Юрій, президент ГО "ВООІ "Гармонія"
Етапи реалізації
Етап планування.
Завдання
Визначитися з представниками, яких планується залучити до виконання програми в регіонах.
Опис заходів для здійснення етапу
Провести конкурс відбору представників в регіонах. Підписати трудові договори. Провести інструктаж.
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 31 травня 2022
Відповідальний виконавець
Антропов Юрій, президент ГО "ВООІ "Гармонія"
Етапи реалізації
Етап виконання.
Завдання
Провести роботу по кожному регіону. Зібрати інформацію по кожному регіону щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів. Відвідати державні та недержавні установи в регіонах, які працюють в системі соціального захисту осіб з інвалідністю даної нозології.
Опис заходів для здійснення етапу
Збір інформації та узагальнення інформації щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, в кожному регіоні. Ознайомлення та аналіз рішень місцевих державних адміністрацій. Напрацювання та узагальнення пропозицій. Проведення зустрічей та переговорів.
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Антропов Юрій, президент ГО "ВООІ "Гармонія"
Етапи реалізації
Етап планування.
Завдання
Провести підготовку для проведення всеукраїнського навчального семінару «Розробка проекту "Державної програми розвитку реабілітації осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів в Україні».
Опис заходів для здійснення етапу
Зібрати команду, провести інструктаж, визначитися з учасниками семінару від регіонів, сформувати список учасників. Написати програму семінару.
Строк реалізації етапу
01 серпня 2022 — 30 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Антропов Юрій, президент ГО "ВООІ "Гармонія"
Етапи реалізації
Етап виконання.
Завдання
Провести всеукраїнський навчальний семінар "Розробка проекту "Державної програми розвитку реабілітації осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів в Україні".
Опис заходів для здійснення етапу
Орендувати приміщення, зареєструвати учасників, забезпечити їх проживанням, харчуванням, канцтоварами. Запросити спікерів. Провести семінар.
Строк реалізації етапу
01 серпня 2022 — 30 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Антропов Юрій, президент ГО "ВООІ "Гармонія"
Етапи реалізації
Етап виконання.
Завдання
Узагальнення пропозицій всеукраїнського навчального семінару та пропозицій від кожного регіону.
Опис заходів для здійснення етапу
Погодити пропозиції всіма учасниками програми. Погодити пропозиції від кожного регіону з представниками влади. Залучитися підтримкою місцевих органів влади.
Строк реалізації етапу
01 вересня 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Антропов Юрій президент ГО "ВООІ "Гармонія"
Етапи реалізації
Етап звітування.
Завдання
Звітування за програмою.
Опис заходів для здійснення етапу
Підготувати пропозиції та надіслати їх до органів влади. Підготувати звіти. Переслати звіти організатору. Отримати підтвердження від організатора.
Строк реалізації етапу
01 листопада 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Антропов Юрій, президент ГО "ВООІ "Гармонія"
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Мережа Facebook (50-60 постів).

Сайти місцевих органів влади.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
В подальшому, після закінчення виконання програми, особи з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, отримають якісніший соціальний захист на державному рівні.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux