Конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2022 році
Короткий опис
Конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю
Статус
Відмінений
Оголошення конкурсу
01 листопада 2021 року
Прийом заявок
до 24 грудня 2021, до 17:45
Період проведення
березень 2022
Сфера конкурсу
аналітична діяльність, проведення соціологічних досліджень тощо
культурно-просвітницька діяльність
організаційний (інституційний) розвиток організацій громадянського суспільства
правозахисна діяльність
розвиток громадянського суспільства
розвиток інклюзивного середовища (підтримка організацій осіб з інвалідністю, дітей війни, чорнобильців, афганців, національних меншин та інших)
розвиток соціального підприємництва
Умови конкурсу

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2022 році


Відповідно до пункту 4 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (далі – Порядок проведення конкурсу), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 (зі змінами) та на виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 166 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю» з метою ефективного розподілу коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю,

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю (далі – Фонд)

оголошує конкурс з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2022 році

 

Відповідно до Порядку проведення конкурсу терміни вживаються у такому значенні:

захід – сукупність дій, необхідних для виконання інститутом громадянського суспільства конкретного завдання в рамках програми або проекту чи окремо протягом визначеного періоду часу;

проєкт – комплекс заходів, що розроблені і здійснюються інститутом громадянського суспільства і спрямовуються на досягнення певної мети протягом визначеного періоду часу (як правило, не більше одного року);

програма – комплекс завдань та заходів, що розроблені і здійснюються інститутом громадянського суспільства з метою розв’язання найважливіших проблем розвитку держави та суспільства і розраховані на довгостроковий період.

Конкурсні пропозиції подаються на розв’язання пріоритетних завдань, на реалізацію яких спрямовуються кошти громадським об’єднанням осіб з інвалідністю за бюджетною програмою 2507020 «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю» у 2022 році та рівень їх виконання (проведення), затверджених Міністерством соціальної політики України.

Відповідно до пункту 3 Порядку проведення конкурсу організатор конкурсу проводить конкурс виключно з використанням електронної системи проведення конкурсу за умови наявності відповідної технічної можливості на онлайн-платформі взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства.

 

Пріоритетні завдання:

1.    Моніторинг та оцінка виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю.

2.    Проведення заходів, які спрямовані на забезпечення виконання зобов’язань, взятих Україною в результаті ратифікації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, шляхом реалізації положень Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.04.2021         № 285-р). *

*При визначенні цього пріоритетного завдання необхідно додатково зазначити назву розділу, завдання та заходу.

3.    Сприяння створенню безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю відповідно до визначених завдань для досягнення стратегічних цілей Національної стратегії із створення безперешкодного простору в Україні на період до 2030 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 366-р).*

    *При визначенні цього пріоритетного завдання необхідно додатково зазначити назву стратегічної цілі та завдання.

4.    Проведення заходів, які спрямовані на забезпечення захисту прав осіб з інвалідністю відповідно до завдань, визначених в Плані дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021-2023 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 № 756-р).*

     *При визначенні цього пріоритетного завдання необхідно додатково зазначити номер та найменування заходу.

5.    Сприяння забезпеченню реалізації права на освіту осіб з інвалідністю шляхом підтримки впровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти.

6.    Проведення заходів для забезпечення поліпшення становища та розширення прав і можливостей жінок та дівчат з інвалідністю.

7.    Проведення заходів, спрямованих на подолання дискримінації осіб з інвалідністю.

8.    Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та реалізації права на працю на рівні з іншими, доступу до підприємницької діяльності та самозайнятості осіб з інвалідністю.

9.    Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю та гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво та інформування осіб з інвалідністю щодо можливих видів соціальної допомоги, самостійного проживання, деінституалізації, тощо.

10. Сприяння реалізації соціального замовлення та розвитку системи соціальних послуг.

11. Сприяння формуванню інклюзивної політики в сфері охорони здоров’я, в тому числі з питань репродуктивного здоров’я, забезпечення доступності до якісних медичних послуг осіб з інвалідністю; врахування потреб осіб з інвалідністю та в реабілітації та абілітації при розробленні та проведенні заходів у межах медичної реформи.

12. Сприяння формуванню політики захисту та безпеки осіб з інвалідністю в ситуаціях ризику, збройних конфліктів, надзвичайних гуманітарних ситуаціях.

13. Інституційний розвиток, забезпечення організаційної спроможності громадських об’єднань осіб з інвалідністю, підтримка сталого функціонування їхньої діяльності.

14. Інформування суспільства щодо розв’язання проблем осіб з інвалідністю у державі та формування позитивного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю.

 

Види діяльності, що можуть бути підтримані організатором конкурсу:

Пріоритетні завдання можуть реалізуватися у вигляді програм (проєктів, заходів) шляхом проведення довготривалих, комплексних, взаємопов’язаних або одноразових (окремих) тренінгів, курсів, навчальних семінарів, конференцій, форумів, зустрічей у форматі засідань за круглим столом, навчальних, інформаційно-просвітницьких, організаційних та інших заходів, громадської експертизи та оцінювання рішень (проєктів рішень) органів влади, адвокацій, представництва і захисту прав та інтересів осіб з інвалідністю, соціальних опитувань, досліджень, організації надання послуг перекладу жестовою мовою, особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень послуг денного догляду, послуг фізичного супроводу особам з інвалідністю з порушенням зору, соціального супроводу при працевлаштуванні на робочому місці тощо.

 

Конкурсна пропозиція складається українською мовою та має містити:

1)   заяву про участь у конкурсі за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу (форма Додатку знаходиться за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-%D0%BF#Text);

2)   опис програми (проєкту, заходу) за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), згідно з додатком 3 Порядку проведення конкурсу з урахуванням переліку статей, визначених організатором конкурсу (форми додатків знаходяться за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-%D0%BF#Text);

3)   листи-підтвердження про підтримку у виконанні (реалізації) відповідної програми (проєкту, заходу) або готовність долучитися до її (його) організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування, виконавчих органів рад, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу);

4)   інформацію про діяльність громадського об’єднання осіб з інвалідністю, зокрема досвід виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) протягом останніх двох років або з часу реєстрації, якщо громадське об’єднання осіб з інвалідністю зареєстровано менш як за два роки до оголошення конкурсу, за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадського об’єднання осіб з інвалідністю, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

 

Для участі в конкурсі громадські об’єднання осіб з інвалідністю подають конкурсні пропозиції через електронну систему проведення конкурсу (програмний модуль «Е-Конкурси» платформи ВзаємоДія).

Конкурсні пропозиції подаються уповноваженою особою учасника конкурсу з накладанням електронного підпису, який базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, після накладання якого така конкурсна пропозиція не підлягає внесенню змін.

Електронна система проведення конкурсу під час реєстрації конкурсних пропозицій автоматично присвоює їй унікальний код реєстрації в системі.

Присвоєння унікального коду реєстрації означає, що організатор отримав конкурсну пропозицію, про що учаснику конкурсу повідомляється в особистому кабінеті в електронній системі проведення конкурсу.

Громадське об’єднання осіб з інвалідністю може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

Граничний обсяг фінансування однієї конкурсної пропозиції за рахунок бюджетних коштів становить у наступних розмірах:

заходу – до 500 тис.грн;

проєкту – до 1500 тис.грн;

програми – до 3000 тис.грн.

Відповідно до абзацу другого пункту 5 Порядку проведення конкурсу конкурсні пропозиції можуть подавати громадські об’єднання осіб з інвалідністю, що зазначені у Реєстрі неприбуткових установ та організацій та зареєстровані як юридичні особи в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.

Відповідно до абзацу другого пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 166 (далі – Порядок використання коштів), одержувачем бюджетних коштів є громадські об’єднання осіб з інвалідністю, які внесені до Реєстру громадських об’єднань, утворені з метою, визначеною статтею 12 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.

Відповідно до абзацу третього пункту 2 Порядку використання коштів одержувачем бюджетних коштів може бути громадське об’єднання, яке відповідає таким критеріям:

1)               громадське об’єднання не перебуває у процесі припинення;

2)               громадське об’єднання провадить свою статутну діяльність не менше шести місяців до оголошення проведення конкурсу;

3)               відсутні факти порушення громадськими об’єднаннями вимог бюджетного законодавства, крім тих, до яких застосовано попередження, протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів (у випадку отримання фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету).

До участі в конкурсі не допускаються громадські об’єднання осіб з інвалідністю у разі, коли:

1)               інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про громадське об’єднання осіб з інвалідністю, що міститься у державних реєстрах;

2)               громадське об’єднання осіб з інвалідністю зареєстроване в установленому порядку пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу;

3)               громадське об’єднання осіб з інвалідністю відмовилося від участі в конкурсі шляхом подання заяви про припинення участі через електронний кабінет в електронній системі проведення конкурсу або шляхом надсилання повідомлення організатору конкурсу через електронну систему проведення конкурсу;

4)               громадське об’єднання осіб з інвалідністю перебуває у стадії припинення за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

5)               конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

6)               установлено факт порушення громадським об’єднанням осіб з інвалідністю вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження);

7)               конкурсна пропозиція не відповідає загальнодержавному або відповідному адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

 

Рівень виконання (проведення) пріоритетних завдань.

Для отримання фінансування з державного бюджету громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю рівень виконання (проведення) програм (проектів, заходів) має бути загальнодержавним.

Загальнодержавний рівень виконання (проведення) програми (проєкту, заходу) означає провадження проєктної діяльності на території більш ніж однієї третьої областей України, (у тому числі м. Київ) та/або забезпечення участі у такій діяльності осіб із більше ніж однієї третьої областей України (у тому числі м. Київ), відповідно до абзацу третього пункту 2 Порядку проведення конкурсу.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 1 Порядку проведення конкурсу фінансова підтримка за рахунок коштів державного бюджету надається для виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) загальнодержавного рівня.

Програма (проєкт, захід) та кошторис витрат, подані на конкурс, повинні відповідати вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів», Порядку використання коштів та Порядку проведення конкурсу.

Громадське об’єднання осіб з інвалідністю бере участь у співфінансуванні програми (проєкту, заходу) в розмірі не менш як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування (абзац перший пункту 24 Порядку проведення конкурсу).

Внесок для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) може здійснюватися громадським об’єднанням осіб з інвалідністю, який визнаний переможцем конкурсу та отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів, оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду (абзац другий пункту 24 Порядку проведення конкурсу).

Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат для виконання (реалізації) загальнодержавної програми (проєкту, заходу) на витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності, організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності, організаційний розвиток громадського об’єднання передбачається не більше 55 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки однієї програми (проєкту, заходу) (абзац перший пункту 7 Порядку використання коштів).

У разі прийняття рішення про визначення переможців конкурсу декількох програм (проєктів, заходів) одного громадського об’єднання таке громадське об’єднання повинно забезпечити уникнення подвійного фінансування видатків у кошторисі витрат на витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності, організаційний розвиток та інші витрати шляхом перегляду громадським об’єднанням кошторису витрат (абзац другий пункту 7 Порядку використання коштів).


Конкурсні пропозиції (в електронній системі проведення конкурсу -модуль Е-Конкурси платформи ВзаємоДія) приймаються

з 01.11.2021 до 10.12.2021 включно.


Консультації з питань щодо проведення конкурсу надаються представниками Фонду щоденно крім суботи та неділі з 10:00 до 17:00 години, у п’ятницю та передсвяткові дні до 16:00 години.

·       Відділ взаємодії з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю управління соціального захисту осіб з інвалідністю та моніторингу якості реабілітаційних послуг

Контактний телефон: (044)293-17-63, е-mail: vvgoi@ispf.gov.ua

 

·       Відділ фінансування бюджетних програм управління планування та фінансування бюджетних програм

Контактний телефон: (044)293-17-52, е-mail: todorov@ispf.gov.ua.

 

 

Організатор конкурсу
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Рівень виконання
Україна
Адміністративно-територіальний рівень виконання
Загальнодержавний
Формат проведення конкурсу
Захід, Проєкт, Програма
Хто може брати участь у конкурсі
Громадські об'єднання осіб з інвалідністю
Цільова аудиторія
особи з інвалідністю
Контактні дані
Назва підрозділу
відділ взаємодії з громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю відділ фінансування бюджетних програм
Телефон
380442931763
380442931752
Електронна адреса
vvgoi@ispf.gov.ua
Час звернення
09:00 - 18:00
Обідня перерва
13:00 - 13:45
Примітки
Крім святкових та вихідних днів. У п'ятницю: з 9 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. У дні напередодні святкових робочий день закінчується на годину раніше.
Члени конкурсної комісії
РУДНЄВ АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Вища економічна, Вища юридична
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Участь в урядових програмах розподілу гуманітарної допомоги та соціальної підтримки, захисту прав осіб з інвалідністю; забезпечення захисту та безпеки осіьб з інвалідністю в ситуаціях ризику
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Практичне втілення заходів із розподілу гуманітарної допомоги згідно загальнодержавних програм, практичне надання правового захисту особам з інвалідністю
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Залучався до роботи у конкурсних комісіях на громадських засадах
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
Наявний досвід обміну інформаційними даними з питань гуманітарної допомоги, правового захисту осіб з інвалідністю
ПОГУЛЯЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Повна вища освіта
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Участь у робочих групах щодо удосконалення процедури формування складу конкурсної комісії та розробки порядку оскарження рішень конкурсної комісії та запровадження процедури їх оскарження, щодо врегулювання питання фінансової підтримки Українського товариства глухих та Українського товариства сліпих.
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Участь в організації та проведенні 6 регіональних семінарів "Електронна система проведення конкурсу: нові правила", де серед учасників також були представники від громадських об'єднань осіб з інвалідністю та органів влади, які надають фінансову підтримку ГО осіб з інвалідністю. Участь в організації та проведенні 7 жовтня 2021 року для представників Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю та 26-27 жовтня 2021 року для ГО осіб з інвалідністю семінарів “Нові правила проведення конкурсу. Е-конкурси”.
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
У 2019-21 роках був секретарем та членом конкурсних комісій Мінмолодьспорту та Мінветеранів. Наразі є членом міської конкурсної комісії з відбору громадських об’єднань для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва у 2022 році (серед напрямків: реабілітація та соціальний захист осіб з інвалідністю різних нозологій захворювань, реабілітація та адаптація осіб з вадами слуху та зору, проведення комплексної реабілітації та спеціалізованого консультування дітей та молоді з інвалідністю).
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
ЖОЛОБНЮК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Вища освіта
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
5 років
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
2017-2020 голова комісії з одноразової виплати допомоги для започаткування власної справи служби зайнятості; 2020-теп.час самозайнята особа: бізнес-планування та фінансовий аутсорсинг фізичних та юридичних осіб (повний супровід від складання бізнес-планів до закінчення строку моніторингу виконання запроваджених проєктів)
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
2017-2020 голова комісії з одноразової виплати допомоги для започаткування власної справи служби зайнятості
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
ЯКУШЕВА МАРИНА ВАЛЕРІЇВНА
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
1987 – 1994 рр. – Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова (спеціальність – «Хірургія»); 2003 – 2005 рр. – Вінницький фінансово-економічний університет (спеціальність – «Менеджер-економіст»)
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Участь у написанні та реалізації проєктів направлених на підтримку незахищених верст населення у м. Вінниці.
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Організація соціальних заходів, спрямованих на підтримку тимчасово переміщених осіб, осіб з інвалідністю. Розробка і реалізація соц. проєктів.
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
не має.
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
ДАБІЖА ВІРА ВАСИЛІВНА
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Вища
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Членство у Всеукраїнській молодіжній громадській організації студентів з інвалідністю «Гаудеамус».
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Не було
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Не було
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
Не було
ДАНІЛІНА ЛЮДМИЛА АНТОЛІЇВНА
Голова конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Вища освіта
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Голова конкурсної комісії для розгляду конкурсних пропозицій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, для надання фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету у 2021 році, а також результатів моніторингу стану виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Голова конкурсної комісії для розгляду конкурсних пропозицій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, для надання фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету у 2021 році, а також результатів моніторингу стану виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Голова конкурсної комісії для розгляду конкурсних пропозицій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, для надання фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету у 2021 році, а також результатів моніторингу стану виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
МЕЛЬНІКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
вища юридична
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
є
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
є
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
є
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
є
ОЛЕКСІЄНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
вища
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
1 рік
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Маю досвід участі у конкурсній комісії для розгляду конкурсних пропозицій громадських об'єднань осіб з інвалідністю, для надання фінансової підтримки з державного бюджету 2021 року, а також результатів моніторингу стану виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Маю досвід участі
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
МАРГІЄВА ВЕРОНІКА ЕДУАРДІВНА
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
вища
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
3 роки у державному секторі щодо реалізації прав осіб з інвалідністю на навчання і перекваліфікацію, та сприяння їх зайнятості
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
відсутній
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
відсутній
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
Таймлайн конкурсу
Збір заявок
01 листопада 2021 - 24 грудня 2021
Оцінювання за одним критерієм
22 лютого 2022 - 24 лютого 2022
Публічний захист та оцінювання за чотирма критеріями
28 лютого 2022 - 14 березня 2022
Визначення переможців
04 квітня 2022 - 06 квітня 2022
Реалізація
02 травня 2022 - 31 грудня 2022
Документи конкурсу
Оголошення про конкурс
application/pdf
Завантажено: 01 листопада 2021 року
Наказ Фонду про склад конкурсної комісії 2022
application/pdf
Завантажено: 25 січня 2022 року
Склад конкурсної комісії 2022
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Завантажено: 26 січня 2022 року
Наказ про склад конкурсної комісії, склад конкурсної комісії 2022 (Word)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Завантажено: 26 січня 2022 року
Інформація про членів конкурсної комісії 2022
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Завантажено: 27 січня 2022 року
Про Голову Громадської ради при Міністерстві соціальної політики України
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Завантажено: 01 лютого 2022 року
Посилання на установче засідання конкурсної комісії 08.02.2022
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Завантажено: 07 лютого 2022 року
Відеозапис установчого засідання конкурсної комісії-2022 08.02.2022
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Завантажено: 08 лютого 2022 року
Наказ Фонду "Про внесення змін до наказу №3 від 24.01.2022"
application/pdf
Завантажено: 09 лютого 2022 року
Регламент роботи конкурсної комісії 2022
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Завантажено: 15 лютого 2022 року
Відеозапис засідання конкурсної комісії 15.02.2022
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Завантажено: 15 лютого 2022 року
Рішення конкурсної комісії 08.02.2022, 15.02.2022
application/pdf
Завантажено: 18 лютого 2022 року
Про засідання конкурсної комісії
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Завантажено: 22 лютого 2022 року
Рішення №1 конкурсної комісії від 22.02.2022
application/pdf
Завантажено: 23 лютого 2022 року
Наказ Фонду від 10.08.2022 №30
application/pdf
Завантажено: 11 серпня 2022 року
Архівування конкурсу від 13.02.2023 року
application/pdf
Завантажено: 13 лютого 2023 року
Проєкти
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211224-2703
Бюджет
1804109.23 гривень
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211224-2709
Бюджет
761950 гривень
Проєкт подано
26 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211125-2296
Бюджет
1884794 гривень
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211105-1828
Бюджет
394253.13 гривень
Проєкт подано
02 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211112-2216
Бюджет
788879.9 гривень
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211224-2707
Бюджет
500000 гривень
Проєкт подано
03 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211203-2360
Бюджет
3533080 гривень
Проєкт подано
07 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211206-2387
Бюджет
500188 гривень
Проєкт подано
04 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211204-2366
Бюджет
917819.04 гривень
Проєкт подано
03 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211107-1874
Бюджет
3532800 гривень
Проєкт подано
04 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211203-2361
Бюджет
3532800 гривень
Проєкт подано
06 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211123-2283
Бюджет
1672429.9 гривень
Проєкт подано
22 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211208-2453
Бюджет
1491764.71 гривень
Проєкт подано
03 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211201-2333
Бюджет
349793 гривень
Проєкт подано
06 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211130-2327
Бюджет
500000 гривень
Проєкт подано
29 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211119-2248
Бюджет
1361568.2 гривень
Проєкт подано
30 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211125-2293
Бюджет
750002.88 гривень
Проєкт подано
08 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211208-2471
Бюджет
6769300 гривень
Проєкт подано
07 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211207-2431
Бюджет
82494 гривень
Проєкт подано
07 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211207-2422
Бюджет
208818 гривень
Проєкт подано
09 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211202-2349
Бюджет
1501321.08 гривень
Проєкт подано
10 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211207-2436
Бюджет
1718124 гривень
Проєкт подано
08 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211206-2382
Бюджет
480872.6 гривень
Вистава
Учасник
Проєкт подано
09 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211207-2407
Бюджет
1487237.97 гривень
Проєкт подано
10 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211209-2518
Бюджет
500000 гривень
Проєкт подано
13 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211211-2553
Бюджет
662514.6 гривень
Проєкт подано
09 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211207-2427
Бюджет
1500000 гривень
Проєкт подано
09 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211204-2365
Бюджет
1081975 гривень
Проєкт подано
10 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211119-2250
Бюджет
1489860 гривень
Проєкт подано
10 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211209-2499
Бюджет
1061383 гривень
Проєкт подано
10 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211202-2352
Бюджет
839408.75 гривень
Проєкт подано
10 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211209-2521
Бюджет
3533000 гривень
Проєкт подано
15 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211209-2511
Бюджет
859425.24 гривень
Проєкт подано
08 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211111-2186
Бюджет
992744 гривень
Проєкт подано
08 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211129-2317
Бюджет
1544175.97 гривень
Проєкт подано
16 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211215-2573
Бюджет
3531787.18 гривень
Проєкт подано
14 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211207-2425
Бюджет
3555913.97 гривень
Проєкт подано
07 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211204-2363
Бюджет
3599111.32 гривень
Проєкт подано
09 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211208-2470
Бюджет
1567780 гривень
Проєкт подано
09 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211203-2359
Бюджет
1359200 гривень
Проєкт подано
09 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211209-2474
Бюджет
585944.02 гривень
Проєкт подано
21 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211217-2604
Бюджет
3210697 гривень
Проєкт подано
20 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211216-2592
Бюджет
3648073.08 гривень
Проєкт подано
21 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211219-2607
Бюджет
2932728.26 гривень
Проєкт подано
21 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211215-2576
Бюджет
612837.5 гривень
Проєкт подано
22 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211221-2628
Бюджет
3520170 гривень
Проєкт подано
14 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211213-2561
Бюджет
2999680.05 гривень
Проєкт подано
22 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211217-2601
Бюджет
499586 гривень
Проєкт подано
15 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211209-2525
Бюджет
903160 гривень
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211222-2632
Бюджет
1819079.8 гривень
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211223-2657
Бюджет
49500 гривень
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211221-2624
Бюджет
1467257.6 гривень
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211220-2615
Бюджет
500000 гривень
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211220-2618
Бюджет
1477500 гривень
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211221-2619
Бюджет
1491894.33 гривень
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211207-2416
Бюджет
2694912 гривень
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211222-2641
Бюджет
1498392 гривень
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211223-2663
Бюджет
2999764.71 гривень
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211223-2658
Бюджет
3529259 гривень
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211222-2640
Бюджет
517946.8 гривень
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211209-2508
Бюджет
609645.88 гривень
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211201-2332
Бюджет
891404 гривень
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211222-2655
Бюджет
3533760 гривень
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211223-2675
Бюджет
466000 гривень
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211223-2670
Бюджет
1695260 гривень
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211209-2524
Бюджет
893433 гривень
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211206-2378
Бюджет
1593133 гривень
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211222-2647
Бюджет
3526050 гривень
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211222-2630
Бюджет
133323 гривень
Проєкт подано
22 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211222-2629
Бюджет
3363224.8 гривень
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211223-2689
Бюджет
1128459.08 гривень
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211223-2685
Бюджет
3146886.36 гривень
Проєкт подано
22 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211215-2572
Бюджет
1786626.08 гривень
Проєкт подано
22 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211215-2579
Бюджет
3204318.65 гривень
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211210-2539
Бюджет
858768.33 гривень
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211224-2713
Бюджет
1748380 гривень
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211119-2253
Бюджет
1799367.79 гривень
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211222-2637
Бюджет
2063992.48 гривень
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211224-2734
Бюджет
537198 гривень
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211224-2706
Бюджет
3065200 гривень
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211223-2677
Бюджет
1494573.2 гривень
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211224-2727
Бюджет
3424855 гривень
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211224-2730
Бюджет
1450600 гривень
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211220-2614
Бюджет
2808944.24 гривень
Проєкт подано
21 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211206-2394
Бюджет
133325.21 гривень
Проєкт подано
10 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211209-2476
Бюджет
3621846 гривень
Проєкт подано
22 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211210-2541
Бюджет
1080395.8 гривень
Проєкт подано
13 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211212-2554
Бюджет
553063.88 гривень
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211222-2633
Бюджет
942578 гривень
Проєкт подано
06 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211123-2281
Бюджет
1672429.9 гривень
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211224-2718
Бюджет
1743845 гривень
Проєкт подано
09 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211208-2455
Бюджет
1181661 гривень
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211221-2623
Бюджет
1966767.4 гривень
Проєкт подано
21 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211213-2560
Бюджет
133514.2 гривень
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211222-2642
Бюджет
3456100 гривень
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211223-2664
Бюджет
265160 гривень
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211222-2643
Бюджет
1355610 гривень
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211223-2671
Бюджет
3546960 гривень
Проєкт подано
21 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211219-2609
Бюджет
2534883 гривень
Проєкт подано
07 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211122-2267
Бюджет
1166262.54 гривень
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211224-2701
Бюджет
3361870 гривень
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211220-2616
Бюджет
2422584.92 гривень
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211222-2651
Бюджет
1693307 гривень
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211223-2673
Бюджет
3531707 гривень
Проєкт подано
19 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211209-2522
Бюджет
1626986 гривень
Проєкт подано
03 лютого 2022 року
Номер проєкту
№ 20211223-2660
Бюджет
458670 гривень
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211223-2680
Бюджет
88710 гривень
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211222-2646
Бюджет
954953 гривень
Проєкт подано
22 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211217-2602
Бюджет
1762434.73 гривень
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211223-2656
Бюджет
3141756.4 гривень
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211224-2695
Бюджет
1495842 гривень
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211222-2653
Бюджет
393470 гривень
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211224-2696
Бюджет
2796213.92 гривень
Проєкт подано
09 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211206-2377
Бюджет
2223348 гривень
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211223-2682
Бюджет
1500544 гривень
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211223-2662
Бюджет
3555532.8 гривень
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211220-2613
Бюджет
1339087.19 гривень
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211221-2625
Бюджет
1339087.19 гривень
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211207-2430
Бюджет
805207 гривень
Проєкт подано
09 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211204-2368
Бюджет
1076616.2 гривень
Проєкт подано
05 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211204-2369
Бюджет
3540500 гривень
Проєкт подано
10 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211209-2481
Бюджет
1328800 гривень
“Космотабір: простір для всіх” - щорічний загальнодержавний проєкт ГО «Бачити серцем», літній інклюзивний табір денного догляду, що проходить на території Новопечерської школи, для 120 дітей з усієї України. Табір складається із 7 дитячих та підліткових різновікових груп (від 3 до 17 років). Кожна группа матиме 3 кураторів, серед яких один обов’язково має спеціальну освіту. З першого дня усі групи відправляються в подорож, яка складається із квестів, ігор, лабіринтів, концертів, співів, танців та тематичних вечірок. Кожен день має свою тематику, яка не дублюєтся. Програма протягом місяця роботи табору будується на основі сюжетно-рольових ігор, театралізованих вистав, колективних конкурсів, завдань із соціально-побутового орієнтування. “Космотабір” це місце, де інклюзія застосовується в повному обсязі. Більша частина табору - це діти та підлітки з комплексними порушеннями розвитку. Але є діти з інвалідністю, без інвалідності, з ВІЛ статусом, діти-переселенці та діти, які знаходяться під опікою.
Учасник
Проєкт подано
21 грудня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211206-2400
Бюджет
1072892 гривень
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux