«Теорія і практика застосування інклюзії в андрагогічному процесі»
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
5. Сприяння забезпеченню реалізації права на освіту осіб з інвалідністю шляхом підтримки впровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти.
Формат проведення проєкту
Програма
Показати повний опис
Мета програми
Застосування інклюзії в процесі ціложиттєвої освіти людей з інвалідністю.
Актуальність програми
Проект є надзвичайно актуальним і невідкладним в нинішніх умовах стану суспільства для людей з інвалідністю (який потребує продовження і розвитку впродовж значного періоду часу) в силу того, що процес інклюзивної освіти робить лише перші кроки в Україні, а процес інклюзивної ціложиттєвої освіти в нашій державі взагалі знаходиться в зародковому стані. Проте саме цей процес є важливою і невідкладною складовою реабілітації людей з інвалідністю, без якого неможливо здійснити подальшу самореалізацію людей з інвалідністю, а відтак – і їх подальше працевлаштування, а також їх адаптацію в суспільство як рівних, повноправних громадян
Очікувані результати
Короткострокові
В результаті заходів, проведених в рамках виконання проєкту, цільова аудиторія отримає нові знання та навички
Показати повний опис
Довгострокові
Через інклюзивний процес освіти відбудеться інтеграція та соціальна адаптація людей з інвалідністю та фізично здорових громадян
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
В рамках проєкту буде проведено 12 заходів, в заходах, передбачених проєктом, візьме участь 425 осіб, з них 246 осіб з інвалідністю
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Отримання учасниками проекту, в тому числі - особами з інвалідністю, нових знань та навичок, яких вони досі не мали в в рамках навчального процесу з застосуванням інклюзії
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Захід Науково-практична конференція «Світовий досвід створення безбар’єрного простору для України»
Всього учасників (з них жінок)
50 (20) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
«Науково-практична конференція «Сучасні технології та засоби комунікації: механізм ціложиттєвої освіти як необхідний для комфортного забезпечення цивілізованої життєдіяльності незрячих»
Всього учасників (з них жінок)
25 (10) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
13 (8) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Захід «Навчальний семінар-практикум «Українські культура і мистецтво як складові світового культурно-мистецького надбання»
Всього учасників (з них жінок)
25 (12) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
12 (7) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Захід «Навчальний практикум майстерності, народних промислів та декоративно-ужиткового мистецтва»
Всього учасників (з них жінок)
28 (14) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
14 (7) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Захід «Науково-практична підсумкова конференція «Досвід інклюзивного навчання в сфері декоративно-ужиткового мистецтва»
Всього учасників (з них жінок)
25 (14) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
8 (5) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Захід «Майстер-клас «Танцювальна майстерність як засіб інтелектуальної освіти»
Всього учасників (з них жінок)
25 (12) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (10) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Захід «Практикуми з літератури, народних промислів та декоративно-ужиткового мистецтва на Полтавщині»
Всього учасників (з них жінок)
40 (20) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (10) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Захід «Семінар-практикум «Освіта дорослих людей з інвалідністю в інклюзивному форматі: проблеми, перспективи, можливості»
Всього учасників (з них жінок)
50 (30) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
30 (10) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Захід «Науково-практичний семінар-тренінг «Державотворчі процеси в Україні: джерела, помилки, історичні висновки»
Всього учасників (з них жінок)
28 (14) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
16 (6) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Захід «Практична студія-майстерня виконавчих видів мистецтва (хорові колективи і гра на музичних інструментах»
Всього учасників (з них жінок)
50 (20) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
35 (10) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Захід «Культурно-просвітницький семінар-практикум «Українське кобзарство: вчора, сьогодні, завтра»
Всього учасників (з них жінок)
40 (10) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
30 (9) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Захід «Постійно діюча літературно-поетична майстерня «Кастальський ключ»
Всього учасників (з них жінок)
25 (15) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
18 (15) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Люди з інвалідністю різних нозологій та фізично здорові люди, які хочуть набути додаткову освіту в галузі культури і мистецтва
План реалізації програми
Етапи реалізації
Початковий (перший) етап виконання проекту
Завдання
Підготуватись до проведення заходів, передбачених проектом
Опис заходів для здійснення етапу
1.укласти угоди з надавачами послуг 2.визначити точні час та місце проведення заходів 3.визначити точний склад учасників заходів
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 15 квітня 2022
Відповідальний виконавець
Петровський Володимир, керівник проєкту
Етапи реалізації
2-й етап. Захід 1
Завдання
Обговорення актуальних питань створення безбар’єрного простору в галузях освіти, культури та мистецтва в Україні та втілення світового досвіду в цій царині
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення заходу. Науково-практична конференція «Світовий досвід створення безбар’єрного простору для України». Науково-практична конференція, проводиться в місті Києві, тривалість 3 дні. Орієнтовна кількість учасників – 50 осіб
Строк реалізації етапу
16 квітня 2022 — 30 квітня 2022
Відповідальний виконавець
Петровський Володимир, керівник проєкту
Етапи реалізації
3-й етап. Захід 2
Завдання
Проведення інклюзивного заходу, який дозволить здоровим людям та людям з вадами зору отримати практичні навички користування сучасними електронними засобами комунікації
Опис заходів для здійснення етапу
Захід «Науково-практична конференція «Сучасні технології та засоби комунікації: механізм ціложиттєвої освіти як необхідний для комфортного забезпечення цивілізованої життєдіяльності незрячих». Місце проведення – місто Харків, тривалість 3 дні, орієнтовна кількість учасників – 25 осіб
Строк реалізації етапу
20 квітня 2022 — 30 квітня 2022
Відповідальний виконавець
Петровський Володимир, керівник проєкту
Етапи реалізації
4-й етап. Захід 3
Завдання
Провести інклюзивний захід для спільного навчання фізично здорових людей та людей з інвалідністю, який дозволить їм ознайомитися з світовими перлинами культурно-мистецького надбання
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення заходу«Навчальний семінар-практикум «Українські культура і мистецтво як складові світового культурно-мистецького надбання». Місце проведення – місто Київ. Тривалість 7 днів. Орієнтовна кількість учасників – 25 осіб
Строк реалізації етапу
01 травня 2022 — 15 травня 2022
Відповідальний виконавець
Петровський Володимир, керівник проєкту
Етапи реалізації
5-й етап. Захід 4
Завдання
Провести інклюзивний навчальний практикум для здорових людей та людей з інвалідністю, який дозволить їм освоїти традиційні українські види декоративно-ужиткового мистецтва
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення заходу«Навчальний практикум майстерності, народних промислів та декоративно-ужиткового мистецтва». Місце проведення: місто Косів Івано-Франківської області. Тривалість 7 днів. Орієнтовна кількість учасників – 28 осіб
Строк реалізації етапу
05 травня 2022 — 15 травня 2022
Відповідальний виконавець
Петровський Володимир, керівник проєкту
Етапи реалізації
6-й етап. Захід 5
Завдання
Підбити підсумки попередніх етапів (теорія і практика) ознайомлення з українськими та світовими культурою і мистецтвом
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення заходу Науково-практична підсумкова конференція «Досвід інклюзивного навчання в сфері декоративно-ужиткового мистецтва». Місце проведення: місто Косів Івано-Франківської області. Тривалість 3 днів. Орієнтовна кількість учасників –25 осіб
Строк реалізації етапу
15 травня 2022 — 20 травня 2022
Відповідальний виконавець
Петровський Володимир, керівник проєкту
Етапи реалізації
7-й етап. Захід 6
Завдання
Провести інклюзивний майстер-клас для здорових людей та людей з вадами зору, в ході якого вони мають отримати навички вільного руху та мистецтва танцю
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення заходу Майстер-клас «Танцювальна майстерність як засіб інтелектуальної освіти». Місце проведення: місто Київ. Тривалість 3 днів. Орієнтовна кількість учасників –25 осіб
Строк реалізації етапу
01 червня 2022 — 30 червня 2022
Відповідальний виконавець
Петровський Володимир, керівник проєкту
Етапи реалізації
8-й етап. Захід 7
Завдання
Провести інклюзивний захід для здорових людей та людей з інвалідністю, що дасть можливість його учасникам отримати нові знання з літератури, культури і мистецтва
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення заходу «Практикуми з літератури, народних промислів та декоративно-ужиткового мистецтва на Полтавщині». Місце проведення: місто Полтава та Полтавська область. Тривалість 4 дні. Орієнтовна кількість учасників –40 осіб
Строк реалізації етапу
01 серпня 2022 — 31 серпня 2022
Відповідальний виконавець
Петровський Володимир, керівник проєкту
Етапи реалізації
9-й етап. Захід 8
Завдання
Надати учасникам заходу можливість обмінятися новими напрацюваннями та досвідом в галузі інклюзивної освіти
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення заходу «Семінар-практикум «Освіта дорослих людей з інвалідністю в інклюзивному форматі: проблеми, перспективи, можливості». Місце проведення: Київ. Тривалість 3 днів. Орієнтовна кількість учасників –50 осіб
Строк реалізації етапу
01 вересня 2022 — 15 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Петровський Володимир, керівник проєкту
Етапи реалізації
10-й етап. Захід 9
Завдання
Надати учасникам інклюзивного заходу знань з історії України, зокрема – її державотворення гетьманських часів
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення заходу Науково-практичний семінар-тренінг «Державотворчі процеси в Україні: джерела, помилки, історичні висновки». Місце проведення: місто Черкаси та Черкаська область. Тривалість 4 днів. Орієнтовна кількість учасників –28 осіб
Строк реалізації етапу
15 вересня 2022 — 16 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Петровський Володимир, керівник проєкту
Етапи реалізації
11 етап. Захід 10
Завдання
Надати учасникам заходу, як фізично здоровим, так тим, хто має інвалідність, навичок з вокального та виконавчих видів мистецтва
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення заходу «Практична студія-майстерня виконавчих видів мистецтва (хорові колективи і гра на музичних інструментах». Місце проведення: Київська область. Тривалість 3 днів. Орієнтовна кількість учасників –50 осіб
Строк реалізації етапу
01 жовтня 2022 — 15 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Петровський Володимир, керівник проєкту
Етапи реалізації
12-й етап. Захід 11
Завдання
Надати учасникам заходу, як фізично здоровим, так і тим, хто має інвалідність, знань з історії українського кобзарства та практичних навичок кобзарського мистецтва
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення заходу «Культурно-просвітницький семінар-практикум «Українське кобзарство: вчора, сьогодні, завтра». Місце проведення: Київ. Тривалість 3 днів. Орієнтовна кількість учасників –40 осіб
Строк реалізації етапу
15 жовтня 2022 — 30 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Петровський Володимир, керівник проєкту
Етапи реалізації
13-й етап. Захід 12
Завдання
Надати учасникам заходу, як фізично здоровим, так і тим, хто має вади здоров’я, теоретичних та практичних знань і навичок в галузі літературної творчості
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення заходу «Постійно діюча літературно-поетична майстерня «Кастальський ключ». Місце проведення: Київ. Тривалість 3 днів. Орієнтовна кількість учасників –25 осіб
Строк реалізації етапу
01 листопада 2022 — 15 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Петровський Володимир, керівник проєкту
Етапи реалізації
Підсумковий (14-й етап) виконання проекту
Завдання
Підготувати фінансову та текстову звітність по виконанню проекту
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка та написання фінансової і текстової звітності по проекту
Строк реалізації етапу
16 листопада 2022 — 30 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Петровський Володимир, керівник проєкту
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Про хід та результати виконання проекту громадськість буде поінформовано за допомогою соціальних мереж, власного сайту організації (vuppi.at.ua) та ЗМІ, які на момент реалізації проекту погодяться його висвітлювати.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Після завершення проекту робота з цільовою аудиторією, яка брала участь в його реалізації, продовжуватиметься, як і пошук людей з інвалідністю, бажаючих займатися аналогічною інклюзивною ціложиттєвою освітою. Джерела фінансування в умовах, що існують в країні, нажаль, хоч і є надзвичайно обмеженими, будуть базуватися на пошуку міжнародних та вітчизняних проектів, направлених на підтримку відповідних напрямків діяльності, а також на зусиллях групи волонтерів, залучених до реалізації даного проекту..
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux