“Ми різні, та ми рівні”
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Період реалізації проєкту
04 квітня 2022 - 23 грудня 2022
Номер проєкту
20211223-2662
Бюджет
3555532.8 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
9. Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю та гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво та інформування осіб з інвалідністю щодо можливих видів соціальної допомоги, самостійного проживання, деінституалізації, тощо.
Формат проведення проєкту
Програма
Показати повний опис
Мета програми
Створення умов для соціалізації та глибинної інтеграції у суспільство молоді з інвалідністю, через надання сучасних “М’яких” навичок та цифрової грамотності, зміни парадигми мислення, підвищення мобільності, та висвітлення можливостей для розвитку.
Актуальність програми
Достатньо високий рівень академічної освіти в Україні залишається малодоступним через низьку інклюзивність навчальних закладів для молоді з інвалідністю,повсемісна діджиталізація вказують новий шлях отримання базових знань та навичок актуальних для молоді в цей час. Програма “Ми різні, та ми рівні” розроблена для ресоціалізації молоді з інвалідністю, завдяки отриманню нею послуг з соціокультурної та фізичної реабілітації.
Очікувані результати
Короткострокові
- здобуття навичок (“М’які навички 21 сторіччя”) з комунікації та саморозвитку, які нададуть змогу змінити соціальну поведінкову модель; - здобуття базових знань користувача ПК та підвищення рівню цифрової грамотності, завдяки проходження курсу “ Цифрова освіта” . - підвищення рівня медійної грамотності та критичного мислення; - покращення психоемоційного стану всіх учасників програми; - поліпшення фізичного та психологічного самопочуття; - підвищення комунікаційних навичок учасників програми.
Показати повний опис
Довгострокові
Сформовано затребувані навички для працевлаштування в умовах цифрової економіки; видиме покращення фізичного та ментального здоров’я учасників програми; збільшення мобільності осіб з інвалідністю; глибинна соціальна інтеграція; відкриття нових перспектив до саморозвитку та самоосвіти молоді з інвалідністю; формування стійкої мотивації до покращення життєвих умов.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
40 осіб молодих людей з інвалідністю, пройшли 46 денний курс програми “Ми різні, та ми рівні”, та використовують здобуті навички в повсякденному житті.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Практичне використання здобутих за програмою знань, умінь та навичок надасть можливість молоді з інвалідністю, змінити парадигму погляду на майбутнє, що стане позитивним впливом на розвиток особистості – громади - України. Проходження курсу фізичної та психологічної реабілітації з використанням сучасних технологій підвищить рівень фізичного та ментального здоров’я учасників програми.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Освітня програма “М’які навички 21 сторіччя “
Всього учасників (з них жінок)
40 (20) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (20) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Освітня програма “Цифрова освіта”
Всього учасників (з них жінок)
40 (20) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (20) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Оздоровчий комплекс фізичної реабілітації (фізіотерапія, лікувальний масаж, акватерапія, спелеотерапія)
Всього учасників (з них жінок)
40 (20) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (20) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Психологічна супровід (консультування, корекція, діагностика)
Всього учасників (з них жінок)
40 (20) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (20) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Соціокультурні заходи (екскурсійні заходи, спрямовані на підвищення суспільної згуртованості, зниження напруги в суспільстві, тощо.)
Всього учасників (з них жінок)
40 (20) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (20) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Юридичні консультації
Всього учасників (з них жінок)
40 (20) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (20) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Юридичний супровід
Всього учасників (з них жінок)
40 (20) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (20) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Молодь з інвалідністю віком від 18 до 35 років, без обмеження за нозологією, представники не менше ніж 9 областей України. Молоді сім’ї, в яких статус особи з інвалідністю мають батько, або мати, або дитина.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий етап
Завдання
Вирішення організаційних, методичних, кадрових, матеріальна-технічних питань дозволить ефективно реалізувати програму та досягнути поставленої мети
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення закупівель, методично-організаційні зустрічі з партнерами, підписання угод, договорів, меморандумів, створення гул-форм для набору учасників програми
Строк реалізації етапу
04 квітня 2022 — 30 червня 2022
Відповідальний виконавець
Сахарова Катерина Михайлівна, голова ГО «ПРООЗІ»
Етапи реалізації
Основний етап
Завдання
УВАГА!!! У разі непередбачених обставин за потреби, реалізація програми буде відбуватись поетапно. Тобто кількість учасників буде ділитись на групи, а кількість залучених фахівців програми розрахована на загальну кількість учасників програми. Програма “М’які навички 21 сторіччя “ Програма “Цифрова освіта” Фізична та психологічна програма реабілітації включає в себе комплекс оздоровчих процедур. Активізація соціально-культурних і соціально-педагогічних функцій конкретної особистості
Опис заходів для здійснення етапу
Програма надає базові знання за такими напрямками: - навчальні навички, які допомагають адаптуватися до робочого середовища та вдосконалювати свої знання, вміння і компетенції; - навички грамотності, які допомагають розрізняти факти, публікувати інформацію, створювати технології, визначати достовірність джерел та інформації; - соціальні навички – здатність успішно й ефективно взаємодіяти з конкретними людьми або різними групами, досягаючи поставлених цілей; - особистісні навички – якості людини, які певним чином характеризують її особистість. Розвиток умінь і навичок щодо використання інформаційних цифрових технологій з питань забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю, підвищення рівня психологічної компетентності: професійної самосвідомості, саморегуляції та стресостійкості. Формування довіри до технологій через розвиток навичок кібербезпеки та онлайн-безпеки. ЛФК; Лікувальний масаж; Спелео-терапія; Акватерапія; Психологічна діагностика; Психологічне консультування; 7. Психологічна корекція; Проведення низки соціокультурних заходів: екскурсійні тури; заходи на підвищення соціальної згуртованості; еко-просвітницькі заходи.
Строк реалізації етапу
01 липня 2022 — 23 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Сахарова Катерина Михайлівна, голова ГО «ПРООЗІ»
Етапи реалізації
Моніторинг та оцінка
Завдання
Проведення статистичної та аналітичної роботи щодо реалізації програми
Опис заходів для здійснення етапу
Аналіз вхідних та вихідних анкет учасників та звітів залучених до втілення програми фахівців
Строк реалізації етапу
03 жовтня 2022 — 23 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Сахарова Катерина Михайлівна, голова ГО «ПРООЗІ»
Етапи реалізації
Звітування
Завдання
Складання підсумкового і фінансового звітів та позитивна здача звітів
Опис заходів для здійснення етапу
Підсумковий звіт містить аналітичні висновки реалізації програми. Фінансовий звіт базується на фактичних показниках виконання кошторису програми.
Строк реалізації етапу
03 жовтня 2022 — 23 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Сахарова Катерина Михайлівна, голова ГО «ПРООЗІ»
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

1. Управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання у Донецькій області: https://donmolod.gov.ua/

2. КПНЗ «Донецький обласний дитячо-молодіжний центр» м. Краматорськ: https://dodmc.dn.ua/ 

Офіційні сторінки в мережі Фейсбук :

3 Управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання у Донецькій області:

https://m.facebook.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%97%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2-%D0%9D%D0%9F%D0%92-102569764807785/ 

4 Сахарова Катерина Михайлівна, голова ГО «ПРООЗІ»: https://www.facebook.com/sakharova54 .

5. КПНЗ «Донецький обласний дитячо-молодіжний центр» м. Краматорськ: https://pages.facebook.com/KramatorskDODMC/   


Протягом всього етапу підготовки та реалізації програми, через офіційні сайти та фейсбук сторінки установ та організацій

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Сталість програми “Ми різні, та ми рівні” здобувається через успішне та якісне втілення програми в життя. Розповсюдження інформації про результати реабілітації молоді з інвалідністю, історії успіху молодих людей висвітлюються в місцевих та регіональних ЗМІ, що після реалізації програми зумовить зацікавленість представників приватного бізнесу, в якості меценатів, у продовженні її реалізації.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux