"Стежками України"
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
21 грудня 2021 року
Період реалізації проєкту
01 травня 2022 - 28 грудня 2022
Номер проєкту
20211219-2609
Бюджет
2534883 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
3. Сприяння створенню безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю відповідно до визначених завдань для досягнення стратегічних цілей Національної стратегії із створення безперешкодного простору в Україні на період до 2030 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 366-р).* *При визначенні цього пріоритетного завдання необхідно додатково зазначити назву стратегічної цілі та завдання.
Формат проведення проєкту
Програма
Показати повний опис
Мета програми
Доступність туризму та адаптація туристичних маршрутів для осіб з порушеннями слуху, як інструмент для всебічної інтеграції до суспільного життя, реалізації їх прав та задоволенню потреб у сфері фізичного виховання та спорту, підвищення якості життя.
Актуальність програми
Широкий спектр проблем людей з інвалідністю в Україні свідчить про необхідність посиленої комплексної уваги з боку держави та суспільства. В Україні кількість людей , яка має помірні або важкі порушення слуху складає більше 2 млн. осіб, 500 тис. з них мають інвалідність, 49,5% складають жінки. Ратифікувавши Конвенцію ООН у 2009 році «Про права людей з інвалідністю», Україна взяла на себе зобов’язання забезпечити їм рівні права та вживати всіх необхідних засобів задля їх повноцінного включення у життя українського суспільства в усіх сферах, у тому числі, фізичному вихованні та спорті. Але сьогодні доступ людей з інвалідністю дуже обмежений і вони не можуть почувати себе повноцінними членами суспільства. Вади слуху лишає їх можливостей у повній мірі залучитися до активного життя. Єдиним шляхом вирішення цієї проблеми - є створення спеціальних умов для нечуючих та осіб з вадами слуху в їх соціальній адаптації, інтеграції в суспільство та підвищенні якості життя. Програма надає можливість забезпечити рівний доступ особам з порушеннями слуху до туристичного руху шляхом створення умов з урахуванням їх особливих потреб, сприяє комунікації з іншими громадянами держави, соціалізації у суспільство та популяризує доступність туризму для осіб з інвалідністю. Програма «Стежками України» усуває бар’єри та перепони, які перешкоджають особам з вадами слуху реалізувати свої права та задовольнити потреби у сфері фізичного виховання і спорту.
Очікувані результати
Короткострокові
1. Підготовлена програма курсів починаючого туризму для осіб з порушеннями слуху та інформаційно-методичні матеріали до неї з урахуванням їх особливих потреб. 2. Створено відеопрезентації теоретичних та практичних материалів курсу у супроводі перекладача дактильно-жестової мови. 3. Розроблено туристичні маршрути згідно програми. 4. Надано послуги з отримання теоретичних та практичних знань по туризму для 300 учасників програми. 5. Надано послуги з проведення туристичних походів для 300 учасників програми згідно графіку. 6. Проведено зліт туристів для 300 учасників програми. 7. Розміщено у вільному доступі методичні матеріали курсу та відеоконтенту про походи. 8. Привернута увага суспільства до проблем осіб з інвалідністю та популяризована доступність туризму для осіб з вадами слуху шляхом розповсюдження інформації про реалізацію програми «Стежками України» та її поточних результатів.
Показати повний опис
Довгострокові
1. Запропоновано інструмент для підвищення рівня інтеграції осіб з порушенням слуху у суспільне життя, поліпшення процесу адаптації та соціалізації, покращення якості життя, підвищення фізичного та духовного розвитку. 2. Створено умови для безбар’єрного доступу особам з порушенням слуху у сфері фізичного виховання та туризму. 3. Підвищена можливість для особистісного розвитку осіб з інвалідністю.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
1. 350 осіб з порушеннями слуху із різних регіонів України стали учасниками онлайн занять, практичних тренінгів та походів. 2. Отримано більш ніж 30 тис. особам з інвалідністю методичну інформацію та відеоконтент програми і не менше ніж 10% зацікавлена в участі, за умови її продовження. 3. Розроблено методичні матеріали на 42 години для теоретичних занять, 24 години практичних занять, 9 тестувань. 4. Проведено 10 туристичних походів (заходів), 2 прес-конференції, 1 зліт туристів. 5. Створено та розміщено у відкритому доступі 10 відеороликів про туристичні походи.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
1. Учасники програми «Стежками України» оволодіють теоретичними знаннями починаючого туриста, практичними навичками та новими компетенціями у різних напрямах туризму. 2. Розроблено та апробовано туристичні маршрути для осіб з інвалідністю у різних регіонах України, які можуть використовуватися у майбутньому. 3. Створено умови для безбар’єрного доступу особам з порушенням слуху у сфері фізичного виховання та туризму. 4. Досягнуто необхідний соціальний ефект щодо включення осіб з порушеннями слуху у суспільне життя та зміни їх ролі в ньому. 5. Підвищено якість життя учасників проекту, рівень їх мобільності та комунікативності. 6. Програма «Стежками України» враховує принципи гендерної рівності.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Прес-конференція №1 и №2
Всього учасників (з них жінок)
18 (12) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
14 (8) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Презентація №1 и №2
Всього учасників (з них жінок)
40 (25) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
30 (18) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Участь у туристичних турах
Всього учасників (з них жінок)
400 (230) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
350 (180) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Цільовою аудиторією програми є люди з порушенням слуху, як помірними, так і важкими.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Вивчення потреб цільової аудиторії та встановлення оптимальних каналів комунікації з нею для максимального поширення результатів проекту.
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення соціологічного опитування щодо обізнаності людей з інвалідністю щодо їхніх прав та пріоритетних каналів комунікації з ними.
Строк реалізації етапу
01 травня 2022 — 14 травня 2022
Відповідальний виконавець
Пащенко Лариса - керівник програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Домовленість з неурядовими організаціями осіб з інвалідність щодо розміщення інформації про дану програму на своїх сайтах.
Опис заходів для здійснення етапу
Досягнення домовленостей з неурядовими організаціями осіб з інвалідність щодо розміщення інформації про програму «Стежками України» на своїх сайтах.
Строк реалізації етапу
01 травня 2022 — 15 травня 2022
Відповідальний виконавець
Пащенко Лариса - керівник програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Організація роботи школи починаючого туриста для осіб з порушенням слуху.
Опис заходів для здійснення етапу
Створення курсу починаючого туриста з урахуванням потреб осіб з порушенням слуху (з сурдоперекладом або перекладанням дактильно-жестовою мовою) та використанням сучасних інноваційних комп’ютерно-інформаційних технологій.
Строк реалізації етапу
01 травня 2022 — 22 травня 2022
Відповідальний виконавець
Пащенко Лариса - керівник програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Проведення рекламної та піар компанії програми «Стежками України». Реєстрація осіб з інвалідністю для участі у програмі.
Опис заходів для здійснення етапу
Створення відеопрезентацій, теоретичних та практичних матеріалів. Розміщення рекламного контенту програми «Стежками України» на сайті ГО «ТОІ «Необмежений світ», ГО «ВТСС» та у соціальних мережах. Реєстрація учасників для участі у програмі.
Строк реалізації етапу
01 травня 2022 — 31 травня 2022
Відповідальний виконавець
Пащенко Лариса - керівник програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Презентування проекту для громадськості
Опис заходів для здійснення етапу
Прес-конференція із залученням щонайменше 18 представників стейкхолдерів
Строк реалізації етапу
09 травня 2022 — 13 травня 2022
Відповідальний виконавець
Пащенко Лариса - керівник програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Планування та розробка туристичних маршрутів. Закупівля необхідного спорядження.
Опис заходів для здійснення етапу
Розробка туристичних маршрутів. Закупівля туристичного спорядження.
Строк реалізації етапу
20 травня 2022 — 05 червня 2022
Відповідальний виконавець
Пащенко Лариса - керівник програми
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Організація роботи школи в онлайн та офлайн форматі.
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення теоретичних занять по різним видам туризму, згідно графіку програми.
Строк реалізації етапу
01 червня 2022 — 31 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Пащенко Лариса - керівник програми
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Підготовка спорядження до походів. Організація та проведення походів.
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення практичних тренінгів з використання спорядження по різним видам туризму, згідно графіку програми. Тестування учасників програми. Відбір для участі у поході (за результатами тестування).
Строк реалізації етапу
01 червня 2022 — 12 червня 2022
Відповідальний виконавець
Пащенко Лариса - керівник програми
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Оздоровчо- пізнавальний туризм. (4 дня), 1000 км. Одеська обл., смт. Затока.
Опис заходів для здійснення етапу
Теоретичні заняття з водного морського туризму. Практичні тренінги з використанням спорядження. Особливості техніки веслування на катамаранах, байдарках у морській воді. Техніка безпеки. Правила організації та проведення водних походів. Тестування учасників програми. Відбір для участі у поході. Відвідування Білгород-Дністровської фортеці, Будагської коси. Навчання навичкам веслування на катамаранах, байдарках, SUPах. Навчання навичкам виживання в умовах безводної місцевості.
Строк реалізації етапу
13 червня 2022 — 19 червня 2022
Відповідальний виконавець
Пащенко Лариса - керівник програми
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Водний туризм. Сплав на катамаранах та байдарках по Південному Бугу (3 дні).
Опис заходів для здійснення етапу
Теоретичні заняття з водного туризму. Практичні тренінги з використання спорядження. Техніка веслування на катамаранах, байдарках. Техніка безпеки. Правила організації та проведення водних походів. Тестування учасників програми. Відбір для участі у поході. Проведення сплаву.
Строк реалізації етапу
22 червня 2022 — 30 червня 2022
Відповідальний виконавець
Пащенко Лариса - керівник програми
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Пішохідний туризм. Обрядовий тур до свята Івана Купали (3 дні), Вінницька обл., 35 км.
Опис заходів для здійснення етапу
Теоретичні заняття з пішохідного туризму. Практичні тренінги з використання спорядження Техніка безпеки. Правила організації та проведення пішохідних походів. Тестування учасників програми. Відбір для участі у поході. Проведення походу.
Строк реалізації етапу
01 липня 2022 — 10 липня 2022
Відповідальний виконавець
Пащенко Лариса - керівник програми
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Оздоровчий туризм. Херсонська обл., смт. Стрелкове, 5 днів.
Опис заходів для здійснення етапу
Практичні тренінги з використання спорядження для відпочинку на воді. Особливості техніки веслування на катамаранах, байдарках, SUPах у морській воді. Техніка безпеки. Правила організації та проведення оздоровчих поїздок. Тестування учасників програми. Відбір для участі у поході. Проведення походу. Ознайомлення зі степовими районами України, найдальшим селом на Арабатській стрілці. Відвідування біосферного заповідника Асканія Нова, заповідника о.Бірючого. Відвідування оздоровчих термальних та грязьових джерел, гліцеринових озер, соленого озера (аналога Мертвого моря). Школа веслування на катамаранах, байдарках, SUPах у морській воді.
Строк реалізації етапу
15 серпня 2022 — 31 серпня 2022
Відповідальний виконавець
Пащенко Лариса - керівник програми
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Гірський туризм. Карпати (3 дні). Підкорення однієї з вершин Карпат.
Опис заходів для здійснення етапу
Теоретичні заняття з гірського туризму. Практичні тренінги з використання спорядження. Техніка безпеки. Правила організації та проведення гірських пішохідних походів. Тестування учасників програми. Відбір для участі у поході. Проведення походу
Строк реалізації етапу
05 вересня 2022 — 25 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Пащенко Лариса - керівник програми
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Велотур по Вінницькій обл. (1 день).
Опис заходів для здійснення етапу
Теоретичні заняття з велотуризму. Практичні тренінги. Техніка безпеки. Правила організації та проведення велотурів. Тестування учасників програми. Відбір для участі у поході. Проведення велотуру.
Строк реалізації етапу
03 жовтня 2022 — 23 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Пащенко Лариса - керівник програми
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Проведення спелеопоходу (3 дні).
Опис заходів для здійснення етапу
Теоретичні заняття з спелеології. Практичні тренінги з використання спелеологічного спорядження. Техніка безпеки. Проведення походу. Спуск до печер, печера Атлантиди (Хмельницька обл., Кам-Подільський р-н).
Строк реалізації етапу
07 листопада 2022 — 20 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Пащенко Лариса - керівник програми
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Організація та проведення зльоту туристів з порушенням слуху. Захід "Туристичний альманах".
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення зльоту туристів. Проведення конкурсу серед учасників програми на кращий відеофільм "Туристична Україна моїми очима". Посвята у туристи.
Строк реалізації етапу
21 листопада 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Пащенко Лариса - керівник програми
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Проведення підсумкового збору (зльоту) туристів. м. Вінниця. 2 дні.
Опис заходів для здійснення етапу
Зустріч усіх учасників програми. Вечір спогадів. Фотовиставка. Нагородження учасників програми «Стежками України» у номінаціях: «Кращий відеофільм про похід», «Краща стаття про похід», «Кращі фото з походу», «Самий активний учасник програми». Вручення дипломів та призів. Підбиття результатів програми «Стежками України».
Строк реалізації етапу
02 грудня 2022 — 18 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Пащенко Лариса - керівник програми
Етапи реалізації
Підсумковий
Завдання
Моніторинг та оцінка результатів програми та її заходів.
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення моніторингу у соціальних мережах, отримання фидбеку та оцінка результатів.
Строк реалізації етапу
05 грудня 2022 — 15 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Пащенко Лариса - керівник програми
Етапи реалізації
Підсумковий
Завдання
Проведення підсумкової прес-конференції.
Опис заходів для здійснення етапу
Відбір учасників до складу експертної групи. Створення експертної групи 4-5 осіб (50% групи особи з інвалідністю). Проведення підсумкової прес-конференції.
Строк реалізації етапу
12 грудня 2022 — 25 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Пащенко Лариса - керівник програми
Етапи реалізації
Підсумковий
Завдання
Складання звітності.
Опис заходів для здійснення етапу
Складання фінансового та підсумкового звіту.
Строк реалізації етапу
05 грудня 2022 — 25 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Пащенко Лариса - керівник програми
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Офіційний веб-сайт громадської організації «ТОІ «Необмежений світ», веб-сайт ГО «ВТСС», канал YouTube, Facebook, Instagram. Національний соціальний портал «ВІЛЬНО!», веб-сайт “Укрінформ”.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Продовження програми «Стежками України» для створення умов безбар’єрного доступу особам з порушенням слуху у сфері фізичного виховання та туризму буде можливим при наявності донора.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux