Навчально-практичний тренінг захисту та безпеки для осіб з порушеннями слуху в ситуаціях ризику «Ігри патріотів УТОГ»
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
12. Сприяння формуванню політики захисту та безпеки осіб з інвалідністю в ситуаціях ризику, збройних конфліктів, надзвичайних гуманітарних ситуаціях.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Проведення роботи з вивчення доступності заходів цивільного захисту та порядку дій населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій для осіб з порушеннями слуху і розробка пропозицій та методичних рекомендацій для врахування їх відповідними органами при формуванні роботи з питань цивільного захисту, відповідно до реалізаці завдань 1, 2, 5 заходу 1 Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю у надзвичайних ситуаціях, в тому числі в разі виникнення загрози збройних конфліктів Розділу V Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року, з метою врахування доступності для осіб з порушеннями слуху. Розробка програми тренінгу з формування компетенцій, знань, умінь і навичок захисту й безпеки осіб з порушеннями слуху у ситуаціях ризику, зокрема в збройних конфліктах, надзвичайних гуманітарних ситуаціях та під час стихійних лих. Створення умов для здійснення фізкультурно-оздоровчої реабілітації осіб з порушеннями слуху з одночасним проведенням тренінгу з формування компетенцій, знань, умінь і навичок захисту й безпеки осіб з порушеннями слуху у ситуаціях ризику, зокрема в збройних конфліктах, надзвичайних гуманітарних ситуаціях та під час стихійних лих.
Актуальність програми
Особи з порушеннями слуху через інформаційні та комунікативні барʼєри, викликані значним зниженням або повною відсутністю слуху, завжди мають високу вірогідність опинитися в ситуації ризику та небезпеки. Практично жодна людина з повною втратою слуху не здатна самостійно, без допомоги сторонніх, правильно діяти в ситуаціях ризику, наприклад пожежі, вибуху, аварії, стихійного лиха і, навіть збройного конфлікту чи надзвичайної гуманітарної ситуації. Навіть, ситуації, типу заблудився у лісі, в ситуаціях масового конфлікту, бійки тощо, потребують проведення роботи, яка б формувала у глухої людини відповідні навики та допомагала орієнтуватися належним чином. Тренінг буде здійснюватися на базі популярного серед осіб з порушеннями слуху конкурсу "Ігри патріотів УТОГ". На сьогодні в суспільстві відсутня будь-яка методика та спеціальна система доступного навчання з формування культури безпеки з врахуванням особливостей людини зі зниженим слухом або його повною втратою. На виконання ст. 11 Конвенції про права осіб з інвалідністю та з врахуванням особливостей сприйняття інформації необхідним є проведення для осіб з порушеннями слуху тренінгів, що сприятимуть формуванню компетенцій, знань, умінь і навичок з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків, а також формування у спільноті глухих відповідальності за особисту та колективну безпеку, культури безпеки життєдіяльності.
Очікувані результати
Короткострокові
1. Дослідження та аналіз нормативних документів та інструкцій, які регламентують дії населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій, з метою визначення рівня дотримання прав осіб з порушеннями слуху та забезпечення для них доступності. 2. Розробка пропозицій та рекомендацій з питань цивільного захисту з урахуванням потреб та інтересів осіб з інвалідністю зі слуху. 3. Розробка програми тренінгу для осіб з порушеннями слуху, направленого на формування у них компетенцій, знань, умінь і навичок захисту й безпеки осіб з порушеннями слуху у ситуаціях ризику, зокрема в збройних конфліктах, надзвичайних гуманітарних ситуаціях та під час стихійних лих. 4. Організація групи осіб з порушеннями слуху – представників з кожної області України, які пройшли фізкультурно-оздоровчу реабілітацію і оволоділи навиками захисту та безпеки у ситуаціях ризику та отримали знання з орієнтування і виживання.
Показати повний опис
Довгострокові
1. Оволодіння групою осіб з порушеннями слуху – представників з кожної області України навиками захисту та безпеки у ситуаціях ризику та отримання ними знаннь з орієнтування і виживання. 2. Залучення учасників заходу до перспективи громадської діяльності серед осіб з порушеннями слуху у своєму регіоні, направленої на популяризацію знань, умінь і навичок захисту й безпеки осіб з порушеннями слуху у ситуаціях ризику, зокрема в збройних конфліктах, надзвичайних гуманітарних ситуаціях та під час стихійних лих. 3. Формування в учасників заходу рис громадянина Української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури та поваги до суспільства.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
1. Сформована команда експертів-тренерів з числа осіб з порушеннями слуху, в кількості 11 осіб, які здійснили даослідження та аналіз нормативних документів та інструкцій, які регламентують дії населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій, з метою визначення рівня дотримання прав осіб з порушеннями слуху та забезпечення для них доступності. А також розробили програму тренінгу для осіб з порушеннями слуху, направлену на формування у них компетенцій, знань, умінь і навичок захисту й безпеки у ситуаціях ризику, зокрема в збройних конфліктах, надзвичайних гуманітарних ситуаціях та під час стихійних лих. 2. 120 осіб з інвалідністю зі слуху (5 осіб з кожного регіону України), які пройшли фізкультурно-оздоровчу реабілітацію і оволоділи навиками захисту та безпеки у ситуаціях ризику та отримали знання з орієнтування і виживання та здатні до активної фізичної діяльності і подолання стресових ситуацій.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
1. Розроблені пропозицій та рекомендацій з питань цивільного захисту з урахуванням потреб та інтересів осіб з інвалідністю зі слуху. 2. Розроблена програма тренінгу для осіб з порушеннями слуху, направлена на формування у них компетенцій, знань, умінь і навичок захисту й безпеки у ситуаціях ризику, зокрема в збройних конфліктах, надзвичайних гуманітарних ситуаціях та під час стихійних лих. 3. Забезпечення оздоровлення та реабілітація осіб з порушеннями слуху в умовах активної фізичної діяльності, під час яких учасники отримали важливі знання і навики захисту та безпеки в ситуаціях ризику, зокрема в збройних конфліктах, надзвичайних гуманітарних ситуаціях та під час стихійних лих, які також сприятимуть їх активній участі у громадській діяльності та суспільному житті з чіткою громадянською позицією.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Аналітична та методична робота з питань організації цивільного захисту осіб з інвалідністю зі слуху у надзвичайних ситуаціях
Всього учасників (з них жінок)
15 (5) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
11 (4) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
2 (1) осіб
Захід
Проведення навчально-практичного тренінгу захисту та безпеки для осіб з порушеннями слуху в ситуаціях ризику «Ігри патріотів УТОГ»
Всього учасників (з них жінок)
140 (50) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
135 (50) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
1. Особи з порушеннями слуху віком від 18 до 45 років з усіх регіонів України (всього 24 регіони, включаючи територію підконтрольну Україні в Донецькій і Луганській області - учасники тренінгу. 2. Особи з порушеннями слуху - глядачі та спостерігачі тренінгу. 3. Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, які будуть залучатися до розробки програми тренінгу. 4. Команда експертів-тренерів, яка буде здійснювати аналітичну та методичну роботу з питань організації цивільного захисту осіб з інвалідністю зі слуху у надзвичайних ситуаціях
План реалізації програми
Етапи реалізації
Аналітична та методична робота з питань організації цивільного захисту осіб з інвалідністю зі слуху у надзвичайних ситуаціях
Завдання
Узагальнити матеріали з питань цивільного захисту та дій населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій, провести їх аналіз та експертну оцінку стосовно доступності для осіб з порушеннями слуху. Розробити програму тренінгу для осіб з порушеннями слуху, направленого на формування у них компетенцій, знань, умінь і навичок захисту й безпеки у ситуаціях ризику, зокрема в збройних конфліктах, надзвичайних гуманітарних ситуаціях та під час стихійних лих.
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення консультацій та методична робота експертів-тренерів з участю спеціалістів Державної служби України з надзвичайних ситуацій з вивчення існуючого порядку дій населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій та підготовки пропозицій і рекомендацій з урахуванням інтересів осіб з інвалідністю зі слуху. Розробка програми тренінгу захисту та безпеки для осіб з порушеннями слуху в ситуаціях ризику.
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 31 травня 2022
Відповідальний виконавець
Кривко Тетяна Олександрівна, перший заступник голови
Етапи реалізації
Організація роботи з проведення тренінгу та відбору учасників
Завдання
1. Відбір учасників тренінгу (сформована команда від області у складі 2 жінок та 3 чоловіків віком від 18 до 45 років). 2. Відбір локації для проведення заходу (бажано - на березі моря, з метою одночасного проведення фізкультурно-оздоровчої реабілітації та облаштування території для проведення тренінгу). 3. Забезпечення підготовки локацій для проведення тренінгу, відповідно до розробленої програми тренінгу.
Опис заходів для здійснення етапу
1. Учасники відбираються або за результатами аналогічного обласного конкурсу або за результами розгляду заявок від сформованих команд з числа осіб, які не займаються професійними видами рухливого спорту. 2. За результатами розгляду локацій для проведення заходу здійснюється відбір виконавця, який здатний забезпечити розміщення не менше 140 осіб для проживання, харчування та проведення навчально-практичного тренінгу, а також облаштувати належним чином власну та прилеглу територію для проведення тренінгу та створити всі максимальні умови для проведення тренінгу. А також наявність у виконавця об'єкта, здатного одночасно розмістити 140 учасників для проведення навчальних занять та інструктажів. 3. Забезпечення підготовки до проведення тренінгу.
Строк реалізації етапу
01 червня 2022 — 23 червня 2022
Відповідальний виконавець
Кривко Тетяна Олександрівна, перший заступник голови УТОГ
Етапи реалізації
Проведення навчально-практичного тренінгу захисту та безпеки для осіб з порушеннями слуху в ситуаціях ризику "Ігри патріотів УТОГ"
Завдання
1. Прийом та розміщення учасників тренінгу, перевірка стану їх фізичної готовності та здійснення допуску до тренінгу. 2.Організація та проведення тренінгу. 3. Забезпечення онлайн зйомки та оперативного інформування про проведення тренінгу на спеціальній сторінці тренінгу на офіційному сайті УТОГ. 4. Визначення результатів тренінгу та нагородження найкращих його учасників.
Опис заходів для здійснення етапу
Безпосереднє проведення тренінгу, відповідно до розробленої програми з усіма його учасниками. Забезпечення виконання навчальних занять та виконання завдань тренінгу. Забезпечення фізкультурно-оздоровчої реабілітації учасників тренінгу. Облік результатів тренінгу та визначення кращих учасників за результатами командного виконання завдань тренінгу. Організація та проведення зйомки та фотографування заходу, в тому числі його онлайн-трансляція змагальних етапів тренінгу.
Строк реалізації етапу
24 червня 2022 — 28 червня 2022
Відповідальний виконавець
Кривко Тетяна Олександрівна, перший заступник голови
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Розміщення інформації на інформаційних ресурсах УТОГ:

 • Офіційний сайт УТОГ https://utog.org/, зокрема в розділі "Проекти";
 • Офіційна сторінка в facebook Українське товариство глухих: https://www.facebook.com/utog.org
 • Група в facebook ГО "Українське товариство глухих": https://www.facebook.com/groups/usddeaf
 • Телеграм-канал: https://t.me/DeafUkr, Телеграм-групи: https://t.me/+rb-IHzDyPbVmMjRi та https://t.me/forum_utog

Спеціальна онлайн-сторінка тренінгу на сайті УТОГ та популярних соціальних мережах facebook, Instagram.

Інформація буде розміщуватися як текстово так і жестовою мовою.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Реалізація даного проєкту сприятиме насамперед відновленню проведення великих масових заходів на відкритому повітрі з одночасним здійсненням фізкультурно-оздоровчої реабілітації осіб з порушеннями слуху у великій кількості, що, відповідно, матиме позитивний ефект на взаємодію учасників з різних реігонів України, обмін їх досвідом і культурою, отриманню нових знань та навиків, які сприятимуть подальшому використанню та впровадженню в спільноті глухих. Розробка програми тренінгу сприятиме засвоєнню його учасниками навикам правильно діяти в можливих ситуаціях ризику, бо це може вартувати збереженню їх здоровʼя чи, навіть, життя. За результатами реалізації даного проєкту та
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux