Навчальний курс "Інклюзія у закладах фахової передвищої освіти"
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Період реалізації проєкту
01 травня 2022 - 31 грудня 2022
Номер проєкту
20211224-2695
Бюджет
1495842 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
5. Сприяння забезпеченню реалізації права на освіту осіб з інвалідністю шляхом підтримки впровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Сприяння реалізації права на освіту осіб з інвалідністю шляхом підтримки впровадження інклюзивного навчання на рівні фахової передвищої освіти, проведення навчальних заходів та створення онлайн-курсу для підвищення кваліфікації, формування та удосконалення цифрових, комунікаційних, організаційних, інклюзивних, емоційно-етичних компетентностей працівників закладів фахової передвищої освіти та інших субʼєктів інклюзивного освітнього процесу.
Актуальність програми
Завдяки впровадженню інклюзивного навчання упродовж останніх кількох років зросла кількість осіб з інвалідністю, які здобувають освіту у закладах фахової передвищої освіти (коледжах). Однак освітнє середовище таких закладів не готове до навчання студенів з ООП. Забезпечення принципів інклюзивного навчання здобувачів з ООП у таких закладах є утрудненим, але зростає число випускників шкіл з ООП, що прагнуть здобути професію у ЗФПО, але відчувають низку труднощів: неможливість брати участь у навчанні через свої особливості, проблеми уваги та здатності зосередитися, низький рівень навичок самостійного навчання та цифрових навичок. Усі ці проблеми з часом поглиблюються, призводять до педагогічної занедбаності таких осіб і, як наслідок, змушують залишити заклад освіти, порушують право такої особи на доступ до якісної освіти. 15.12.2021 р. КМУ України затвердив "Порядок організації інклюзивного навчання в закладах фахової передвищої освіти". Порядок ставить перед ЗПФО (коледжі) завдання формування інклюзивного освітнього середовища, відтак маємо сьогодні нагальну потребу в розробці навчальних матеріалів, які б допомогли створити справді доступне освітнє середовище. Розв’язати цю проблему можна тільки через комплексну роботу з усіма учасниками інклюзивного освітнього процесу в закладі та постійне підвищення обізнаності педагогів. Пропонований нами курс дає відповіді на порушені питання, а тому має високу актуальність.
Очікувані результати
Короткострокові
1) підготовлено програму навчання та інформаційно-методичні матеріали до неї; 2) надано послуги з підвищення кваліфікації для 100 учасників з різних куточків України; 3) розроблено та розміщено у вільному доступі курс «Інклюзивне освітнє середовище у закладі фахової передвищої освіти» для підвищення кваліфікації працівників закладів освіти; 4) підвищено рівень знань та умінь усіх учасників інклюзивного освітнього процесу; 5) покращено доступ до освіти для осіб з особливими освітніми потребами.
Показати повний опис
Довгострокові
1) запропоновано дієві відповіді на нагальні проблеми розвитку інклюзивної освіти, придатні для поширення та подальшого удосконалення; 2) створено умови для рівного доступу до якісної освіти осіб з особливими освітніми потребами; 3) зменшено негативний вплив стресових факторів на соціалізацію та особистісний розвиток осіб з особливими освітніми потребами.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
1) проведено 10 навчальних заходів у режимі онлайн загальною тривалістю 25 год (10 вебінарів по 2,5 год); 2) залучено 100 унікальних учасників вебінарів з числа працівників ЗФПО з усіх регіонів України; 3) підготовлено рекомендації для адміністрації закладів освіти на 2 др. арк. щодо реалізації принципів інклюзивного навчання в ЗФПО; 4) створено та розміщено в безкоштовному онлайн доступі курс дистанційного підвищення кваліфікації для працівників ЗФПО загальною тривалістю 30 годин (1 кредит ЄКТС). 5) надано послугу з підвищення кваліфікації для щонайменше 200 учасників з різних куточків України; 6) підготовлено аналітичний звіт з висвітленням результатів опитування щонайменше на 1 др. арк; 7) проведено 2 прес-конференції щонайменше для 20 представників медіа різного рівня; 8) поширено матеріали проєкту на аудиторію щонайменше 1000 осіб.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
1)учасники інклюзивного освітнього процесу володіють необхідними знаннями та навичками; 2) викладачі мають інструментарій для максимально якісного надання освітніх послуг у ЗФПО для здобувачів з ООП та роботи з групою за інклюзивного підходу; 3)підвищено рівень взаємодії між усіма учасниками інклюзивного освітнього процесу; 4)забезпечено доступ до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Прес-конференція - презентація проєкту
Всього учасників (з них жінок)
25 (20) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10 (10) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
10 Вебінарів відповідно до затвердженоо графіка та тематики
Всього учасників (з них жінок)
100 (90) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (20) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Круглий стіл за підсумками проєкту
Всього учасників (з них жінок)
30 (25) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10 (10) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
викладачі закладів фахової передвищої освіти, що працюють з учнями та студентами з інвалідністю
План реалізації програми
Етапи реалізації
Етап підготовки
Завдання
1) Залучити громадськість до спільної реалізації проєкту та організувати основні процеси. 2) Сформувати групу учасників проєкту, що відповідають профілю цільової аудиторії. 3) Підготувати документацію та фінансові механізми для реалізації проєкту.
Опис заходів для здійснення етапу
- відкритий відбір учасників до складу експертної групи); -створення експертної групи у складі щонайменше 8 осіб (20% групи особи з інвалідністю); -оформлення документації проєкту; - актуалізація казначейського рахунку ГО; - підготовка фінансових механізмів впровадження проєкту; - укладення договорів та інші адміністративні процедури для адміністративного забезпечення проєкту.
Строк реалізації етапу
01 травня 2022 — 01 червня 2022
Відповідальний виконавець
Ілініч С.Ю.
Етапи реалізації
Етап збору інформації
Завдання
підготувати усю необхідну документацію та інформацію для проведення вебінарів та інших активностей проєкту
Опис заходів для здійснення етапу
-створення експертного опитувальника для вивчення потреб та можливих труднощів працівників ЗФПО стосовно реалізації інклюзивного навчання; - поширення опитувальника серед зацікавлених учасників та проведення опитування; -експертний аналіз результатів опитування; - підготовка аналітичного звіту за результами опитування; - проведення прес-конференції щонайменше для 20 представників медіа різного рівня та презентація стейкхолдерам результатів опитування; -проведення 10 засідань експертної групи; - розробка концепції та програми, розрахованої на 10 вебінарів та онлайн-курс відповідно до результатів опитування та потреб цільової аудиторії; -підготовка методичних, презентаційних матеріалів для курсу; -написання експертних тез та сценаріїв для додаткових відеоматеріалів.
Строк реалізації етапу
01 червня 2022 — 20 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Ілініч С.Ю.
Етапи реалізації
Етап проведення вебінарів
Завдання
1)Забезпечити якісний та безперешкодний технічний супровід курсу вебінарів з урахуванням умов доступності 2)провести курс навчальних вебінарів у форматі онлайн для інформування цільової аудиторії щодо створення інклюзивного освітнього середовища у ЗФПО. 3) створити відеоматеріали вебінарів; 4) поширити матеріали, створені у процесі проведення відповідних вебінарів 5) розробити та видати сертифікати учасника вебінарів 6) розробити рекомендації для ЗФПО за результатами проведених Вебінарів.
Опис заходів для здійснення етапу
-Створення лендінгу курсу вебінарів із залученням ІТ-спеціаліста. -Здійснення електронної розсилки з запрошеннями для стейкхолдерів та ключових спікерів та тренерів. - Інформування стейкхолдерів про початок вебінарів із застосуванням інструментів SMM. -Забезпечення роботи Viber та Telegram спільнот для комунікації з учасниками. - Запис вебінарів. - Розробка та підготовка до публікації рекомендацій для ЗФПО за результатами проведених Вебінарів.
Строк реалізації етапу
20 вересня 2022 — 31 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Ілініч С.Ю.
Етапи реалізації
Етап розроблення онлайн-курсу
Завдання
Розробити та запустити з розміщенням в безкоштовному онлайн доступі дистанційний курс підвищення кваліфікації.
Опис заходів для здійснення етапу
- Розроблення онлайн-курсу за матеріалами вебінарів на 30 академічних годин з дотриманням вимог доступності. - Розроблення експертних тез та монтажних сценаріїв для відео-матеріалів. - Створення записів відео-матеріалів курсу (2-3 модулі). - Створення тестових завдань курсу для отримання сертифікату підвищення кваліфікації (30 годин, 1 кредит ЄКТС). - Розміщення підготовлених матеріалів на інтернет-платформі підрядника. - Запуск курсу відповідно до розроблених експертною групою сценаріїв та концепції курсу. - Апробація курсу як ефективного інструменту дисемінації матеріалів проєкту та ефективного впливу на середовище після завершення проєкту. - Підтримка безперешкодної роботи курсу.
Строк реалізації етапу
01 листопада 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Давиденко Г.В.
Етапи реалізації
Етап інформування громадськості, проведення інформаційної кампанії з висвітленням результатів проєкту
Завдання
Поінформувати громадськість про основні активності проєкту
Опис заходів для здійснення етапу
- Опублікувати матеріали проєкту на доступних веб-порталах із залученням максимального числа бенефеціарів. - Аудиторія поширення матеріалів на щонайменше 1000 осіб
Строк реалізації етапу
01 грудня 2022 — 16 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Ілініч С.Ю.
Етапи реалізації
Етап підведення підсумків
Завдання
1.Підготовка проміжних звітів про проведені заходи. 2.Підготовка фінального звіту про виконання проєкту.
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовлені не пізніше 2 календарних днів після заходів звіти та первинні бухгалтерські документи; - розміщення звітів про події на сторінках соціальних мереж та в місцевих ЗМІ; - підсумкова публікація про проєкт на сайті організації; - підготовлений відповідно до вимог підсумковий фінансовий звіт про виконання проєкту.
Строк реалізації етапу
01 грудня 2022 — 29 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Ілініч С.Ю.
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Поширення інформації про заходи проєкту та проміжні звіти у соціальних мережах на сторінках ГО «Соціальна перспектива»:

Facebook- сторінка: https://www.facebook.com/socialperspevtiv  

Facebook- група https://m.facebook.com/groups/socialperspective/ 

Instagram: https://instagram.com/socperspective

канал Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUsTuXfOA5em8Pow721Z_mw/playlists  

Та на сторінці Вінницького інституту Університету "Україна": https://www.facebook.com/vsei.vn.ua/ 

А також інформування громадськості шляхом: публікацій на особистих сторінках учасників проєкту; електронна розсилка; публікації у місцевих ЗМІ.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
У подальшому розроблений курс функціонуватиме самостійно як програма підвищення кваліфікації.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux