«Уроки нового життя. Необхідна реабілітація з перших днів»
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
9. Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю та гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво та інформування осіб з інвалідністю щодо можливих видів соціальної допомоги, самостійного проживання, деінституалізації, тощо.
Формат проведення проєкту
Програма
Показати повний опис
Мета програми
Навчання для людей з інвалідністю з травмами хребта та спинного мозку та членів їх сімей або родин, які стикнулися з такими викликами для ефективного та раннього повернення хворих та осіб з інвалідністю до побутових і трудових процесів, у суспільство. Просвітницька, інформаційна діяльність, яка висвітлює можливості для відновлення особистих властивостей людини та сприяє максимально повному відновленню втрачених можливостей організму. У випадках коли це недосяжно – навчання допомозі у частковому відновленні або компенсації порушеної чи втраченої функції. Надати знання та поділитися досвідом, як уповільнити прогресування захворювання під час реабілітаційного процесу за допомогою мульдисциплінарного підходу.
Актуальність програми
Травма хребта та спиного мозку є важким ураженням, яке у 90 % випадків призводить до інвалідності І групи. Реабілітація осіб з ураженням хребта та спинного мозку є тривалим і складним процесом, що потребує послідовного переходу з одного періоду до іншого. Недостатній рівень реабілітаційних послуг для хворих з пошкодженням хребта та спинного мозку в Україні є однією з причин подальшого розвитку ускладнень, прогресування побічних захворювань, збільшення залежності від сторонньої опіки і поглиблення перебування таких пацієнтів у соціальній ізоляції. Ефективність реабілітації залежить від раціональної координації діяльності багатьох фахівців. Це піднімає питання про роботу мультидисциплінарних команд у лікувальних установах, що надають як первинну допомогу таким пацієнтам, так і забезпечують їх супровід упродовж усього реабілітаційного процесу. В подальшому такі уроки нового життя можуть проводити люди, які самі стикнулися з подібними викликами в своєму житті. Це особи з інвалідністю на візках, які пройшли схожий шлях, члени їх родин з успішним практичним досвідом та активною позицією, а також спеціалісти, які мають досвід в цій сфері, психологи, юристи, соціальні, медичні працівники. Такі знання необхідні буквально відразу після найскладнішої операції, коли життя людини часто поділяється на до і після. Тому в подальшому необхідно створити можливість проведення консультацій як з пацієнтом, так і з його рідними та близькими. У цей час людина перебуває у досить складній фізичні
Очікувані результати
Короткострокові
Проведено навчання для оволодіння новими навичками, вміннями та знаннями. Здійснено моніторинг відділень реабілітаційних центрів, санаторіїв спинального профілю.
Показати повний опис
Довгострокові
Отримані знання сприятимуть максимальному відновленню активної життєвої позиції, втраченої після захворювання або травми, навіть за відсутності можливості відновити функції хребта повністю, щоб навчити людей жити в нових для них умовах. Учасники братимуть участь у розповсюджені позитивного досвіду рішення проблем в регіонах, займуться інструктажем та активною допомогою щодо аналогічних проблем в подальшому. Результати моніторингу вплинуть на прийняття необхідних змін у нормативно-правових актах у сфері даної проблематики, що призведе до збільшення якісних реабілітаційних центрів, санаторіїв спинального профілю. Надання послуг такими установами подолає бар’єр недоступності та/або неякісного надання послуг для людей з інвалідністю з травмами хребта.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
70 безпосередніх учасників програми переважна більшість яких (35 осіб) це особи з інвалідністю; Інформаційне охоплення програми - не менше 14 областей України. Безпосередні учасники програми, які представляють не менше 9 регіонів України, мають змогу передати необмеженому колу осіб досвід отриманий в ході реалізації програми. 70 людей цільової аудиторії набудуть знання про навички самостійного обслуговування людьми з інвалідністю; отримують інформацію для обрання реабілітаційної установи для ефективної подальшої реабілітації. Проведено моніторинг відділень реабілітаційних центрів, санаторіїв спинального профілю.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Надана необхідна інформація для осіб з інвалідністю із травмою хребта, неврологічного профілю, у тому числі зі спинальною патологією. Проведені правові консультації, пояснення прав і обов'язків, пільг та інших питань. Зокрема, придбання медикаментів, технічних засобів реабілітації, санаторно-курортне лікування, права на працевлаштування. Результати моніторингу стануть підґрунтями для рекомендацій щодо шляхів подолання виявлених проблем осіб з інвалідністю. Рекомендації будуть укладені у формі інформаційної брошури та будуть розповсюджені між представниками цільової аудиторії. Також зазначені рекомендації будуть розміщені в мережі Інтернет для того, щоб якомога більша кількість зацікавлених осіб могла скористатися ними за потреби. Проведено публічне обговорення щодо стану надання послуг по лікуванню та реабілітації осіб з інвалідністю з травмами хребта та спинного мозку, щодо необхідності збільшення реабілітаційних центрів, а також щодо забезпечення комплексних кроків з індивідуальної
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Курс онлайн навчань (лектори -невропатолог, психолог, юрист, тощо)
Всього учасників (з них жінок)
70 (37) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
35 (16) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
7 (3) осіб
Захід
Практичний семінар- тренінг
Всього учасників (з них жінок)
70 (35) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
35 (12) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
8 (6) осіб
Захід
Презентація результатів моніторингу
Всього учасників (з них жінок)
70 (35) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
26 (17) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
8 (5) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
особи з інвалідністю, які мають спинальну травму та/або особи з порушеннями функцій опорно-рухового апарату, члени сімей зазначених осіб з інвалідністю, волонтери, всього – 100 осіб, з них 55 особи з інвалідністю.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий етап
Завдання
Розмістити оголошення про старт проекту. Формування списку учасників. Проведення переговорів для укладення договорів виконання програми.
Опис заходів для здійснення етапу
Організація роботи команди спеціалістів для якісної реалізації програми. Забезпечено інформаційне висвітлення діяльності для того, щоб якомога більша кількість людей з інвалідністю дізналася про програму та долучилася до неї. (офіційний сайт та сторінки у соц. мережах). Формування списку учасників та їх повідомлення. Проведені переговори та розпочато підписання договорів для виконання програми.
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 30 квітня 2022
Відповідальний виконавець
Прохоров Олег, Голова
Етапи реалізації
Основний етап
Завдання
Курс онлайн навчань
Опис заходів для здійснення етапу
Навчання людей з інвалідністю та членів родин людей з інвалідністю на дистанційному онлайн-курсі та отримання ними нових (теоретичних та практичних) знань щодо особливостей реабілітаційного періоду, фактори впливу на темпи реабілітації, адаптація до емоційних, соціальних та фізичних наслідків. Лектори -невропатолог, психолог, медичні фахівці, юрист. Сприяння внутрішньому управлінню індивіда, досягненню ним своїх цілей, гнучкої адаптації. Пристосування людини до побутових умов в новому статусі «особа з інвалідністю». Розвиток здатності автономно організувати повсякденну побутову діяльність та режим дня.
Строк реалізації етапу
01 травня 2022 — 30 червня 2022
Відповідальний виконавець
Прохоров Олег, Голова
Етапи реалізації
Основний етап
Завдання
Здійснити моніторингові заходи установ, закладів
Опис заходів для здійснення етапу
Провести моніторинг відповідності стандартам надання послуг, наявності видів реабілітаційних програм в установах, санаторіях, санаторно-курортних комплексах, реабілітаційних центрах державної та приватної форм власності, а також дослідження на предмет виявлення відповідності принципам доступності, безбар’єрності, потребам клієнтів; дотримання етичних норм при наданні послуг; наявності ефективної координації між системами охорони здоров’я і соціального забезпечення; ґрунтування лікування на наукових доказах і відповідати специфічним потребам осіб з інвалідністю; забезпечення реагування на потреби конкретних підгруп, а відтак надані і конкретні умови під час лікування.
Строк реалізації етапу
01 липня 2022 — 30 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Прохоров Олег, Голова
Етапи реалізації
Завершальний етап
Завдання
Практичний семінар- тренінг. Проведення презентації результатів проекту
Опис заходів для здійснення етапу
На семінарі будуть проведені практичні заняття з психологічної допомоги кваліфікованими спеціалістами. Проведення групової взаємодії із членами родини. Адаптування особи до своїх нових можливостей або зміни його життєвого простору, а також умов, щоб повсякденну діяльність зробити простіше після травм будь якого ступеня тяжкості. Використання комплексу психофізіологічних характеристик індивідуума та соціальних навколишніх факторів, що дають змогу реалізувати його потенціал. Проведення презентації результатів проекту – відгуки про участь у проекті учасників людей з інвалідністю, а також членів родин осіб з інвалідністю. Обговорення із учасниками презентації актуальних проблем та шляхи їх подолання. Представлення результатів моніторингового дослідження установах, санаторіях, санаторно-курортних комплексах, реабілітаційних центрах державної та приватної форм власності.
Строк реалізації етапу
01 жовтня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Прохоров Олег, голова
Етапи реалізації
Підсумковий
Завдання
Здійснення аналітики, підведення підсумків, підготовка до звітування та звітування
Опис заходів для здійснення етапу
Підведення підсумків, позитивна здача фінансового та підсумкового звітів, проведення завершальних робіт закриття проекту
Строк реалізації етапу
01 листопада 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Прохоров Олег, голова
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Розміщення на офіційному веб-сайті організації, на сторінці у соціальній мережі Фейсбук прес-анонсів та прес-релізів, звітів по проведених заходах з відповідною фото та відео фіксацією, іншої інформації про перебіг програми. Після проведення заходу всім учасникам заходу будуть надані відповідні матеріали (презентації, фото- та відеоматеріали).

На заплановану презентацію будуть запрошені представники органів державної влади та представники громадянського суспільства, також на заходи в межах програми будуть запрошуватись місцеві засоби масової інформації.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Результати успішного досвіду від виконання проекту можуть бути використані задля людей з травмами хребта та спинного мозку з метою запобігання або мінімізації інвалідності в період лікування хвороби й надання допомоги особам з інвалідністю досягти максимальної фізичної, психічної, професійної, соціальної й економічної ланки життя, можливої в рамках наявної хвороби або травми. Після завершення проекту наступним етапом мають стати проведення заходів, проектів, програм націлених на подолання проблеми, які будуть виявлені під час моніторингу задля подолання таких проблем.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux