Впровадження і поширення кращих практик самозарадності та програми «Компетентне батьківство» для батьків дітей з інвалідністю
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Період реалізації проєкту
01 лютого 2022 - 23 грудня 2022
Номер проєкту
20211209-2528
Бюджет
1499781.77 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
3. Сприяння створенню безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю відповідно до визначених завдань для досягнення стратегічних цілей Національної стратегії із створення безперешкодного простору в Україні на період до 2030 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 366-р).* *При визначенні цього пріоритетного завдання необхідно додатково зазначити назву стратегічної цілі та завдання.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Забезпечення поліпшення становища і спроможності та розширення можливостей батьків, які виховують дітей з інвалідністю
Актуальність програми
Батьки особи з інвалідністю – це не просто найближчі родичі, але іноді й пожиттєві опікуни і доглядальники. Йдеться не лише про фінансовий і фізичний внесок, який вкладають рідні в свою дитину – емоційна, соціальна, психологічна та інші види підтримки є значно вагомішими і ціннішими. Турбота членів сім’ї про особу з інвалідністю посилює стрес, погіршує психічне і фізичне здоров’я, створює проблеми у пошуку зручного місця проживання, освітнього закладу для дитини, впливає на можливість мати більше дітей і зробити кар’єру та узалежнює від підтримки з боку держави і громади. При підвищеній емпатичності людей з інвалідністю для них емоційний та психологічний стан членів сім"ї є критично важливим фактором їх самопочуття та опори для розвитку. З поширенням коронавірусу в усьому світі зросли непередбачуваність, нестабільність, які є додатковими факторами стресу, і можуть непередбачувано критично впливати на здатність людей справлятись з рутинними викликами. Особливо поглиблюються ці труднощі, якщо особа має інтелектуальні та/або психосоціальні порушення розвитку, у тому числі проблемну поведінку, адже очевидно, що ті люди, які хронічно живуть в умовах стресу, зокрема особи з інвалідністю та їхні батьки, постраждали при цьому найбільше. Ми переконані, що поширення практик самозарадності сприятиме значному підвищенню можливості батьків виконувати батьківських функцій щодо дітей з інвалідністю та значно покращить суспільну та громадянську безбар’єрність для цільової аудиторії.
Очікувані результати
Короткострокові
1. Проведено не менше 225 опитувань та глибинних інтерв’ю батьків, які виховують дітей з інвалідністю на 3-х етапах реалізації проекту, що дозволить побачити динаміку зміни їхнього становища та впливу цього становища на дітей, якими вони опікуються. 2. Розроблено програму та змістовне наповнення навчально-тренінгової програми для батьків-лідерів. 3. Проведено 8 онлайн-тренінгів за темою проекту (відповідно до виявлених потреб під час опитування), у яких взяло участь не менше 200 батьків. 4. 25 батьків-лідерів отримали психотерапевтичну підтримку, знання і набули навичок підтримки і наснаження батьків, які виховують дітей з інвалідністю під час табору. 5. Не менше 50-и постів інформаційно-просвітницького змісту. 6. Щонайменше 2000 людей переглянули матеріали проекту. 7. Розроблено рекомендації щодо подальших кроків щодо підтримки батьків, які виховують дітей з інвалідністю, у тому числі у сфері політики.
Показати повний опис
Довгострокові
1. Питання необхідності виокремлення батьків, які виховують дітей з інвалідністю, у цільову групу – отримувачів соціальних послуг, винесено на порядок денний політики у сфері соціального захисту населення. 2. Результати проведення активностей на підтримку батьків, зокрема методологія, план заходів, можуть бути використані під час розробки стандарту нової соціальної послуги для батьків, які виховують дітей з інвалідністю. 3. В українському суспільстві розпочнеться розмова про роль батьків як тих, що фактично виконують роботу соціальних служб у громадах і потребують для цього сталої підтримки для підвищення їхньої самозарадності та компетентності та для роботи з власним психологічним, емоційним та фізичним здоров’ям. 4. 25 батьків-лідерів вже після завершення проекту будуть продовжувати свою діяльність з іншими батьками, які виховують дітей з інвалідністю.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
1. Щонайменше 225 батьків, які виховують дітей з інвалідністю прийняли участь у якісному соціологічному дослідженні. 2. 25 батьків-лідерів отримали психотерапевтичну підтримку, знання і набули навичок підтримки і наснаження батьків, які виховують дітей з інвалідністю. 3. У загальному підсумку проведено не менше 34-х активностей у межах проекту на всеукраїнському та місцевому рівнях. 4. Щонайменше 200 залучених батьків отримали наснаження, навички компетентного батьківства і набули навичок саморегуляції та покращили своє фізичне здоров’я. 5. Записано 8 онлайн-тренінгів. 6. 50 постів у соціальних мережах інформаційно-просвітницького змісту за темою проекту. 7. Щонайменше 2000 людей переглянули матеріали кампанії.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Ми очікуємо, що за результатами проєкту учасники з числа цільової аудиторії покращать якість свого життя у різних сферах життєдіяльності, а також покращиться якість життя дітей, якими вони опікуються – що є одним з головних завдань у межах проєкту. Якість змістовного наповнення результатів проєкту буде забезпечуватися долученням до її реалізації фахових виконавців, у тому числі залучених, а саме професорки Житомирського державного університету імені Івана Франка. До безпосереднього виконання проекту будуть залучені кандидат педагогічних наук, кандидат соціологічних наук, кандидат економічних наук, магістри публічного адміністрування, соціальної роботи, журналістики та інші. До розробки комунікаційно плану, поширення інформаційних повідомлень та підготовки відео будуть залучені фахівці, які мають багаторічний досвід реалізації проєктів у сфері захисту прав дитини та розвитку послуг для осіб з інвалідністю.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
8 он-лайн тренінгів за темами компетентного батьківстка, практик самозарадності, покращення психічного та фізичного здоров’я та інші (залежно від виявлених потреб цільової аудиторії)
Всього учасників (з них жінок)
200 (180) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
100 (90) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (9) осіб
Захід
Табір компетентного батьківства
Всього учасників (з них жінок)
25 (22) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
15 (13) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
1 (1) осіб
Захід
Щонайменше 20 заходів щодо практик самозараздості та підвищення батьківської компетентності на місцевому рівні
Всього учасників (з них жінок)
200 (180) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
100 (90) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (9) осіб
Захід
Підсумкова онлайн конференція
Всього учасників (з них жінок)
100 (90) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
50 (45) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (9) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Батьки, у тому числі прийомні і батьки-вихователі, які виховують дітей з інвалідністю, отримають підтримку за трьома напрямами: підвищення батьківської компетентності; покращення психічного здоров’я; покращення фізичного стану. При цьому 25 з них пройдуть спеціальну програму підготовки для батьків-лідерів, які будуть поширювати набуті під час навчання практики компетентного батьківства у своїх регіонах і громадах. Хід проекту буде оприлюднено у мережі інтернет та соціальних мережах, що допоможе тисячам батьків покращити якість свого життя, що позитивно вплине, зокрема, на бенефіціарів проекту – осіб з інвалідністю.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Методологічний
Завдання
Розробити методологію проведення дослідження
Опис заходів для здійснення етапу
1. Розробка критеріїв відбору батьків-лідерів. 2. Розробка методології проведення дослідження, що включатиме, зокрема, виявлення психомоційного та фізичного стану батьків, які виховують дітей з інвалідністю, та впливу цього стану на стан і розвиток дітей, яким вони опікуються . 3. Скласти опитувальники для проведення базового опитування учасників навчання. 4. Розробка опитувальника для проведення глибинного інтерв’ю.
Строк реалізації етапу
01 лютого 2022 — 15 квітня 2022
Відповідальний виконавець
Хворова Г. М., керівник міждисциплінарної команди
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Забезпечити змістовне наповнення навчальної програми відповідно до потреб учасників
Опис заходів для здійснення етапу
1. Відібрати учасників навчальної програми. 2. Провести базове дослідження їхнього стану та потреб шляхом опитування. 3. Відповідно до виявлених проблем і потреб розробити навчальну програму на 8 заходів.
Строк реалізації етапу
18 квітня 2022 — 13 травня 2022
Відповідальний виконавець
Хворова Г.М., керівниця міждисциплінарної команди
Етапи реалізації
Онлайн навчання
Завдання
Покращити психоемоційний стан учасників, їхню мотивацію щодо подальшої співпраці щодо підвищення рівня батьківської компетенції та самозарадності
Опис заходів для здійснення етапу
1. Провести 8 онлайн тренінгів за такими напрямами: компетентне батьківство, психотерапевтична допомога, лідерські якості, практики саморегуляції, командоутворення та інші, у тому числі відповідно до виявлених знань, навичок і компетенцій під час інтерв’ю та опитування. 2. Провести проміжне дослідження учасників щодо їхньої спроможності і стану.
Строк реалізації етапу
16 травня 2022 — 31 липня 2022
Відповідальний виконавець
Майорова Н.В, адміністраторка
Етапи реалізації
Табір компетентного батьківства
Завдання
Підготувати 25 батьків-лідерів для поширення кращих практик самозарадності та програми компетентного батьківства.
Опис заходів для здійснення етапу
1. Відібрати учасників тренінгу. 2. Розробити програму навчання і залучити тренерів. 3. Здійснити організаційні заходи. 4. Провести 7-и денний табір для навчання за лідерською програмою. 5. Забезпечити учасників матеріалами для проведення заходів у громадах.
Строк реалізації етапу
01 серпня 2022 — 16 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Майорова Н.В., адміністраторка
Етапи реалізації
Місцевий
Завдання
Провести заходи для батьків, які виховують дітей з інвалідністю, на місцевому рівні (у т.ч. онлайн)
Опис заходів для здійснення етапу
1. Щонайменше 20 батьків-лідерів організовують і проводять заходи у своїх громадах для місцевих жителів.
Строк реалізації етапу
19 вересня 2022 — 18 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Майорова Н.В., адміністраторка
Етапи реалізації
Заключний
Завдання
Забезпечити подальше впровадження практик самозарадності та розвитку компетентного батьківства для батьків, які виховують дітей з інвалідністю
Опис заходів для здійснення етапу
1. Провести підсумкове дослідження стану батьків, які виховують дітей з інвалідністю. 2. Упорядкувати результати дослідження. 3. Розробити рекомендації щодо подальших кроків щодо підтримки батьків, які виховують дітей з інвалідністю, у тому числі у сфері політики. 4. Провести підсумковий онлайн захід, де презентувати результати проекту. 5. Підготувати підсумковий звіт.
Строк реалізації етапу
21 листопада 2022 — 23 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Хворова Г.М., керівниця міждисциплінарної команди
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

У межах проекту буде розроблено комунікаційний план, на сторінці ГО «Родина для осіб з інвалідністю» будуть регулярно будуть розміщуватись результати дослідження, матеріали у межах проекту, пости просвітницького змісту тощо.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Проект буде продовжено у напрямку провадження адвокаційної кампанії щодо запровадження нової соціальної послуги з попередження, подолання та мінімізації складних життєвих обставин батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Можливі джерела фінансування: ФСЗІ, міжнародні донори.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux