«Створення соціально-інклюзивної жіночої платформи в Україні»
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
6. Проведення заходів для забезпечення поліпшення становища та розширення прав і можливостей жінок та дівчат з інвалідністю.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Підтримка ефективного жіночого спрямування в інвалідному русі в Україні з метою приверення уваги громадськості до проблем жінок та дівчат з інвалідністю. Підвищення рівня обізнаності жінок з інвалідністю з актуальних питань, стосовно жіночого інклюзивного спрямування.
Актуальність програми
Актуальність проекту обумовлена тим, що вся увага суспільства та держави найчастіше прикута безпосередньо до проблем осіб з інвалідністю, досить рідко видокремлюється така категорія як жінки з інвалідністю, а саме ця категорія є напрочуд уразливою серед малозахищених верств населення. Реалізація даного заходу дасть можливість соціалізації жінок з інвалідністю, жінок, які мають дітей з інвалідністю, сприятиме підвищенню їхньої самооцінки, зміцненню духовного, емоційного та психологічного стану. Захід покликаний відкрити перед жінками такої категорії нові горизонти для розвитку та соціальної адаптації, змінити їхніх стереотипи щодо власного життя та продемонструвати той факт, що такі жінки не залишені напризволяще і що їхніми проблемами готові перейматись оточуючі. Разом з тим, громадськість, буде вчитися доброзичливо сприймати тих, хто чимось від них відрізняється і розвивати свої навички спілкування; звертати увагу не лише на осіб з інвалідністю, але й розумітися на проблемах окремих категорій.
Очікувані результати
Короткострокові
Інформування жінок з інвалідністю про державні та місцеві програми щодо їх соціального розвитку та прав. Створено онлайн-платформу для спілкування жінок і дівчат з інвалідністю в умовах пандемії COVID 19, підвищить стресостійкість та рівень обізнаності жнок і дівчат з інвалідністю щодо їх дій у правовому захисті та соціальній підтримці. Голови жіночих комітетів регіональних осередків ГО ВО СОІУ зможуть донести та розповсюдити здобуту інформацію та навички серед жінок та дівчат з інвалідністю в кожному регіоні України.
Показати повний опис
Довгострокові
Вироблення механізмів захисту прав жінок з інвалідністю та тлумачення їх для цієї категорії вразливої верстви населення
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Понад 200 жінок та дівчат з інвалідністю та членів їх сімей отримають інформацію з актуальної тематики сьогодення, які стосуються інклюзивної тематики та візьмуть участь в проекті. Учасники заходів отримають практичні навички, консультації правозахисників, лікарів психологів, реабілітологів по виходу з конкретних кризових ситуацій. 200 жінок з інвалідністю навчаться озвучувати свої проблеми та домагатися їх вирішення. Окрім того 50 осіб будуть долучені до проекту як спеціалісти, радники, чиновники, тощо. Всього у проекті візьме участь 350 осіб з інвалідністю.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Проведення даного заходу значно підвищить рівень обізнаності жінок з інвалідністю у своїх правах. Всеукраїнський захід дає можливість охопити найбільшу аудиторію жінок і дівчат з інвалідністю в регіонах. Отриманий досвід допоможе жінкам і дівчатам з інвалідністю в кожному куточку України стати більш впевненими в своїх силах і можливостях, поліпшити якість життя, допомогти жінкам, які виховують дітей з інвалідністю побороти свої психологічні комплекси, боротися та перемагати вдома, на роботі. в повсякденному житті.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
«Створення соціально-інклюзивної жіночої платформи в Україні»
Всього учасників (з них жінок)
300 (250) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
280 (245) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Члени жіночого комітету ГО ВО СОІУ, лідери жіночого руху ГО ВО СОІУ, люди з функціональними обмеженнями працездатного віку будь-якої нозології захворювання та будь-якої групи інвалідності, з активною життєвою позицією. Приймуть участь у онлайн-вебінарах 300 осіб з інвалідністю. Жінки та дівчата з інвалідністю, жінки, які виховують дітей з інвалідністю
План реалізації програми
Етапи реалізації
Передпідготовчий
Завдання
Виявити головні основні теми, які зацікавлять аудиторію і які будуть покладені в основу реалізації проекту
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення онлайн зустрічей для виявлення головних потреб цільової адиторії, вироблення спільної мети у подальшій реалізації проекту
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 31 березня 2022
Відповідальний виконавець
Степаненко О.Г. – керівник проекту, голова Жіночого комітету ГО ВО СОІУ;
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Ознайомлення цільової аудиторії з основними заходами проекту.
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення онлайн зустрічей, в яких оговорюватиметься основні заходи проекту, вказані конкретні дати їх реалізації та головні теми занять
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 31 березня 2022
Відповідальний виконавець
Керівник ГО ВОСОІУ-Назаренко В.В. Керівник проекту – Степаненко О.Г
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Виконання основних завдань проекту, привернення уваги громадськості до проекту
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація курсу лекцій та психологічних тренінгів, арт-терапій для основної аудиторії проекту. Основні теми он-лайн зустрічей: Тема 1 Забезпечення рівних прав і можливостей жінок та дівчат з інвалідністю – запорука розвитку громадянського суспільства; Тема 2. Стамбульська конвенція – аналіз документу про запобігання насильства стосовно жінок, в тому числі жінок з інвалідністю Тема 3. Механізми подолання загальних стандартів стереотипного мислення щодо жінок та дівчат з інвалідністю. Тема 4. Законодавча база; Основні міжнародні та вітчизняні програми щодо забезпечення повноцінної життєдіяльності жінок з інвалідністю; Тема 5. Жінка з інвалідністю в сучасному світі: особливості жіночої компетентності у різних сферах життєдіяльності; Тема 6. Я – жінка з інвалідністю: подолання основних психологічних порогів для функціонування у суспільстві. Тема 7. Жінка з інвалідністю в період кризової пандемії: основні перешкоди сучасного світу та шляхи їх подолання. Тема 8. Громадська діяльність в питаннях жінок та дівчат з інвалідністю в Україні; Тема 9. Роль держави у забезпеченні повноцінного функціонування інклюзивної жіночої платформи в Україні; Тема 10. Жінки з інвалідністю – дієві, ініціативні, вольові. Зворотній зв'язок по реалізацію заходу.
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 30 червня 2022
Відповідальний виконавець
Керівник проекту – Степаненко О.Г., Голови обласних організацій ГО ВО СОІУ, залучені до реалізації проекту
Етапи реалізації
Основний (офлайн)
Завдання
Зустріч з основними авторами та учасниками проекту, обмін досвідом з іншими ГО в питаннях жіночої інклюзії
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення 2-х денного Форуму для жінок з інвалідністю з більшості областей України, учасниць проекту «Жінка з інвалідністю в сучасному світі: від стереотипів до реальних дій»
Строк реалізації етапу
01 липня 2022 — 31 липня 2022
Відповідальний виконавець
Керівник ГО ВОСОІУ-Назаренко В.В. Керівник проекту – Степаненко О.Г. Голови обласних організацій ГО ВО СОІУ, залучені до реалізації проекту
Етапи реалізації
Підсумковий
Завдання
Виявлення результатів вже відпрацьованого матеріалу, зворотня відповідь від аудиторії, надання консультативних практик для тих, хто того потребуватиме
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення онлайн консультацій з цільовою аудиторією проекту, відповіді на головні питання учасниць, проведення анкетування серед учасників проекту для виявлення рівня реалізації
Строк реалізації етапу
01 серпня 2022 — 31 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Керівник проекту – Степаненко О.Г. Голови обласних організацій ГО ВО СОІУ, залучені до реалізації проекту
Етапи реалізації
Фінальний
Завдання
Аналіз виконання програми, вироблення висновків по його реалізації, виявлення основних прагматичних реалізованих цілей проекту та рівня його реалізації в цілому.
Опис заходів для здійснення етапу
Робота з головними організаторами проекту, виявлення основних прогматичних реалізованих цілей проекту та рівня його реалізації вцілому
Строк реалізації етапу
01 листопада 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Керівник ГОВО СОІУ-Назаренко В.В. Керівник проекту – Степаненко О.Г. Голови обласних організацій ГО ВО СОІУ, залучені до реалізації проекту
Етапи реалізації
Звітний
Завдання
Оформлення звітної документації по проекту
Опис заходів для здійснення етапу
Робота над подачею звітної документації, звіт перед організаторами конкурсу
Строк реалізації етапу
01 грудня 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Керівник ГОВО СОІУ- Назаренко В.В. Керівник проекту – Степаненко О.Г.
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Запрошення до висвітлення заходів проекту засобів масової інформації всіх рівнів (як всеукраїнських, так і регіональних, відповідно до тієї території, де проводитиметься той чи інший захід проекту)

Надання інформації в ЗМІ про проведений захід: газети - «Сила духу», «Благовіст», «Берег Надії», інформаційний центр ГО ВО СОІУ, сайт ГО ВО СОІУ, фейсбук-сторінки партнерів тощо.

Проведення засідань Жіночих Комітетів у регіональних осередках ГО ВО СОІУ по розповсюдженню досвіду, отриманого учасниками проекту.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Подальша реалізація заходу після завершення періоду фінансової підтримки не припиниться, так як не припиниться робота ГО ВО СОІУ по вирішенню проблем жінок і дівчат з інвалідністю – членів організації. Не припиниться боротьба за їх права, поліпшення умов життя, отримання освіти, подолання гендерної нерівності.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux