Дитячий Центр “Відчуй”
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
07 грудня 2021 року
Період реалізації проєкту
01 лютого 2022 - 31 грудня 2022
Номер проєкту
20211204-2363
Бюджет
3599111.32 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
10. Сприяння реалізації соціального замовлення та розвитку системи соціальних послуг.
Формат проведення проєкту
Програма
Показати повний опис
Мета програми
Профілактика майбутньої соціальної та комунікаційної ізоляції дітей з інвалідністю по слуху та їх родин шляхом організації та надання їм комплексу соціальних послуг включно з цілеспрямованою послідовною роботою над розвитком цих дітей.
Актуальність програми
За статистикою 6 з 1000 новонароджених мають або вроджене, або надбане порушення слуху, в одної дитини з шести фіксують глухоту. Після діагностики та виявлення цієї проблеми батьки шукають швидкого порятунку від майбутньої комунікаційної та соціальної обмеженості дітей у слухопротезуванні, яке, безумовно, є необхідним кроком, але далеко не єдиним. При цьому часто набуваючи великої кількості проблем у власній соціалізації, в професійному та особистому житті. Наступним, після слухопротезування, і вирішальним в житті дитини та родини етапом стає її розвиток (зокрема, сприйняття усного мовлення, говоріння) та соціалізація в суспільстві. В Україні функціонують поодинокі кабінети сурдологів, їх кількість недостатня для допомоги всім потребуючим. Саме тому нами була створена програма «Дитячий Центр «Відчуй», в межах якої абсолютно безкоштовно консультують такі фахівці як: логопед, сурдопедагог, психолог, педагог по вокалу. Центр надає кваліфіковану допомогу сім’ям дітей з порушенням слуху зі всієї Україні. 70% педагогічного колективу Центру – мами дітей з порушенням слуху, які отримали профільну освіту. Центр щотижнево консультує близько 150 сімей дітей з інвалідністю по слуху та, протягом року, до Центру звертаються нові родини, що потребують консультацій, а отже кількість сімей які обслуговуються постійно варіюється в сторону збільшення.
Очікувані результати
Короткострокові
1.1760год роботи кожного спеціаліста організації та 13500 групових та індивідуальних занять за 11міс для 150 сімей 2.Щомісячні консультації по етапах роботи над слухомовленнєвим та психологічним розвитком дитини, 30 підопічним з регіонів, та проведені 120 інтенсивних тижневих курсів (з розрахунку один курс приблизно на 3 міс) 3.Проведення разових ввідних візійних консультацій для родин: біля 80 за 11міс 4.Поширення інформації щодо необхідності комплексного розвитку дітей після слухопротезування
Показати повний опис
Довгострокові
1.Прогрес у комплексному розвитку 150 дітей, який наблизить їх до мети ефективної комунікації та соціалізації. 2.Проінформовані батьки, націлені на результат та більш самостійні у роботі з дітьми. 3.Безпечний простір для сімей з дітьми з порушенням слуху, де є можливість поділитися своїми страхами та перешкодами і отримати життєві, а не теоретичні рекомендації.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
1.Кількість сімей, які продовжать користуватися послугами центру (біля 120 родин) 2.Кількість сімей з інших міст, які пройдуть інтенсивні індивідуальні очні одно/двотижневі курси (прогнозовано біля 30 родин) 3.Кількість місяців безперервної та стабільної роботи педагогічного та адміністративного складу команди (11 місяців) 4.Кількість проведених діагностичних та ознайомчих консультацій з сім’ями з дітьми з порушенням слуху (прогнозовано біля 80 консультацій) 5.Охоплення своєю діяльністю 18 обл.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
1.Рівень якості індивідуальних програм комплексного розвитку дітей з порушенням слуху. 2.Рівень мовленнєвих, слухових здібностей та загального розвитку дітей у порівнянні з початковим етапом. 3.Рівень практичного застосування рекомендацій педагогів батьками вдома. 4.Рівень свідомого та комплексного розуміння сім’ями процесу роботи над комплексним розвитком дітей з порушенням слуху. 5.Рівень впізнаваності центру та його авторитету. 6.Рівень психо-емоційного стану родин.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Регулярне проведення занять логопедами, сурдопедагогами, психологами,педагогом по вокалу Центру та консультації з батьками
Всього учасників (з них жінок)
360 (175) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
120 (55) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Проведення інтенсивних курсів педагогами Центру, як онлайн, так і офлайн та постійний супровід родини за запитом.
Всього учасників (з них жінок)
90 (30) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
30 (12) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Проведення разових ввідних візійних консультацій для сімей дітей з порушенням слуху на постійній основі щотижня.
Всього учасників (з них жінок)
240 (80) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
80 (30) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Щотижнево у соцмережах організації надавати інформацію про успіхи підопічних та можливості Дитячого Центру «Відчуй».
Всього учасників (з них жінок)
30000 (15000) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10000 (5000) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Близько 600 безпосередньо і 30000 дотично
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Здійснення підготовчих заходів задля стабільної та якісної роботи по впровадженню Програми “Дитячий Центр “Відчуй”” впродовж календарного року.
Опис заходів для здійснення етапу
1. Розробка ефективного графіку надання послуг підопічним Центру, з числа дітей та членів їх родин. 2.Укладання необхідних договорів. 3. Здійснення відповідних закупівель (наприклад, канцелярських товарів). 4. Інші підготовчі заходи
Строк реалізації етапу
01 лютого 2022 — 28 лютого 2022
Відповідальний виконавець
Кущенко Олександра, керівник програми
Етапи реалізації
Реалізаційний
Завдання
1.Продовжити стабільне надання послуг вже дійсним підопічним центру адміністративним та педагогічним складом Центру у кількості 1760 годин роботи кожного спеціаліста з педагогічної команди та адміністративної команди організації та близько 13500 занять проведених за 11 місяців для 150 сімей. 2.Надати можливість сім’ям з інших міст/селищ отримувати щомісячні консультації щодо усіх етапів роботи над слухомовленнєвим та психологічним розвитком дитини близько 30 підопічним. Провести близько 120 інтенсивних одно\двотижневих курсів ( з розрахунку один курс на 3 місяці). 3.Провести ввідні візійні разові консультації для родин дітей з порушенням слуху – близько 80 за 11 місяців. 4.Максимально поширювати інформацію щодо необхідності комплексного розвитку дітей після слухопротезування та наявності програми “Дитячий Центр «Відчуй»” та відповідних надаваних послуг у соцмережах, медіа та у спільнотах сімей з дітьми з порушенням слуху
Опис заходів для здійснення етапу
1.Проведення щотижневих індивідуальних та групових занять (13500 за 11 місяців). 2.Проведення близько 120 інтенсивних курсів для підопічних з інших міст. 3. Проведення 80 одноразових консультацій. 4.Активна робота у налагодженні зв'язків із громадськістю, поширення інформації щодо результатів роботи Центру, успішних кейсів.
Строк реалізації етапу
01 лютого 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Кущенко Олександра, керівник програми
Етапи реалізації
Оцінювальний
Завдання
1.Проведення моніторингу виконання Програми. 2.Підготовка описової та фінансової звітності про реалізацію Програми.
Опис заходів для здійснення етапу
1. Розробка та проведення оцінювання результатів реалізації Програми. 2.Звітність за результатами діяльності та впровадження Програми.
Строк реалізації етапу
01 грудня 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Кущенко Олександра, керівник програми, Куцак Анна, бухгалтер.
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

ГО «Відчуй» має власну веб-сторінку www.vidchui.org та сторінки у соцмережах (https://www.facebook.com/vidchui/ - 14,346 тис. підписників, https://instagram.com/ngo.vidchui?utm_medium=copy_link 

– 16,1 тис. підписників, що дозволяє регулярно сповіщати аудиторію про діяльність Центру та його успіхи.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів на період з лютого по грудень 2022 дозволить проєктній команді організації зосередитися на пошуках партнерів не лише в Україні, але й поза її межами, подати заявки на членство в міжнародних організаціях та продемонструвати наші успіхи та досягнення на закордонному рівні. Такий організаційний розвиток розширить наші можливості щодо співпраці та фінансування наших сталих та майбутніх партнерів. Історії наших дітей, зйомки з занять, відгуки регулярно з’являються у соцмережах. Також колектив Центру ділиться своїми надбаннями з колегами по всій України індивідуально та через організацію тренінгів.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux