Програма сприяння інтеграції дітей з інвалідністю у систему шкільної освіти в Україні з урахуванням нозологій
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Період реалізації проєкту
01 березня 2022 - 30 листопада 2022
Номер проєкту
20211223-2663
Бюджет
2999764.71 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
5. Сприяння забезпеченню реалізації права на освіту осіб з інвалідністю шляхом підтримки впровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти.
Формат проведення проєкту
Програма
Показати повний опис
Мета програми
Комплексне дослідження актуальних проблем інтеграції дітей з інвалідністю у систему шкільної освіти в Україні з урахуванням нозологій.
Актуальність програми
Актуальність тематики програми зумовлена необхідністю вдосконалення існуючих заходів державної політики щодо забезпечення якісної середньої освіти для дітей з інвалідністю відповідно до їх потреб і можливостей, зокрема з урахуванням існуючих нозологій. Розвиток інклюзивної освіти в Україні є особливо важливим в умовах офіційно задекларованого курсу України на європейську інтеграцію та відстоювання європейських цінностей, серед яких вагомі місця займають повага до людської гідності, толерантність та недискримінація. Одним із пріоритетних завдань для державної соціальної політики в цьому контексті є забезпечення гарантій для дітей з інвалідністю щодо їхньої всебічної інклюзії в освітній процес. Разом з тим, наразі продовжують існувати певні проблеми в реалізації інклюзивного навчання у системі шкільної освіти в Україні. Причинами цього є відсутність повноцінного врахування різних нозологій дітей з інвалідністю, які інтегровані в навчальний процес (мінімізується диференційованість навчальних програм для учнів з різними нозологіями); відсутність системного підходу до підготовки компетентних кадрів з числа викладачів у школах для роботи з дітьми з інвалідністю з урахуванням наявних нозологій; проблеми з формуванням загальної культури толерантного сприйняття та ставлення до осіб з інвалідністю серед вчителів та однолітків у закладах середньої освіти тощо.
Очікувані результати
Короткострокові
− Привертання уваги держави і суспільства до проблем інтеграції дітей з інвалідністю у систему шкільної освіти в Україні з урахуванням нозологій; − Проведення інформаційної кампанії щодо реалізації програми; − Напрацювання рекомендацій для вдосконалення існуючих заходів державної політики щодо забезпечення якісної середньої освіти для дітей з інвалідністю.
Показати повний опис
Довгострокові
− Розширення можливостей для успішної інтеграції дітей з інвалідністю освітнє та суспільне життя; − Підвищення ефективності роботи державних механізмів забезпечення якісної середньої освіти для дітей з інвалідністю відповідно до їх потреб і можливостей, зокрема з урахуванням існуючих нозологій; − Формування інклюзивного і толерантного середовища для дітей з інвалідністю в Україні, починаючи з їх безпосереднього оточення у закладах середньої освіти
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
− Проведення анкетного опитування щодо з’ясування проблематики інтеграції дітей з інвалідністю у систему шкільної освіти з урахуванням наявних нозологій (у кількості 2700 респондентів); − Проведення 50 індивідуальних інтерв’ю щодо з’ясування проблематики інтеграції дітей з інвалідністю у систему шкільної освіти з урахуванням наявних нозологій: представники сфери освіти (у кількості 50 осіб); − Видання та розповсюдження серед цільової аудиторії 5000 екземплярів публікації (збірника) з матеріалами дослідження; − Розробка методичних рекомендацій щодо сприяння інтеграції дітей з інвалідністю у систему шкільної освіти з урахуванням наявних нозологій на основі аналізу зібраних даних для Міністерства освіти і науки України, закладів середньої освіти, органів місцевої влади та самоврядування, а також громадських організацій, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю в Україні (як складова частина збірника з матеріалами дослідження);
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
− Поширення інформації на державному та суспільному рівнях щодо актуальних проблем і потреб інтеграції дітей з інвалідністю у систему шкільної освіти в Україні; − Популяризація позитивного і толерантного ставлення суспільства до дітей з інвалідністю; − Донесення до центральних органів виконавчої влади, місцевої влади, органів місцевого самоврядування, закладів середньої освіти в Україні, а також громадських організацій, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю в Україні рекомендацій щодо вдосконалення нормативно-правових актів та діючих механізмів забезпечення якісної середньої освіти для дітей з інвалідністю з урахуванням нозологій.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Проведення анкетного опитування щодо з’ясування проблематики інтеграції дітей з інвалідністю у систему шкільної освіти з урахуванням наявних нозологій (у кількості 2700 респондентів); географія дослідження: вся Україна (крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та тимчасово неконтрольованої території України), а саме: Західний регіон, Північний регіон, Центральний регіон, Південний регіон та Східний регіон, окремо – звільнені території Луганської та Донецької областей.
Всього учасників (з них жінок)
2700 (1500) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Проведення 50 індивідуальних інтерв’ю щодо з’ясування проблематики інтеграції дітей з інвалідністю у систему шкільної освіти з урахуванням наявних нозологій: індивідуальні інтерв’ю з представниками сфери освіти (у кількості 50 осіб); географія дослідження: 10 областей України (Луганська (підконтрольна уряду частина), Донецька (підконтрольна уряду частина), Одеська, Сумська, Івано-Франківська, Черкаська, Львівська, Запорізька, Вінницька області та м. Київ).
Всього учасників (з них жінок)
50 (30) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Розміщення аудіовізуальної продукції (соціальних роликів щодо тематики програми) в YouTube (з охопленням на рівні 1 млн) із застосуванням таргетингу.
Всього учасників (з них жінок)
1000000 (0) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Розміщення аудіовізуальної продукції (соціальних роликів щодо тематики програми) в мережі Facebook (з охопленням на рівні 3 млн) із застосуванням таргетингу.
Всього учасників (з них жінок)
3000000 (0) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Проведення круглого столу у м. Сєвєродонецьк із залученням цільової аудиторії для презентації результатів дослідження (50 осіб); у разі карантинних обмежень проведення онлайн (жовтень 2022 р.).
Всього учасників (з них жінок)
50 (25) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
− Діти з інвалідністю – учні загальноосвітніх шкіл; − Батьки дітей з інвалідністю; − Представники закладів середньої освіти (вчителі, асистенти, управлінський та адміністративний склад, психологи та ін.); − Учні загальноосвітніх шкіл (без інвалідності); − Представники центральних органів виконавчої влади (зокрема, Міністерство освіти і науки України), місцевої влади, органів місцевого самоврядування, закладів середньої освіти в Україні; − Представники громадських організацій, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю в Україні. Крім того, у рамках реалізації програми заплановане охоплення до 3 млн у Facebook; охоплення до 1 млн у YouTube.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Проведення комплексного соціологічного дослідження за участю цільових груп
Завдання
З’ясування проблематики інтеграції дітей з інвалідністю у систему шкільної освіти з урахуванням наявних нозологій
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення анкетного опитування щодо з’ясування проблематики інтеграції дітей з інвалідністю у систему шкільної освіти з урахуванням наявних нозологій (у кількості 2700 респондентів); географія дослідження: вся Україна (крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та тимчасово неконтрольованої території України), а саме: Західний регіон, Північний регіон, Центральний регіон, Південний регіон та Східний регіон, окремо – звільнені території Луганської та Донецької областей. Проведення 50 індивідуальних інтерв’ю щодо з’ясування проблематики інтеграції дітей з інвалідністю у систему шкільної освіти з урахуванням наявних нозологій: індивідуальні інтерв’ю з представниками сфери освіти (у кількості 50 осіб); географія дослідження: 10 областей України (Луганська (підконтрольна уряду частина), Донецька (підконтрольна уряду частина), Одеська, Сумська, Івано-Франківська, Черкаська, Львівська, Запорізька, Вінницька області та м. Київ).
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Надулічний Микола, керівник громадської спілки “Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю”
Етапи реалізації
Проведення широкої інформаційної кампанії щодо реалізації програми
Завдання
Актуалізація у публічному просторі тематики проблем і потреб інтеграції дітей з інвалідністю у систему шкільної освіти в Україні
Опис заходів для здійснення етапу
Виготовлення аудіовізуальної продукції (чотирьох соціальних роликів щодо тематики програми). Розміщення аудіовізуальної продукції (соціальних роликів щодо тематики програми) в мережі YouTube (з охопленням на рівні 1 млн) із застосуванням таргетингу. Розміщення аудіовізуальної продукції (соціальних роликів щодо тематики програми) в мережі Facebook (з охопленням на рівні 3 млн) із застосуванням таргетингу.
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Надулічний Микола, керівник громадської спілки “Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю”
Етапи реалізації
Представлення і розповсюдження фінальної версії матеріалів дослідження з напрацьованими методичними рекомендаціями щодо тематики програми
Завдання
Привертання уваги держави і суспільства до проблем інтеграції дітей з інвалідністю у систему шкільної освіти в Україні з урахуванням нозологій. Донесення до центральних органів виконавчої влади, місцевої влади, органів місцевого самоврядування, закладів середньої освіти в Україні, а також громадських організацій, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю в Україні рекомендацій щодо вдосконалення нормативно-правових актів та діючих механізмів забезпечення якісної середньої освіти для дітей з інвалідністю з урахуванням нозологій
Опис заходів для здійснення етапу
Розробка методичних рекомендацій щодо сприяння інтеграції дітей з інвалідністю у систему шкільної освіти з урахуванням наявних нозологій на основі аналізу зібраних даних для Міністерства освіти і науки України, закладів середньої освіти, органів місцевої влади та самоврядування, а також громадських організацій, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю в Україні (як складова частина збірника з матеріалами дослідження). Видання та розповсюдження серед цільової аудиторії 5000 екземплярів публікації (збірника) з матеріалами дослідження та методичними рекомендаціями. Проведення круглого столу у м. Сєвєродонецьк із залученням цільової аудиторії для презентації результатів дослідження (50 осіб); у разі карантинних обмежень проведення онлайн (жовтень 2022 р.)
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Надулічний Микола, керівник громадської спілки “Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю”
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Facebook:

https://www.facebook.com/luhanskLAOLI/


Інформаційна платформа «Громадскість Донецької,Луганської,Запорізької,Дніпропетровської,Херсонської областей»

https://ndo.lg.ua

https://ndo.lg.ua/places/news/272

Розміщення проміжної інформації (постів, новин) про перебіг реалізації програми. 

 Розміщення аудіовізуальної продукції (соціальних роликів щодо тематики програми).

Розміщення підсумкової інформації щодо проведення круглого столу з презентацією матеріалів дослідження та напрацьованих методичних рекомендацій.  


YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCI4glmbaL0KHJ-04gDASayA

Розміщення аудіовізуальної продукції (соціальних роликів щодо тематики програми).Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux