Альтернативна та додаткова комунікація як необхідна умова інклюзії
Статус
Припинено участь
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Період реалізації проєкту
01 лютого 2022 - 01 грудня 2022
Номер проєкту
20211222-2637
Бюджет
2063992.48 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
5. Сприяння забезпеченню реалізації права на освіту осіб з інвалідністю шляхом підтримки впровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Сприяння реалізації права на освіту осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю внаслідок множинних порушень розвитку*, далі - діти з мпр), шляхом впровадження та застосування засобів та методів альтернативної та додаткової комунікації як необхідної умови включення дітей з мпр до інклюзивного навчання, навчання основам практичного використання АДК фахівців інклюзивної освіти, асистентів дитини, батьків, залучення міжнародного досвіду в цьому напрямку.
Актуальність програми
Навчатися - це важлива людська потреба і можливість реалізації права на навчання має бути у кожної людини. Це право гарантується законодавством України. Діти з інвалідністю внаслідок множинних порушень розвитку мають серйозні обмеження, що впливають на їх фізичний та когнітивний потенціал, здатність комунікації, на їх моторні, емоційні та соціальні можливості. Складність комунікації з таким дітьми та оцінки їх когнітивного потенціалу є величезним бар’єром до інклюзивної освіти. В Україні здійснюються реформи і позитивні зміни в соціальній та освітній сферах для інтеграції дітей з інвалідністю в суспільне життя. Водночас через велику кількість економічних та соціальних бар’єрів, в тому числі недостатній рівень підготовки педагогічних працівників закладів освіти для роботи з такими дітьми, зокрема щодо володіння засобами АДК, низький рівень володіння асистивними технологіями АДК, низький рівень залученості батьків та опікунів до освітнього процесу діти з мпр не мають доступу до інклюзивного навчання. Використання альтернативної додаткової комунікації є єдиним способом для них бути включеними до навчального процесу.
Очікувані результати
Короткострокові
-Залучені фахівці інклюзивної освіти (у тому числі, педагогічні працівники державних закладів та установ освіти і соціального захисту населення (ІРЦ, реабілітаційні центри, територіальні центри денного перебування), студенти старших курсів та випускників спеціалізованих факультетів вищих навчальних закладів до програми навчання основам АДК, практичне застосування системи АДК в навчанні дітей з мпр та їх інтеграції в інклюзивну освіту -Проведено оффлайн курс занять для дітей з мпр, їх батьків та асистентів з використанням методів та засобів АДК -Надано рекомендації батькам дітей з мпр щодо подальшого введення та застосування АДК. -Забезпечено доступ батькам, асистентам та спеціалістам до навчальних відео-уроків з практичного використання системи АДК в роботі з дітьми з мпр -Розповсюджено інформаційні матеріали з питань можливостей залучення до навчального процесу
Показати повний опис
Довгострокові
-Забезпечено доступ батькам, асистентам та педагогам до навчальних матеріалів для навчання дітей з інвалідністю внаслідок мпр -Покращення рівня комунікації дітей з мпр, оцінки їх когнітивного потенціалу. -Практичне застосування отриманих знань та навичок для залучення дітей з мпр до інклюзивної освіти. -Впровадження та застосування АДК в процесі інклюзивного навчання дітей з інвалідністю, зокрема дітей з мпр
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
-2000 фахівців інклюзивної освіти та студентів старших курсів, випускників спеціалізованих факультетів вищих навчальних закладів, а також батьки та асистенти дитини залучені до програми навчання основам АДК шляхом проведення 5 навчально-просвітницьких вебінарів. -Проведено 5 навчальних вебінарів з практичного застосування та використання АДК у процесі інклюзивного навчання для фахівців - min 20 спеціалістів отримали практичні навички використання системи АДК в роботі з дітьми з мпр на базі Центру комунікації та навчання “Школа Аврора” -min 20 дітей пройшли курс занять з використанням АДК, та отримали подальші рекомендації -створено та розповсюджено 20 відеоуроків для дітей з використанням АДК і 10 відеоуроків для спеціалістів з практичного використання системи АДК в практичній роботі з дітьми з мпр -охоплено відповідною інформацією min 40 тис. осіб з питань сприяння реалізації права дітей на освіту за допогою системи АДК
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
- Розширення можливості комунікації дітей з мпр, залучення їх до інклюзивного навчального процесу та, таким чином, сприянні реалізації їх права на освіту. - Покращення якості життя дітей з інвалідністю внаслідок мпр та їх сімей шляхом покращення можливостей комунікації та соціалізації. - Підвищення професійного рівня спеціалістів державних закладів освіти та соціального захисту - Покращення ставлення суспільства до можливості і спроможності дітей з мпр навчатися
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Проведення циклу навчально-просвітницьких вебінарів з основ використання системи АДК ( з наданням доступу до відеозаписів в подальшому), відповідно до потреб і можливостей дітей з інвалідністю внаслідок мпр для фахівців інклюзивної освіти (у тому числі, педагогічні працівники державних закладів та установ освіти і соціального захисту населення (ІРЦ, реабілітаційні центри, територіальні центри денного перебування), студентів старших курсів та випускників спеціалізованих факультетів вищих навчальних закладів, батьків та асистентів дитини
Всього учасників (з них жінок)
2000 (1900) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
100 (100) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
200 (190) осіб
Захід
Проведення циклу навчальних вебінарів з практичного використання методів і засобів АДК в роботі з дітьми з мпр в системі інклюзивної освіти для спеціалістів, що вже знайомі з основами АДК.
Всього учасників (з них жінок)
100 (90) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10 (9) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (9) осіб
Захід
Створення та розповсюдження відео-уроків з практичного використання АДК для вчителів, фахівців інклюзивної освіти (у тому числі,педагогічні працівники державних закладів та установ освіти і соціального захисту населення (ІРЦ, реабілітаційні центри, територіальні центри денного перебування), студентів старших курсів та випускників спеціалізованих факультетів вищих навчальних закладів, батьків та асистентів дитини
Всього учасників (з них жінок)
2000 (1900) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
100 (90) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
200 (190) осіб
Захід
Створення та розповсюдження відео-уроків з використанням АДК для дітей з мпр
Всього учасників (з них жінок)
2000 (1900) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
100 (90) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
200 (190) осіб
Захід
Залучення спеціалістів, що пройшли курс вебінарів до практичної діяльності з використання системи АДК в навчанні дітей з мпр в Центрі комунікації та навчання для дітей з інвалідністю “Школа Аврора”
Всього учасників (з них жінок)
20 (20) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
5 (5) осіб
Захід
Проведення курсу занять з використанням методів та засобів АДК для дітей з мпр, їх батьків і асистентів в Центрі комунікації та навчання дітей з інвалідністю “Школа Аврора”
Всього учасників (з них жінок)
40 (20) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (10) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
2 (2) осіб
Захід
Проведення інформаційної кампанії про можливість дітей з мпр навчатися та необхідність застосування системи АДК для включення дітей з мпр до інклюзивного навчання. Поширення інформації про заходи проекту в мережі інтернет, на сайтах та офіційних сторінках в соціальних мережах
Всього учасників (з них жінок)
40000 (32000) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
4000 (3200) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
4000 (3200) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
діти з інвалідністю внаслідок мпр, фахівці інклюзивної освіти (у тому числі, педагогічні працівники державних закладів та установ освіти і соціального захисту населення (ІРЦ, реабілітаційні центри, територіальні центри денного перебування), студенти старших курсів та випускників спеціалізованих факультетів вищих навчальних закладів, батьки та асистенти дитини з інвалідністю
План реалізації програми
Етапи реалізації
онлайн навчання
Завдання
Проведення навчання, та поширення існуючих матеріалів щодо впровадження та застосування системи АДК для фахівців інклюзивної освіти та спеціалістів, що працюють з дітьми з мпр для задоволення особливих освітніх потреб та включення дітей з мпр до процесу інклюзивного навчання та реалізації їх права на освіту.
Опис заходів для здійснення етапу
1. Проведення циклу з 5 навчально-просвітницьких вебінарів з основ використання системи АДК, відповідно до потреб і можливостей дітей з інвалідністю внаслідок мпр для фахівців інклюзивної освіти (у тому числі, педагогічні працівники державних закладів та установ освіти і соціального захисту населення (ІРЦ, реабілітаційні центри, територіальні центри денного перебування), студентів старших курсів та випускників спеціалізованих факультетів вищих навчальних закладів, батьків та асистентів дитини. Вебінари будуть проводитися міжнародними та українськими експертами, міститимуть практичні приклади та ряд домашніх завдань 2. Проведення 5 навчальних вебінарів з практичного використання системи АДК в роботі з дітьми з мпр та використанні АДК в процесі інклюзивного навчання для спеціалістів, що вже знайомі з основами АДК. Вебінари будуть проводитися міжнародними та українськими експертами, міститимуть практичні приклади та ряд домашніх завдань 3. Створення та розповсюдження 10 відео-уроків з практичного використання АДК для фахівців інклюзивної освіти (у тому числі, педагогічні працівники державних закладів та установ освіти і соціального захисту населення (ІРЦ, реабілітаційні центри, територіальні центри денного перебування), студентів старших курсів та випускників спеціалізованих факультетів вищих навчальних закладів, батьків та асистентів дитини. 4. Створення і розміщення 20 відео уроків для дітей з мпр з використанням альтернативної комунікації на онлайн платформі/youtube каналі
Строк реалізації етапу
01 лютого 2022 — 30 червня 2022
Відповідальний виконавець
Анна Амато, мовний терапевт, спеціаліст по інтегративному навчанню, Берлін, Німеччина
Етапи реалізації
Практика
Завдання
Підвищити професійний рівень спеціалістів які працюють з дітьми з мпр, зокрема щодо практичного використання засобів альтернативної комунікації. Підвищити рівень обізнаності батьків та асистентів дитини щодо спроможності дітей з мпр навчатися з використанням асистивних технологій, зокрема системи АДК. Сприяти таким чином реалізації права на навчання дітей з мпр
Опис заходів для здійснення етапу
5. Залучення спеціалістів, що пройшли курс вебінарів до практичної діяльності з використання системи АДК (групової та індивідуальної) в навчанні дітей з мпр в Центрі комунікації та навчання для дітей з інвалідністю “Школа Аврора”. 6. Проведення трьох місячного курсу групових занять з використанням методів та засобів АДК для дітей з мпр, іх батьків і асистентів в Центрі комунікації та навчання дітей з інвалідністю “Школа Аврора”. Надання рекомендацій для подальшого введення і застосування системи АДК в домашніх умовах та на заняттях за місцем проживання дитини.
Строк реалізації етапу
01 вересня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Чекмарьова Лідія Володимірівна - директор Центру навчання та комунікації для дітей з мпр “Школа Аврора”
Етапи реалізації
Інформаційно - просвітницький
Завдання
Сприяти змінам стереотипів суспільства щодо спроможності дітей з мпр до навчання та сформувати позитивне ставлення до можливості таких дітей навчатися.
Опис заходів для здійснення етапу
7. Підготовка та розповсюдження інформаційних матеріалів щодо необхідності і спроможності дітей з мпр бути залученими до інклюзивного навчання в рамках своїх можливостей, про необхідність використання АДК для включення дітей з мпр в інклюзивну освіту. Просування інформації про заходи проекту через мережу Інтернет. Електронна інформаційна розсилка серед ІРЦ, інших ГО, що представляють інтереси дітей з інвалідністю.
Строк реалізації етапу
01 лютого 2022 — 01 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Хатіна Олена Валентинівна - голова ГО “Асоціація Ретт синдром Україна”
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Поширення інформації у соціальних мережах: 

https://www.facebook.com/rettsyndrome.ua/

https://instagram.com/rett_kids?utm_medium=copy_link

https://www.facebook.com/AuroraInclusiveSchool/

https://instagram.com/aurorainclusiveschool?utm_medium=copy_link


Періодична електронна розсилка до ГО що працюють з дітьми з інвалідністю

Сайт ГО “Асоціація Ретт - синдром Україна” https://www.rettkids.com/

Сайт Центру комунікації та навчання для дітей з інвалідністю “Школа Аврора”

https://aurora-inclusive-school.com/

протягом усього строку реалізації проекту.


Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Відео матеріали проекту будуть доступні для спеціалістів, батьків та асистентів дитини. Проведення занять для дітей буде продовжено в рамках Центру “Школа Аврора”. Подання проекту на конкурс для отримання фінансування за рахунок коштів Державного бюджету 2023 р. Участь у конкурсах та грантових програмах інших донорських організацій, зокрема і міжнародних з метою подальшого розвитку та популяризації використання АДК в системі інклюзивної освіти.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux