"ТУРИЗМ БЕЗ БАР'ЄРІВ"
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Період реалізації проєкту
01 березня 2022 - 30 листопада 2022
Номер проєкту
20211222-2632
Бюджет
1819079.8 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
1. Моніторинг та оцінка виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Мета програми (проекту, заходу): сприяння забезпеченню для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення доступу до фізичного оточення, транспорту, інформаційно-комунікаційних систем і технологій, послуг, проведення моніторингу готелів і аналогічних засобів розміщення, офісів найбільших туристичних операторів та туристичних агентств на предмет реалізації державної політики у сфері формування доступної інфраструктури для людей з інвалідністю, виявлення наявних проблем із забезпеченням доступу осіб з інвалідністю до туризму, зокрема, до готелів і об’єктів готельної інфраструктури, а також визначення шляхів їх вирішення, підготовка пропозицій та рекомендацій щодо змін, які усунуть виявлені системні помилки, що перешкоджають процесам формування безбар’єрного середовища в Україні, встановлення прямого діалогу між суб’єктами готельного та туристичного бізнесу та представниками громадського сектору щодо забезпечення доступності об’єктів готельної інфраструктури та туризму для осіб з інвалідністю.
Актуальність програми
Державою Україна було підписано та ратифіковано Конвенцію про права осіб з інвалідністю (надалі-Конвенція) і Факультативний протокол до неї. Відповідно до взятих Україною зобов’язань на сьогодні однією із стратегічних цілей державної політики у сфері захисту прав осіб з інвалідністю є створення суспільного середовища рівних можливостей для таких осіб та їх інтеграція у суспільне життя, переосмислення поточних соціальних послуг для створення системи підтримки, що забезпечить суспільну активність та незалежність людей з інвалідністю. Формування безбар’єрного середовища для осіб з інвалідністю в туризмі є суспільним благом, що пов’язане з економічним та соціальним розвитком країни в цілому. Для цього потрібно враховувати особливості кожної людини, що відноситься до маломобільної групи населення. Зміна акцентів у трактуванні концепції інвалідності призводить до необхідності забезпечення комплексного підходу у створенні умов, які б сприяли реалізації прав осіб з інвалідністю на рівні з іншими громадянами країни.Статтею 6 Закону «Про туризм», основного законодавчого акту в галузі туризму, визначено, що одним з основних пріоритетних напрямів державної політики в галузі туризму є забезпечення доступності туризму та екскурсійних відвідувань, серед інших, для осіб з інвалідністю шляхом запровадження пільг стосовно цієї категорії осіб.Однак, попередній аналіз свідчить, що в Україні досьогодні не існує ні єдиної державної політики по забезпеченню безбар’єрного туризму, ні чіткої системи
Очікувані результати
Короткострокові
1) Проведено моніторинг готелів і аналогічних засобів розміщення, офісів найбільших туристичних операторів та туристичних агентств на предмет реалізації державної політики у сфері формування доступної інфраструктури для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; 2) Виявлено проблемні питання забезпечення доступу осіб з інвалідністю до зазначених об’єктів 3) Зрозуміло реальний стан забезпечення прав осіб з інвалідністю в готельному господарстві; 4) Проведено публічні обговорення існуючих проблем та привернуто до них увагу готельєрів, компетентних органів та громадськості. 5) Забезпечено обмін досвідом, налагодження довгострокових контактів, отримання консультацій фахівців з конкретних поточних питань на заходах проекту. 6) Отримання учасниками заходу нових знань щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю та практичні поради щодо забезпечення архітектурної та інформаційної доступності .
Показати повний опис
Довгострокові
1) Виявлені у результаті провадження проектної діяльності (моніторингу) проблеми подолані; 2) Виконання задекларованих норм Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю; 3) Забезпечено реалізацію прав людей з інвалідністю щодо доступності (стаття 9 Конвенції); 4) Впроваджено у практику готельних підприємств практичний досвід щодо створення доступного та безбар'єрного середовища; удосконалення нормативно-правової бази цієї сфери; постійна підготовка кваліфікованого персоналу; розробка державної комплексної програми з вирішення питань пов'язаних з надання послуг людям з інвалідністю; функціонування кожної туристичної організації за принципом "готельний сервіс доступний усім"; 5) Підвищено рівень обізнаності про права осіб з інвалідністю в Україні. 6) Посилено правовий захист осіб з інвалідністю в Україні.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
1) проведення 1 комплексного дослідження; 2) напрацювання 1 документу-Рекомендацій щодо шляхів подолання виявлених проблем 3) Інформаційний охват програми-10000 осіб; 4) 60 учасників адвокаційного заходу (стейкхолдери) 5) проектна діяльність охопила не менше 9 областей України
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
1) Проведено моніторинг готелів і аналогічних засобів розміщення, офісів найбільших туристичних операторів та туристичних агентств на предмет реалізації державної політики у сфері формування доступної інфраструктури для людей з інвалідністю та виконання вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю; 2) Проведено дослідження щодо реального стану забезпечення прав і законних інтересів осіб з інвалідністю в туристично-готельній сфері. 3) За результатами моніторингу та дослідження укладено рекомендації для представників . Рекомендації будуть укладені у формі інформаційної брошури та будуть розповсюджені між представниками цільової аудиторії. Також зазначені рекомендації будуть розміщені в мережі Інтернет для того, щоб якомога більша кількість зацікавлених осіб могла скористатися ними за потреби.4) На заходах в межах проекту обговорено актуальні проблеми щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю;Проведено публічне обговорення щодо стану дотримання та оцінки виконання Конвенції
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Презентація результатів моніторингу в межах проекту «ТУРИЗМ БЕЗ БАР’ЄРІВ»
Всього учасників (з них жінок)
60 (0) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
15 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Люди з інвалідністю, представники сектору надання туристичних та готельних послуг, суб’єкти ринку готельних послуг (власники, посадові особи та відповідний персонал, представники відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовка до провадження проектної діяльності
Завдання
Проведення переговорів і заключення договорів для виконання проекту. Визначення переліку державних органів (установ, організацій) до яких будуть направлені інформаційні запити – готелі, інші об’єкти тимчасового проживання, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи соціального захисту населення, громадські організації осіб з інвалідністю. Укладення проектів інформаційних запитів Розробка інструментарію моніторингу. Складення переліку питань для опитування. Моніторинг відкритих даних.
Опис заходів для здійснення етапу
Буде сформовано команду спеціалістів для якісної реалізації проекту. До визначеного на цьому етапі переліку (установ, організацій) будуть направлені інформаційні запити, які також будуть укладені договори на зазначеному етапі. Розроблений інструментарій моніторингу в подальшому буде використаний для здійснення моніторингу. Аналіз норм права національного законодавства, підзаконних нормативно-правових актів допоможе встановити чи на рівні змісту нормативно-правових актів враховуються норми Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю в контексті готельного сервісу та інфраструктури готелів.
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 30 квітня 2022
Відповідальний виконавець
Керівник проекту Ілюшко Ольга Сергіївна
Етапи реалізації
Здійснення моніторингу (Західний регіон України)
Завдання
Направлення інформаційних запитів Аналітика одержаних результатів. Проведення опитувань Підготовка до проведення заходів щодо результатів моніторингу у відповідному регіоні з представниками, готельного туристичного бізнесу, державної влади та громадськими активістами. Проведення заходу щодо результатів здійснення моніторингу у відповідному регіоні з представниками цільової аудиторії
Опис заходів для здійснення етапу
Одержання актуальних даних, які будуть використані для проведення моніторингу (як окремо по регіону, так і по Україні в цілому). Публічний дискурс про стан безбар'єрного середовища готельної сфери Україні.
Строк реалізації етапу
01 травня 2022 — 30 червня 2022
Відповідальний виконавець
Керівник проекту Ілюшко Ольга Сергіївна
Етапи реалізації
Здійснення моніторингу (Південний регіон України)
Завдання
Направлення інформаційних запитів Аналітика одержаних результатів. Проведення опитувань Підготовка до проведення заходів щодо результатів моніторингу у відповідному регіоні з представниками готельного туристичного бізнесу, державної влади та громадськими активістами. Проведення заходу щодо результатів здійснення моніторингу у відповідному регіоні з представниками цільової аудиторії
Опис заходів для здійснення етапу
Одержання актуальних даних, які будуть використані для проведення моніторингу (як окремо по регіону, так і по Україні в цілому). Публічний дискурс про сприяння доступності за принципами універсального дизайну: а) Рівність у використанні. б) Гнучкість у використанні. в) Простий та інтуїтивно зрозумілий дизайн для будь-якого користувача г) Необхідність використання різних способів (візуальних, вербальних, дотикових) д) Допустимість помилки. Дизайн повинен звести до мінімуму небезпеку чи негативні наслідки випадкових чи ненавмисних дій, а також попереджати про наявність небезпеки чи помилок. е) Низьке фізичне зусилля. є) Розмір та простір для доступу та використання. Відповідний розмір та простір повинні бути забезпечені для зручного підходу, доступу, маніпуляції та використання продукту будь-яким користувачем, незалежно від його зростання, фігури чи рухливості
Строк реалізації етапу
01 червня 2022 — 31 липня 2022
Відповідальний виконавець
Керівник проекту Ілюшко Ольга Сергіївна
Етапи реалізації
Здійснення моніторингу (Східний регіон України)
Завдання
Направлення інформаційних запитів Аналітика одержаних результатів. Проведення опитувань Підготовка до проведення заходів щодо результатів моніторингу у відповідному регіоні з представниками готельного туристичного бізнесу, державної влади та громадськими активістами. Проведення заходу щодо результатів здійснення моніторингу у відповідному регіоні з представниками цільової аудиторії
Опис заходів для здійснення етапу
Одержання актуальних даних, які будуть використані для проведення моніторингу (як окремо по регіону, так і по Україні в цілому). Публічний дискурс про удосконалення нормативно-правової бази готельної сфери; про необхідність підготовки кваліфікованого персоналу; про розробку державної комплексної програми з вирішення питань пов'язаних з надання послуг людям з інвалідністю.
Строк реалізації етапу
01 серпня 2022 — 30 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Керівник проекту Ілюшко Ольга Сергіївна
Етапи реалізації
Здійснення моніторингу (Північний та Центральний регіон України
Завдання
Направлення інформаційних запитів Аналітика одержаних результатів. Проведення опитувань Підготовка до проведення заходів щодо результатів моніторингу у відповідному регіоні з представниками готельного туристичного бізнесу, державної влади та громадськими активістами. Проведення заходу щодо результатів здійснення моніторингу у відповідному регіоні з представниками цільової аудиторії
Опис заходів для здійснення етапу
Одержання актуальних даних, які будуть використані для проведення моніторингу (як окремо по регіону, так і по Україні в цілому). Публічний дискурс про функціонування кожної туристичної організації за принципом "готельний сервіс доступний усім"
Строк реалізації етапу
01 жовтня 2022 — 31 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Керівник проекту Ілюшко Ольга Сергіївна
Етапи реалізації
Підсумковий етап
Завдання
Аналітика одержаних результатів з не менше 9 областей України. Укладення рекомендацій для органів державної влади, готельного туристичного бізнесу щодо захисту прав людей з інвалідністю, імплементації та застосування стандартів Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю задля забезпечення всебічного та ефективного захисту прав людей з інвалідністю в Україні. Проведення адвокаційних заходів щодо результатів моніторингу з готельерами, представниками державної влади та громадськими активістами.
Опис заходів для здійснення етапу
Проведено публічні обговорення існуючих проблем та привернуто до них увагу представників готельного туристичного комплексу, компетентних органів та громадськості. Забезпечено обмін досвідом, налагодження довгострокових контактів, отримання консультацій фахівців з конкретних поточних питань на заходах проекту. Отримання учасниками заходу нових знань щодо доступності туризму взагалі та готелів зокрема. Зокрема серед питань які піднімалися: стан прилеглої території, спеціально обладнані номери, архітектурна доступність готелю, безперешкодне пересування маломобільних громадян зонами готельного підприємства, а саме ресторанної, розважальної, ділової та медичної; транспортна доступність готелів, а саме, спеціальний транспорт, обладнаний підйомником для коляски та спеціалізоване паркування; доступність інформації, наданої різними способами, у тому числі для людей з вадами зору та слабочуючих: візуальна і звукова, тактильна, написана рельєфно-крапковим шрифтом Брайля, інформація повинна бути розташована так, щоб людям на інвалідному візку було можливо скористатися нею. Позитивна здача підсумкового та фінансового звітів щодо здійсненої роботи
Строк реалізації етапу
01 листопада 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Керівник проекту Ілюшко Ольга Сергіївна
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Всі заходи заплановані в рамках реалізації проекту будуть висвітлені на офіційному веб-сайті та сторінці Facebook ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів», на заплановані проектом активності (заходи та зустрічі) будуть запрошені представники органів державної влади та представники громадянського суспільства, також на заходи в межах проекту будуть запрошуватись місцеві засоби масової інформації.

Щодо строків інформування - впродовж 1-3 днів з дня проведення заходу/заходів.

Окрім того інформація про захід буде розміщена на офіційних сайтах та групах у соціальних мережах:

- Громадської спілки «Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю»;

- Харківської обласної фундації «Громадська альтернатива».

-Всеукраїнської громадської організації "Асоціація інвалідів-спинальників України"

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Після проведення запланованого проектом моніторингу та оформлення його результатів стане відомо реальний стан архітектурної та інформаційної доступності об'єктів дослідження, а також напрацьовані рекомендації щодо подолання зазначених проблем ,бар'єрів та викликів, які в подальшому будуть застосовуватися стейкхолдерами.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux