Підтримка інклюзивної освіти дітей з порушеннями зору шляхом проведення різноманітних форм занять з розвитку пізнавальної діяльності
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
5. Сприяння забезпеченню реалізації права на освіту осіб з інвалідністю шляхом підтримки впровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Метою проєкту є розвиток пізнавальної діяльності у дітей з порушеннями зору, та їх зрячими однолітками, сприяння отриманню освіти, в тому числі – в закладах з інклюзивною формою навчання, підвищення рівня усної та писемної грамотності, стимулювання інтересу дітей та молоді з глибокими порушеннями зору до використання шрифту Брайля у повсякденному житті шляхом проведення низки навчально-розвиваючих заходів з елементами змагань.
Актуальність програми
Ключовим елементом освіти на будь-якому рівні виступає вміння читати, писати, сприймати засвоювати та аналізувати інформацію. Для дітей ці вміння реалізовуються, через розвиток пізнавальної діяльності, а для дітей з порушеннями зору ще і через вивчення рельєфно-крапкового шрифту Брайля, який протягом навчання у інклюзивних закладах середньої та вищої освіти, стає дієвим інструментом здобуття освіти відповідного рівня і майбутньої професії. Про це йдеться, зокрема, у статті 24 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, яка підкреслює необхідність розвитку та підтримки шрифту Брайля, його активного застосування в освітньому процесі. Через розвиток новітніх технологій інтерес до вивчення та застосування шрифту Брайля знижується, однак, разом з тим, падає й загальний рівень усної та писемної грамотності осіб з інвалідністю по зору. Проєкт є актуальним комплексом заходів, методів і форм для розвитку пізнавальної діяльності у дітей зокрема і дітей з порушеннями зору, популяризацію шрифту Брайля, підвищення грамотності дітей з порушеннями зору, сприяння бажанню читати якісну літературу, зокрема, шрифтом Брайля.
Очікувані результати
Короткострокові
Короткостроковими результатами будуть організовані та проведені заходи з елементами змагань, в яких буде зроблено акцент на розвиток пізнавальної діяльності, вивчення та використання рельєфно-крапкового шрифту Брайля, що сприятиме зацікавленості учнів та молоді з порушеннями зору у вивченні шрифту Брайля, участь у заходах в групах з незнайомими людьми і розкриття соціальних навичок - знайомства і самопрезентації.
Показати повний опис
Довгострокові
Реалізація даного проєкту навчить учнів використовувати свої знання, уміння та навички, підвищить рівень їх комунікації, познайомить їх з новими людьми, які в подальшому стануть добрими друзями, або товаришами, систематизує інтерес дітей та молоді до читання підвищить ефективність навчання у середніх навчальних закладах, в тому числі і тих де використовують інклюзивні форми навчання, сприятиме в отриманні вищої та середньої спеціальної освіти, стимулюватиме інтерес дітей та молоді до читання книг шрифтом Брайля, підвищить рівень освіченості в контексті розвитку усного та писемного мовлення, розвиватиме повноцінну свідому особистість.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Буде охоплено 170 дітей з близько 20 областей України, з них 140 з інвалідністю; Проведено 24 відбіркових тури конкурсу найкращих читців шрифту Брайля в 8 регіонах України; проведення фінальної частини конкурсу для переможців відбіркових етапів у місті Харкові (2022 рік); проведення 12 читацьких онлайн-заходів з читання, аналізу та обговорення найбільш цікавих сучасних літературних творів для дітей та молоді; проведення 8 інклюзивних розвиваючих вікторин «Я наймудріший»; проведення онлайн-квесту на розвиток пізнавальної діяльності, логічного мислення, кмітливості, соціальних навичок.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Участь у даному проєкті підвищить рівень освіченості та культурного розвитку дітей та молоді з порушеннями зору, надасть їм можливість для самореалізації і підвищення самооцінки, вплине на розвиток комунікативних здібностей. Виховання та розвиток соціально-активної особистості для адаптації та інтеграції в сучасне суспільство, сприятиме підвищенню здобуття освіти всіх рівнів.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Відбіркові етапи «Всеукраїнського конкурсу найкращих читачів рельєфно-крапкового шрифту за системою Л. Брайля - 2022р.» у 8 регіонах України
Всього учасників (з них жінок)
140 (90) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
140 (90) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Фінальний етап «Всеукраїнського конкурсу найкращих читачів рельєфно-крапкового шрифту за системою Л. Брайля - 2022р»
Всього учасників (з них жінок)
24 (14) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
24 (14) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Читацькі онлайн-клуби для дітей та молоді в інклюзивному форматі
Всього учасників (з них жінок)
40 (25) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Інклюзивні навчально-розвиваючі вікторини «Я наймудріший»
Всього учасників (з них жінок)
60 (30) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
40 (28) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Онлайн-квест в інклюзивному форматі
Всього учасників (з них жінок)
25 (12) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
15 (10) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Цільова аудиторія програми (проекту, заходу) це діти та молодь з інвалідністю по зору з більшості регіонів України і їх зрячі однолітки. Всього 170 осіб, з них 140 з інвалідністю.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Організаційно-підготовчий етап
Завдання
Логістика, формування команди фахівців, організація процесу інформаційної кампанії, організувати співпрацю з навчальними закладами та сформувати команди учасників для участі в заходах, скласти календарний план проведення заходів.
Опис заходів для здійснення етапу
Будуть проведені переговори та сформовано команду фахівців для реалізації проєкту, будуть підібрані ФОП для проведення різних заходів відповідно до завдань проєкту, складання календарного плану, формування групи учасників проєкту, проведення переговорів та підписання договорів з виконавцями для надання послуг необхідних для реалізації проєкту,Буде розпочато інформаційну компанію, щодо виконання проєкту, написані листи до обласних управлінь освіти та навчальних закладів з метою залучення дітей до участі в заходах проєкту
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 30 червня 2022
Відповідальний виконавець
Перепеченко Олеся керівник проєкту, Давидова Олена бухгалтер проєкту, юрист організації
Етапи реалізації
Проведення відбіркових етапів «Всеукраїнського конкурсу найкращих читачів рельєфно-крапкового шрифту за системою Л. Брайля - 2022р.» у 8 регіонах України
Завдання
Організація та проведення відбіркових етапів конкурсу читців шрифтом Брайля; Підбір необхідних текстів для читання на відбіркових та фінальному етапах конкурсів, враховуючи вікові особливості груп читачів
Опис заходів для здійснення етапу
Проінформувати навчальні заклади в яких навчаються діти з глибокими порушеннями зору про підготовку та проведення даного конкурсу; сформувати списки учасників у різні вікові групи, а саме молодшу, середню та старшу; Адаптація, макетування, друк спеціально підібраних текстів книг для читання на відбіркових і фінальному етапах конкурсу; скласти план проведення відбіркових етапів конкурсу. Проведення інформаційної кампанії.
Строк реалізації етапу
01 серпня 2022 — 31 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Перепеченко Олеся керівник проєкту, фахівець тифло-педагог, соціальний педагог, психолог
Етапи реалізації
Організаційно-підготовчий етап для проведення фінальної частини конкурсу, проведення фіналу конкурсу та нагородження переможців
Завдання
Організація та проведення фінальної частини «Всеукраїнського конкурсу найкращих читачів рельєфно-крапкового шрифту за системою Л. Брайля - 2022р»
Опис заходів для здійснення етапу
Підготувати і надрукувати тексти оповідань для фінальної частини конкурсу; сформувати списки учасників для проведення фінальної частини конкурсу у трьох вікових групах - молодшій, середній та старшій; організація та проведення фінальної частини конкурсу. Проведення інформаційної кампанії
Строк реалізації етапу
01 жовтня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Перепеченко Олеся Керівник проєкту, фахівець тифлопедагог, фахівець психолог, соціальний педагог, надавач послуг з проведення заходу - ФОП
Етапи реалізації
Організаційно-підготовчий етап та проведення 12 читацьких online-клубів
Завдання
Організація та проведення читацьких онлайн-клубів для дітей та молоді в інклюзивному форматі
Опис заходів для здійснення етапу
Підготувати сценарії заходів, підібрати літературні твори для обговорення, сформувати групи за віком, забезпечити технічні умови проведення заходу в інклюзивному форматі, провести 12 читацьких online-клубів, проводити аналіз кожного засідання клубу та надавати свої рекомендації виконавцям щодо їх удосконалення і наповнення. Проведення інформаційної кампанії.
Строк реалізації етапу
01 червня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Перепеченко Олеся Керівник проєкту, фахівець психолог, соціальний педагог, надавач послуг з проведення заходів - ФОП
Етапи реалізації
Організаційно-підготовчий етап до проведення 8 інклюзивних навчально-розвиваючих вікторин-online «Я наймудріший», проведення 8 інклюзивних навчально-розвиваючих вікторин.
Завдання
Організація та проведення інклюзивних навчально-розвиваючих вікторин «Я наймудріший»
Опис заходів для здійснення етапу
Підготувати сценарії заходів, підготувати місце проведення та технічне обладнання для заходу, сформувати інклюзивні групи з дітей та молоді, провести 8 навчально-розвиваючих вікторин-online «Я наймудріший». Проведення інформаційної кампанії.
Строк реалізації етапу
01 червня 2022 — 30 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Перепеченко Олеся Керівник проєкту, фахівець психолог, соціальний педагог, надавач послуг з проведення заходів - ФОП
Етапи реалізації
Організаційно-підготовчий етап до проведення онлайн-квесту, проведення онлайн-квесту
Завдання
Організація та проведення онлайн-квесту в інклюзивному форматі
Опис заходів для здійснення етапу
Підготувати сценарій проведення квесту, квестових завдань, сформувати коло учасників заходу, забезпечити технічні умови проведення квесту, провести розвиваючий online-квес. Проведення інформаційної кампанії.
Строк реалізації етапу
01 вересня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Перепеченко Олеся Керівник проєкту, фахівець тифлопедагог, фахівець психолог, соціальний педагог, надавач послуг з проведення заходів - ФОП
Етапи реалізації
Завершальний етап реалізації проєкту на 2022 рік
Завдання
Підведення підсумків проєкту за 2022 рік; оформлення документації; здача фінансової та підсумкової звітності
Опис заходів для здійснення етапу
Підведення підсумків проєкту за 2022 рік; оформлення документації; здача фінансової та підсумкової звітності. Проведення інформаційної кампанії та підведення підсумків проєкту.
Строк реалізації етапу
01 грудня 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Перепеченко Олеся керівник проєкту, Давидова Олена бухгалтер проєкту, юрист організації.
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Способи інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, веб-сайт, сторінки соціальних мереж, строки та методи інформування громадськості) Про реалізацію проєкту буде проінформовано на офіційному сайті ГС «Сучасний погляд» https://www.gssp.org.ua/, офіційній сторінці ГС «Сучасний погляд», в соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/NGU.Contemporary.View/ та на офіційних сайтах партнерів та учасників проєкту. Інформація буде подаватись постійно в процесі підготовки та реалізації кожного етапу проєкту, відповідно до графіку заходів запланованого на 2022 рік. Вся реалізація проєкту буде супроводжуватись фото і відео звітністю. Буде написано 18 статей та 70 постів з фото про реалізацію даного проєкту. Буде відзнято 3 мотиваційні відео ролики з переможцями (по 5 хвилин).

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Окремі заходи за проєктом вже стали традиційними і проводяться щорічно з 2017 року. Лише у 2020та 2021 роках конкурс найкращих читців шрифтом Брайля було скасовано із-за карантинних обмежень. Даний проєкт є платформою для самореалізації осіб з глибокими порушеннями зору, розвитку їх пізнавальної діяльності та соціалізації, можливість випробувати себе, свої знання та навички на тлі інших учасників, знайти однодумців та друзів, підвищити свої шанси до отримання якісної освіти. Продовження даного проєкту є можливим за надання фінансової підтримки від благогійних організацій та фондів, також даний комплекс заходів можна проводити окремо один від одного залучаючи меньшу кількість учасників, використовуючи організаційно-методичні рекомендації та плани проведення заходів, які у вільному доступі будуть розміщені на сайті нашої організації.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux