«Забезпечення доступності осіб з психічними розладами до інформаційно-комунікаційних систем, технологій та інших послуг»
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
22 грудня 2021 року
Період реалізації проєкту
01 квітня 2022 - 31 грудня 2022
Номер проєкту
20211217-2602
Бюджет
1762434.73 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
9. Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю та гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво та інформування осіб з інвалідністю щодо можливих видів соціальної допомоги, самостійного проживання, деінституалізації, тощо.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Сприяння забезпеченню осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, доступу до фізичного оточення, транспорту, інформаційно-комунікаційних систем і технологій, послуг. Забезпечення реалізації права на освіту осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, шляхом підтримки впровадження інклюзивної освіти на всіх рівнях. обговорення питань доступності осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів до різних послуг в контексті чинного законодавства і Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, їх практичне застосування. Розробка пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства та направлення до органів влади для врахування в роботі.
Актуальність програми
Законодавством України передбачено ряд соціальних гарантій, різних видів соціальної підтримки, включаючи як соціальні допомоги, послуги, реабілітаційні заходи та матеріальне забезпечення для осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів. Проте, незважаючи на державні гарантії, можливості для розвитку та принцип включення цієї категорії громадян до активного суспільного життя реалізуються далеко не повною мірою, через бар’єри, пов’язані з нозологією захворювання. Актуальність проекту дозволяє організаторам, а також особам з інвалідністю в Україні отримати інформацію щодо узагальненого міжнародного досвіду, а також конкретних яскравих прикладів щодо організації забезпечення доступності осіб з психічними розладами до інформаційно-комунікаційних систем, технологій та інших послуг та в різних системах. Рекомендації даного проекту призначені для створення інтегрованої системи надання послуг і не повинні розглядатися окремо одні від одних. Застосування на практиці доступності осіб з психічними розладами до інформаційно-комунікаційних систем, технологій та інших послуг. В основі лежать принципи доступності скоординованого догляду, рівності доступу і поваги прав людини.
Очікувані результати
Короткострокові
Понад 300 осіб з інвалідністю, в тому числі набутою внаслідок психічних розладів з різних регіонів України візьмуть участь у заходах, які через призму власного життєвого досвіду, проблемами та позитивними кроками щодо доступу до фізичного оточення, транспорту, інформаційно-комунікаційних систем та послуг. Майже 30 різних структур і організацій, націлених на соціальні зміни в сприйнятті осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів залучено до участі у проекті та в процесі проведення Всеукраїнського семінару. Більше 100 осіб матимуть можливість ознайомитись з досвідом роботи інших регіонів у сфері реалізації законодавства на місцях. Біля 100 осіб з інвалідністю отримають можливість поспілкуватися з представниками різних галузей, які надають послуги з урахуванням потреб осіб з інвалідністю внаслідок психічних розладів.
Показати повний опис
Довгострокові
Приділена належна увага до осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів про їх потреби та права. Розроблені та узагальнені пропозиції щодо впровадження змін сприятимуть доступності осіб з інвалідністю до різних сфер життя і послуг, будуть направлені у вищі органи влади для врахування при внесенні змін до чинного законодавства. Майже 100 осіб, які спілкувалися в рамках цієї програми будуть презентувати свою діяльність і ділитися набутим досвідом роботи під час зустрічей на різних майданчиках. Програма дасть поштовх особам з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів повірити в свої сили, реалізувати свій потенціал, розвивати свої задатки, соціалізуватися.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Збільшення до 400 осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів залучених до проекту та заходів, спрямованих на їх соціальний захист, соціальну адаптацію та інтеграцію в суспільство;
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Більша кількість людей та осіб з інвалідністю набутою внаслідок психічних розладів дізнається про забезпечення доступності осіб з психічними розладами до інформаційно-комунікаційних систем, технологій та інших послуг. Розроблені та узагальнені пропозиції будуть направлені у вищі органи влади для врахування при внесенні змін до чинного законодавства. Проведена робота щодо побудову конструктивного діалогу та налагодження механізму співпраці з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та неурядових організацій щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів; Підвищення загального кваліфікаційного рівня членів та фахівців відокремлених підрозділів ГО «ВООІ «Гармонія» та та інших структур та організацій щодо проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед інших членів організації та осіб з інвалідністю даної нозології щодо їх соціального захисту за залучення різносторонньої соціальної підтримки та послуг для цієї категорії громадян.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
«Забезпечення доступності осіб з психічними розладами до інформаційно-комунікаційних систем, технологій та інших послуг»
Всього учасників (з них жінок)
520 (260) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
400 (200) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
20 (10) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Особи з інвалідністю, в тому числі особи з інвалідністю набутою внаслідок психічних розладів, їх родичі, інші фахівці, які працюють у системі надання психіатричної допомоги та соціальних послуг. Представники органів влади та місцевого самоврядування. Представники інших державних структур та неурядових об'єднань.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Етап планування.
Завдання
Провести підготовку до виконання проекту.
Опис заходів для здійснення етапу
Зібрати команду. Підписати трудові договори. Провести аналіз чинного законодавства щодо соціального захисту осіб з інвалідністю набутою внаслідок психічних розладів. Вивчити питання щодо забезпечення доступності осіб з психічними розладами до інформаційно-комунікаційних систем, технологій та інших послуг. Напрацювати пропозиції.
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 31 травня 2022
Відповідальний виконавець
Бершов Василь Васильович, радник президента ГО "ВООІ "Гармонія"
Етапи реалізації
Етап планування.
Завдання
Провести підготовку для проведення засідань в більшості областей України. Залучити громадські об'єднання, які працюють в системі соціального захисту осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів до виконання проекту та делегування представників на всеукраїнський семінар.
Опис заходів для здійснення етапу
Провести роботу по ознайомленню представників з більшості областей щодо питань забезпечення доступності осіб з психічними розладами до інформаційно-комунікаційних систем, технологій та інших послуг. Провести збори у більшості областей України для збору пропозицій та делегування учасників на семінар.
Строк реалізації етапу
01 травня 2022 — 31 липня 2022
Відповідальний виконавець
Бершов Василь Васильович, радник президента ГО "ВООІ "Гармонія"
Етапи реалізації
Етап реалізації.
Завдання
Проведення роботи у більшості областей України щодо збору інформації та проведень зборів. Напрацювання та узагальнення пропозицій представників з регіонів.
Опис заходів для здійснення етапу
Сприяти у проведенні зборів та збору інформації в більшості областей України. Зібрати та узагальнити пропозиції.
Строк реалізації етапу
01 травня 2022 — 31 липня 2022
Відповідальний виконавець
Бершов Василь Васильович, радник президента ГО "ВООІ "Гармонія"
Етапи реалізації
Етап планування.
Завдання
Підготовка до проведення всеукраїнського навчального семінару «Забезпечення доступності осіб з психічними розладами до інформаційно-комунікаційних систем, технологій та інших послуг».
Опис заходів для здійснення етапу
Визначитися з кількістю учасників з більшості областей України. Визначитися з місцем та датою проведення семінару. Підготувати пропозиції. Написати програму семінару. Визначитися зі спікерами та запросити їх.
Строк реалізації етапу
01 серпня 2022 — 30 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Бершов Василь Васильович, радник президента ГО "ВООІ "Гармонія"
Етапи реалізації
Етап реалізації.
Завдання
Провести всеукраїнський навчальний семінар «Забезпечення доступності осіб з психічними розладами до інформаційно-комунікаційних систем, технологій та інших послуг».
Опис заходів для здійснення етапу
Орендувати приміщення для проведення заходу. Забезпечити учасників місцем проживання та харчуванням. Забезпечити учасників заходу та запрошених канцтоварами, роздатковим матеріалом.
Строк реалізації етапу
01 серпня 2022 — 30 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Бершов Василь Васильович, радник президента ГО "ВООІ "Гармонія"
Етапи реалізації
Етап виконання.
Завдання
Узагальнення пропозицій за результатами семінару. Надання пропозицій до органів влади. Надання пропозицій представникам з більшості регіонів України за результатами проведення семінару.
Опис заходів для здійснення етапу
Узагальнити пропозиції та рекомендації для представників громадських об'єднань, які працюють в системі соціального захисту осіб з інвалідністю, в тому числі, набутою внаслідок психічних розладів. Надати їм письмові рекомендації. Провести засідання в областях, з яких були представники на семінарі, для ознайомлення інших членів регіональних організацій з метою використання у роботі.
Строк реалізації етапу
01 вересня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Бершов Василь Васильович, радник президента ГО "ВООІ "Гармонія"
Етапи реалізації
Етап звітування.
Завдання
Звітування за проектом.
Опис заходів для здійснення етапу
Підготувати звіт. Переслати звіт організатору. Отримати підтвердження від організатора.
Строк реалізації етапу
01 грудня 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Бершов Василь Васильович, радник президента ГО "ВООІ "Гармонія"
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Мережа Facebook (біля 50 постів).

Сайти органів місцевої влади.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
В подальшому, після закінчення виконання програми, особи з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, отримають якісніший соціальний захист на державному рівні. На місцях буде проведена робота щодо доступності осіб з психічними розладами до інформаційно-комунікаційних систем, технологій та інших послуг в межах компетенції.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux