Відеодовідник «Права людей з інвалідністю»
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
4. Проведення заходів, які спрямовані на забезпечення захисту прав осіб з інвалідністю відповідно до завдань, визначених в Плані дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021-2023 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 № 756-р).* *При визначенні цього пріоритетного завдання необхідно додатково зазначити номер та найменування заходу.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Сприяння процесу всебічної інтеграції осіб з інвалідністю, реалізації їхніх прав та свобод у різних сферах життя суспільства шляхом систематизації знань щодо чинного законодавства у сфері захисту прав осіб з інвалідністю та створення інформаційно-роз’яснювального відеодовідника.
Актуальність програми
Багато людей з інвалідністю не повністю знають свої права, закріплені у чинному законодавстві, унаслідок чого вони не можуть ними скористатися у повсякденному житті, що перешкоджає процесу їх всебічної інтеграції у суспільство. Право на безперешкодне отримання кваліфікованої медичної допомоги та реабілітаційних послуг, можливість навчання та працевлаштування, захист своїх прав у суді, планування сім’ї, можливість трудової діяльності без дискримінації, безперешкодний доступ до масової інформації, участь у політичному, економічному та суспільному житті нерідко залишаються, лише, правами де-юре. Актуальність проєкту полягає в створенні умов для всебічної інтеграції та реалізації своїх прав особами з інвалідністю. В рамках проекту створюється доступний систематизований відеоконтент та проводиться потужна інформаційно-просвітницька кампанія, яка допоможе найбільш незахищені категорії населення (особам з інвалідністю) отримати повну інформацію про свої права, пільги, гарантії та користуватися ними у разі потреби. Відеодовідник буде створено у креативному форматі, мати музичний супровід, якісне звучання та відеоряд із залученням сучасних технічних можливостей кінематографії. Вони будуть озвучені українською мовою та адаптовані для сприйняття людей з вадами слуху, титрування або сурдопереклад. Проєкт розрахований на 7 місяців, не має територіальних обмежень та передбачає створення відеодовідника, який буде складатися з 6 тематичних відеороликів.
Очікувані результати
Короткострокові
1. Систематизовано знання щодо чинного законодавства у сфері захисту прав осіб з інвалідністю. 2. Створено та розміщено у вільному доступі відеодовідник, який складається з 6 тематичних відеороликів щодо прав та гарантій осіб з інвалідністю та надає чіткі рекомендації щодо їх дій у разі порушень. 3. Привернута увага суспільства до проблем осіб з інвалідністю шляхом розповсюдження та транслювання 6 відеороликів у мережі Інтернет, проведення прес-конференцій та круглого стола. 4. Проведено опитування серед респондентів щодо знання своїх прав та використання їх у повсякденному житті.
Показати повний опис
Довгострокові
1. Поглиблено рівень освіченості серед осіб з інвалідністю та їх близьких щодо їх прав, практичного використання у повсякденному житті, можливість покращити її якість. 2. Запропоновано дієвий інструмент підвищення обізнаності серед осіб з інвалідністю щодо їх прав та гарантій. 3. Підвищена можливість особистого розвитку, соціалізації та інтеграції у суспільне життя.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
1. 120 осіб з інвалідністю (з різних регіонів України) стануть учасниками опитування. 2. Отримано щонайменше 20 000 особами нашої цільової аудиторії систематизовану інформацію щодо своїх прав, пільг, гарантій та шляхів їх використання. 3. Створено та розміщено у відкритому доступі 6 відеороликів, загальною тривалістю 18 хвилин. 4. Проведено 2 прес-конференції та 1 круглий стіл для 15 представників медіа різного рівня. 5. Підготовлено аналітичний звіт з висвітленням результатів опитування щонайменше на 1 друкованому аркуші. 6. Поширено 6 відеороликів щонайменше на 5 онлайн ресурсах.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
1. Підвищено рівень освіченості серед осіб з інвалідністю та їх близьких щодо їх прав та гарантій. 2. Створено відеодовідник, який є дієвим інструментом для підвищення обізнаності нашої цільової аудиторії. 3. Створено відеоролики, які надають чіткі рекомендації щодо дій у разі порушення прав осіб з інвалідністю у різних сферах життя. 4. Привернута увага суспільства до проблем осіб з інвалідністю. 5. Підвищено рівень комунікації між всіма учасниками проекту. 6. Забезпечено доступ до якісної систематизованої інформації щодо прав та гарантій осіб з інвалідністю.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Прес-конференція №1.
Всього учасників (з них жінок)
20 (12) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
15 (9) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Презентації відеодовідника для різних регіонів України (4 захода)
Всього учасників (з них жінок)
50 (40) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
15 (13) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Круглий стіл
Всього учасників (з них жінок)
15 (10) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
11 (7) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Прес-конференція №2
Всього учасників (з них жінок)
22 (14) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
16 (10) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Цільовою аудиторією проєкту є особи з інвалідністю, їх родичі, опікуни, представники громадських та волонтерських організацій.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Вивчення потреб цільової аудиторії та встановлення оптимальних каналів комунікації з нею для максимального поширення результатів проекту.
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення соціологічного опитування щодо обізнаності людей з інвалідністю щодо їхніх прав та пріоритетних каналів комунікації з ними.
Строк реалізації етапу
03 травня 2022 — 15 травня 2022
Відповідальний виконавець
МАРЧЕНКО ВІКТОРІЯ, керівник ГО
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Розробка концепцій та написання сценаріїв для кожного із 6 відеороликів на визначені теми.
Опис заходів для здійснення етапу
Пошук підрядника, здатного на розробку концепції та написанню розгорнутого сценарію для кожного з 6 відеороликів.
Строк реалізації етапу
05 травня 2022 — 20 травня 2022
Відповідальний виконавець
МАРЧЕНКО ВІКТОРІЯ, керівник ГО
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Презентування проєкту для громадськості.
Опис заходів для здійснення етапу
Прес-конференція із залученням щонайменше 20 представників стейкхолдерів.
Строк реалізації етапу
26 травня 2022 — 05 червня 2022
Відповідальний виконавець
МАРЧЕНКО ВІКТОРІЯ, керівник ГО
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Пошук виконавців проєкту.
Опис заходів для здійснення етапу
Підбір виконавців для реалізації проєкту та підписання угод.
Строк реалізації етапу
03 травня 2022 — 22 травня 2022
Відповідальний виконавець
МАРЧЕНКО ВІКТОРІЯ, керівник ГО
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Домовленість з неурядовими організаціями осіб з інвалідність щодо розміщення відеодовідника "Права людей з інвалідністю" на своїх сайтах. Домовленість з керівництвом ТБ щодо транслювання відеороликів на телебаченні.
Опис заходів для здійснення етапу
Підписання договору на розміщення відеороликів на ТБ. Досягнення домовленостей з неурядовими організаціями осіб з інвалідність щодо розміщення відеодовідника на їх ресурсах.
Строк реалізації етапу
16 травня 2022 — 31 травня 2022
Відповідальний виконавець
МАРЧЕНКО ВІКТОРІЯ, керівник ГО
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Підбір локацій та декорацій для зйомок.
Опис заходів для здійснення етапу
Підбір відповідних локацій та декорацій для зйомок. Вибір форматів зйомок, план зйомок.
Строк реалізації етапу
18 травня 2022 — 31 травня 2022
Відповідальний виконавець
МАРЧЕНКО ВІКТОРІЯ, керівник ГО
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Створення відеороликів №1 та №2. Зйомки: - монтаж, -озвучення; - розкадровка відеороликів; - сурдопереклад; - брендування.
Опис заходів для здійснення етапу
Зйомки відеороликів на теми: № 1 - «загальний» (проблеми, статистика, як знайти вихід з різних ситуацій); «соціальний захист осіб з інвалідністю» (виплати, пільги, гарантії, державні установи та неурядові організації, які опікуються проблемами людей з інвалідністю). № 2 - «право на кваліфіковану медичну допомогу та реабілітацію» (безперешкодний доступ до соціальної інфраструктури, комунікація, МСЕК, засоби реабілітації). «право на безперешкодний доступ до об’єктів інфраструктури» (планування, об’єкти фізичного оточення, підприємства, установи, транспорт, органи місцевого самоврядування, громадські організації з інвалідністю).
Строк реалізації етапу
01 червня 2022 — 26 червня 2022
Відповідальний виконавець
МАРЧЕНКО ВІКТОРІЯ, керівник ГО
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Презентація відеороликів №1 та №2
Опис заходів для здійснення етапу
Організація та проведення презентації відеороликів №1 та №2 (30-40 чол.)
Строк реалізації етапу
20 червня 2022 — 30 червня 2022
Відповідальний виконавець
МАРЧЕНКО ВІКТОРІЯ, керівник ГО
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Розміщення відеороликів №1 та №2 на телебаченні та у мережі Інтернет.
Опис заходів для здійснення етапу
Розміщення та транслювання відеоконтенту на телебаченні, у мережі інтернет та соціальних мережах.
Строк реалізації етапу
01 липня 2022 — 10 липня 2022
Відповідальний виконавець
МАРЧЕНКО ВІКТОРІЯ, керівник ГО
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Створення відеороликів №3 та №4. Зйомки: - монтаж, -озвучення; - розкадровка відеороликів; - сурдопереклад; - брендування.
Опис заходів для здійснення етапу
Зйомки відеороликів на теми: № 3 - «право на освіту» (дошкільне виховання, загальноосвітнє, професійне, навчання обдарованих дітей з інвалідністю, пільги при вступі до ВНЗ, спеціальні умови, соціальні стипендії при навчанні); «права дітей з інвалідністю» (діти-сироти з інвалідністю, діти, позбавлені батьківського піклування з інвалідністю, пільги, соціальні гарантії, соціальні установи). № 4 - «право на працевлаштування» (гарантії, спеціальні умови, діяльність без дискримінації, трудові відносини); «захист прав осіб з інвалідністю у суді» (безперешкодний доступ, оскарження МСЕК, безоплатна юридична допомога та супровід у судових процесах).
Строк реалізації етапу
04 липня 2022 — 24 липня 2022
Відповідальний виконавець
МАРЧЕНКО ВІКТОРІЯ, керівник ГО
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Презентація відеороликів №3 та №4.
Опис заходів для здійснення етапу
Організація та проведення презентації відеороликів №3 та №4 (30-40 чол.)
Строк реалізації етапу
23 липня 2022 — 31 липня 2022
Відповідальний виконавець
МАРЧЕНКО ВІКТОРІЯ, керівник ГО
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Розміщення відеороликів №3 та №4 на телебаченні та у мережі Інтернет.
Опис заходів для здійснення етапу
Розміщення та транслювання відеоконтенту на телебаченні, у мережі інтернет та соціальних мережах.
Строк реалізації етапу
29 липня 2022 — 07 серпня 2022
Відповідальний виконавець
МАРЧЕНКО ВІКТОРІЯ, керівник ГО
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Створення відеороликів №5 та №6. Зйомки: - монтаж, -озвучення; - розкадровка відеороликів; - сурдопереклад; - брендування.
Опис заходів для здійснення етапу
Зйомки відеороликів на теми: № 5 - «права жінок з інвалідністю» (рівність, медичні послуги, профілактика насильства, профільні організації); «право на сім’ю» (сприйняття суспільством, створення сім’ї, народження дітей, опікунство, допомога). № 6 - «право на інформаційну комунікацію» (доступ до масової інформації, титрування, жестова мова); «право на участь у політичному та суспільному житті» (органи центральної влади та місцевого самоврядування, вибори, громадські організації, спілки).
Строк реалізації етапу
01 серпня 2022 — 21 серпня 2022
Відповідальний виконавець
МАРЧЕНКО ВІКТОРІЯ, керівник ГО
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Підсумкова презентація відеодовідника (відеороліки №1 - №6).
Опис заходів для здійснення етапу
Розміщення та транслювання відеодовідника на телебаченні, у мережі інтернет та соціальних мережах.
Строк реалізації етапу
26 вересня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
МАРЧЕНКО ВІКТОРІЯ, керівник ГО
Етапи реалізації
Підсумковий
Завдання
Моніторинг та оцінка результатів проекту та його заходів.
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення моніторингу у соціальних мережах, отримання фидбеку та оцінка результатів.
Строк реалізації етапу
07 листопада 2022 — 24 листопада 2022
Відповідальний виконавець
МАРЧЕНКО ВІКТОРІЯ, керівник ГО
Етапи реалізації
Підсумковий
Завдання
Організація та проведення підсумкової прес-конференції.
Опис заходів для здійснення етапу
Відбір учасників до складу експертної групи. Створення експертної групи 4 особи (50% групи особи з інвалідністю). Проведення підсумкової прес-конференції.
Строк реалізації етапу
24 листопада 2022 — 01 грудня 2022
Відповідальний виконавець
МАРЧЕНКО ВІКТОРІЯ, керівник ГО
Етапи реалізації
Підсумковий
Завдання
Проведення круглого столу.
Опис заходів для здійснення етапу
Відбір учасників круглого столу. Відбір учасників до складу експертної групи. Створення експертної групи 4 особи (50% групи особи з інвалідністю). Проведення круглого столу.
Строк реалізації етапу
03 грудня 2022 — 10 грудня 2022
Відповідальний виконавець
МАРЧЕНКО ВІКТОРІЯ, керівник ГО
Етапи реалізації
Підсумковий
Завдання
Складання звітності.
Опис заходів для здійснення етапу
Підсумкова публікація про результати проекту на сайті організації, соц.мережах та у ЗМІ. Підготовка первинних бухгалтерських документів та звітів. Складання фінансового та підсумкового звіту, відповідно до вимог конкурсу.
Строк реалізації етапу
05 грудня 2022 — 28 грудня 2022
Відповідальний виконавець
МАРЧЕНКО ВІКТОРІЯ, керівник ГО
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Сторінки ГО “СОІ "Особливі люди - особливий дух” в соціальних мережах, канали ГО у Viber та Telegram,YouTube, тематичні медіа-ресурси та групи у соціальних мережах. 

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Продовження подальшої роботи із створення соціально-орієнтованого відеоконтенту для осіб з інвалідністю за сприянням донора заходу.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux