«Комплексне розв’язання проблем осіб з інвалідністю набутою внаслідок психічних розладів, їх медико-соціальна та професійно-трудова реабілітація»
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
22 грудня 2021 року
Період реалізації проєкту
01 квітня 2022 - 31 грудня 2022
Номер проєкту
20211217-2603
Бюджет
1762434.73 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
9. Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю та гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво та інформування осіб з інвалідністю щодо можливих видів соціальної допомоги, самостійного проживання, деінституалізації, тощо.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби осіб з інвалідністю набутою внаслідок психічних розладів, формування поваги до їх прав, особистості та гідності. Обговорення питань та напрацювання пропозицій медико-соціальної та професійно-трудової реабілітація осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів»
Актуальність програми
Особи з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, менш підготовлені до реалій життя і тому потребують всебічної підтримки та матеріальної і психологічної допомоги на державному рівні. Виникла потреба у проведенні заходів для осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, які б сприяли полегшенню життя людей з психічними розладами, щоб змінити стереотипи та ставлення нашого суспільства до них. Включали заходи виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, її вплив на українське законодавство у сфері захисту прав осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, за напрямками: • Комплексне розв’язання проблем осіб з інвалідністю у державі (достатній життєвий рівень та соціальний захист; повага до гідності; недискримінації; залучення та включення; повага до особливостей; рівності можливостей; правоздатності, освіченості у питаннях прав, доступності до реабілітаційних послуг і програм; працю та зайнятість); • формування позитивного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю внаслідок психічних розладів. Реалізація проекту передбачає проведення заходів, де будуть обговорені та висвітлені питання про дотримання прав осіб з інвалідністю в контексті чинного законодавства і Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, їх практичне застосування, вивчений практичний регіональний досвід роботи, оприлюднення результатів, розробка пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства для направлення в вищі органи влади.
Очікувані результати
Короткострокові
Близько 400 осіб з інвалідністю, в тому числі набутою внаслідок психічних розладів з більшості регіонів України візьмуть участь у проекті, які через призму власного життєвого досвіду, проблемами та позитивними кроками щодо їх медико-соціальної та професійно-трудової реабілітацію проаналізують власне бачення щодо виконання чинного законодавства в регіонах та в цілому в Україні, реалізацію державних та місцевих програм. Учасники проекту отримають можливість познайомитися з провідними фахівцями у соціальній сфері, поспілкуватися на професійні теми, розширити свої професійні знання та вміння. Надати пропозиції щодо формування позитивного ставлення до осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, які будуть узагальненні та направлені для врахування до органів влади та враховані в роботі неурядових структур.
Показати повний опис
Довгострокові
Ширше коло людей та осіб з інвалідністю дізнається про Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю, яка установлює права осіб з інвалідністю всіх нозологій у всіх сферах життя. Приділена належна увагу до осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів про їх потреби та права. Понад 400 осіб, які спілкувалися в рамках проекту будуть презентувати свою діяльність і ділитися набутим досвідом роботи під час зустрічей на різних площадках, конференціях, круглих столах, фестивалях, зокрема, через веб-сайти інституцій. Проект дасть поштовх особам з інвалідністю повірити в свої сили, реалізувати свій потенціал, розвивати свої задатки, соціалізуватися.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Збільшення до 500 осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів залучених до проекту та заходів, спрямованих на їх соціальний захист, медико-соціальну та професійно-трудову реабілітацію з метою адаптації та інтеграції в суспільство.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Проведена робота по налагодженню співпраці з органами влади, місцевого самоврядування та неурядових організацій осіб з інвалідністю щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів. Напрацювання пропозицій щодо медико-соціальної та професійно-трудової реабілітації осіб з інвалідністю набутою внаслідок психічних розладів. Зміна ставлення суспільства до осіб з інвалідністю внаслідок психічних розладів. Підвищення загального кваліфікаційного рівня членів відокремлених підрозділів ГО «ВООІ «Гармонія» та інших неурядових структур допоможе проведенню інформаційно-роз’яснювальної роботи серед інших членів організації та осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів щодо їх соціального захисту за залучення різносторонньої соціальної підтримки та послуг для цієї категорії громадян.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
«Комплексне розв’язання проблем осіб з інвалідністю набутою внаслідок психічних розладів, їх медико-соціальна та професійно-трудова реабілітація»
Всього учасників (з них жінок)
520 (260) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
380 (190) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
20 (10) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Особи з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, їх родичі, інші фахівці, які працюють у системі надання психіатричної допомоги та соціальних послуг. Представники органів влади та місцевого самоврядування. Представники інших неурядових структур.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Етап планування.
Завдання
Провести підготовку до виконання проекту.
Опис заходів для здійснення етапу
Зібрати команду. Підписати трудові договори. Провести аналіз чинного законодавства щодо медико-соціальної та професійно-трудової реабілітації осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів. Напрацювати пропозиції.
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 31 травня 2022
Відповідальний виконавець
Куськал Тамара Іванівна, радник президента ГО "ВООІ "Гармонія"
Етапи реалізації
Етап планування.
Завдання
Провести підготовку для проведення засідань в більшості областей України. Залучити громадські об'єднання, які працюють в системі соціального захисту осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів до виконання проекту та делегування представників на всеукраїнський семінар.
Опис заходів для здійснення етапу
Провести роботу по ознайомленню представників з більшості областей щодо питань реабілітації осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів. Розглянути питання, які стосуються та направлені на розв’язання проблем осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, їх медико-соціальна та професійно-трудова реабілітація. Провести збори у більшості областей України для збору пропозицій та делегування учасників на семінар
Строк реалізації етапу
01 травня 2022 — 31 липня 2022
Відповідальний виконавець
Куськал Тамара Іванівна, радник президента ГО "ВООІ"Гармонія"
Етапи реалізації
Етап реалізації.
Завдання
Проведення роботи у більшості областей України щодо збору інформації та проведень зборів. Напрацювання та узагальнення пропозицій представників з регіонів щодо даної тематики.
Опис заходів для здійснення етапу
Сприяти у проведенні зборів та збору інформації в більшості областей України. Зібрати та узагальнити пропозиції.
Строк реалізації етапу
01 травня 2022 — 31 липня 2022
Відповідальний виконавець
Куськал Тамара Іванівна, радник президента ГО "ВООІ "Гармонія"
Етапи реалізації
Етап планування.
Завдання
Підготовка до проведення всеукраїнського навчального семінару «Комплексне розв’язання проблем осіб з інвалідністю набутою внаслідок психічних розладів, їх медико-соціальна та професійно-трудова реабілітація».
Опис заходів для здійснення етапу
Визначитися з кількістю учасників з більшості областей України. Визначитися з місцем та датою проведення семінару. Підготувати пропозиції. Написати програму семінару. Визначитися зі спікерами та запросити їх.
Строк реалізації етапу
01 серпня 2022 — 30 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Куськал Тамара Іванівна, радник президента ГО "ВООІ "Гармонія"
Етапи реалізації
Етап реалізації.
Завдання
Провести всеукраїнський навчальний семінар «Комплексне розв’язання проблем осіб з інвалідністю набутою внаслідок психічних розладів, їх медико-соціальна та професійно-трудова реабілітація»
Опис заходів для здійснення етапу
Орендувати приміщення для проведення заходу. Забезпечити учасників місцем проживання та харчуванням. Забезпечити учасників заходу та запрошених канцтоварами, роздатковим матеріалом.
Строк реалізації етапу
01 серпня 2022 — 30 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Куськал Тамара Іванівна, радник президента ГО "ВООІ "Гармонія"
Етапи реалізації
Етап виконання.
Завдання
Узагальнення пропозицій за результатами семінару. Надання пропозицій до органів влади. Надання пропозицій представникам з більшості регіонів України за результатами проведення семінару
Опис заходів для здійснення етапу
Узагальнити пропозиції та рекомендації для представників громадських об'єднань, які працюють в системі соціального захисту осіб з інвалідністю, в тому числі, набутою внаслідок психічних розладів. Надати їм письмові рекомендації. Провести засідання в областях, з яких були представники на семінарі, для ознайомлення інших членів регіональних організацій з метою використання у роботі.
Строк реалізації етапу
01 вересня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Куськал Тамара Іванівна, радник президента ГО "ВООІ "Гармонія"
Етапи реалізації
Етап звітування.
Завдання
Звітування за проектом.
Опис заходів для здійснення етапу
Підготувати звіт. Переслати звіт організатору. Отримати підтвердження від організатора.
Строк реалізації етапу
01 грудня 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Куськал Тамара Іванівна, радник президента ГО "ВООІ "Гармонія"
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Мережа Facebook (біля 50 постів)

Сайти органів місцевої влади. 

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
В подальшому, після закінчення виконання програми, особи з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, отримають якісніший соціальний захист на державному рівні. На місцях буде проведена робота щодо розв’язання проблем осіб з інвалідністю набутою внаслідок психічних розладів, їх медико-соціальна та професійно-трудова реабілітація в межах компетенції.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux