Допомога в соціально-психологічній, корекційно-педагогічній, фізичній реабілітації дітям з інвалідністю, хворим на ДЦП, з іншими порушеннями центральної нервової системи та з порушеннями опорно-рухового апарату та їх родинам шляхом ефективного впровадження методу динамічної пропріоцептивної корекції (ДПК) з використанням рефлекторно-навантажувального пристрою “Гравістат” (ОН 2.9.2.) та пристрою по типу “СВОШ” (АКМ 1002)
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
22 грудня 2021 року
Період реалізації проєкту
01 лютого 2022 - 31 грудня 2022
Номер проєкту
20211207-2417
Бюджет
1829069.1 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
9. Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю та гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво та інформування осіб з інвалідністю щодо можливих видів соціальної допомоги, самостійного проживання, деінституалізації, тощо.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Здійснення соціально-психологічної, корекційно-педагогічної, фізичної реабілітації дітей з інвалідністю, хворих на ДЦП, з іншими ураженнями ЦНС та з порушеннями опорно-рухового апарату шляхом ефективного впровадження методу динамічної пропріоцептивної корекції (ДПК) з використанням рефлекторно-навантажувального пристрою по типу “Гравістат” та пристрою по типу “СВОШ” на всіх рівнях та на постійній основі із залученням провідних спеціалістів.
Актуальність програми
Згідно конвенції ООН про права осіб з інвалідністю відповідно до пріоритетів завдань, на розв’язання яких подається конкурсна пропозиція а саме статті 25 та статті 26 конвенції. Громадською організацією «Крок у суспільство» буде реалізовано (Проект) для дітей з інвалідністю з ДЦП, та іншими порушеннями ЦНС та опорно-рухового апарату. Комплексна реабілітація є життєво необхідною. Така реабілітація базується на принципах систематичності, безперервності, послідовності, так як набуті навички та вміння без постійного закріплення втрачаються через специфіку уражень ЦНС. Особливого значення набуває проблема залучення та навчання батьків дітей до проведення доступних реабілітаційних технік вдома, а також знання та урахування в догляді та вихованні психологічних та фізіологічних особливостей їх дітей. Поряд з порушеннями психофізичного розвитку у дітей спостерігається соціальна дезадаптація, порушення соціальних контактів, низький соціометричний статус, що поглиблює порушення їх психічного розвитку, негативно впливає на емоційно-вольову сферу. Тому актуальним є проведення соціально-психологічної реабілітації, дітей з цією категорією дітей для відновлення втрачених соціально-психічних функцій. Для найвищої ефективності реабілітація, що передбачена запропонованим проектом, відбуватиметься відповідно до моделі “Тандем – партнерство”, “дитина – сім’я – фахівець”, що визнана Всесвітньою організацією охорони здоров’я однією з найбільш пріоритетних концепцій реабілітації дітей.
Очікувані результати
Короткострокові
Соціально-психологічна, педагогічна та фізична реабілітація дітей з інвалідністю. Соціально-психологічний, консультативний супровід родин.
Показати повний опис
Довгострокові
Популяризація методики ДПК з застосуванням рефлекторно навантажувального пристрою пристрою по типу “Гравістат” (ОН 2.9.2.) та пристрою по типу “СВОШ” (АКМ 1002).
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Завдяки проекту 132 дитини з інвалідністю соціалізуються , покращаться психоемоційний та загальний фізичний стан.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Завдяки проекту у 132 дітей з інвалідністю,покращаться координація рухів, дрібна та загальна моторика, загальний фізичний стан, сформуються навички побутового самообслуговування, комунікативні навички, навички соціальної взаємодії, що підвищує рівень подальшої соціалізації. Покращаться емоційний стан дітей, знижується рівень тривожності. Покращаться мовлення, відбудеться розвиток когнітивних функцій.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Допомога в соціально-психологічній, корекційно-педагогічній, фізичній реабілітації дітям з інвалідністю, хворим на ДЦП, з іншими порушеннями центральної нервової системи та з порушеннями опорно-рухового апарату та їх родинам шляхом ефективного впровадження методу динамічної пропріоцептивної корекції (ДПК) з використанням рефлекторно-навантажувального пристрою “Гравістат” (ОН 2.9.2.) та пристрою по типу “СВОШ” (АКМ 1002)
Всього учасників (з них жінок)
132 (66) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
132 (66) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Діти з інвалідністю 132 особи
План реалізації програми
Етапи реалізації
1. Підготовчий
Завдання
1. Створення матеріальної технічної бази для проведення проекту. 2. Робота по залученню кваліфікованих спеціалістів для виконання проекту .
Опис заходів для здійснення етапу
1.Створення матеріальної тезнічної бази для проведення соціально-психологічної, корекційно-педагогічної, фізичної реабілітації дітей з інвалідністю, хворих на ДЦП, з іншими порушеннями центральної нервової системи та з порушеннями опорно-рухового апарату і їх родин шляхом ефективного впровадження методу динамічної пропріоцептивної корекції (ДПК) з використанням рефлекторно-навантажувального пристрою по типу “Гравістат” та пристрою по типу “СВОШ” (оренда приміщення, обладнання). 2. Робота по залученню кваліфікованих спеціалістів, (укладання договору про наміри).
Строк реалізації етапу
01 лютого 2022 — 08 лютого 2022
Відповідальний виконавець
ГУДЗЕНКО Андрій , Голова ГО "Крок"
Етапи реалізації
2.Основний
Завдання
1.надання дітям комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, інших видів допомоги; 2.проведення психолого-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини; 3.сприяння формуванню у дітей активної життєвої позиції, 4.формування соціальної, особистісної компетентності навичок вільного орієнтування в соціумі дітей з урахуванням їх можливостей; 5.розкриття творчого та інтелектуального потенціалу; 6.розроблення рекомендацій з питань соціально-психологічної адаптації дітей для батьків.
Опис заходів для здійснення етапу
1.Діагностично-мотиваційний. 2.Індивідуальна бесіда з батьками, діагностична консультація з дитиною (згідно із ІПР). 3.Реабілітаційний :Проведення занять: фізична реабілітація – 45 хв., заняття з корекції мови та мовлення – 30 хв, заняття корекційного педагога – 30 хв, заняття з психологом – 30 хв.; 4.Групові заняття: сюжетно рольові ігри, дидактичні – «Світ емоцій», «Ярмарок професій», «У колі друзів», «Граємо навчаючись», «Віртуальні подорожі» і т.п. Фізична реабілітація дітей із ДЦП передбачає застосування таких фізичних вправ:вправи для розтягнення м’язів, зняття напруження м’язів, розширення діапазону рухів; вправи взаємного впливу для зміцнення м’язів-синергістів та м’язів-антагоністів; вправи на витривалість для підтримки ефективності функціонального стану органів; вправи на розслаблення для усунення спазмів м’язів та судом; вправи для навчання навичок нормальної ходьби; вправи на підйом по похилій площині для покращення рівноваги та сили; вправи на опір для розвитку м’язової сили; Фізичні вправи за методикою ДПК з використанням рефлекторно-навантажувального пристрою по типу «Гравістат» за показами лікаря; Механотерапія; Заняття прикладною творчістю з елементами арттерапії; Логопедичні розминки, вправи для корекції мови та мовлення; Індивідуальні психологічні короткотривалі програми для корекції порушень в інтелектуальнй, емоційній, поведінковій сфері дитини (за індивідуальними потребами дитини); Корекційні педагогічні програми (навички самообслуговування, побутові трудові навички, навчальні навички – корекція графічних, математичних вмінь, читання ); Сюжетно-рольові ігри (групові, індивідуальні заняття) для корекції комунікативних порушень, порушень особистісної та соціальної самоідентифікації.
Строк реалізації етапу
08 лютого 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
ГУДЗЕНКО Андрій, Голова ГО "Крок"
Етапи реалізації
3.Завершальний/ Підсумковий
Завдання
1. Групова бесіда з батьками за результатами реабілітації, розробка та індивідуальне обговорення з батьками рекомендацій щодо ефективності проведених реабілітаційних заходів. 2. Підведення підсумків роботи (надання звітів відповідного зразка, повідомлення через соціальні мережі).
Опис заходів для здійснення етапу
Закріплення набутих вмінь та навичок (рекомендації батькам). Робота над подальшим впровадженням даного виду діяльності у майбутньому для розвитку реабілітаційного процесу в м. Києві зокрема і в Україні в цілому.
Строк реалізації етапу
08 лютого 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
ГУДЗЕНКО Андрій, Голова ГО "Крок"
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Соціальна мережа, Фейсбук :https://www.facebook.com/groups/459251824409099/

Веб сайт ГО "Крок" : https://kroksuspilstvo.wixsite.com/website/nashi-proekti.

Та на створених сторінках присвячених (програмі проєкту заходу) .

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Спонсори , благодійні організації, фінансування з державного та або місцевого бюджетів, участь в міжнародних грантових програмах.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux