"Вільний фітнес"
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
3. Сприяння створенню безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю відповідно до визначених завдань для досягнення стратегічних цілей Національної стратегії із створення безперешкодного простору в Україні на період до 2030 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 366-р).* *При визначенні цього пріоритетного завдання необхідно додатково зазначити назву стратегічної цілі та завдання.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Формування у молоді свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я, сприяння процесу набуття та підтримання фізичного та психоемоційного здоров’я осіб з інвалідністю та їх всебічна інтеграція у різні сфери життя суспільства.
Актуальність програми
Особи з відсутністю та порушеннями слуху є працездатними та виконують різноманітні соціально значущі функції: виробничі, політичні, сімейні, виховні та ін. Очевидно, що важливими умовами успішного виконання зазначених функцій - є міцне соматичне і психічне здоров'я, фізична дієздатність та чітка інтеграція осіб з особливими потребами в соціум, яке можливе, лише, у випадку залучення даних людей до активних форм занять фізичними вправами на рівні з усіма членами суспільства. Однією з таких форм інтеграції - є фітнес, впровадження технологій якого є актуальним у системі адаптивної фізичної культури. Заняття фітнесом молоді з різними особливостями здоров'я, включаючи порушення слуху, сьогодні можуть розглядатись як шлях до фізичної досконалості, оздоровлення та підвищення фізичної дієздатності, отримання позитивних емоцій, соціальної інтеграції та особистісного зростання, як спосіб відчути себе повноцінним членом суспільства. Реалізація проєкту «Вільній фітнес» дасть можливість кожному бажаючому підвищити та стабілізувати фізичну та емоційну складові власного здоров’я, шляхом безпечного та доступного фітнес-тренінгу.
Очікувані результати
Короткострокові
Проєкт передбачає створення відеокурсу, який буде складатися з 10 відеороликів для регулярних активних занять фітнесом та розміщення його на відповідному онлайн-порталі. Кожне відео – це повноцінне онлайн-тренування з професійним тренером за певним напрямком. У кожному з них буде доступно і просто показано та роз’яснено техніку виконання вправ на різних рівнях важкості для максимального комфорту особи, що займається. Така методика надасть можливість обирати напрямок тренінгу, прийнятний рівень навантаження та збільшувати його у подальшому. Відповідно до створених умов, короткостроковими результатами проєкту - є ознайомлення молоді з порушеннями слуху з фітнесом через адаптований формат та залучення їх до культури фізичної активності в цілому.
Показати повний опис
Довгострокові
Запропоновано інструмент для підвищення рівня інтеграції осіб з порушенням слуху у суспільне життя, поліпшення процесу адаптації та соціалізації, покращення якості життя, підвищення фізичного та духовного розвитку. Створено умови для безбар’єрного доступу особам з порушенням слуху у сфері фізичного виховання. Надана можливість для особистісного розвитку осіб з інвалідністю, інтеграції молоді з порушеннями слуху у молодіжні фітнес-спільноти, що сприяють процесу набуття та підтримання ними фізичного і психоемоційного здоров’я.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Створення 10 професійних відеороликів занять фітнесом, які будуть розміщені на онлайн-порталі у мережі Інтернет, використання яких, створює умови , що відповідають меті проєкту «Вільний фітнес». 300 осіб з порушеннями слуху із різних регіонів України стали учасниками онлайн занять, практичних тренінгів. Отримано більш ніж 30 тис. особам з інвалідністю методичну інформацію та відеоконтент проєкту "Вільний фітнес". Розроблено методичні матеріали на 5 години практичних занять, 10 тренувань. Проведено 2 прес-конференції, 2 презентації.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Учасники проєкту «Вільний фітнес» оволодіють практичними навичками та новими компетенціями у заняттях фітнесом. Розроблено відеокурс онлайн занять фітнесом для осіб з інвалідністю, які можуть використовуватися у майбутньому в різних регіонах України. Створено умови для безбар’єрного доступу особам з порушенням слуху у сфері фізичного виховання. Досягнуто необхідний соціальний ефект щодо включення осіб з порушеннями слуху у суспільне життя та зміни їх ролі в ньому. Підвищено якість життя учасників проекту, рівень їх мобільності та комунікативності. Проєкт «Вільний фітнес» враховує принципи гендерної рівності.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Прес-конференція №1 та №2
Всього учасників (з них жінок)
38 (22) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
22 (14) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Участь у зйомках
Всього учасників (з них жінок)
6 (4) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
2 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Презентація №1
Всього учасників (з них жінок)
30 (20) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
18 (10) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Цільовою аудиторією проєкту є люди з відсутністю та порушеннями слуху. Цього потребують більше двох мільйонів слабкочуючих та нечуючих українців, 400 тисяч з яких користуються жестовою мовою. Проєкт, також, дає можливість використання його результатів й молоддю, що не має таких фізичних особливостей.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Пошук виконавців проєкту.
Опис заходів для здійснення етапу
Пошук підрядника, здатного на розробку та створення відеоконтенту; - пошук фітнес-експерта з визначених форматів тренінгу, здатного до адаптації програм тренінгу для людей з порушеннями слуху.
Строк реалізації етапу
01 травня 2022 — 08 травня 2022
Відповідальний виконавець
Філіп Наталія, спеціаліст у сфері фітнесу і волонтер
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Вивчення потреб цільової аудиторії та встановлення оптимальних каналів комунікації з нею для максимального поширення результатів проєкту.
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення соціологічного опитування щодо обізнаності людей з інвалідністю щодо їхніх прав та пріоритетних каналів комунікації з ними.
Строк реалізації етапу
01 травня 2022 — 15 травня 2022
Відповідальний виконавець
Філіп Наталія, спеціаліст у сфері фітнесу і волонтер
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Спільна розробка концепцій та форматів 10 відеороликів на зазначені теми.
Опис заходів для здійснення етапу
Співставлення технічних та фізичних можливостей аспектів зйомок, що відповідають завданням проєкту; - розробка планів тренувань; - вибір форматів зйомок
Строк реалізації етапу
16 травня 2022 — 31 травня 2022
Відповідальний виконавець
Філіп Наталія, спеціаліст у сфері фітнесу і волонтер
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Підбір тренерів та локацій.
Опис заходів для здійснення етапу
Підбір персоналу, що володіє відповідними навичками фітнес-тренінгу з різними категоріями людей; - зведення планів тренувань до запланованого проєктом формату; - підбір відповідних локацій для зйомок.
Строк реалізації етапу
01 травня 2022 — 22 травня 2022
Відповідальний виконавець
Філіп Наталія, спеціаліст у сфері фітнесу і волонтер
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Презентування проєкту для громадськості
Опис заходів для здійснення етапу
Прес-конференція із залученням щонайменше 20 представників стейкхолдерів.
Строк реалізації етапу
01 червня 2022 — 03 червня 2022
Відповідальний виконавець
Філіп Наталія, спеціаліст у сфері фітнесу і волонтер
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Створення відеороликів №1, 2, 3 проєкту "Вільний фітнес"
Опис заходів для здійснення етапу
- Зйомки; - монтаж; - розкадровка; - сурдопереклад.
Строк реалізації етапу
06 червня 2022 — 27 червня 2022
Відповідальний виконавець
Філіп Наталія, спеціаліст у сфері фітнесу і волонтер
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Презентація відеороликів №1, №2, №3
Опис заходів для здійснення етапу
Організація та проведення презентації відеороликів
Строк реалізації етапу
28 червня 2022 — 03 липня 2022
Відповідальний виконавець
Філіп Наталія, спеціаліст у сфері фітнесу і волонтер
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Створення відеороликів №4, 5, 6 проєкту "Вільний фітнес"
Опис заходів для здійснення етапу
- Зйомки; - монтаж; - розкадровка; - сурдопереклад.
Строк реалізації етапу
04 липня 2022 — 24 липня 2022
Відповідальний виконавець
Філіп Наталія, спеціаліст у сфері фітнесу і волонтер
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Презентація відеороликів №4, №5, №6
Опис заходів для здійснення етапу
Організація та проведення презентації відеороликів №4, №5, №6
Строк реалізації етапу
25 липня 2022 — 31 липня 2022
Відповідальний виконавець
Філіп Наталія, спеціаліст у сфері фітнесу і волонтер
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Створення відеороликів №7, 8 проєкту "Вільний фітнес"
Опис заходів для здійснення етапу
- Зйомки; - монтаж; - розкадровка; - сурдопереклад.
Строк реалізації етапу
01 серпня 2022 — 22 серпня 2022
Відповідальний виконавець
Філіп Наталія, спеціаліст у сфері фітнесу і волонтер
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Презентація відеороликів №7, №8
Опис заходів для здійснення етапу
Організація та проведення презентації відеороликів №7, №8
Строк реалізації етапу
24 серпня 2022 — 31 серпня 2022
Відповідальний виконавець
Філіп Наталія, спеціаліст у сфері фітнесу і волонтер
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Створення відеороликів №9, 10 проєкту "Вільний фітнес"
Опис заходів для здійснення етапу
- Зйомки; - монтаж; - розкадровка; - сурдопереклад.
Строк реалізації етапу
01 вересня 2022 — 25 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Філіп Наталія, спеціаліст у сфері фітнесу і волонтер
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Презентація відеороликів №9, №10
Опис заходів для здійснення етапу
Організація та проведення презентації відеороликів №9, №10
Строк реалізації етапу
26 вересня 2022 — 30 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Філіп Наталія, спеціаліст у сфері фітнесу і волонтер
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Розміщення створеного відеоконтенту (відеокурс "Вільний фітнес") у мережі Інтернет.
Опис заходів для здійснення етапу
Створення відповідного програмного забезпечення для розміщення відеоконтенту у соціальних мережах.
Строк реалізації етапу
03 жовтня 2022 — 30 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Філіп Наталія, спеціаліст у сфері фітнесу і волонтер
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Підсумкова презентація відеокурсу "Вільний фітнес"
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка та організація підсумкової презентації відеокурсу "Вільний фітнес" (40-50 чол.)
Строк реалізації етапу
01 листопада 2022 — 20 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Філіп Наталія, спеціаліст у сфері фітнесу і волонтер
Етапи реалізації
Підсумковий
Завдання
Моніторинг та оцінка результатів проєкту та його заходів.
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення моніторингу у соціальних мережах, отримання фидбеку та оцінка результатів.
Строк реалізації етапу
21 листопада 2022 — 04 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Філіп Наталія, спеціаліст у сфері фітнесу і волонтер
Етапи реалізації
Підсумковий
Завдання
Проведення круглого столу для обговорення результатів реалізаціх проєкту.
Опис заходів для здійснення етапу
Відбір учасників круглого столу. Відбір учасників до складу експертної групи. Створення експертної групи 4 особи (50% групи особи з інвалідністю). Проведення круглого столу.
Строк реалізації етапу
05 грудня 2022 — 18 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Філіп Наталія, спеціаліст у сфері фітнесу і волонтер
Етапи реалізації
Підсумковий
Завдання
Складання звітності
Опис заходів для здійснення етапу
Підсумкова публікація про результати проекту на сайті організації, соц. мережах та у ЗМІ. Підготовка первинних бухгалтерських документів та звітів. Складання фінансового та підсумкового звіту, відповідно до вимог конкурсу.
Строк реалізації етапу
05 грудня 2022 — 25 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Філіп Наталія, спеціаліст у сфері фітнесу і волонтер
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Офіційний веб-сайт громадської організації «СОІ "Особливі люди - особливий дух", Канал YouTube, Facebook, Національний соціальний портал "ВІЛЬНО!", регіональні ЗМІ.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Продовження подальшої роботи із створення соціально-орієнтованого відеоконтенту за сприянням донора проєкту.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux