«Соціальна адаптація та інтеграція осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів. Інклюзивний соціально-реабілітаційний туризм»
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
17 грудня 2021 року
Період реалізації проєкту
01 квітня 2022 - 31 грудня 2022
Номер проєкту
20211216-2591
Бюджет
1762434.73 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
9. Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю та гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво та інформування осіб з інвалідністю щодо можливих видів соціальної допомоги, самостійного проживання, деінституалізації, тощо.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Проведення заходів для осіб з інвалідністю, в тому числі, набутою внаслідок психічних розладів, які б включали як просвітницькі так і моніторингові заходи виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, її вплив на українське законодавство у сфері захисту прав осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, за напрямками: соціальна адаптація та інтеграція осіб з інвалідністю (достатній життєвий рівень та соціальний захист; повага до гідності; недискримінації; залучення та включення; повага до особистості; рівності можливостей; правоздатності, освіченості у питаннях прав, доступності до реабілітаційних послуг і програм; працю та зайнятість). Всебічне обговорення питань впровадження інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму, як інноваційного виду реабілітації для осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів. Проведення роботи щодо напрацювання рекомендацій з залученням представників органів державної влади та неурядових об’єднань щодо впровадження інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму як інноваційного виду реабілітації. Напрацювання спільного вирішення загальних стратегій та розробки спільних проектів програм щодо впровадження інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму як інноваційного виду реабілітації для осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів.
Актуальність програми
Законодавством України передбачено ряд соціальних гарантій, різних видів соціальної підтримки, включаючи соціальні допомоги, послуги, реабілітаційні заходи та матеріальне забезпечення для осіб з інвалідністю, в тому числі набутою внаслідок психічних розладів. В сучасних інтеграційних умовах розвитку інклюзивний туризм формується та розвивається в правовому, соціальному, туристичному, педагогічному, філософському, економічному просторі. Інклюзивний туризм включає в себе процес співпраці між різним учасниками сфери туризму, які дозволяють людям з особливими потребами отримати доступ до споживання та надання універсальних туристичних продуктів, послуг. Особливого підходу потребують особи з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів. Вони менш підготовлені до реалій життя і тому потребують всебічної підтримки та матеріальної і психологічної допомоги на державному рівні. Така категорія людей не повинна бути відокремленою від суспільства, а, навпаки, органічно інтегрованою з ним. Люди , які мають інвалідність внаслідок психічних розладів мають бути повноправним корисним членом суспільства, це передбачено як вітчизняним, міжнародним законодавством, так і Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю. Заходи передбачають проведення Всеукраїнського семінару, де буде обговорено та висвітлено права осіб з інвалідністю в контексті чинного законодавства і Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, їх практичне застосування, вивчений практичний регіональний досвід роботи.
Очікувані результати
Короткострокові
Близько 300 осіб з інвалідністю з більшості регіонів України візьмуть участь у заходах, та керуючись набутим життєвим досвідом щодо подолання проблем, та позитивними кроками з отримання послуг з соціальної адаптації та інтеграції у суспільство проаналізують власне бачення щодо виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та виконання чинного законодавства в регіонах та в цілому в Україні, реалізацію державних та місцевих програм. Буде розглянуто питання та напрацьовані пропозиції щодо впровадження інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму як інноваційного виду реабілітації для осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів.
Показати повний опис
Довгострокові
Ширше коло людей та осіб з інвалідністю, в тому числі внаслідок психічних розладів, будуть обізнані про Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю, яка установлює права осіб з інвалідністю всіх нозологій у всіх сферах життя, в тому числі про соціальну адаптацію та інтеграцію їх в суспільство. Приділена належна увагу до осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів про їх потреби та права. Інформацію про проведення заходу буде висвітлено у засобах масової інформації з метою залучення більш широкого кола громадян України для вирішення питання психічного здоров’я населення України. Розроблені та узагальнені пропозиції щодо змін до чинного законодавства будуть направлені у вищі органи влади для врахування при внесенні змін до чинного законодавства. Майже 400 осіб, які інформовані і спілкувалися в рамках проекту будуть презентувати свою діяльність і ділитися набутим досвідом роботи під час зустрічей на різних площадках.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Збільшення до 500 осіб з інвалідністю, в тому числі набутою внаслідок психічних розладів, які інформовані про проведення заходів та залучені до проекту, спрямованих на їх соціальний захист, соціальну адаптацію та інтеграцію в суспільство. Виготовлення запрошень, буклетів, які будуть використанні в роботі для інформування про права осіб з інвалідністю, в тому числі, набутою внаслідок психічних розладів, на соціальний захист та отримання належної державної підтримки.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Налагодження співпраці з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та неурядових організацій осіб з інвалідністю щодо соціального захист осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів. Підвищення обізнаності членів відокремлених підрозділів ГО «ВООІ «Гармонія» та інших неурядових структур щодо можливості проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед інших членів організацій та осіб з інвалідністю, в тому числі внаслідок психічних розладів щодо їх соціального захисту за залучення різносторонньої соціальної підтримки та послуг для цієї категорії громадян. Розглянуто питання та напрацьовано пропозиції щодо впровадження інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму як інноваційного виду реабілітації для осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Проект «Соціальна адаптація та інтеграція осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів. Інклюзивний соціально-реабілітаційний туризм»
Всього учасників (з них жінок)
520 (260) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
360 (180) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
40 (20) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Особи з інвалідністю, в тому числі, набутою внаслідок психічних розладів, родичі, інші фахівці, які працюють у системі надання психіатричної допомоги та соціальних послуг. Представники органів влади та місцевого самоврядування, представники інших неурядових структур.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Етап планування.
Завдання
Провести підготовку до виконання проекту.
Опис заходів для здійснення етапу
Зібрати команду. Підписати трудові договори. Провести аналіз чинного законодавства щодо соціального захисту осіб з інвалідністю набутою внаслідок психічних розладів. Вивчити питання інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму. Напрацювати пропозиції.
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 31 травня 2022
Відповідальний виконавець
Мирченко Любов Василівна, радник президента ГО "ВООІ "Гармонія"
Етапи реалізації
Етап планування.
Завдання
Провести підготовку для проведення засідань в більшості областей України. Залучити громадські об'єднання, які працюють в системі соціального захисту осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів до виконання проекту та делегування представників на всеукраїнський семінар.
Опис заходів для здійснення етапу
Провести роботу по ознайомленню представників в більшості областей щодо питань соціальної адаптації та інтеграції осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів. Розглянути питання інклюзивного соціально-реабілітаційного туризму. Провести збори у більшості областей України для збору пропозицій та делегування учасників на семінар.
Строк реалізації етапу
01 травня 2022 — 31 липня 2022
Відповідальний виконавець
Мирченко Любов Василівна, радник президента ГО "ВООІ "Гармонія"
Етапи реалізації
Етап реалізації.
Завдання
Проведення роботи у більшості областей України щодо збору інформації та проведень зборів. Напрацювання та узагальнення пропозицій представників з регіонів.
Опис заходів для здійснення етапу
Сприяти у проведенні зборів та збору інформації в більшості областей України. Зібрати та узагальнити пропозиції.
Строк реалізації етапу
01 травня 2022 — 31 липня 2022
Відповідальний виконавець
Мирченко Любов Василівна, радник президента ГО "ВООІ "Гармонія"
Етапи реалізації
Етап планування.
Завдання
Підготовка до проведення всеукраїнського навчального семінару «Соціальна адаптація та інтеграція осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів. Інклюзивний соціально-реабілітаційний туризм».
Опис заходів для здійснення етапу
Визначитися з кількістю учасників з більшості областей України. Визначитися з місцем та датою проведення семінару. Підготувати пропозиції. Написати програму семінару. Визначитися зі спікерами та запросити їх.
Строк реалізації етапу
01 серпня 2022 — 30 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Мирченко Любов Василівна, радник президента ГО "ВООІ "Гармонія"
Етапи реалізації
Етап реалізації.
Завдання
Провести всеукраїнський навчальний семінар «Соціальна адаптація та інтеграція осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів. Інклюзивний соціально-реабілітаційний туризм».
Опис заходів для здійснення етапу
Орендувати приміщення для проведення заходу. Забезпечити учасників місцем проживання та харчуванням. Забезпечити учасників заходу та запрошених канцтоварами, роздатковим матеріалом.
Строк реалізації етапу
01 серпня 2022 — 30 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Мирченко Любов Василівна, радник президента ГО "ВООІ "Гармонія"
Етапи реалізації
Етап виконання.
Завдання
Узагальнення пропозицій за результатами семінару. Надання пропозицій до органів влади. Надання пропозицій представникам з більшості регіонів України за результатами проведення семінару.
Опис заходів для здійснення етапу
Узагальнити пропозиції та рекомендації для представників громадських об'єднань, які працюють в системі соціального захисту осіб з інвалідністю, в тому числі, набутою внаслідок психічних розладів. Надати їм письмові рекомендації. Провести засідання в областях, з яких були представники на семінарі, для ознайомлення інших членів регіональних організацій з метою використання у роботі.
Строк реалізації етапу
01 вересня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Мирченко Любов Василівна, радник президента ГО "ВООІ "Гармонія"
Етапи реалізації
Етап звітування.
Завдання
Звітування за проектом.
Опис заходів для здійснення етапу
Підготувати звіт. Переслати звіт організатору. Отримати підтвердження від організатора.
Строк реалізації етапу
01 грудня 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Мирченко Любов Василівна, радник президента ГО "ВООІ "Гармонія"
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Мережа Facebook (біля 50 постів).

Сайти органів місцевої влади.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
В подальшому, після закінчення виконання програми, особи з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, отримають якісніший соціальний захист на державному рівні. На місцях буде проведена робота щодо впровадження інклюзивного соціально-реабілітаційного туризму в межах компетенції.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux