«Інклюзивні просвітницькі читання: Василь Стус герой свого і нашого часу»
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
5. Сприяння забезпеченню реалізації права на освіту осіб з інвалідністю шляхом підтримки впровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти.
Формат проведення проєкту
Захід
Показати повний опис
Мета програми
Розбудова інклюзивного суспільства шляхом проведення презентації видрукуваної книги шрифтом Брайля, «Інклюзивні просвітницькі читання: Василь Стус герой свого і нашого часу». Для незрячих людей шрифт Брайля – є найважливішим джерелом інформації і спілкування з навколишнім світом. Захід сприяє забезпеченню рівного доступу до книг незрячого читача. Головна ідея - книга повинна бути доступною для незрячого читача. Захід сприятиме в доступі до книг надрукованих шрифтом Брайля їх розповсюдженні. Заохочення дітей старшого шкільного віку та студентів до читання книг надрукованих шрифтом Брайля, підтримка навичок читання. Популяризація читання літератури під час навчального процесу, освіти, самоосвіти. Виховання освіченого суспільства незалежно від наявності інвалідності. Крім того, реалізація проекту дозволить нам популяризувати власний досвід і власні напрацювання в галузі книгодрукування Брайлем, здійснити промоцію Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю по зору "Генерація успішної дії", як інноваційного та надійного центру книгодрукування шрифтом Брайля, як організації, яка публікує якісні і граматично коректні видання, ґрунтовно вивіряючи сигнальні примірники кожного видання, тим самим збільшуючи чисельність якісних видань шрифтом Брайля для незрячих людей.
Актуальність програми
Громадяни нашої країни з інвалідністю по зору, великою мірою відмежовані від такого різновиду мистецтва, як література, яка є найпотужнішим засобом пізнання, інструментом, який формує розум людини, її відчуття, формує особистість людини. Говорити про інклюзивне навчання, освіту, не маючи сучасної літератури надрукованої шрифтом Брайля неможливо. Упродовж багатьох років люди з інвалідністю по зору через низку юридичних, інституційних, фінансових перешкод, стереотипів та упереджень щодо важливості видань саме шрифтом Брайля, не мають доступу до усього розмаїття видань, якими вільно можуть скористатися усі громадяни нашої країни. Ця тенденція тільки посилюється, а це спричиняє ізоляцію людей з інвалідністю по зору: багатьом з них сьогодні важко здолати психологічний бар'єр на шляху до інклюзивного суспільства. Розуміючи, наскільки важливими є кожна доступна книжка, для інтелектуального розвитку людини, ми хочемо приєднатися до реалізації простору рівних можливостей для повноцінного включення незрячих людей в українське суспільство через створення належних умов для їх пізнання, розвитку, інтеграції. Спираючись на вище викладене, можна говорити про актуальність проекту в тому сенсі, що його результатом є створення продукту – книги у доступному для незрячих форматі шрифтом Брайля, проведення інформаційно-просвітницького заходу, що стане ще однією цеглинкою у вибудові інклюзивного суспільства, освіти в ньому та зближення так званих світів незрячої та зрячої людини.
Очікувані результати
Короткострокові
Виготовлення нової книги шрифтом Брайля тираж якої сягатиме 53 примірників (742 томів, оскільки шрифт Брайля займає більше місця на умовному листі порівняно з плоскодрукованим варіантом. Адаптація цієї книги для друку шрифтом Брайля, оздоблення книги кольоровою твердою палітуркою. Показником якості буде граматично вивірене подання тексту шрифтом Брайля, що не міститиме помилок, а також загальна якість Брайлівського шрифту та загалом якість видання. Забезпечення рівного доступу людей з глибокими порушеннями зору до книги. Участь в «Інклюзивних просвітницьких читаннях: Василь Стус герой свого і нашого часу». Створення нових контактів незрячих людей для обміну інформацією, соціалізації, знайомств.
Показати повний опис
Довгострокові
Популяризація шрифту Брайля для освіти в процесі інклюзивного навчання, створення умов для спілкування між людьми з порушеннями зору та умовно здорових, об’єднавши їх на «Інклюзивних просвітницьких читаннях: Василь Стус герой свого і нашого часу». Привернення уваги громади, суспільства до проблеми брайлівського книгодрукування, меценатів, державних структур: Міністерства культури України, Міністерства соціальної політики України тощо до гострої потреби в книгах шрифтом Брайля для людей з глибокими порушеннями зору.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
35 осіб з порушеннями зору візьмуть участь у «Інклюзивних просвітницьких читаннях: Василь Стус герой свого і нашого часу». Поширення актуальної книги опублікованої шрифтом Брайля чисельністю 53 примірників (742 томів)
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Поширення актуальної і запитуваної книги опублікованої шрифтом Брайля чисельністю 53 примірників (742 томів) серед обласних бібліотек що надають послуги незрячим громадянам, забезпечення закладів освіти в регіонах України книгою надрукованої шрифтом Брайля, центральної спеціалізованої бібліотеки для сліпих ім. М. Островського, Спеціальних бібліотек для сліпих в усіх регіонах України, що сприятиме забезпеченню реалізації права на освіту, самоосвіту незрячих осіб.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
«Інклюзивні просвітницькі читання: Василь Стус герой свого і нашого часу»
Всього учасників (з них жінок)
45 (36) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
35 (27) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Пряма цільова аудиторія проекту - особи з інвалідністю по зору, їх чисельність сягає не менше 30 тис. осіб, також старшокласники 5-ти шкіл для дітей з глибокими порушеннями зору, студенти. У продовж періоду виконання проекту взяти участь у заході зможуть 35 незрячих людей. Решта цільової аудиторії матимуть постійний доступ до книг під час і після завершення проекту. Опосередкована аудиторія проекту- це Міністерство культури України, Міністерство соціальної політики України, Фонд соціального захисту, благодійні фонди які можуть вплинути на матеріальну підтримку процесу книгодрукування шрифтом Брайля. До числа непрямої цільової аудиторії проекту входять також співробітники спеціальних бібліотек для сліпих, універсальних бібліотек, спеціальних і інклюзивних шкіл для дітей з порушеннями зору, інших установ, які працюють з людьми, що мають інвалідність по зору.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Проведення підготовчого етапу, переговори.
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення переговорів і заключення договорів для виконання заходу. Проведення консультацій,зустрічей, направлення звернень.
Строк реалізації етапу
01 серпня 2022 — 31 серпня 2022
Відповідальний виконавець
Гордійко Олександр . Євсев’єв Геннадій - юрист.
Етапи реалізації
Перший
Завдання
Розробка електронного макету, виготовлення пілотних примірників
Опис заходів для здійснення етапу
Адаптація та підготовка пласкодрукованого тексту до розробки електронного макету книги придатного до друку шрифтом Брайля з урахуванням особливостей сприйняття й отримання інформації особами з глибокими порушеннями зору. Виготовлення електронного макету для друку шрифтом Брайля. Виготовлення пілотних примірників, їх вичитування, та усунення можливих помилок у друці чи редагуванні електронного проекту.
Строк реалізації етапу
01 серпня 2022 — 30 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Гордійко Олександр.
Етапи реалізації
Другий
Завдання
Виготовлення книги для незрячих шрифтом Брайля 53 примірники (742 шт), брошурування твердою палітуркою, передача цільовій аудиторії
Опис заходів для здійснення етапу
Результатом етапу буде виготовлення 53 примірників (742 шт.) книги, для людей з глибокими порушеннями зору. Виготовлення палітурок, брошурування. Книгу буде передано до обласних універсальних бібліотек, Центральної спеціалізованої бібліотеки для сліпих ім. м. Островського, шкіл для дітей з порушеннями зору, бібліотек для незрячих системи Українського товариства сліпих, організацій, що переймаються проблемами людей з порушеннями зору і працюють у напрямку їх вирішення.
Строк реалізації етапу
01 жовтня 2022 — 15 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Гордійко Олександр.
Етапи реалізації
Третій
Завдання
Проведення «Інклюзивних просвітницьких читань: Василь Стус герой свого і нашого часу»
Опис заходів для здійснення етапу
Остаточне визначення плану проведення «Інклюзивних просвітницьких читань: Василь Стус герой свого і нашого часу» , формування списків учасників, проведення інформаційно-просвітницького заходу (презентації) книги «Справа Василя Стуса».
Строк реалізації етапу
17 жовтня 2022 — 15 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Гордійко Олександр.
Етапи реалізації
Завершальний
Завдання
Підведення підсумків заходу, здача фінансових та інших звітів.
Опис заходів для здійснення етапу
Позитивна здача фінансових та інших звітів, повне фінансове закриття заходу. Отримання практичної оцінки позитивної реалізації заходу.
Строк реалізації етапу
01 листопада 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Гордійко Олександр. Євсев’єв Геннадій - юрист.
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Про проведення заходу буде проінформовано на офіційних ресурсах Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю по зору "Генерація успішної дії", на ресурсах УТОС, Центральної спеціалізованої бібліотеки для сліпих ім. м.Островського в соціальній мережі Facebook та на інших офіційних сайтах організацій, що переймаються проблемами людей з інвалідністю. Інформація буде подаватись постійно в процесі підготовки та реалізації кожного етапу заходу.

Також, про захід буде надано інформацію у друкованих періодичних виданнях для незрячих: газета "Промінь", журнал "Заклик", журнал "Школяр".

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Усі надруковані книги слугуватимуть читачам з інвалідністю по зору багато років. Книга шрифтом Брайля не є комерційним продуктом з огляду на собівартість, об'єм та ін., проте вона є запитуваною серед цільової аудиторії. Незалежно від наявності чи відсутності бюджетних асигнувань чи грантової підтримки, Всеукраїнська громадська організація людей з інвалідністю по зору "Генерація успішної дії" й надалі друкуватиме книги брайлем, залучаючи спонсорські внески та ін. Тому проект матиме своє продовження після його завершення.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux