«Адаптація сім’ї до виховання дитини з інвалідністю»
Статус
Не допущено
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Період реалізації проєкту
01 лютого 2022 - 31 грудня 2022
Номер проєкту
20211224-2727
Бюджет
3424855 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
9. Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю та гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво та інформування осіб з інвалідністю щодо можливих видів соціальної допомоги, самостійного проживання, деінституалізації, тощо.
Формат проведення проєкту
Програма
Показати повний опис
Мета програми
Метою проекту є допомогти сім'ям адаптуватись до виховання дитини з інвалідністю, створити комфортно психологічний клімат в сім'ї для психологічного здоров'я дитини з інвалідністю та подальша можливість до самореалізації, отримання навичок для повноцінного життя.
Актуальність програми
Актуальність проекту полягає у його спрямованості на створення необхідних умов самореалізації та отримання необхідних навичок повноцінного розвитку дитини з особливими потребами, психологічно комфортного клімату в сім'ї, налагодження взаємодії батьків з дитиною, повноцінного життя дитини. Згідно з ст. 6 п. 2 Конвенцією ООН про права дитини кожна дитина має право на життя, а саме «Держави-сторони забезпечують у максимально можливій мірі виживання та здоровий розвиток життя дитини з особливими потребами». Проблеми адаптації сім'ї до виховання дитини з інвалідністю є актуальними тому, що саме від психологічного клімату в сім'ї залежить психологічне здоров'я дитини з інвалідністю, подальша можливість до самореалізації, отримання навичок для повноцінного життя. Важливо створити оптимальні умови, які б допомогли компенсувати наслідки їхніх розладів, вони повинні залучатися до соціального життя, мати можливість розвиватись як особистість. Дітям з інвалідністю потрібна допомога фахівців і, що найважливіше, чуйне й доброзичливе ставлення батьків та інших членів сім’ї. Адаптації сім'ї до нових обставин, що містять у собі виховання та навчання дитини з інвалідністю, потрібно враховувати, що батьки, які доглядають за такою дитиною, стикаються не тільки з медичними, юридичними, економічними та професійними (зміна місця роботи і характеру праці з урахуванням інтересів хворої дитини, формування специфічного способу життя), а й з педагогічними та психологічними (встановлення та підтримання
Очікувані результати
Короткострокові
1. Реалізація програми дасть змогу активно інтегруватися дитині з інвалідністю в суспільство нарівні з іншими дітьми, не відчувати незручностей, повноцінно адаптуватися до наявних навколишніх умов. 2. Батьки які виховують дитину з інвалідністю, отримують психологічну підтримку та компенсують потребу в емоційному теплі і контакті з людиною, яка розуміє в яких обставинах перебуває сім’я. 3. Досвід, набутий під час соціально-психологічного тренінгу, допомагає вирішенню проблем, що виникають при міжособистісній взаємодії між усіма членами сім’ї. 4. В умовах проведення соціально-психологічних тренінгів для батьків, які виховують дитину з інвалідністю, відбувається тісне знайомство і подальша підтримка таких батьків один одного. 5. Батьки навчаються новим умінням і навичкам в підтримуючий і контрольованій обстановці. 6. Під час соціально-психологічного тренінгу для батьків, які виховують дитину з інвалідністю, стають очевидними такі приховані чинники як тиск партнерів, конформізм, соціальни
Показати повний опис
Довгострокові
1. Знизиться рівень розлучень в сім’ях, які виховують дитину з інвалідністю. 2. Попередження ризику, що дитину з інвалідністю віддадуть до інтернатної установи. 3. Виховання дитини з інвалідністю у комфортному сімейному середовищі, що допоможе у її майбутній самореалізації. 4. Батьки отримають для себе значущі переживання, унікальний емоційний досвід і інструменти до побудови якісних взаємовідносин у сім’ї, знайдуть близьких за духом людей. 5. Батьки зрозуміють причини свого поганого пристосування до реальності і зможуть адаптуватися до неї, змінивши себе і свою поведінку.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
1. Кількість областей - 24 області України; 2. Кількість представників цільової аудиторії, яку планується охопити – сім’ї, в яких виховуються 162,9 тис. дітей з інвалідність; 3. В заходах проекту планується залучити 180 осіб (з яких не менше 20% є особами з інвалідністю); 4. Проект передбачає проведення 6 заходів.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
На заходах в межах проекту обговорено актуальні проблеми щодо адаптації сім’ї до виховання дитини з інвалідністю. 2. Учасники отримали вербальну і невербальну інформацію про те, як виховувати дитину з інвалідністю, щоб дитина мала можливість самореалізуватися та отримати навички для повноцінного життя. 3. За результатами проведення тренінгів підготовлено рекомендації щодо шляхів подолання виявлених під час реалізації проекту проблем. Рекомендації будуть укладені у формі інформаційної брошури та будуть розповсюджені між представниками цільової аудиторії Для того, щоб якомога більша кількість зацікавлених осіб могла скористатися рекомендаціями, їх буде розміщено в мережі Інтернет
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
тренінг у західному регіоні
Всього учасників (з них жінок)
25 (17) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
15 (8) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
3 (3) осіб
Захід
тренінг у південному регіоні
Всього учасників (з них жінок)
25 (18) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
13 (7) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
3 (3) осіб
Захід
тренінг у східному регіоні
Всього учасників (з них жінок)
25 (18) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
13 (7) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
3 (3) осіб
Захід
Презентація програми соціально-психологічного тренінгу для батьків, які виховують дітей з інвалідністю
Всього учасників (з них жінок)
25 (20) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
13 (8) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
3 (3) осіб
Захід
тренінг Північний та Центральний регіони України
Всього учасників (з них жінок)
25 (18) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
13 (8) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
3 (3) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
1. Сім’ї, в яких проживають діти з інвалідністю. 2. Громадські організації осіб з інвалідністю. 3. Центральні та місцеві органи виконавчої влади. Заходи, заплановані проектом, спрямовані на задоволення потреб сімей, в яких виховується дитина з інвалідністю, які проживають на всій території України (24 області). Кількість представників цільової аудиторії, яку планується охопити – сім’ї, в яких виховуються 162,9 тис. дітей з інвалідність; Зазначаємо, що сама проектна пропозиція безпосередньо стосується 2.7 мільйона людей з інвалідністю, а також сімей, в яких виховується 162,9 тис. дітей з інвалідністю (зазначена дані наведені на початок 2021 року та взяті з статистичного збірника України ,,Соціальний захист населення України у 2020 роціˮ, підготовленого Держстатом).
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий етап до реалізації проекту
Завдання
Проведені переговори і заключені договори для виконання проекту. Визначений перелік державних органів (установ, організацій), до яких будуть направлені інформаційні запити. Напрацювання матеріалів для розробки проекту психологічного тренінгу для батьків, які виховують дітей з інвалідністю
Опис заходів для здійснення етапу
Формування команди спеціалістів для якісної реалізації проекту. Направлення інформаційних запитів до визначених переліку державних органів (установ, організацій). Розроблено та погоджено програму проведення соціально-психологічного тренінгу
Строк реалізації етапу
01 лютого 2022 — 31 березня 2022
Відповідальний виконавець
Наталія Кривошеєва
Етапи реалізації
Розробка соціально-психологічного тренінгу для батьків, які виховують дітей з інвалідністю програми тренінгу
Завдання
Розробка програми тренінгу
Опис заходів для здійснення етапу
Напрацювання матеріалів для розробки проекту психологічного тренінгу для батьків, які виховують дітей з інвалідністю
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 30 червня 2022
Відповідальний виконавець
Кривошеєва Наталія, залучена особа до виконання проєкту
Етапи реалізації
Презентація програми соціально-психологічного тренінгу для батьків, які виховують дітей з інвалідністю
Завдання
Публічне представлення програми
Опис заходів для здійснення етапу
Презентовано програму соціально-психологічного тренінгу для громадськості та ЗМІ
Строк реалізації етапу
01 липня 2022 — 31 липня 2022
Відповідальний виконавець
Кривошеєва Наталія, залучена особа до виконання проєкту
Етапи реалізації
Проведення тренінгів у: Західному регіоні України Південному регіоні України Східному регіоні України Північний та Центральний регіони України
Завдання
Проведення тренінгу з представниками цільової аудиторії.
Опис заходів для здійснення етапу
Презентовано програму соціально-психологічного тренінгу для громадськості та ЗМІ Одержання актуальних даних, які будуть використані для підготовки рекомендацій щодо шляхів подолання виявлених під час реалізації проекту проблем.
Строк реалізації етапу
01 липня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Кривошеєва Наталія, залучена особа до виконання проєкту
Етапи реалізації
Заключний етап і звітування
Завдання
Здійснення комплексного аналізу реалізації проекту на основі отриманих даних та звітування за проектом.
Опис заходів для здійснення етапу
Узагальнення одержаних даних Підготовка рекомендацій для органів державної влади щодо адаптації сім'ї до виховання дитини з інвалідністю Підготовка та подання звітності за проектом.
Строк реалізації етапу
01 грудня 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Кривошеєва Наталія, залучена особа до виконання проєкту
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Цілі комунікації:

 1. Привернення уваги ЗМІ до проекту «Адаптація сім’ї до виховання дитини з інвалідністю», налагодження комунікаційних зв'язків;
 2. Привернення уваги громадськості до питання адаптації сім’ї до виховання дитини з інвалідністю та створення умов для повноцінного розвитку дитини. Збереження сімей та можливість дитини до самореалізації та повноцінного життя;
 3. Інформування громадськості щодо методів вирішення проблем сімей, у яких виховують дитину з інвалідність, що допоможе у майбутньому знизити рівень розлучень в таких сім’ях, та попередить ризик влаштування дітей до інтернатних установ;
 4. Підвищення рівня обізнаності про права осіб з інвалідністю в Україні;
 5. Налагодження комунікаційних зв'язків та привернення уваги компетентних державних органів та громадськості до проблем осіб з інвалідністю в Україні.

 

Цільова аудиторія комунікації:

 1. Батьки, які виховують дитину з інвалідністю;
 2. Компетентні державні органи;
 3. ЗМІ

 

Охоплення:

24    області України (кількість представників цільової аудиторії, яку планується охопити – сім’ї, в яких виховуються 162,9 тис. дітей з інвалідність);

-       Кількість інформаційного охвату , який планується досягнути в межах проекту -18 тис, з яких не менше 20%-особи з інвалідністю.                

                                                                      

Канали комунікації:

 

ЗМІ:

-       Друковані видання;

-       Інтернет-видання.

 

Власні офіційні інтернет ресурси  

Інструменти комунікації:

-       Прес-реліз;

-       Пост-реліз;

-       Новини;

-       Інформаційно-роз’яснювальні матеріали у вигляді статті та інфографіки;

-       Друковані матеріали (роздаткові матеріали, брошури). 

 

Формат:

-       Допис, новина, стаття;

-       Відео;

-       Інфографіка

 

Строки інформування:

Впродовж 1-3 днів з дня проведення заходу/заходів.

Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux