Державний контроль/моніторинг за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та за дотриманням прав дітей як запорука формування якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
09 грудня 2021 року
Період реалізації проєкту
01 березня 2022 - 23 грудня 2022
Номер проєкту
20211209-2496
Бюджет
898637 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
9. Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю та гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво та інформування осіб з інвалідністю щодо можливих видів соціальної допомоги, самостійного проживання, деінституалізації, тощо.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Сприяти формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю та гідних умов життя для цієї групи громадян шляхом: підвищення професійної компетентності суб’єктів державного контролю/моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки і соціальних послуг особам з інвалідністю та за дотриманням прав дітей з інвалідністю; інформування об’єктів такого контролю та моніторингу про повноваження Нацсоцслужби; підвищення обізнаності осіб з інвалідністю та членів їхніх сімей про інструменти участі в системі здійснення державного контролю/моніторингу.
Актуальність програми
Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю» був прийнятий же до проголошення Незалежності України – у березні 1991 року. Незважаючи на численні зміни в законодавстві України, ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю, зміни повноважень органів центральної влади, реформи адміністративно-територіального устрою та децентралізацію до сьогодні маємо не до кінця сформовану систему відповідальності за недотримання вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та надання соціальних послуг особам з інвалідністю, та за дотриманням прав дітей з інвалідністю. Цілком логічно, що система соціального захисту осіб з інвалідністю розпочала свій розвиток з прав людини, визначення повноважень та обов’язків, проте відсутність дієвої системи контролю і несення відповідальності за невиконання цих положень законодавства, не лише зводить нанівець попередні зусилля, але може шкодити життю за здоров’ю людей. Зокрема, є непоодинокими є випадки дотримання норм законодавства у сфері соціального захисту та низької якості соціальних послуг. Внаслідок відсутності системи контролю і моніторингу, а також визначеної відповідальності за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки і соціальних послуг особам з інвалідністю та за дотриманням прав дітей з інвалідністю, сотні тисяч осіб з інвалідністю не можуть реалізувати своє право на достатній життєвий рівень та соціальний захист.
Очікувані результати
Короткострокові
1. Комунікаційний план реалізації проекту. 2. 3 відеоролики просвітницького змісту. 3. Тренінгова навчальна програма для підвищення рівні професійної компетентності спеціалістів Нацсоцслужби та її територіальних органів щодо здійснення державного контролю/моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки і соціальних послуг особам з інвалідністю, та за дотриманням прав дітей з інвалідністю. 4. Запис проведення 14-и вебінарів для усіх цільових груп проекту. 5. Методичні матеріали. 6. 70 інформаційних повідомлень у соціальних мережах. 7. 10 інфографік для соціальних мереж щодо підвищення обізнаності стосовно здійснення державного контролю/моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та за дотриманням прав дітей.
Показати повний опис
Довгострокові
Підвищення якості та ефективності системи надання соціальної підтримки і соціальних послуг особам з інвалідністю та дотримання прав дітей з інвалідністю. Як наслідок – покращення якості життя осіб з інвалідністю та членів їхніх сімей.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
1. Не менш як 200 уповноважених осіб у сфері державного контролю/моніторингу Нацсоцслужби та її територіальних органів підвищили свою компетентність: щодо прав осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, а також шкідливості інституційного догляду. 2. Не менш як 180 уповноважених осіб у сфері державного контролю/моніторингу Нацсоцслужби та її територіальних органів успішно склали тест і підтвердили свій рівень знань за темою вебінарів. 3. Не менш як 300 керівників та працівників об’єктів державного контролю та 200 керівників та працівників об’єктів моніторингу були поінформовані про повноваження Нацсоцслужби та зміст перевірок. 4. Не менш як 300 осіб з інвалідністю (або їхніх законних представників) з не менш як 10-и регіонів України підвищили свою обізнаність про інструменти участі в системі здійснення державного контролю/моніторингу.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Якість змістовного наповнення навчальної програми тренінгів та заходів просвітницького змісту буде забезпечуватися долученням до її реалізації фахових виконавців. Зокрема, варто наголосити, що ГО “Соціальна синергія” було засноване колишніми працівниками Національного офісу з деінституціалізації, які приймали участь у розробці Національної стратегії та надавали експертну підтримку виконавцям Плану заходів з впровадження її І етапу впродовж першого року. Крім того, серед виконавців є батьки осіб з інвалідністю, що гарантує повне розуміння проблематики і експертне бачення її вирішення одночасно.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Тренінг «Права осіб з інвалідністю та права дитини: законодавче врегулювання і практичне застосування в контексті здійснення державного контролю/моніторингу»
Всього учасників (з них жінок)
200 (100) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10 (5) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (5) осіб
Захід
Тренінг «Вимоги законодавства щодо діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у контексті надання соціальної підтримки і соціальних послуг особам з інвалідністю та за дотриманням прав дітей з інвалідністю»
Всього учасників (з них жінок)
200 (100) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10 (5) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (5) осіб
Захід
Тренінг «Вимоги законодавства щодо діяльності структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій у контексті надання соціальної підтримки і соціальних послуг особам з інвалідністю та за дотриманням прав дітей з інвалідністю»
Всього учасників (з них жінок)
200 (100) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10 (5) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (5) осіб
Захід
Тренінг «Здійснення державного контролю за дотриманням прав дітей у закладах, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей, у спеціальних установах для дітей відповідно до закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», інших закладах соціального захисту дітей»
Всього учасників (з них жінок)
200 (100) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10 (5) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (5) осіб
Захід
Тренінг «Надання соціальних послуг для дітей та дорослих осіб з інвалідністю в Україні»
Всього учасників (з них жінок)
200 (100) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10 (5) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (5) осіб
Захід
Тренінг «Моніторинг забезпечення дотримання надавачами соціальних послуг вимог законодавства під час надання соціальних послуг особам з інвалідністю»
Всього учасників (з них жінок)
200 (100) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10 (5) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (5) осіб
Захід
Тренінг «Здійснення державного контролю за забезпеченням дотримання вимог законодавства закладами освіти в частині контролю за станом виховної роботи з дітьми з інвалідністю та/або особливими освітніми потребами»
Всього учасників (з них жінок)
200 (100) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10 (5) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (5) осіб
Захід
Тренінг «Здійснення державного контролю щодо надання соціальної підтримки та соціальних послуг сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів, які виховують дитину з інвалідністю, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з інвалідністю»
Всього учасників (з них жінок)
200 (100) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10 (5) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (5) осіб
Захід
Тренінг «Правила недискримінаційного іменування та етичного спілкування з особами з інвалідністю та членами їхніх сімей»
Всього учасників (з них жінок)
200 (100) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10 (5) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (5) осіб
Захід
Вебінар для структурних підрозділів у сфері соціального захисту та виконкомів громад щодо повноважень Нацсоцслужби у сфері здійснення державного контролю/моніторингу.
Всього учасників (з них жінок)
200 (100) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10 (5) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (5) осіб
Захід
Вебінар для надавачів соціальних послуг щодо повноважень Нацсоцслужби у сфері здійснення державного контролю/моніторингу.
Всього учасників (з них жінок)
200 (100) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10 (5) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (5) осіб
Захід
Вебінар для закладів інституційного догляду і виховання дітей щодо повноважень Нацсоцслужби у сфері здійснення державного контролю/моніторингу.
Всього учасників (з них жінок)
50 (25) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
2 (1) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
2 (1) осіб
Захід
Вебінар для закладів освіти щодо повноважень Нацсоцслужби у сфері здійснення державного контролю/моніторингу.
Всього учасників (з них жінок)
50 (25) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
2 (1) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
2 (1) осіб
Захід
Вебінар для осіб з інвалідністю та їхніх офіційних представників щодо можливостей застосування системи державного контролю/моніторингу, що здійснюється Нацсоцслужбою та її територіальними органами для підвищення якості надання соціальної підтримки та соціальних послуг особам з інвалідністю, і дотримання прав дітей з інвалідністю.
Всього учасників (з них жінок)
300 (150) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
15 (7) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
15 (7) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
1) уповноважені особи суб’єктів державного контролю/моніторингу (Нацсоцслужби та її територіальних органів) за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки і соціальних послуг особам з інвалідністю та за дотриманням прав дітей з інвалідністю; 2) керівники та працівники об’єктів державного контролю (структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, а також заклади різних типів, форм власності та підпорядкування, зокрема спеціальні виховні установі, в яких передбачено цілодобове перебування дітей, заклади освіти) та об’єктів моніторингу (надавачі соціальних послуг особам з інвалідністю); 3) особи з інвалідністю та члени їхніх сімей.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Здійснити попередню організаційну та змістовну роботу для впровадження проекту
Опис заходів для здійснення етапу
1. Залучити експертів у межах завдань за проектом. 2. Розробити тренінгову програму для навчання спеціалістів Нацсоцслужби та її територіальних органів, у тому числі питання для перевірки знань. 3. Погодження тренінгової програми та її матеріалів з керівництвом Нацсоцслужби. 4. Розробити комунікаційний план висвітлення діяльності у межах проекту в соціальних мережах. 5. Скласти план-графік проведення активностей у межах проекту та узгодити його з керівництвом Нацсоцслужби.
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 30 квітня 2022
Відповідальний виконавець
Дружченко Т., менеджерка проекту
Етапи реалізації
Імплементаційнйи
Завдання
Впроваджувати проект відповідно до запланованого опису задля досягнення визначених результатів
Опис заходів для здійснення етапу
1. Провести 9 онлайн вебінарів для спеціалістів Нацсоцслужби та її територіальних органів. 2. Провести 4 онлайн вебінари для працівників об’єктів державного контролю/моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та за дотриманням прав дітей. 3. Провести 1 вебінар для осіб з інвалідністю та їхніх представників щодо можливостей застосування системи державного контролю/моніторингу, що здійснюється Нацсоцслужбою та її територіальними органами для підвищення якості надання соціальної підтримки та соціальних послуг особам з інвалідністю, і дотримання прав дітей з інвалідністю. 4. Провести на сторінці ГО «Соціальна синергія» у ФБ інформаційну кампанію задля підвищення обізнаності про систему державного контролю/моніторингу. 5. Виготовити та поширювати у соціальних мережах 3 відеоролики просвітницького змісту на тему прав осіб з інвалідністю, системи соціального захисту для осіб з інвалідністю в Україні, шкідливості інституційного догляду для дітей з інвалідністю. 6. Виготовити та поширювати у соціальних мережах 10 інфографік для соціальних мереж щодо підвищення обізнаності стосовно здійснення державного контролю/моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та за дотриманням прав дітей.
Строк реалізації етапу
01 травня 2022 — 31 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Дружченко Т., менеджерка проекту
Етапи реалізації
Методичний
Завдання
Забезпечити стійкість і можливість подальшого застосування результатів проекту після його завершення
Опис заходів для здійснення етапу
1. Здійснити аналіз перевірки знань учасників навчальних вебінарів для спеціалістів Нацсоцслужби та її територіальних органів. 2. Розробити рекомендації щодо подальших заходів провадження державного контролю/моніторингу для забезпечення якості надання соціальної підтримки і соціальних послуг особам з інвалідністю та дотримання прав дітей з інвалідністю. 3. Розробити методичні матеріали, у тому числі рекомендації щодо здійснення державного контролю/моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки і соціальних послуг особам з інвалідністю, та за дотриманням прав дітей з інвалідністю.
Строк реалізації етапу
01 листопада 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Онуфрик М.С., голова організації
Етапи реалізації
Підсумковий
Завдання
Забезпечити сталість реалізації завдань проєкту
Опис заходів для здійснення етапу
1. Підготувати підсумковий звіт за результатами реалізації проекту. 2. Оформити звітні документи, у тому числі фінансові та надати їх донору.
Строк реалізації етапу
01 грудня 2022 — 23 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Дружченко Т., менеджерка проекту
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Сайт організації: https://socsynergy.org/ Ютюб канал організації: https://www.youtube.com/channel/UCktGvZI2UMZgemWkSH3IC9g/featured

Основна інформаційно-просвітницька кампанія буде відбуватися у соціальних мережах Facebook https://www.facebook.com/gosocialsynergy та Instagram https://www.instagram.com/ngo_socsynergy/ на сторінках ГО «Соціальна синергія», та партнерів проєкту впродовж всього терміну реалізації проекту. Буде розміщенно 70 інформаційних повідомлень у соціальних мережах організації (зокрема з дизайнерським оформленням) щодо діяльності у межах проекту та просвітницького змісту на предмет необхідності державного контролю/моніторингу у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю та 10 інфографік для соціальних мереж щодо підвищення обізнаності стосовно здійснення державного контролю/моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та за дотриманням прав дітей.


Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Громадська організація «Соціальна синергія» після завершення періоду фінанаування планує поширювати рекомендації щодо заходів провадження державного контролю/моніторингу для забезпечення якості надання соціальної підтримки і соціальних послуг особам з інвалідністю та дотримання прав дітей з інвалідністю.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux