Опис проєкту
Пріоритетне завдання
3. Сприяння створенню безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю відповідно до визначених завдань для досягнення стратегічних цілей Національної стратегії із створення безперешкодного простору в Україні на період до 2030 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 366-р).* *При визначенні цього пріоритетного завдання необхідно додатково зазначити назву стратегічної цілі та завдання.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Апробація безбарєрності та відкритого доступу до об'єктів культурної спадщини, туристичних місць і маршрутів людей з інвалідністю, як інформування суспільства щодо розв'язання проблем осіб з інвалідністю у державі шляхом розроблення цифрової доступності.
Актуальність програми
Туризм є унікальним явищем для реабілітації осіб з інвалідністю та носить, як пізнавальний характер, так і дає можливість повноцінної соціалізації. Розвиток безбар’єрного туризму в Україні знаходиться на початковій стадії тому, потребує суттєвих змін, як з боку держави, так і з боку туристичних підприємств. Формування безбар’єрного середовища для осіб з інвалідністю в туризмі є суспільним благом, що пов’язане з економічним та соціальним розвитком країни в цілому. Для цього потрібно враховувати особливості кожної людини, що відноситься до маломобільної групи населення. Зміна акцентів у трактуванні концепції інвалідності призводить до необхідності забезпечення комплексного підходу у створенні умов, які б сприяли реалізації прав осіб з інвалідністю на рівні з іншими громадянами країни. Гострою проблемою сьогодення є визначення напрямів пристосування туристичних маршрутів до потреб осіб з інвалідністю шляхом формування безбар’єрного середовища. Реалізація даного проекту – дасть можливість подолати проблеми становлення та розвитку безбар’єрного туризму, консолідує зусилля всіх учасників туристичної сфери і створить унікальні туристичні маршрути для осіб з інвалідністю. Адже люди з інвалідністю мають ті ж мотиви подорожувати та знайомитися з культурною спадщиною держави, як і всі громадяни України.
Очікувані результати
Короткострокові
• Визначено доступність 280 туристичних об’єктів у 14 регіонах України, шляхом відвідування та інспектуванням через авторську методику і спеціальні форми- людьми з інвалідністю в тому числі і на візках. • Сформовано та надіслано рекомендації, щодо покращення інфраструктури та безбарєрності до локацій та туристичних об’єктів до місцевих органів влади. • Проведено навчальний семінар-практикум для 40 осіб з регіонів, щодо можливостей та потреб людей з інвалідністю, для відвідування туристичних об’єктів та культурної спадщини України. • Проведено для 100 осіб з інвалідністю Всеукраїнський 3-денний захід -Селфіавтомарафон” з практичним відвідуванням туристичних місць, апробації туристичних послуг, та отримання кращого позитивного досвіду туристичної доступності на Київщині.
Показати повний опис
Довгострокові
Вибірковий аналіз доступності і безбарєрності туристичних об’єктів в регіонах України, що дасть можливість, надати рекомендації до нормативних та законотворчих актів України. Розробка онлайн маршрутів, з детальним описом доступності та безбарєрності до туристичних об’єктів, та об’єктів культурної спадщини, з детальним описом та спеціальними відмітками для людей з інвалідністю, які будуть доступні в інтернет ресурсах, та на сайтах державних структур і органів місцевого самоврядування, та організацій, що працюють у туристичній сфері та орієнтовані на внутрішнього туриста.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Понад 3000 осіб з інвалідністю перспективно отримають можливість скористатися туристичною послугою онлайн маршрутів. 40 осіб отримають практичний досвід та навички в організації туристичного дозвілля та виготовлення сувенірної продукції. 280 людей з інвалідіністю візмуть участь у місцевих регіональних туристичних заходах. 100 осіб з інвалідністю, в тому числі 15 осіб на візках, візмуть участь в 3-денному Всеукраїнському заході “Селфіавтомарафон”
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Апробація туристичних маршрутів в регіонах; створено нову інтерактивну карту та індивідуальні маршрути доступних об'єктів; отримано актуальну інформацію про стан доступності будівель, інфраструктури, транспорту, цифрові послуги; досліджено 14 регіонів на доступність та безбар’єрність туристичної місцевої галузі; 280 осіб отримають навички та компетенції з реалізації особистісних потреб у відвідуванні туристичних місць та виготовлення сувенірної продукції; понад 3000 осіб отримають доступ та можливість подорожувати Україною; 100 осіб організовано відвідають туристичні місця та локації культурної спадщини України.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
"Україна без обмежень"
Всього учасників (з них жінок)
3490 (1950) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
3000 (1500) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (5) осіб
Захід
"Україна без обмежень"
Всього учасників (з них жінок)
3490 (1950) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
3000 (1500) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (5) осіб
Захід
"Україна без обмежень"
Всього учасників (з них жінок)
460 (230) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
420 (210) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (5) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Люди з інвалідністю різних нозологій, батьки, родичі та супроводжуючі людей з інвалідністю
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
• Проінформувати населення про реалізацію проекту “Україна без обмежень” • Підібрати команду експертів та фахівців для проведення заходів проекту. • Розробити авторську методику оцінювання туристичних обєктів. • Розробити та затвердити типові положення для туристичних заходів в регіонах та Всеукраїнського “Автоселфімарафону”
Опис заходів для здійснення етапу
• Висвітлення анонсів та репортажів про реалізацію проекту в регіональних ЗМІ, на сторінках організацій та сайтах держструктур • Залучити експертів та фахівців, створити команду для реалізації програм проекту. • Залучити методистів та фахівців у роботі з людьми з інвалідністю та спеціалістів з сфери туризму для створення авторської методики оцінювання туристичних обєктів. • Розробити типові положення та программу семінару-практикуму. Ознайомити учасників з ними.
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 01 червня 2022
Відповідальний виконавець
Онопрієнко Любов, голова КОО ГО "ВО "СОІУ""
Етапи реалізації
Основний
Завдання
• Проведення семінару-практикуму • Проведення туристичних заходів у 14 регіонах України. • Проведення Всеукраїнського “Автоселфімарафону”
Опис заходів для здійснення етапу
- Запрошення представників 14 регіонів для у часті в 3-х денному семінарі-практикумі. - Проведення семінару-практикуму, для керівників ГО, та зацікавлених осіб з ознайомлення нормативними документами, перспективами та можливостями організації та участі людей з інвалідністю в туристичних маршрутах, відвідування об’єктів культурної спадщини. - Презентація “Народного музею”, як позитивний практичний досвід доступності та безбарєрності цільової аудиторії. - Презентація типової моделі туристичних регіональних заходів, в яких візьмуть участь 280 людей з інвалідністю. - Відбір учасників з числа людей з інвалідністю і формування 14 команд кожна з якої налічує 20 осіб. - Участь в туристичному регіональному маршруті представників команди згідно затвердженого графіку. - Апробація туристичних об’єктів та місць культурної спадщини. - Заповнення авторської методики - Написання рекомендацій щодо покращення інфраструктури та доступності туристичних об’єктів до органів виконавчої влади. - Організація ,прибуття ,розміщення, учасників заходу з регіонів у кількості 100 осіб у тому числі 15 візочників. - Участь в Селфіавтомарафоні за маршрутами лівобережної Київщини. - Розробка онлайн-туристичних маршрутів з детальним описом та відповідними показниками для регіональних представників у кількості 14 маршрутів. - Презентація кращого досвіду безбарєрного туризму історичного міста Переялав. - Воркшоп – з виготовлення та реалізації сувенірної продукції виготовленої людьми з інвалідністю. - Напрацювання рекомендацій, для органів законодавчої та виконавчої влади щодо покращення доступності та безбарєрності в сфері туризму для людей з інвалідністю.
Строк реалізації етапу
02 червня 2022 — 30 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Богатир Микола, методист КЗ "Переяславський ЦКМ" Переяславської міської ради, голова ГІ "Корінь нації"
Етапи реалізації
Заключний
Завдання
Формування звітів та їх подання
Опис заходів для здійснення етапу
Формування, перевірка та подання описового та фінансового звітів по результатах реалізації програми
Строк реалізації етапу
01 жовтня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Онопрієнко Любов -голова КОО ГО "ВО "СОІУ""
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Інтернет-радіо

Інтернет-телебачення ,

Facebook, Instagram, Linkedln.

Телевізійні канали регіональні та м. Київ

Сайти та сторінки ФБ місцевих та обласних організацій

Місцеві регіональні ЗМІ друковані видання.

Анонси про реалізацію програм проекту, хід виконання та результати будуть по етапно, відповідно до запланованого графіку проведення, розміщатися на платформах, сайтах перелічених ЗМІ.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Проект перспективно може стати традиційним ,як в регіонах так і на Всеукраїнському рівні, за рахунок підтримки та залучення місцевих бюджетів. Також перспективою стане отримання позитивного досвіду 14 регіонів України, методикою та напрацюваннями яких зможуть скористатися зацікавлені в безбарєрності в туристичній сфері і інші області України. Інтерактивною туристичною картою, виготовленою за час проєкту зможуть скористатися всі бажаючі, так як вона буде у вільному доступі для людей з інвалідністю незалежно від регіону проживання.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux