Розбудова інклюзивного середовища життєдіяльності громадян з метою реалізації Національної стратегії безбар’єрності
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
3. Сприяння створенню безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю відповідно до визначених завдань для досягнення стратегічних цілей Національної стратегії із створення безперешкодного простору в Україні на період до 2030 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 366-р).* *При визначенні цього пріоритетного завдання необхідно додатково зазначити назву стратегічної цілі та завдання.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Поширення доступу для осіб з інвалідністю до фізичного оточення, об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, послуг, у відповідності до державних, шляхом роз’яснювальної роботи, надання якісних консультацій особам з інвалідністю, покращення взаємодії органів влади і громадськості у вирішенні питань доступності.
Актуальність програми
Тільки впровадження інклюзивного середовища зможе змінити ставлення суспільства до «людей з особливостями», що, у свою чергу, дасть їм можливість стати його повноправними членами. Незважаючи на гучні заяви можновладців, ситуація зі створення інклюзивного середовища зовсім не така райдужна, як нам цього хотілося б. За дверима установи будь-якого рівня маломобільних громадян чекатиме непристосована побутова, соціальна та транспортна інфраструктура, а отже – відсутність безбар'єрного середовища. Це: - недоступність якісних послуг та проблеми з їх наданням; - необізнаність про свої права; - неможливість через певні вади у здоров’ї та обмеженість у пересуванні брати участь у житті громади, що приводить їх до значної інформаційної та соціальної ізоляції; - упереджене ставлення суспільства до проблем, що стосуються осіб з інвалідністю. Для вирішення таких проблем доцільним є реалізація цього проєкту, яким передбачено: - підвищення рівня безпеки та виявлення архітектурних перешкод, які обмежують доступ до послуг маломобільних людей в сфері охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, побуту; - підготовка рекомендацій для місцевих органів влади з метою усунення таких бар’єрів, інформування влади та громадськості про стан середовища проживання маломобільних категорій громадян в Україні. А головне, зросте важливість діяльності громадськості, спрямованої на реалізацію політики забезпечення доступності та рівних прав і можливостей.
Очікувані результати
Короткострокові
1)Підготовлено команду експертів — членів обласних КД та інших маломоб. груп насел. до об'єктів соц. та інж.-транспортної інфрастр. для проведення аудитів доступн. на об’єктах соціально-побутової та дорожньо-транспортної інфраструктури в 14 областях. 2)Підвищена обізнаність осіб з інвалід. з питань використання на практиці ст. 9 міжнародної Конвенції ООН "Про права осіб з інвалідністю", чинних ДБН щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломоб. груп населення до об’єктів соц. та інженерно-транспортної інфрастр. зг. Указу Президента України В. Зеленського №533/2020 "Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні". 3)Розроб. 5 видів анкет та проведено аудити доступ. в 14 регіонах. 4)За результ. аудиту розроблені та передані до місцевих органів влади пропозиції та рекомендації щодо врахування їх у місц. прогр. з безбар'єрності. 5) 14 громадських організ. осіб з інвалідн. залучилися до реалізації проєкту. 6)Створення інклюзивного простору для дітей з інвал. та ООП.
Показати повний опис
Довгострокові
1) Покращена взаємодія служб, що займаються питаннями соціального захисту, ДАБІ і управлінь капітального будівництва з громадськими організаціями щодо дотримання ДБН при проведенні ремонтів, реконструкцій та будівлі об’єктів соціально-побутового призначення в містах та населених пунктах, які задіяні у проєкті. 2) Висновки та рекомендації експертів з доступності враховані при розробці місцевих програм безбар’єрності в кожному з 14 регіонів України. 3) Посилився контроль з боку органів влади за виконанням Указу Президента України Володимира Зеленського №533/2020 "Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні". 4) Обстежені під час аудитів доступності лікарні, заклади освіти, культури, будівлі міських рад та установ соціальної сфери в 14 регіонах, згодом вони облаштовані елементами доступності. 5) Виховання толерантного відношення до дітей з інвалідністю та ООП.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
• Покращився доступ людей з інвалідністю та маломобільної категорії населення до об’єктів соцкультпобуту. • Понад 80 осіб з інвалідністю та без отримали знання з питань використання ДБН та чинного законодавства України щодо створення безбар’єрного простору в Україні, отримали навички самостійно відстоювати свої права, психологічну, інформаційну та консультативну допомогу, яка сприятиме їх подальшій соціальній і професійній реабілітації. • Не менш ніж на 14-ти об’єктах соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури різних областей України покращився стан доступності для МКН. • До участі у інклюзивному фестивалі дитячої творчості залучено 130 дітей з інвалідністю різних нозологій та ООП.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
•Напрацювання та досвід сприяє зміцненню співпраці громадських об’єднань і влади, змінює відношення суспільства до потреб та проблем осіб з інвалідністю в Україні. •Забезпечено розуміння суті та значущості питань доступності. •Комплексно виконана низка важливих завдань: моніторинг, оцінка, налагодження комунікацій, просвітництво, тощо. •Зміцніла активна громадська позиція учасників проекту, вони згуртувалися в єдину команду однодумців, долучилися до прийняття рішень, які є актуальними для цієї категорії громадян та значно підвищили свої знання та навички, а також соціальний розвиток і обізнаність, розкрили свої здібності та отримали корисний досвід від співпраці з досвідченими фахівцями. •Знизилася психологічна напруга в найближчому оточенні людей з інвалідністю та їх соціальна ізоляція внаслідок вад здоров’я,а також обмежень у пересуванні. •Поліпшилась якість надання послуг в закладах охорони здоров’я, культури, соціальної сфери.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Інклюзивний фестиваль дитячої творчості
Всього учасників (з них жінок)
130 (0) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
130 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Офлайн тренінги на тему: «Нарощування потенціалу учасників щодо використання МКФ, архітектурної доступності та універсального дизайну» (анкетування та моніторинг доступності) - 4 тренінги
Всього учасників (з них жінок)
80 (0) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
50 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Онлайн тренінги на тему: «Нарощування потенціалу учасників щодо використання МКФ, архітектурної доступності та універсального дизайну» (анкетування та моніторинг доступності) - 4 тренінги
Всього учасників (з них жінок)
80 (0) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
50 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий етап. Залучення людей з інвалідністю до активної участі у заходах з інклюзії та безбар’єрності
Завдання
Проведення роз’яснювальної роботи щодо тематики та доцільності впровадження проєкту серед представників ДОО ВО СОІУ
Опис заходів для здійснення етапу
Онлайн зустріч керівників обласних осередків ДОО ВО СОІУ та їх підрозділів щодо участі у заходах проєкту
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 30 квітня 2022
Відповідальний виконавець
Скачко Ангеліна - керівник проєкту
Етапи реалізації
Підготовчий етап. Залучення людей з інвалідністю до активної участі у заходах з інклюзії та безбар’єрності
Завдання
Організація та проведення ознайомчої зустрічі з учасниками проєкту та потенційними партнерами.
Опис заходів для здійснення етапу
Круглий стіл з обміну досвідом з питань проведення заходів щодо інклюзії між представниками партнерів (громадських організацій) – учасників проєкту.
Строк реалізації етапу
01 травня 2022 — 31 травня 2022
Відповідальний виконавець
Скачко Ангеліна Марківна - керівник проєкту
Етапи реалізації
Підготовчий етап. Залучення людей з інвалідністю до активної участі у заходах з інклюзії та безбар’єрності
Завдання
Анонсування проекту через ЗМІ та соціальні мережі Internet
Опис заходів для здійснення етапу
Розміщення прес-релізів та інформації в друкованих ЗМІ - газетах «Берег надії», «Сила духу», «Благовіст», на веб–сайті ДОО ВО СОІУ, у соціальній мережі Facebook.
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 31 травня 2022
Відповідальний виконавець
Скачко Ангеліна Марківна
Етапи реалізації
Підготовчий етап. Залучення людей з інвалідністю до активної участі у заходах з інклюзії та безбар’єрності
Завдання
Підготовка методичних матеріалів згідно з тематикою проєкту.
Опис заходів для здійснення етапу
Розробка макетів та друкування посібників з методології проведення аудиту доступності та застосування норм ДБН при будівництві, проведенні капітальних ремонтів та реконструкції будівель та споруд в Україні. Друкування шаблонів анкет доступності та анкет учасників для проведення навчальних заходів в межах проєкту.
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 30 квітня 2022
Відповідальний виконавець
Скачко Ангеліна Марківна - керівник проєкту
Етапи реалізації
Підготовчий етап. Посилення спроможності представників громадських організацій щодо забезпечення доступу до інклюзивного простору маломобільних категорій населення
Завдання
Проведення навчальних заходів з підвищення обізнаності осіб з інвалідністю з питань використання на практиці ст. 9 міжнародної Конвенції ООН "Про права осіб з інвалідністю" ДБН щодо доступності та Указу Президента "Про забезпечення створення без бар’єрного простору в Україні"
Опис заходів для здійснення етапу
Навчальні тренінги для команд - майбутніх експертів з проведення аудитів доступності об’єктів соціально-побутового призначення
Строк реалізації етапу
01 червня 2022 — 30 червня 2022
Відповідальний виконавець
Скачко Ангеліна Марківна - керівник проєкту
Етапи реалізації
Основний етап. Практичне обстеження анкетування стану доступності визначених об'єктів на території 14 регіонів.
Завдання
Проведення аудитів доступності на обраних територіях
Опис заходів для здійснення етапу
Аудити доступності об'єктів соцкультпобуту, охорони здоров'я, освіти, та дорожньо-транспортної інфраструктури в більшості регіонів України
Строк реалізації етапу
01 липня 2022 — 31 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Скачко Ангеліна Марківна - керівник проєкту
Етапи реалізації
Основний етап. Організація та проведення інклюзивного фестивалю дитячої творчості
Завдання
Організація та проведення інклюзивного фестивалю дитячої творчості
Опис заходів для здійснення етапу
Інклюзивний фестиваль дитячої творчості покликаний створити умови вільного спілкування між дітьми різного стану здоров'я, об'єднати дітей з різних куточків країни, навчити взаємодії між дітьми з інвалідністю та ООП, а також без.
Строк реалізації етапу
01 жовтня 2022 — 31 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Скачко Ангеліна Марківна - керівник проєкту
Етапи реалізації
Підсумки реалізації проєкту
Завдання
1. Перевірка та узагальнення результатів реалізації основного етапу проєкту. 2. Розповсюдження результатів проведених заходів.
Опис заходів для здійснення етапу
1. Проведення круглого столу в режимі онлайн "Представлення рекомендацій за підсумками проведених заходів з доступності щодо розробки місцевих програм та виділенню бюджетів для подальшого усунення бар'єрів". 2. Онлайн консультації команди проєкту з питань підготовки розповсюдження результатів реалізації проєкту.
Строк реалізації етапу
01 листопада 2022 — 15 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Скачко Ангеліна Марківна - керівник проєкту
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Інформація про перебіг проєкту та його результати буде поширена черз:

 • місцеві та регіональні ЗМІ в містах реалізації проєкту.
 • місцеві та областні теле- та радіо канали.
 • Всеукраїнську газету "Берег надії" та соціальну мережу Фейсбук.
 • сайт ГО "Донецька обласна організація Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України".
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux