Забезпечення освітніх та соціальних потреб дітей з інвалідністю із захворюванням на цукровий діабет в Україні
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Період реалізації проєкту
01 березня 2022 - 30 листопада 2022
Номер проєкту
20211224-2707
Бюджет
500000 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
5. Сприяння забезпеченню реалізації права на освіту осіб з інвалідністю шляхом підтримки впровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти.
Формат проведення проєкту
Захід
Показати повний опис
Мета програми
Визначення актуальних проблем і потреб дітей з інвалідністю із захворюванням на цукровий діабет в Україні в контексті їхнього навчання в закладах дошкільної та шкільної освіти в Україні.
Актуальність програми
Відповідна тема залишається маловивченою на системному рівні та потребує детального дослідження з урахуванням обраного курсу держави на забезпечення інклюзивної освіти в Україні. Наразі в державі нараховується понад 10 тисяч дітей віком до 18 років, у яких діагностовано цукровий діабет І типу (при тому, що в цілому діабет І типу становить лише 10% у структурі захворюваності на цю недугу). Крім того, актуальність теми особливо відчутна в контексті поширення епідемії коронавірусної інфекції, яка, з одного боку, вплинула на збільшення ризиків захворюваності на цукровий діабет (зокрема ІІ типу) після перенесення хвороби, а з іншого – загострила перебіг захворювання у людей з раніше діагностованим діабетом. Діти із захворюванням на цукровий діабет стикаються з рядом проблем під час влаштування на навчання у заклади дошкільної та шкільної освіти, серед яких ключовими є наступні:Відсутність належного рівня матеріально-технічного і кадрового забезпечення, а отже і медичного супроводу та моніторингу стану дітей з діабетом у школах і закладах дошкільної освіти з боку медичних працівників; Складнощі із влаштуванням та навчанням дітей з діабетом у дитсадках і школах, зокрема через відсутність розуміння з боку викладачів, асистентів, вихователів специфіки хвороби, особливостей її перебігу; навиків надання першої медичної допомоги тощо;Відсутність системної інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної кампанії з боку держави для представників закладів освіти щодо умов роботи з дітьми
Очікувані результати
Короткострокові
Привертання уваги суспільства до актуальних проблем дітей з інвалідністю із захворюванням на цукровий діабет в Україні; Отримання комплексної картини існуючих системних проблем і потреб дітей з інвалідністю із захворюванням на цукровий діабет, зокрема в контексті їхнього навчання в закладах дошкільної та шкільної освіти в Україні (матеріально-технічне забезпечення закладів, доступність до медичного супроводу в рамках навчання, отримання необхідної інформації про специфіку захворювання для представників шкіл тощо); Вироблення відеоінструкції для працівників закладів дошкільної та шкільної освіти щодо роботи з дітьми із цукровим діабетом (з урахуванням специфіки захворювання; можливістю надання першої медичної допомоги тощо).
Показати повний опис
Довгострокові
Сприяння безперешкодній інтеграції та доступності дітей з інвалідністю із захворюванням на цукровий діабет у навчальний процес; Підвищення рівня обізнаності цільової аудиторії, зокрема представників закладів дошкільної та шкільної освіти щодо специфіки роботи з дітьми з інвалідністю із захворюванням на цукровий діабет; Формування інклюзивного і толерантного середовища для дітей з особливими освітніми потребами в Україні.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Проведення кабінетного дослідження щодо оцінки умов забезпечення потреб дітей з інвалідністю із захворюванням на цукровий діабет в Україні та в міжнародній практиці (із напрацюванням висновків та рекомендацій);Проведення фокус-групового опитування щодо з’ясування проблематики забезпечення потреб дітей з інвалідністю із захворюванням на цукровий діабет в Україні: 8 фокус-груп з цільовою аудиторією (4 фокус-групи з батьками дітей з діабетом; 4 фокус-групи з представниками закладів дошкільної та шкільної освіти в Україні), по 8-12 учасників у кожній фокус-групі; тематика дослідження – матеріально-технічне забезпечення закладів, доступність до медичного супроводу в рамках навчання, отримання необхідної інформації про специфіку захворювання для представників шкіл тощо; Розробка на основі аналізу зібраних даних відеоінструкції для працівників закладів дошкільної та шкільної освіти щодо роботи з дітьми із цукровим діабетом (з урахуванням специфіки захворювання; можливістю надання першої м.Д
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Підвищення рівня обізнаності держави і суспільства щодо існуючих актуальних проблем і потреб дітей з інвалідністю із захворюванням на цукровий діабет, зокрема в контексті їхнього навчання в закладах дошкільної та шкільної освіти в Україні; Донесення до цільової аудиторії висновків і рекомендацій щодо сприяння інклюзивному доступу дітей з інвалідністю із захворюванням на цукровий діабет до дошкільної та шкільної освіти з наданням ефективного медичного супроводу на місцях; Популяризація в суспільстві, зокрема в освітній сфері, позитивного, толерантного та інклюзивного ставлення до дітей з інвалідністю
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Проведення фокус-групового опитування щодо з’ясування проблематики забезпечення потреб дітей з інвалідністю із захворюванням на цукровий діабет в Україні: 8 фокус-груп з цільовою аудиторією (4 фокус-групи з батьками дітей з діабетом; 4 фокус-групи з представниками закладів дошкільної та шкільної освіти в Україні), по 8-12 учасників у кожній фокус-групі; тематика дослідження – матеріально-технічне забезпечення закладів, доступність до медичного супроводу в рамках навчання, отримання необхідної інформації про специфіку захворювання для представників шкіл тощо.
Всього учасників (з них жінок)
80 (0) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Проведення круглого столу у м. Сєвєродонецьк із залученням цільової аудиторії для презентації результатів дослідження (50 осіб); у разі карантинних обмежень проведення онлайн (2022 р.)
Всього учасників (з них жінок)
50 (0) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Понад 10 тисяч дітей віком до 18 років, у яких діагностовано цукровий діабет І типу, та їхні батьки; діти з цукровим діабетом ІІ типу та їхні батьки; 440 тисяч вчителів у закладах загальної середньої освіти, а також інші представники закладів дошкільної та шкільної освіти (вихователі, асистенти, управлінський та адміністративний склад, медичні працівники та ін.); Щонайменше 80 осіб у рамках фокус-групового опитування; 50 осіб у рамках круглого столу.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Проведення комплексного дослідження за участю цільових груп
Завдання
Формування комплексної картини існуючих системних проблем і потреб дітей з інвалідністю із захворюванням на цукровий діабет, зокрема в контексті їхнього навчання в закладах дошкільної та шкільної освіти в Україні (матеріально-технічне забезпечення закладів, доступність до медичного супроводу в рамках навчання, отримання необхідної інформації про специфіку захворювання для представників шкіл тощо)
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення кабінетного дослідження щодо оцінки умов забезпечення потреб дітей з інвалідністю із захворюванням на цукровий діабет в Україні та в міжнародній практиці (із напрацюванням висновків та рекомендацій); Проведення фокус-групового опитування щодо з’ясування проблематики забезпечення потреб дітей з інвалідністю із захворюванням на цукровий діабет в Україні: 8 фокус-груп з цільовою аудиторією (4 фокус-групи з батьками дітей з діабетом; 4 фокус-групи з представниками закладів дошкільної та шкільної освіти в Україні), по 8-12 учасників у кожній фокус-групі; тематика дослідження – матеріально-технічне забезпечення закладів, доступність до медичного супроводу в рамках навчання, отримання необхідної інформації про специфіку захворювання для представників шкіл тощо
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Надулічний Микола, керівник громадської спілки “Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю”
Етапи реалізації
Представлення і розповсюдження серед цільової аудиторії результатів і напрацювань у рамках дослідження
Завдання
Актуалізація в публічному просторі питання щодо існуючих проблем дітей з інвалідністю із захворюванням на цукровий діабет в Україні
Опис заходів для здійснення етапу
Вироблення відеоінструкції для працівників закладів дошкільної та шкільної освіти щодо роботи з дітьми із цукровим діабетом (з урахуванням специфіки захворювання; можливістю надання першої медичної допомоги тощо)
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Надулічний Микола, керівник громадської спілки “Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю”
Етапи реалізації
Представлення і розповсюдження серед цільової аудиторії результатів і напрацювань у рамках дослідження
Завдання
Підвищення рівня обізнаності держави і суспільства щодо існуючих актуальних проблем і потреб дітей з інвалідністю із захворюванням на цукровий діабет, зокрема в контексті їхнього навчання в закладах дошкільної та шкільної освіти в Україні
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення круглого столу у м. Сєвєродонецьк із залученням цільової аудиторії для презентації результатів дослідження (50 осіб); у разі карантинних обмежень проведення онлайн
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Надулічний Микола, керівник громадської спілки “Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю”
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Facebook

https://www.facebook.com/luhanskLAOLI/


Інформаційна платформа Громадськість Донецької,Луганської,Запорізької,Днепропетровської,Херсонської областей.

https://ndo.lg.ua/places/news/272


Веб платформа IncNet

https://incnet.org.ua


Розміщення проміжної інформації (постів, новин) про перебіг реалізації проекту.  


Розміщення аудіовізуальної продукції  (відеоінструкції для працівників закладів дошкільної та шкільної освіти щодо роботи з дітьми із цукровим діабетом).


Розміщення підсумкової інформації щодо проведення круглого столу з презентацією матеріалів дослідження та напрацьованих методичних рекомендацій. Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Відповідний проект розрахований на довгострокову перспективу сприяння безперешкодній інтеграції дітей з інвалідністю із захворюванням на цукровий діабет у навчальний процес в закладах дошкільної та шкільної освіти в Україні з урахуванням їхніх потреб у медичному супроводі та моніторингу фізичного стану. Крім того, проект націлений на актуалізацію відповідної тематики в українському суспільстві, формування більш інклюзивного і толерантного середовища для дітей з інвалідністю в Україні з подальшим врахуванням їхніх потреб в освіті на системному рівні. Перспективними джерелами фінансування у подальшому залишаються інші грантові проєкти, кошти благодійників, волонтерська діяльність.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux