Програма створення безперешкодного доступу в установах, організаціях та закладах України для осіб з інвалідністю зі слуху через «Сервіс УТОГ»
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
3. Сприяння створенню безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю відповідно до визначених завдань для досягнення стратегічних цілей Національної стратегії із створення безперешкодного простору в Україні на період до 2030 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 366-р).* *При визначенні цього пріоритетного завдання необхідно додатково зазначити назву стратегічної цілі та завдання.
Формат проведення проєкту
Програма
Показати повний опис
Мета програми
Підвищення рівня соціальної залученості та громадянської участі у житті суспільства, створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з порушеннями слуху через впровадження в усіх сферах суспільного життя практики комунікації з участю перекладача жестової мови. Формування політики доступних послуг для осіб з порушеннями слуху з жестовою мовою в усіх сферах суспільного життя. Реалізація цілі: забезпечення усіх груп населення рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі 4 напряму Національної стратегії із створення безперешкодного простору в Україні на період до 2030 року.
Актуальність програми
Основним засобом спілкування для осіб з інвалідністю зі слуху в Україні, кількість яких складає понад 39759 осіб, є українська жестова мова (ст. 4 Закону україни "Про забезпечення функціонування української мови як державної"). Особи з порушеннями слуху, як і всі громадяни, мають потребу у самостійному безперешкодному доступі до державних, адміністративних та інших послуг в усіх установах, організаціях та закладах, що здійснюють прийом та обслуговування громадян, зокрема в установах соціального захисту населення, відділеннях пенсійного фонду, комунальних установах, медичних закладах тощо. Окрім того на сьогодні рівень соціальної залученості та громадянської участі у житті суспільства осіб з порушеннями слуху є дуже низьким через недоступність більшості об'єктів суспільної інфораструктури для них. Досі всі питання особи з порушеннями слуху вирішують або беспосередньо в осередках УТОГ або ж залишають їх невирішеними. Беручи до уваги направленість українського суспільсьтва до глобального подолання бар'єрів та забезпечення реалізації вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, якою, зокрема, через ст. 9, визначено забезпечення доступності, необхідним є розбудова механізму двосторонньої взаємодії всіх учасників суспільних процесів, яка, насамперед, починається з вільної комунікації, в якій сторони чітко володіють питанням та готові до його вирішення через жестову мову та доступні для всіх послуги перекладу жестовою мовою.
Очікувані результати
Короткострокові
1. Цілодобова доступність послуг перекладу жестовою мовою через відеозв'язок та забезпечення безперешкодного доступу в установах, організаціях та закладах України для осіб з інвалідністю зі слуху через систему відеозв'язку з перекладачем жествої мови «Сервіс УТОГ». 2. Залучення установ, організацій та закладів до впровадження в своїх установах доступності до перекладу жестовою мовою для комунікації з особами з порушеннями слуху через систему відеозв'язку з перекладачами жестової мови "Сервіс УТОГ".
Показати повний опис
Довгострокові
1. Запровадження в українському суспільстві політики безбар'єрності для осіб з порушеннями слуху з жестовою мовою через доступність послуг перекладу жестовою мовою. 2. Створення безбар'єрного середовища в установах, організаціях та закладах через доступність послуг перекладу жестовою мовою, в тому числі через відеозв'язок, за принципом "тут і зараз" для осіб з порушеннями слуху, які звернулися до них для забезпечення спілкування з працівниками через систему відеозв'язку з перекладачами жестової мови "Сервіс УТОГ".
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
1469 об'єднаних територіальних громад та їх виконавчі органи; 24 обласні управління/департаменти соціального захисту населення та їх структурні підрозділи в області; 24 обласні відділення Пенсійного фонду України та їх структурні підрозділи в області; 24 обласні управління/департаменти охорони здоров'я та підпорядковані їм заклади, які здійснюють діяльність у сфері надання медичних послуг населенню (понад 1000 суб'єктів діяльності у сфері охорони здоров'я). Здатність системи відеозв'язку з перекладачами жестової мови "Сервіс УТОГ" прийняти та опрацювати від 5 до 10 тис. звернень з надання послуг перекладу жестовою мовою для осіб з порушеннями слуху щомісяця. 100 000 послуг перекладу жестовою мовою для осіб з порушеннями слуху через використання системи відеозв'язку з перекладачами жестової мови "Сервіс УТОГ".
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
1. Створено умови для реалізації ст. 9 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю щодо забезпечення доступності для осіб з інвалідністю зі слуху через надання послуг професійних перекладачів жестової мови (сурдоперекладачів). 2. Підвищено частку публічних послуг, в яких забезпечено доступну інформацію і комунікацію на виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року. 3. Реалізовано в роботі органів місцевого самоврядування, установ соціального захисту, відділень ПФУ та у закладах охорони здоров'я заходи, які включають виявлення і усунення перепон і бар'єрів, що перешкоджають доступності для осіб з порушеннями слуху. 4. Розвиток належних форм надання особам з інвалідністю зі слуху допомоги та підтримки, що забезпечують їм доступ до інформації. 5. Цілодобова доступність професійних послуг перекладу жестовою мовою для осіб з порушеннями слуху.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Цілодобова доступність послуг перекладу жестовою мовою через відеозв'язок та забезпечення безперешкодного доступу в установах, організаціях та закладах України для осіб з інвалідністю зі слуху через систему відеозв'язку з перекладачем жествої мови «Сервіс УТОГ»
Всього учасників (з них жінок)
30000 (18500) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
15000 (9000) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
1500 (900) осіб
Захід
Залучення установ, організацій та закладів до впровадження в своїхз установах доступності до перекладу жестовою мовою через систему відеозв'язку з перекладачами жестової мови "Сервіс УТОГ"
Всього учасників (з них жінок)
2500 (1700) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Особи з порушеннями слуху. Працівники об'єднаних територіальних громад та їх виконавчих органів; Працівники обласних управлінь/департаментів соціального захисту населення та їх структурних підрозділів в області. Працівники обласних відділень Пенсійного фонду України та їх структурних підрозділів в області. Працівники обласних управлінь/департаментів охорони здоров'я та підпорядкованих їм закладів, які здійснюють діяльність у сфері надання медичних послуг населенню (понад 1000 суб'єктів діяльності у сфері охорони здоров'я). Працівники регіональних організацій УТОГ та їх структурних підрозділів, які будуть залучатися до участі в проекті для налагодження співпраці з установами, організаціями та закладами з метою створення у них безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю зі слуху через систему відеозв'язку "Сервіс УТОГ"
План реалізації програми
Етапи реалізації
Забезпечення організації цілодобової роботи системи відеозв'язку "Сервіс УТОГ"
Завдання
Організація цілодобової роботи системи відеозв'язку "Сервіс УТОГ" шляхом залучення до її роботи професійних перекладачів жестової мови, а також залучення відповідних спеціалістів для технічного супроводу роботи системи (налаштування та супровід роботи сервера), проведення роботи програмістом-розробником роботи по супроводу мобільного додатка "Сервіс УТОГ" та вдосконалення його функціоналу, а також проведення роботи інженером-програмістом для забезпечення інтеграції баз даних профілю користувача мобільного додатку в "ID УТОГ" з мобільним додатком для їх ідентифікації та обліку звернень.
Опис заходів для здійснення етапу
1.Організація цілодобової роботи перекладачів жестової мови в системі відеозв'язку "Сервіс УТОГ", зокрема в мобільному додатку "Сервіс УТОГ", шляхом забезпечення достатньої їх кількості для оперативного прийому звернень та надання послуг перекладу жестовою мовою. Організація робочого місця перекладачів жестової мови та забезпечення їх необхідним для роботи обладнанням та матеріалами (фон, одяг, гарнітура, телефон). 2. Забезпечення постійного технічного супроводу та контролю за роботою сервера мобільного додатка "Сервіс УТОГ" включаючи проведення робіт з інтеграції баз даних з мобільним додатком "Сервіс УТОГ". 3. Проведення роботи по розробці додаткового функціоналу, направленого на вдосконалення роботи мобільного додатку "Сервіс УТОГ". 4. Забезпечення моніторингу та адміністрування стабільної роботи системи відеозв'язку з перекладачами жестової мови "Сервіс УТОГ". 5. Постійний контроль якості роботи перекладачів жестової мови з метою досягнення максимальної ефективності прийому звернень. 6. Забезпечення зворотнього зв'язку з користувачами "Сервіс УТОГ" та здійснення їх консультування.
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Кривко Тетяна Олександрівна, перший заступник голови
Етапи реалізації
Проведення роботи з керівниками установ, організацій та закладів з метою створення безперешкодного доступу в установах, організаціях та закладах України для осіб з інвалідністю зі слуху через «Сервіс УТОГ»
Завдання
Інформування установ, організацій та закладів, відповідно до кількісних показників досягення (але не обмежуючись тільки ними), про реалізацію Програми створення безперешкодного доступу в установах, організаціях та закладах України для осіб з інвалідністю зі слуху через «Сервіс УТОГ», а також інформування осіб з порушеннями слуху про доступність професійних послуг перекладу жестовою мовою через "Сервіс УТОГ".
Опис заходів для здійснення етапу
1. Проведення навчально-практичного семінару для 80 працівників організацій УТОГ, відповідальних за реалізацію програми у своєму регіоні. 2. Проведення зустрічей та перемовин з керівниками установ, організацій та закладів, відповідно до кількісних показників досягення (але не обмежуючись тільки ними), щодо приєднання їх до Програми створення безперешкодного доступу в установах, організаціях та закладах України для осіб з інвалідністю зі слуху через «Сервіс УТОГ» та укладення договорів про співпрацю. Розміщення наліпок про доступність установи для осіб з порушеннями слуху. 3. Супровід установ, організацій та закладів з застосування ними функціоналу та ресурсів системи відеозв'язку з перекладачами жестової мови "Сервіс УТОГ", проведення інструктажів з користування "Сервіс УТОГ" з працівниками установ, організацій та закладів. 4. Підготовка та розміщення інформаційних публікацій про реалізацію Програми створення безперешкодного доступу в установах, організаціях та закладах України для осіб з інвалідністю зі слуху через «Сервіс УТОГ» на інформаційних ресурсах УТОГ, а також на всеукраїнському та регіональному рівнях. 5. Виготовлення та розміщення інформаційних матеріалів жестовою мовою для осіб з порушеннями слуху про реалізацію Програми створення безперешкодного доступу в установах, організаціях та закладах України для осіб з інвалідністю зі слуху через «Сервіс УТОГ». 6. Розміщення Карти доступності установ, організацій та закладів для осіб з порушеннями слуху на сайті УТОГ.
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Кривко Тетяна Олександрівна, перший заступник голови УТОГ
Етапи реалізації
Моніторинг реалізації програми
Завдання
Здійснення постійного моніторингу результатів реалізації програми та підготовка аналітичної інформації.
Опис заходів для здійснення етапу
1. Ведення електронного обліку прийому звернень через "Сервіс УТОГ" 2. Ведення обліку роботи перекладачів жестової мови. 3. Щомісячний моніторинг результатів роботи "Сервіс УТОГ" та підготовка аналітичної довідки про результати. 4. Моніторинг результатів роботи з інформування та укладення договорів про співпрацю. 5. Створення Карти доступності для осіб з порушеннями слуху на сайті УТОГ 6. Інформування суспільства про результати реалізації програми на інформаційних ресурсах УТОГ.
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Кривко Тетяна Олександрівна, перший заступник голови УТОГ
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Розміщення інформації на інформаційних ресурсах УТОГ:

 • Офіційний сайт УТОГ https://utog.org/, зокрема в розділі "Проекти";
 • Офіційна сторінка в facebook Українське товариство глухих: https://www.facebook.com/utog.org
 • Група в facebook ГО "Українське товариство глухих": https://www.facebook.com/groups/usddeaf
 • Телеграм-канал: https://t.me/DeafUkr
 • Телеграм-групи: https://t.me/+rb-IHzDyPbVmMjRi, https://t.me/forum_utog,

Розміщення інформації здійснюється щомісячно до 10 числа місяця наступного за звітним про результати реалізації програми.

Окрім того може бути поточне розміщення інформації про хід реалізації проекту.

Розміщення та публікація Карти доступних закладів для осіб з порушеннями слуху планується зробити на 01 червня 2022 року з наступним оновленням 01 вересня та 25 грудня 2022 року.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Реалізація даної програми сприятиме залученню органів місцевого самоврядування, територіальних громад та значної кількості установ, організацій і закладів до створення безбар'єрного середовища в суспільстві для осіб з порушеннями слуху. Створить передумови для толерантного сприйняття суспільством спільноти глухих людей, розуміння та прийняття їх потреб та створення умов для включення осіб з порушеннями слуху у суспільство. Сприятиме реалізації положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні, зокрема забезпечить надання послуг професійних перекладачів жестової мови, сприятме долученню участі осіб з порушеннями слуху у житті громади та країни.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux