Локальний опис місцевості як елемент подолання маломобільності осіб з інвалідністю з глибокими порушеннями зору
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
3. Сприяння створенню безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю відповідно до визначених завдань для досягнення стратегічних цілей Національної стратегії із створення безперешкодного простору в Україні на період до 2030 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 366-р).* *При визначенні цього пріоритетного завдання необхідно додатково зазначити назву стратегічної цілі та завдання.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Метою проекту є покращення мобільності осіб з інвалідністю з глибокими вадами зору та покращення доступності фізичного, соціального, економічного та культурного оточення, охорони здоров'я та освіти, а також інформації та зв'язку, оскільки вона дає змогу особам з інвалідністю повною мірою користуватися всіма правами людини.
Актуальність програми
Актуальність проекту пояснюється тим, що у відповідності до ст. 20 Індивідуальна мобільність, Міжнародної конвенції «Про захист прав осіб з інвалідністю» Держави-учасниці вживають ефективних заходів для забезпечення індивідуальної мобільності осіб з інвалідністю з максимально можливим ступенем їхньої самостійності, зокрема шляхом: a) сприяння індивідуальній мобільності осіб з інвалідністю вибраним ними способом, у вибраний ними час та за доступною ціною; b) полегшення доступу осіб з інвалідністю до якісних засобів, що полегшують мобільність, пристроїв, допоміжних технологій та послуг помічників і посередників, зокрема за рахунок надання їх за доступною ціною; c) навчання осіб з інвалідністю та кадрів спеціалістів, що з ними працюють, навичкам мобільності; d) спонукання підприємств, що займаються виробництвом засобів, які полегшують мобільність, пристроїв та допоміжних технологій, до врахування всіх аспектів мобільності осіб з інвалідністю. Мобільність забезпечується не лише фактичною можливістю самостійно пересуватися, а і наявністю правильної інформації про конкретну місцевість. Для незрячих та слабозорих така інформація є визначною. Оточуючі не завжди доступно можуть описати локальну місцину. Тому важливо мати готові професійні, адаптовані для осіб з інвалідністю, що мають глибокі враження зору, дескрипції (описи) вулиць, площ, мікрорайонів, інших місць, якими вони пересуваються. Описи можуть бути як електронними так і в форматі аудіо-запису.
Очікувані результати
Короткострокові
1.Розроблення методики створення описів місцевості з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, що мають глибокі порушення зору та Створення групи спеціалістів по створенню аудіо та електронних описів місцевості. 2.Буде проведено 5 виїзних кущових семінарів для опанування технологіями створення аудіо та електронних дескрипцій місцевості.
Показати повний опис
Довгострокові
Покращення якості життя осіб з глибоким порушенням зору за рахунок підвищення їх мобільності та незалежності під час самостійного їх пересування в населених пунктах та інших місцях України,що дасть їм змогу відчувати себе повноцінними членами суспільства. Буде видано та розповсюджено 100 аудіодисків Довідника «Рекомендації з проведення опису місцевості для осіб з інвалідністю з глибоким порушенням зору».
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
1.Буде проведено онлайн навчання 80 представників громадських організацій осіб з інвалідністю, волонтерів та працівників установ, щодо освоєння методики локаційного опису місцевості. 2.Розроблений макет, виготовлення та розповсюдження 100 примірників Довідника «Рекомендації з проведення опису місцевості для осіб з інвалідністю з глибокими порушеннями зору». 3. 50 найбільших осередків УТОС отримають довідник та аудіозапис довідника.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
1.Покращення якості життя осіб з інвалідністю, що мають глибокі вади зору за рахунок підвищення їх мобільності. 2. Сприяння незалежності незрячих за рахунок досягнення ними мобільності під час самостійного пересування в населених пунктах та інших місцях України. 3.З'явиться ще один елемент подолання маломобільності незрячих і слабозорих.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Проведення конференції, в разі необхідності в онлайн режимі, не менш ніж 20 представників обласних осередків УТОС та представників громадських організацій та установ, що опікуються проблемами незрячих та слабозорих, метою якої є обговорення методики локаційного опису місцевості направленого на формування просторового уявлення конкретної місцевості незрячими та слабозорими особами. Розробка методики створення описів.
Всього учасників (з них жінок)
44 (24) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
24 (20) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
5 (3) осіб
Захід
Проведення онлайн інклюзивної Всеукраїнської Школи навчань учасників проекту методиці локаційного опису місцевості. Буде проведено онлайн навчання 80 представників громадських організацій осіб з інвалідністю, волонтерів та працівників установ, щодо освоєння методики локаційного опису місцевості України. Кожен учасник Школи отримає сертифікат, Довідник «Рекомендації з проведення опису місцевості для осіб з інвалідністю з вадами зору», а також аудіозапис Довідника. Буде проведено 8 груп по 10 осіб кожна, кожна група буде займатися 3 дні по 3 години в день. Проведення 5 виїзних кущових семінарів для опанування технологіями створення аудіо та електронних дескрипцій місцевості. Сприяння створенню команд із числа громадських організацій осіб з інвалідністю України, члени яких пройшли онлайн навчання. Буде створено не менше ніж 20 команд по 3 особи із числа громадських організацій осіб з інвалідністю України,що переймаються проблемами незрячих та слабозорих. члени яких пройшли онлайн навчання. Загалом – 75 осіб. Створено команди із числа громадських організацій осіб з інвалідністю для отримання ними індивідуальної менторської та наставницької підтримки осіб та організацій, що здійснюватимуть локаційний опис місцевості
Всього учасників (з них жінок)
260 (200) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
140 (120) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
35 (20) осіб
Захід
Створення спеціального сайту для формування бібліотек локальних аудіоописів конкретних місцевостей населених пунктів та інших місць України шляхом укладення договору з профільними спеціалістами
Всього учасників (з них жінок)
12 (6) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10 (5) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
2 (1) осіб
Захід
Створення не менше 50 зразків треків локальних аудіоописів місцевості, тривалістю не менше 5 хвилин кожний, та завантаження на створений спеціальний сайт в інтернеті на підставі укладених договорів з виконавцями
Всього учасників (з них жінок)
15 (7) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
13 (6) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
2 (1) осіб
Захід
Виступи, виконання завдань, тестування, тощо
Всього учасників (з них жінок)
200 (100) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
150 (60) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
20 (11) осіб
Захід
Робота в групах, індивідуальні консультації.
Всього учасників (з них жінок)
250 (120) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
180 (100) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
25 (15) осіб
Захід
Інформування громадських організацій осіб з інвалідністю, що опікуються проблемами незрячих та слабозорих та широкої громадськості про початок реалізації проекту. Розповсюдження інформації про реалізацію проекту шляхом прес-конференцій, прес-релізів, виступів перед журналістами, тощо.
Всього учасників (з них жінок)
65 (30) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
40 (17) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
24 (12) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ
План реалізації програми
Етапи реалізації
1.Підготовчий
Завдання
1. Розроблення методики створення описів місцевості з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, що мають глибокі порушення зору.
Опис заходів для здійснення етапу
1.Проведення конференції, в разі необхідності в онлайн режимі не менш ніж 20 представників обласних осередків УТОС та представників громадських організацій та установ, що опікуються проблемами незрячих та слабозорих, метою якої є обговорення методики локаційного опису місцевості направленого на формування просторового уявлення конкретної місцевості незрячими та слабозорими особами. 2.Підготовка та видання Довідника рекомендації з проведення опису місцевості для осіб з інвалідністю з вадами зору. Розроблення макету та надрукування 100 примірників Довідника. У Довіднику будуть зазначені практичні поради щодо методики опису локальної місцевості з урахуванням необхідності формування уявлення такої місцевості незрячими та слабозорими. 3.Проведення прес-конференції з онлайн підключенням про початок реалізації проекту. Випуск прес-релізу про тему конференції. Не менш ніж 10 представників ЗМІ приймуть участь у прес-конференції. Інформування громадських організацій осіб з інвалідністю, що опікуються проблемами незрячих та слабозорих та широкої громадськості про початок реалізації проекту. Підготовка та видання аудіодисків Довідника «рекомендації з проведення опису місцевості для осіб з інвалідністю з вадами зору» для розповсюдження серед громадських організацій осіб з інвалідністю» для осіб із порушеннями зору. 4.Записані 100 аудіодисків Довідника «рекомендації з проведення опису місцевості для осіб з інвалідністю з вадами зору». Диски будуть містити практичні поради та методичні рекомендації щодо локаційного опису місцевості адаптованого для незрячих та слабозорих для формування їх просторового уявлення конкретної місцевості. Будуть адресовані місцевим осередкам УТОС для ознайомлення з ними осіб, в тому числі, з числа волонтерів та установ, підприємств, організацій, що виявлять бажання здійснювати аудіозаписи опису конкретної місцевості. Та особам із порушеннями зору.
Строк реалізації етапу
01 травня 2022 — 01 червня 2022
Відповідальний виконавець
Романюк В.В - Голова Київської міської організації УТОС
Етапи реалізації
2.Основний
Завдання
1. Створення регіональної мережі з осіб з інвалідністю, волонтерів установ, підприємств та організацій, які будуть створювати аудіо та електронні описи конкретних ділянок місцевості в населених пунктах України та інших місць, як то місць відпочинку, лісопосадок тощо за межами населених пунктів. 2.Створення спеціального адаптованого для незрячих сайту, на якому будуть розташовані та класифіковані за регіональною приналежністю локальні аудіо та електронні описи місцевостей всіх регіонів України. 3.Створення не менше 50 зразків треків локальних аудіоописів місцевості, тривалістю не менше 5 хвилин кожний, та завантаження на створений спеціальний сайт в інтернеті. 4.Освоєння методики створення локальних аудіо та електронних дескрипцій місцевості. 5.Отримання користувачами (особами з інвалідністю з глибокими враженнями зору) навичок користування Веб-сайтом та завантаженням аудіотреків та файлів дескрипції місцевості.
Опис заходів для здійснення етапу
1.Проведення онлайн інклюзивної Всеукраїнської Школи навчань учасників проекту методиці локаційного опису місцевості. Буде проведено онлайн навчання 80 представників громадських організацій осіб з інвалідністю, волонтерів та працівників установ, що до освоєння методики локаційного опису місцевості. України Кожен учасник Школи отримає сертифікат, Довідник «рекомендації з проведення опису місцевості для осіб з інвалідністю з вадами зору», а також аудіозапис Довідника. Буде проведено 8 груп по 10 осіб кожна, кожна група буде займатися 3 дні по 3 години в день. Сприяння створенню команд із числа громадських організацій осіб з інвалідністю України, члени яких пройшли онлайн навчання. Буде створено не менше ніж 20 команд по 3 особи із числа громадських організацій осіб з інвалідністю України,що переймаються проблемами незрячих та слабозорих. члени яких пройшли онлайн навчання. Загалом – 75 осіб. 2. Створено команди із числа громадських організацій осіб з інвалідністю для отримання ними індивідуальної менторської та наставницької підтримки осіб та організацій, що здійснюватимуть локаційний опис місцевості. Проведення 5 виїзних кущових семінарів для опанування технологіями створення аудіо та електронних дескрипцій місцевості. Надання індивідуальної менторської та наставницької підтримки представникам громадських організацій осіб з інвалідністю України в, щодо запровадження та створення локаційних аудіоописів конкретних місцевостей в містах, інших населених пунктах України. Не менш ніж 200 представників громадських організацій осіб з інвалідністю України, волонтерів та працівників організацій отримають консультації та практичну допомогу щодо впровадження основ впровадження локаційного аудіоопису конкретних місцевостей (вулиць, площ, мікрорайонів, тощо) в населених пунктах, інших місцях України. Підвищено розуміння особливостей локаційного опису місцевості, придатного для формування просторового уявлення незрячими та слабозорими щодо конкретної території. Створення спеціального сайту для формування бібліотек локальних аудіоописів конкретних місцевостей населених пунктів та інших місць України. Виготовлення не менш 50 зразків локаційних аудіоописів конкретних місцевостей в різних регіонах України, та завантаження їх на створений спеціальний сайт. 3.Створення не менше 50 зразків треків локальних аудіоописів місцевості та завантаження на створений спеціальний сайт в інтернеті. Розповсюдження інформації щодо важливості існування локаційних аудіоописів місцевості пристосованих для формування просторового уявлення особами з глибокими порушеннями зору конкретних місць в населених пунктах та інших місцях, 4.Місцеві та національні ЗМІ, https://www.facebook.com/, сайти державних та громадських організацій. Проведення інформаційної кампанії щодо реалізації проекту. Буде створено не менш ніж 10 інформаційних повідомлень про хід та успіхи реалізації проекту. Підвищення рівня усвідомленості широкої громадськості щодо існування такої форми інформування незрячих та слабозорих, як локаційний опис конкретної місцевості.
Строк реалізації етапу
02 червня 2022 — 15 серпня 2022
Відповідальний виконавець
Вінковський О.Р - заступник голови Київської міської організації УТОС
Етапи реалізації
3.Заключний
Завдання
1. Проведення інформаційної кампанії щодо реалізації проекту.
Опис заходів для здійснення етапу
1.Проведення заключної конференції в разі необхідності, з підключенням онлайн режиму «Перспективи розвитку сучасних методів покращення мобільності незрячих та слабозорих осіб. Напрями та проблеми». У роботі онлайн конференції приймуть участь не менш ніж 30 представників громадських організацій осіб з інвалідністю. Удосконалення умов за допомогою сучасних технічних засобів та інтернету для покращення умов доступності осіб з інвалідністю з вадами зору.
Строк реалізації етапу
16 серпня 2022 — 30 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Вінковський О.Р - заступник голови Київської міської організації УТОС
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Проектом передбачено широке висвітлення заходів та результатів проекту у ЗМІ. 1. Веб-сайт Фонду соціального захисту інвалідів https://www.ispf.gov.ua/ - Протягом проекту - Розміщення інформації щодо діяльності проекту на сайті.
 2. Департаменту соціальної та молодіжної політики Київської міської адміністрації. Протягом проекту - Розміщення інформації щодо діяльності проекту на сайті.
 3. Веб-сайт Національної Асамблеї людей з інвалідністю https://naiu.org.ua/ - Протягом проекту - Розміщення інформації щодо діяльності проекту на сайті.
 4. Веб-сайт –Українського Товариства Сліпих. Протягом проекту - Розміщення інформації щодо діяльності проекту на сайті.
 5. Веб-сайт Всеукраїнської організації інвалідів ""Всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю України"" http://soiu.com.ua/pro-voya-soyau - Протягом проекту - Розміщення інформації щодо діяльності проекту на сайті.
 6. Місцеві ЗМІ – Протягом проекту - Статті про проект у місцевих друкованих виданнях м. Києва.
 7. Інтернет – Постійно - Публікації щодо реалізації діяльності проекту.
 8. Веб-сайт Київської Міської Організації УТОС.- Протягом проекту - Розміщення інформації щодо проекту на сайті.
 9.  Електронні розсилання ukrblindresurs, OIRUTOS.- Протягом проекту.
 10. Прес-релізи – Проягом проекту - Оголошення про початок реалізації, Оголошення проміжних результатів проекту, Поширення інформації на робочих і публічних заходах

Соціальні мережі - Постійно -Статті, опитування, перепости, розміщення історій успіху проекту. 

Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux