Покращення доступу до правосуддя для осіб з інвалідністю
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
30 листопада 2021 року
Період реалізації проєкту
15 квітня 2022 - 15 грудня 2022
Номер проєкту
20211125-2293
Бюджет
750002.88 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
3. Сприяння створенню безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю відповідно до визначених завдань для досягнення стратегічних цілей Національної стратегії із створення безперешкодного простору в Україні на період до 2030 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 366-р).* *При визначенні цього пріоритетного завдання необхідно додатково зазначити назву стратегічної цілі та завдання.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Проект спрямований на досягнення стратегічної цілі забезпечення усіх громадян рівними правами та можливостями політичної участі та доступу до правосуддя, та реалізацію завдання забезпечення рівних можливостей для доступу окремих груп населення до правосуддя, зокрема вразливих груп населення, осіб з інвалідністю, а також організацій, що захищають їх інтереси. Метою проєкту є, сприяння у доситупі до правосуддя людей з інвалідністю, зокрема, з порушенням зору та слуху
Актуальність програми
Доступ до правосуддя для окремих груп населення є не рівномірним, а тому посилює нерівність та призводить до зниження довіри до держави.
Очікувані результати
Короткострокові
Проведено навчання людей з інвалідністю, перекладачів жестовою мовою, активістів громадських організацій людей з інвалідністю щодо використання інструментів та можливостей електронного суду. Організовано роботу дистанційної приймальні сприяння доступу до правосуддя.
Показати повний опис
Довгострокові
Забезпечено рівні можливості для доступу окремих груп населення до правосуддя, зокрема вразливих груп населення осіб з інвалідністю, а також організації що захищають іх інтереси.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
В ході проекту проведено 16 інформаційних вебінарів в якіх візьмуть участь від 300 до 600 осіб з інвалідністю. Проведено 400-800 індивідуальних правових та інформаційних консультацій через дистанційну приймальню, створено та розповсюджено 8 аудіо-подкастів з інформацією про алгоритми взаємодії з системою електронний суд за допомогою програм екранного доступу, створено та розповсюджено 8 відео уроків з інформацією про алгоритми роботи системи електронний суд з перекладачем жестовою мовою.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Незрячі особи з інвалідністю отримали інформацію та практичні навички щодо використання інструментів та можливостей електронного суду. Нечуючим особам з інвалідністю покращено доступ до послуг перекладача жестовою мовою при дистанційній участі у судових засіданнях в режимі відеоконференції. Особам з інвалідністю покращено доступ до інформації стосовно використаня електронного судочинства та якісної правовї допомоги.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Вебінар
Всього учасників (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Вебінар
Всього учасників (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Вебінар
Всього учасників (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Вебінар
Всього учасників (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Вебінар
Всього учасників (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Вебінар
Всього учасників (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Вебінар
Всього учасників (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Вебінар
Всього учасників (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Вебінар
Всього учасників (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Вебінар
Всього учасників (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Вебінар
Всього учасників (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Вебінар
Всього учасників (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Вебінар
Всього учасників (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Вебінар
Всього учасників (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Вебінар
Всього учасників (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Вебінар
Всього учасників (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Цільовою аудиторією проєкту є люди які мають інвалідність пов'язану з порушенням слуху та зору і мешкають на всій території України. До проєкту буде залучено від 800 до 1000 таких осіб. Учасники заходу будуть визначатися після оголошення заходів шляхом заповнення реєстраційних форм, тому остаточна кількість учасників вебінарів буде визначена після їх проведення.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Забезпечення реалізації заходів проєкту.
Опис заходів для здійснення етапу
Підбір персоналу проєкту. Укладання договорів. Розповсюдження інформації про початок проєкту. Деталізація календарного плану заходів.
Строк реалізації етапу
15 квітня 2022 — 24 квітня 2022
Відповідальний виконавець
Лепетюк Олег Леонідович, голова організації
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Виконання передбачених проєктом заходів.
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення вебінарів, організація роботи дистанційної приймальні, випуск аудіо подкастів та відео уроків.
Строк реалізації етапу
25 квітня 2022 — 11 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Шрамко Ігор Олександрович, керівник юридичного департаменту
Етапи реалізації
Заключний
Завдання
Складання звітів, розповсюдження інфомрації про результати проєкту.
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення пресс конференції, складання фінальних звітів (описового та фінансового звіту).
Строк реалізації етапу
12 грудня 2022 — 15 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Лепетюк Олег Леонідович, голова органіазції
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Інформація про проєкт буде розповсюджуватися за допомогою наступних ресурсів:

Сайт Харківської асоціації незрячих юристів - www.jurist.org.ua

Сайт Національної Асамблеї осіб з інвалідністю в Україні - www.naiu.org.ua

Інформаційне агенство - Invak.info

Агенство новин - https://www.ukrinform.ua

Пресс клуб - https://nakipelo.ua

Інформаційне Агенсвто https://www.unian.net/

Офіційні сторінки УТОС та УТОГ, групи соціальних мереж Facebook i Telegram.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Після завершення проєкту організація продовжить надавати консультаційну та юридичну допомогу при доступі до правосуддя.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux