Нічого для нас без нас
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
12. Сприяння формуванню політики захисту та безпеки осіб з інвалідністю в ситуаціях ризику, збройних конфліктів, надзвичайних гуманітарних ситуаціях.
Формат проведення проєкту
Програма
Показати повний опис
Мета програми
Сприяння формуванню політики захисту та безпеки осіб з інвалідністю в ситуаціях ризику, збройних конфліктів, надзвичайних гуманітарних ситуаціях
Актуальність програми
Актуальність цього програми визначена НАЦІОНАЛЬНИМ ПЛАНОМ ДІЙ з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року, який затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2021 р. № 285-р (Розділ V. Ситуація ризику та надзвичайні гуманітарні ситуації (стаття 11 Конвенції про права осіб з інвалідністю), завдання 1: «Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю у надзвичайних ситуаціях, в тому числі в разі виникнення загрози збройних конфліктів». Заходи №2-4, які включають моніторинг дотримання прав осіб з інвалідністю у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об'єднань осіб з інвалідністю; інформування населення про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю; оцінка рівня виконання регіональних планів та місцевих програм цивільного захисту питання щодо забезпечення доступу до захисних споруд цивільного захисту маломобільних груп населення, з окремою увагою до жінок та дітей з інвалідністю. Програма має довгостроковий характер (до 5 років) та спрямована на роботу у 15 областях України. Програма має міжнародну підтримку.
Очікувані результати
Короткострокові
1) Проведено громадський моніторинг дотримання прав осіб з інвалідністю у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об'єднань осіб з інвалідністю, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту. 2) Надані рекомендації органам державної влади та враховано питання доступності осіб з інвалідністю в регіональних та місцевих програмах цивільного захисту питання щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю, до захисних споруд цивільного захисту. 3) Проведено інформування населення про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю. 4) Проведено навчання волонтерів, осіб з інвалідністю щодо захисту осіб з інвалідністю в надзвичайних ситуаціях.
Показати повний опис
Довгострокові
• Суспільна підтримка стратегічного курсу держави у сфері створення безбар'єрного простору. • Впровадження постійного громадського моніторингу дотримання прав осіб з інвалідністю у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об'єднань осіб з інвалідністю. • Враховано національні стандарти доступності осіб з інвалідністю в довгострокових регіональних та місцевих програмах цивільного захисту, у тому числі жінок та дітей з інвалідністю. • Поліпшено стан сховищ в населених пунктах, обладнання для перебування в них осіб з інвалідністю. • Підвищено загальний стану обізнаності осіб з інвалідністю про те, як діяти в надзвичайних ситуаціях. • Поліпшено стан справ у подоланні психологічних бар’єрів у найбільш вразливих категорій осіб з інвалідністю щодо самозахисту та використання сховищ в населених пунктах, обладнання для перебування в них цих осіб. • Посилено увагу громадськості до прав осіб з інвалідністю.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
• Проведено громадський моніторинг дотримання прав осіб з інвалідністю у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об'єднань осіб з інвалідністю, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту – 15 областей України. • Надані рекомендації органам державної влади та враховано питання доступності осіб з інвалідністю в регіональних та місцевих програмах цивільного захисту питання щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю, до захисних споруд цивільного захисту – 15 областей України. • Проведено інформування населення про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю – щонайменш 1000 представників стейкхолдерів. • Проведено навчання волонтерів, осіб з інвалідністю щодо захисту осіб з інвалідністю в надзвичайних ситуаціях - 100 осіб.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
• Покращено якість та рівень виконання регіональних планів та місцевих програм цивільного захисту питання щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю, до захисних споруд цивільного захисту. • Впроваджено суспільна підтримка стратегічного курсу держави у сфері створення безбар'єрного простору. • Покращено стан сховищ в населених пунктах, обладнання для перебування в них осіб з інвалідністю. • Підвищено обізнаність населення та осіб з інвалідністю про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю, з окремою увагою до жінок та дітей з інвалідністю. • Поліпшено стан справ у подоланні психологічних бар’єрів у найбільш вразливих категорій осіб з інвалідністю щодо самозахисту та використання сховищ в населених пунктах, обладнання для перебування в них цих осіб з окремою увагою до жінок та дітей з інвалідністю. • Посилено увагу влади та громадськості до прав осіб з інвалідністю.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Підготовчий етап:
Всього учасників (з них жінок)
15 (8) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10 (5) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Проведення громадського моніторингу дотримання прав осіб з інвалідністю у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об'єднань осіб з інвалідністю.
Всього учасників (з них жінок)
60 (30) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
40 (20) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Надання рекомендації органам державної влади та враховано питання доступності осіб з інвалідністю в регіональних та місцевих програмах цивільного захисту.
Всього учасників (з них жінок)
15 (8) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
12 (8) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Проведення інформування населення про сховища в населених пунктах, які обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю.
Всього учасників (з них жінок)
15 (8) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10 (6) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Навчання осіб з інвалідністю щодо захисту в надзвичайних ситуаціях. Створення діалогових майданчиків «Нічого для нас без нас». Проведення індивідуальної роботи з найбільш вразливими особами з числа людьми з інвалідністю (у тому числі жінками, дітьми з інвалідністю).
Всього учасників (з них жінок)
200 (100) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
150 (70) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Звітування
Всього учасників (з них жінок)
15 (6) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
4 (2) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
особи з інвалідністю, волонтери
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий етап
Завдання
Підготовка ресурсної бази виконання програми
Опис заходів для здійснення етапу
• Планування оперативних заходів щодо виконання програми. • Проведення зборів виконавців програми, уточнення їх обов’язків. • Реєстрація громадської організації у Державному казначействі на новий 2022 рік. • Тестування обладнання та засобів проекту. • Проведення тренінгів з виконавцями програми. • Підготовка інформаційно-просвітних матеріалів, розробка сайту, • Придбання матеріалів та засобів необхідних для виконання проекту. • Укладання договорів. • Комплектування мобільних груп. • Інформування органів державної та місцевої влади щодо початку виконання проекту, висвітлення у соцмережах та СМІ.
Строк реалізації етапу
01 лютого 2022 — 01 березня 2022
Відповідальний виконавець
Сергачов Валерій, (голова організації)
Етапи реалізації
Перший етап
Завдання
Проведення громадського моніторингу дотримання прав осіб з інвалідністю у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об'єднань осіб з інвалідністю
Опис заходів для здійснення етапу
1. Моніторинг проводиться у 15 областях України з урахуванням вимог ПОРЯДКУ проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю визначеного Постановою КМУ №537 від 26.05.2021. А саме: • планування та підготовка моніторингу (формулювання проблеми, що досліджуватиметься; визначення мети та завдань моніторингу; розрахунок і формування вибірки; визначення критеріїв і показників оцінювання результатів дослідження тощо); • розробка типових форм та завдань для виконавців програми; • проведення дослідження відповідно до наступних форм і методів моніторингу: - визначення загальної кількості захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, у тому числі, які обладнанні з дотримання прав осіб з інвалідністю (перш за все жінок та дітей з інвалідністю); - аналіз документації, статистичних даних захисних споруд цивільного захисту та статистичних даних про їх стан; - вибіркове обстеження та оцінка ступеня безбар'єрності захисних споруд цивільного захисту, фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, відповідно до встановлених критеріїв встановлених законодавством України; - анкетування фокус-груп, інтерв'ювання осіб з інвалідністю окремого регіону України щодо їх обізнаності цивільного захисту; - інші методи. • збір та оброблення результатів моніторингу; • аналіз та інтерпретація (узагальнення та пояснення результатів, визначення закономірностей, формулювання висновків тощо) результатів моніторингу; • оприлюднення результатів моніторингу (інформування про результати моніторингу). 2. Забезпечення участі в моніторингу учасників дослідження. Суб'єкти моніторингу забезпечують: - інформування учасників щодо вимог проведення моніторингу; - виконання учасниками дослідження завдань, розроблених згідно з Програмою; - дотримання етичних правил поведінки під час проведення моніторингу; - безпечні умови для всіх учасників дослідження під час його проведення; - організацію безкоштовної медичної допомоги за місцем проведення моніторингу (у разі потреби). 3. Особливі умови проведення моніторингу. Моніторинг може проводитися з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій, у тому числі дистанційно. Під час проведення дослідження можуть використовуватися фронтальна, групова або індивідуальна робота учасників дослідження. 4. Узагальнення та звітування на рівні регіонів. • узагальнення моніторингів; • складання звітів; • надання результатів моніторингів по областям Фонду захисту прав осіб з інвалідністю, та обласним державним адміністраціям для прийняття відповідних рішень. 5. Для виконання завдань моніторингу створюються п’ять мобільних громадських груп. Завдання та заходи мобільних груп: • Виїзд мобільних груп на місця з метою проведення зустрічей по обміну досвідом та надання організаційно-методичної допомоги активістам місцевих громадських організацій осіб з інвалідністю; • Проведення он-лайн зустрічей з просвітницькою метою; • Поширення методичних матеріалів, розроблених виконавцями програми. • Робота з міжнародними інституціями та партнерами, а саме: - поширення міжнародного досвіду щодо захисту прав осіб з інвалідністю та створення безбар’єрного простору в Україні; - сприяння наданню гуманітарної допомоги спрямованої на осіб з інвалідністю з боку зарубіжних партнерів.
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 01 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Сергачов Валерій, (голова організації). Члени організації: Васильєв Микола; Жукова Анжеліка; Романова Людмила; Ширін В’ячеслав; Стратула Тетяна; Гаріфуллін Раміль.
Етапи реалізації
Другий етап
Завдання
Надання рекомендацій органам державної влади та враховано питання доступності осіб з інвалідністю в регіональних та місцевих програмах цивільного захисту.
Опис заходів для здійснення етапу
• обговорення у діалогових групах результатів моніторингу дотримання прав осіб з інвалідністю у разі виникнення надзвичайних ситуацій у цілому. • підготовка рекомендацій органам державної влади та враховано питання доступності осіб з інвалідністю в регіональних та місцевих програмах цивільного захисту. • зазначення результатів моніторингу у ЗВІТІ, який готує суб'єкт моніторингу та складається РЕЙТИНГ обласних держадміністрацій за ступенем безбар'єрності захисних споруд цивільного захисту щодо фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю. • надання рекомендацій органам державної влади та враховано питання доступності осіб з інвалідністю в регіональних та місцевих програмах цивільного захисту, у тому числі Фонду захисту прав осіб з інвалідністю, та обласним державним адміністраціям для прийняття відповідних рішень.
Строк реалізації етапу
01 червня 2022 — 20 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Сергачов Валерій, (голова організації); Члени організації: Васильєв Микола, Жукова Анжеліка.
Етапи реалізації
Третій етап
Завдання
Проведення інформування населення про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю.
Опис заходів для здійснення етапу
• створення та супровід сайту виконавця програми щодо реалізації їх мети, завдань та поширення оперативної інформаційної щодо дотримання прав осіб з інвалідністю у разі виникнення надзвичайних ситуацій. • встановлення соціальної мережі осіб з інвалідністю з метою громадського контролю за дотриманням їх прав осіб з інвалідністю у разі виникнення надзвичайних ситуацій. • виготовлення поліграфічної продукції щодо прав осіб з інвалідністю у разі виникнення надзвичайних ситуацій. • підготовка відеороликів з питань реалізації прав осіб з інвалідністю щодо цивільного захисту, проведення інформаційної кампанії. • забезпечення спільного звернення громадських об'єднань осіб з інвалідністю до органів державної влади та місцевого самоврядування з питань надання їм рекомендацій щодо захисту прав осіб з інвалідністю (у тому числі таким жінкам та дітям) у разі виникнення надзвичайних ситуацій (опитування, зустрічі, обговорення, формування звернення, супровід, зворотній зв’язок, висвітлення у СМІ).
Строк реалізації етапу
01 липня 2022 — 01 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Члени організації: Романова Людмила; Ширін В’ячеслав
Етапи реалізації
Четвертий етап
Завдання
Навчання осіб з інвалідністю щодо захисту в надзвичайних ситуаціях. Створення діалогових майданчиків «Нічого для нас без нас». Проведення індивідуальної роботи з найбільш вразливими особами з числа людьми з інвалідністю (у тому числі жінками, дітьми з інвалідністю).
Опис заходів для здійснення етапу
• роз’яснення та надання практичних навичок бенефіціарам програми щодо захисту в надзвичайних ситуаціях; • проведення заходів (тренінги, семінари, збори, зустрічі) з метою обізнаності бенефіціарів програми щодо їх захисту в надзвичайних ситуаціях. • залучення осіб з інвалідністю до суспільної діяльності, здійснення громадського контролю за дотриманням прав осіб з інвалідністю, представництва їхніх інтересів та усунення будь-яких проявів дискримінації стосовно осіб з інвалідністю. • проведення психологічної та соціальної роботи з особами з інвалідністю. • надання на місцях кваліфікованої юридичної допомоги особам з інвалідністю.
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 20 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Члени організації: Жукова Анжеліка; Васильєв Микола.
Етапи реалізації
П’ятий етап
Завдання
Звітування. Підведення підсумків, надання звітів
Опис заходів для здійснення етапу
• Сприяння моніторингу виконання програми з боку державних органів та громадськості; • Підготовка та надання звітів Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. • Підготовка та надання звітів Державному казначейству України та Державної фіскальної служби України. • Підготовка та надання звітів громадськості. • Висвітлення у СМІ результатів роботи по програмі.
Строк реалізації етапу
20 листопада 2022 — 10 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Сергачов Валерій, (голова організації); Васильєв Микола (член організації).
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

1)     Соціальні мережі (Viber; Facebook) – постійно з початку Програми; Метод – робота в соціальних мережах. https://www.facebook.com/groups/urist

2)     Сайт проекту ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ СУВОРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.ОДЕСИ», якій буде створений для виконання Проекту – два місяця з початку Програми. Метод – супровід сайту.

3)     Телекомунікаційні компанії. Метод - інтерв'ю, сюжети. Строк - з початку Програми до її виконання.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Програма, хоча і має строк реалізації до грудня 2022 року, однак вона спрямована на довготривалу роботу (не менш 3 років), тому що буде створена стійка система роботи, а споруди цивільного захисту будуть тільки удосконалюватися з постійним моніторингом з боку громадськості та самих осіб з інвалідністю. Можливі джерела виконання після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів – кошти місцевих бюджетів, допомога підприємств приватного сектору, міжнародна допомога та власні внески. Наша громадська організація планує використовувати результати виконання (реалізації) програми не менш як 5 років, тому, що вона буде об’єднувати зусилля багатьох громадських організацій осіб з інвалідністю, ветеранських організацій, які мають як досвід роботи, так і розвинену мережу по всій України. Також необхідно враховувати, що до складу ветеранських організацій входить до 40% осіб з інвалідністю, потенціал яких необхідно використовувати з державницькою метою в інтересах мало мобільних осіб з інвалідністю, у тому числі жінок та дітей.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux