«Корекційно-реабілітаційні технології у роботі з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку»
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
11. Сприяння формуванню інклюзивної політики в сфері охорони здоров’я, в тому числі з питань репродуктивного здоров’я, забезпечення доступності до якісних медичних послуг осіб з інвалідністю; врахування потреб осіб з інвалідністю та в реабілітації та абілітації при розробленні та проведенні заходів у межах медичної реформи.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Метою проекту є сприяти виявленню дисфункції у розвитку дітей з порушеннями психофізичного розвитку і подальшій комплексній корекції та реабілітації – через представлення для батьків (або інших законних представників) дітей з порушеннями психофізичного розвитку; представників громадських організацій осіб з інвалідністю; фахівців реабілітаційних та освітніх закладів, які мають інвалідність, відпрацьованої на практиці сучасної системи комплексної корекційно-реабілітаційної допомоги та практичне часткове її опрацювання на майстер-класах/тренінгах у режимі «зворотній зв’язок» протягом трьох загальнодержавних заходів – навчально-практичних 16-годинних офлайн-семінарів у складі проекту.
Актуальність програми
Актуальність проекту полягає в тому, що задля своєчасної корекції виявленої дисфункції у розвитку дітей «групи ризику» та дітей з особливими освітніми потребами та подальшої реабілітації і успішного включення їх в освітній та життєвий простір – необхідно знати та застосовувати систему своєчасної комплексної реабілітаційної допомоги (а це теоретико-методологічні основи різних напрямів – спеціальної педагогіки, корекційної психології, фізичної реабілітації та інших). Реалізація такого комплексного підходу визначає теоретичні та практичні основи допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку. Актуальність проблематики сформовано запитом від зацікавленої аудиторії у результаті спілкування в режимі «зворотній зв’язок» з учасниками проектів Інституту. Відповідна обізнаність та застосування зазначеної вище системи у реабілітації дитини дасть можливість: - виявити передумови можливого відхилення та визначити стратегію подальшого впливу з метою запобігання розвитку інвалідності у дитини; - своєчасної корекції виявленої дисфункції у розвитку дитини; - розширення життєвого простору осіб з інвалідністю, формування і закріплення їх навиків до соціально-побутової адаптації. Це призведе до збільшення потенціалу у розвитку дитини та своєчасної реабілітації. Проект сприяє обміну досвідом та напрацюваннями, сприяє фаховому комплексному супроводу дітей, починаючи з раннього віку.
Очікувані результати
Короткострокові
безпосереднє спілкування запланованих 75 учасників проекту із більш ніж 1/3 обл. України (у т.ч. м. Київ); обмін досвідом; отримання консультацій фахівців з конкретних поточних питань щодо сучасних та авторських підходів у корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку; практичне опрацювання вищезазначених технологій протягом заходів проекту – дводенних навчально-практичних офлайн-семінарів у режимі «зворотній зв’язок»; такий формат є одним з успішних показників результативності проекту
Показати повний опис
Довгострокові
учасники із більш ніж 1/3 областей України (у т.ч. м. Київ) обміняються досвідом; зможуть налагодити довгострокові особисті контакти – це також режим «зворотнього зв’язку», але вже на довгостроковій основі; отримають довідково-інформаційні та методичні матеріали заходів проекту – навчально-практичних офлайн-семінарів, фото- та відео-матеріали, презентації спікерів/тренерів в електронному вигляді для подальшого вивчення та використання їх в роботі та сім`ї;
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
75-це особи з інвалідністю, які є одночасно профільними фахівцями, що опікуються дітьми з інвалідністю; законні представники осіб з інвалідністю (батьки) тощо. Вони є представниками організацій або батьками дітей з інвалідністю - із більш ніж 1/3 областей України, тому отриманий досвід та інформаційні матеріали від проекту відповідно розповсюджуватимуться в цих закладах та регіонах, що геометрично збільшить кількість обізнаних з проблематики відповідно до теми проекту на декілька порядків.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Проект підвищує спеціальну компетенцію з питань допомоги всім, хто навчає та виховує дітей з порушеннями психофізичного розвитку – через опрацювання сучасної системи комплексної допомоги таким дітям та закріплення її не тільки на заходах проекту, а і в подальшій роботі на місцях або в сім`ї; розповсюдженню цього досвіду між колегами та інш. батьками/опікунами особливих діток. Проект сприяє обміну досвідом та напрацюваннями, сприяє фаховому супроводу дітей, починаючи з раннього віку.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Навчально-практичний семінар «Застосування сенсорно-інтегративних технологій в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку»
Всього учасників (з них жінок)
25 (20) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
18 (15) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
5 (3) осіб
Захід
Навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дітей з комплексними порушеннями. Командний підхід».
Всього учасників (з них жінок)
25 (20) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
18 (15) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
5 (3) осіб
Захід
Навчально-практичний семінар «Використання ерготерапії в комплексній реабілітації дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Поради батькам».
Всього учасників (з них жінок)
25 (20) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
18 (15) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
5 (3) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Батьки (або інші законні представники) дітей з порушеннями психофізичного розвитку; представники громадських організацій осіб з інвалідністю; фахівці реабілітаційних та освітніх закладів, які мають інвалідність, - а це орієнтовно 54 особи. Загалом учасників усіх категорій від 75 осіб, із більш ніж однієї третьої областей України (у тому числі м. Київ).
План реалізації програми
Етапи реалізації
Проведення першого заходу проекту - Навчально-практичного семінару «Застосування сенсорно-інтегративних технологій в корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку»
Завдання
Підготувати, провести та виконати документальне звітування за першим заходом проекту.
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка: збір учасників заходу проекту – дводенного навчально-практичного офлайн-семінару; створення програми заходу; публікація анонсів заходу; пошук приміщення для проведення заходу; пошук готелю для розміщення учасників заходу; пошук перевізника для забезпечення трансферу учасників; пошук виконавця поліграфічних послуг матеріалів заходу; закупівля канцтоварів для формування роздаткових матеріалів заходу; організація харчування учасників протягом заходу; формування комплектів роздаткових матеріалів для учасників заходу; закупівля засобів для забезпечення протиепідеміологічних вимог. Проведення: заїзд /прибуття /зустріч іногородніх учасників заходу, організація проживання (поселення в готелі); трансфер іногородніх учасників заходу з готелю до місця проведення заходу і навпаки; безпосереднє проведення відповідно до запланованого таймінгу заходу проекту – дводенного навчально-практичного офлайн-семінару – у визначені дати на визначеній локації. Звітування: підготовка /розміщення у ЗМІ/розсилання прес-пакету за результатами проведення заходу проекту; відшкодування коштів за проїзд учасникам заходу; документальне звітування за підсумками реалізації заходу проекту.
Строк реалізації етапу
01 лютого 2022 — 15 травня 2022
Відповідальний виконавець
Задунайська Світлана, виконавчий директор Інституту
Етапи реалізації
Проведення другого заходу проекту - Навчально-практичного семінару «Рання реабілітація дітей з комплексними порушеннями. Командний підхід».
Завдання
Підготувати, провести та виконати документальне звітування за другим заходом проекту.
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка: збір учасників заходу проекту – дводенного навчально-практичного офлайн-семінару; створення програми заходу; публікація анонсів заходу; пошук приміщення для проведення заходу; пошук готелю для розміщення учасників заходу; пошук перевізника для забезпечення трансферу учасників; пошук виконавця поліграфічних послуг матеріалів заходу; закупівля канцтоварів для формування роздаткових матеріалів заходу; організація харчування учасників протягом заходу; формування комплектів роздаткових матеріалів для учасників заходу; закупівля засобів для забезпечення протиепідеміологічних вимог. Проведення: заїзд /прибуття /зустріч іногородніх учасників заходу, організація проживання (поселення в готелі); трансфер іногородніх учасників заходу з готелю до місця проведення заходу і навпаки; безпосереднє проведення відповідно до запланованого таймінгу заходу проекту – дводенного навчально-практичного офлайн-семінару – у визначені дати на визначеній локації. Звітування: підготовка /розміщення у ЗМІ/розсилання прес-пакету за результатами проведення заходу проекту; відшкодування коштів за проїзд учасникам заходу; документальне звітування за підсумками реалізації заходу проекту.
Строк реалізації етапу
16 травня 2022 — 31 серпня 2022
Відповідальний виконавець
Задунайська Світлана, виконавчий директор Інституту
Етапи реалізації
Проведення третього заходу проекту - Навчально-практичного семінару «Використання ерготерапії в комплексній реабілітації дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Поради батькам».
Завдання
Підготувати, провести та виконати документальне звітування за третім заходом проекту. Виконати документальне звітування за проектом у цілому.
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка: збір учасників заходу проекту – дводенного навчально-практичного офлайн-семінару; створення програми заходу; публікація анонсів заходу; пошук приміщення для проведення заходу; пошук готелю для розміщення учасників заходу; пошук перевізника для забезпечення трансферу учасників; пошук виконавця поліграфічних послуг матеріалів заходу; закупівля канцтоварів для формування роздаткових матеріалів заходу; організація харчування учасників протягом заходу; формування комплектів роздаткових матеріалів для учасників заходу; закупівля засобів для забезпечення протиепідеміологічних вимог. Проведення: заїзд /прибуття /зустріч іногородніх учасників заходу, організація проживання (поселення в готелі); трансфер іногородніх учасників заходу з готелю до місця проведення заходу і навпаки; безпосереднє проведення відповідно до запланованого таймінгу заходу проекту – дводенного навчально-практичного офлайн-семінару – у визначені дати на визначеній локації. Звітування: підготовка /розміщення у ЗМІ/розсилання прес-пакету за результатами проведення заходу проекту; відшкодування коштів за проїзд учасникам заходу; документальне звітування за підсумками реалізації проекту в цілому.
Строк реалізації етапу
01 вересня 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Задунайська Світлана, виконавчий директор Інституту
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

- мінімум за 10 днів до проведення заходів Проекту (навчально-практичних офлайн-семінарів у складі Проекту) надання до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю електронних версій детальних програм заходів для публікації на сайті Фонду;

- забезпечення донесення повідомлень про заходи Проекту до усіх зацікавлених шляхом надання інформації через розсилання на їх електронні пошти, через сторінки у соціальних мережах (через функцію «поділитись») та на інтернет-сайтах, публікація фото- та відеоматеріалів тощо;

- викладення на сайті Інституту https://rehab.org.ua/, на сторінці Інституту у соцмережах https://www.facebook.com/VGOISP/ анонсів, інформації про перебіг заходів Проекту, пост-релізів з матеріаліалами заходів;

- здійснення інформування про кожний захід Проекту за декілька тижнів до його початку, далі постійне інформування про залучених спікерів/тренерів та подальше викладення інформації про перебіг проекту; після проведення кожного заходу Проекту публікація пост-релізу та розсилання електронних матеріалів його учасникам (презентацій, фото- та відеоматеріалів тощо);

- загалом протягом проекту заплановано 120 публікацій у соціальних мережах та на інтернет-сайтах.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Подальша реалізація проекту матиме продовження свого розповсюдження через упровадження його матеріалів на місцях організаціями та сім`ями, які взяли участь у ньому. Оскільки проект заплановано як загальнодержавний, то набутий на ньому досвід учасниками буде мати практичне поширення по всій країні. Завдяки проекту в багатьох установах та сім`ях покращиться своєчасна корекція виявленої дисфункції у розвитку дитини, що призведе в подальшому до розширення життєвого простору дітей «групи ризику» та дітей з особливими освітніми потребами, за рахунок збільшення потенціалу у розвитку дитини та своєчасної реабілітації. Такий обмін досвідом та напрацюваннями вже на місцях сприятиме фаховому комплексному супроводу дітей, починаючи з раннього віку.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux