«Навчання працівників Служби судової охорони України поводженню з особами з інвалідністю»
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Період реалізації проєкту
01 червня 2022 - 30 листопада 2022
Номер проєкту
20211223-2656
Бюджет
3141756.4 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
2. Проведення заходів, які спрямовані на забезпечення виконання зобов’язань, взятих Україною в результаті ратифікації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, шляхом реалізації положень Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 № 285-р). * *При визначенні цього пріоритетного завдання необхідно додатково зазначити назву розділу, завдання та заходу.
Формат проведення проєкту
Програма
Показати повний опис
Мета програми
Мета програми: усвідомлення працівниками Служби судової охорони України особливих потреб осіб з інвалідністю, проблем та можливих перешкод у їх доступі до судових приміщень, судового розгляду, а також надання працівникам Служби судової охорони України необхідних знань щодо поводження з особами з інвалідністю в приміщеннях судів, формування у них необхідних для цього вмінь.
Актуальність програми
16 грудня 2009 року набула чинності для України Конвенція про права осіб з інвалідністю і Факультативний протокол до неї. З цього часу імплементація Конвенції є одним із пріоритетних завдань Уряду. Відповідно до взятих Україною зобов’язань, на сьогодні однією із стратегічних цілей державної політики у сфері захисту прав осіб з інвалідністю є створення суспільного середовища рівних можливостей для таких осіб та їх інтеграція у суспільне життя, переосмислення поточних соціальних послуг для створення системи підтримки, що забезпечить суспільну активність та незалежність людей з інвалідністю. Конвенція в статті 9 («Доступність») регламентує, що держави-учасниці повинні вживати належних заходів щодо забезпечення інвалідам доступу на рівні з іншими до фізичного оточення, транспорту, інформації тощо, у тому числі до будівель, усунувши перешкоди, які заважають цій доступності.Водночас стаття 13 Конвенції зобов’язує країни-учасниці забезпечити особам з інвалідністю ефективний доступ до правосуддя нарівні з іншими. При цьому ч. 2 ст. 13 вказаної Конвенції зобов’язує держави-учасниці сприяти належному навчанню осіб, які працюють у сфері здійснення правосуддя.Очевидним є те, що забезпечення безперешкодного доступу до суду осіб з інвалідністю є неможливим без наявності в приміщеннях судів працівників, які володіють необхідними знання та навичками шодо поводження з особами з інвалідністю, розуміють їх проблеми та потреби, і вміють ефективно допомогати таким особам у випадку необхідності.
Очікувані результати
Короткострокові
1) Проведено підготовку та навчання працівників Служби судової охорони України щодо поводження з особами з інвалідністю в приміщеннях судів, під час судового розгляду; 2) Виявлено проблемні питання виконання ст. 13 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю в Україні на прикладі областей, в яких проводиметься програма; 3) Зрозуміло реальний стан забезпечення прав осіб з інвалідністю в приміщеннях судів та під час судового розгляду; 4) В ході навчання проведено обговорення існуючих проблем виконання ст. 13 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та привернуто до них увагу компетентних органів та громадськості. 5) Забезпечено обмін досвідом, налагодження довгострокових контактів, отримання консультацій фахівців з конкретних поточних питань на заходах проекту. 6) Отримання учасниками заходу нових знань щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю. 7) Забезпечено взаємодію представників компетентних державних органів та громадськості у подоланні проблем та перешкод, з якими стикаються
Показати повний опис
Довгострокові
1) Виявлені у результаті провадження проектної діяльності проблеми подолані; 2) Зобов’язання України, визначені ч. 2 ст. 13 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, виконані в обсягах, передбачених цією проектною пропозицією; 3) Забезпечено реалізацію прав людей з інвалідністю, передбачених статтями 8, 13 Конвенції; 4) Враховано норми Конвенції при здійсненні правосуддя в областях, охоплених цією проектною пропозицією; 5) Підвищено рівень обізнаності про права осіб з інвалідністю в Україні; 6) Застосування вразливою категорією (особами з інвалідністю) основ соціальної захищеності у реалізації їх права на справедливий та повноважний суд, ефективної реалізації їх прав та свобод як людини і громадянина у судовому процесі відповідно до норм міжнародного та національного законодавства.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
1) Проектна діяльність охопила 16 областей України та м. Київ; 2) Кількість представників цільової аудиторії, яку планується охопити- безпосередньо учасники проекту - 25 осіб з інвалідністю, працівники Служби судової охорони – 100 осіб. 3) Інформаційною кампанією планується охопити 1000 осіб, з яких не менше 20 % є особами з інвалідністю. 4) забезпечено сприяння у виконанні Україною міжнародного зобов’язання щодо проведення навчання осіб, які працюють у сфері здійснення правосуддя відповідно до п.2 ст. 13 Конвенції про права осіб з інвалідністю.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
1) Проведено підготовку та навчання працівників Служби судової охорони України щодо поводження з особами з інвалідністю в приміщеннях судів, під час судового розгляду;2) За результатами проведеного навчання та обговорень, що мали місце під час його проведення, підготовано та укладено рекомендації для працівників Служби судової охорони України щодо сприяння забезпечення особам з інвалідністю ефективного доступу до правосуддя нарівні з іншими в приміщеннях судів, під час судового розгляду.Рекомендації будуть укладені у формі інформаційної брошури та будуть розповсюджені між представниками цільової аудиторії. Також зазначені рекомендації будуть розміщені в мережі Інтернет для того, щоб якомога більша кількість зацікавлених осіб могла скористатися ними за потреби;4) На заходах в межах проекту обговорено виклики
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Навчання працівників Служби судової охорони України. Регіональний блок І
Всього учасників (з них жінок)
20 (0) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
3 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Навчання працівників Служби судової охорони України. Регіональний блок
Всього учасників (з них жінок)
20 (0) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
3 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Навчання працівників Служби судової охорони України. Регіональний блок ІІІ
Всього учасників (з них жінок)
20 (0) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
3 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Навчання працівників Служби судової охорони України. Регіональний блок ІV
Всього учасників (з них жінок)
20 (0) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
3 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Навчання працівників Служби судової охорони України. Регіональний блок V
Всього учасників (з них жінок)
20 (0) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
3 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Фінальний захід в межах проекту
Всього учасників (з них жінок)
70 (0) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Працівники Служби судової охорони, особи з інвалідністю, представники органів державної влади
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий етап
Завдання
Складання робочих планів виконання програми. Підготовка документації з реалізації програми
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовчий етап. Проведення переговорів з партнерами, підготовка укладення договорів, організаційна робота з командою програми.
Строк реалізації етапу
01 червня 2022 — 30 червня 2022
Відповідальний виконавець
Олександр Вознюк, Голова організації
Етапи реалізації
Етап реалізації програми
Завдання
Безпосереднє навчання працівників Служби судової охорони України.
Опис заходів для здійснення етапу
Впровадження теоретичних і прикладних аспектів, пов’язаних з проблемою підготовки супруводження осіб з інвалідністю в приміщеннях судів задля забезпечення неупередженого правосуддя при реалізації прав осіб з інвалідністю - користувачів суду. Регіональний блок І (області: Одеська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька). Сприяння позитивним змінам у роботі судової сфери. Працівники охорони опановують застосовання отриманих навичок у своїй роботі, а саме щодо задоволення потреб осіб з інвалідністю під час судового процесу. Навчально-просвітницька робота з метою інклюзивності, доступності судової системи. Регіональний блок ІІ (області: Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Харківська). Проведення соціально-просвітницьких занять у сформованих групах за затвердженими темами. Мета – працівники охорони застосовують уміння та навички, необхідні для здійснення етичного поводження та допомоги особам з інвалідністю в приміщеняї судів. Регіональний блок ІІІ (області: Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Тернопільська ). Підвищення рівня інформованості працівників Служби судової охорони щодо дотримання прав та інтересів осіб з інвалідністю під час проведення судових засідань з метою розуміння проблематики, створення безбар’єрного середовища. Регіональний блок ІV (області: Київська, Черкаська, Чернігівська, Кропивницька, Полтавська, Сумська) Підвищення обізнаності для задоволення потреб осіб з інвалідністю. Регіональний блок V (області: Волинська, Рівненська, Житомирська, Хмельницька, Вінницька)
Строк реалізації етапу
15 червня 2022 — 15 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Олександр Вознюк, Голова організації
Етапи реалізації
Презентація результатів реалізації програми
Завдання
Проведення фінального заходу в межах програми
Опис заходів для здійснення етапу
Захід відбудеться в офлайн режимі для наочної практичної демонстрації результатів програми. Участь візьмуть як представники служби судової охорони так і особи з інвалідінстю – користувачі судів.
Строк реалізації етапу
15 листопада 2022 — 24 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Олександр Вознюк, Голова організації
Етапи реалізації
Підсумковий етап (звітування)
Завдання
Підведення підсумків програми, позитивна здача фінансових та інших звітів, повне фінансове закриття програми.
Опис заходів для здійснення етапу
Підведення підсумків програми, позитивна здача фінансових та інших звітів, повне фінансове закриття програми.
Строк реалізації етапу
24 листопада 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Олександр Вознюк, Голова організації
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Всі заходи заплановані в рамках реалізації програми будуть висвітлені на офіційному веб-сайті та сторінці Facebook ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів», на запланований програмою захід будуть запрошені представники органів державної влади та представники громадянського суспільства, місцеві засоби масової інформації.

Щодо строків інформування - впродовж 1-3 днів з дня проведення заходу/заходів.


Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Завдяки навчанню в межах програми працівники Служби судової охорони України отримають необхідні знання щодо поводження з особами з інвалідністю в приміщеннях судів, сформують необхідні для цього вміння та понятійний апарат. Працівники Служби судової охорони України, які пройдуть навчання також стануть своєрідними "агентами впливу", які будуть розповсюджувати отриманий досвід.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux