«Вигорання стоп!» - протидія емоційному та професійному вигоранню жінок з інвалідністю
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
6. Проведення заходів для забезпечення поліпшення становища та розширення прав і можливостей жінок та дівчат з інвалідністю.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Підвищення рівня соціально-психологічних та професійних компетенцій жінок та дівчат з інвалідністю, шляхом запобігання їх професійному та емоційному вигоранню та впровадження інклюзивного освітнього онлайн-курсу «Навички 21 століття-шлях до успіху».
Актуальність програми
В Україні налічується 2,7 млн. людей з інвалідністю, з них більше 1 млн. – жінки працездатного віку. Майже третина (27,5%) з них мають роботу. У 2021 році ВМГО «Паросток» у партнерстві з ВДПУ провели дослідження по виявленню соціально-психологічних проблем жінок з інвалідністю та матерів, які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Дослідження виявило, що криза COVID-19 вплинула на психоемоційний стан респондентів, спричинивши різні занепокоєння. 73% респондентів повідомили про наявність емоційного та професійного вигорання, спричиненого COVID-19. Але лише 2% звертались на гарячі лінії чи онлайн платформи, які надають психосоціальну підтримку, 37% не звертались для отримання консультацій та емоційної підтримки, а 8% не знали про можливість такої допомоги. Ці показники свідчать про потребу ефективної протидії емоційному та професійному вигоранню, що потребує втручання громадськості та держави. Якщо залишити без уваги дану проблему, це приведе до професійної та соціальної ізольованості, зниження якості життя вищезазначених категорій осіб. Як свідчить досвід реалізації проєктів ВМГО «Паросток» у партнерстві з Українським жіночим Фондом, дієвими інструментами протидії вигоранню є впровадження інклюзивного онлайн навчання та консультативна підтримка жінок з інвалідністю та матерів, які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Проєкт сприяє реалізації «Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року».
Очікувані результати
Короткострокові
Розроблено та впроваджено на платформі https://vumonline.ua/ інклюзивний освітній онлайн-курс «Навички 21 століття-шлях до успіху», розрахованого на 12 занять. Проведено 30 онлайн-груп підтримки фахівців із числа жінок з інвалідністю та матерів, які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку та надано індивідуальні психологічні консультації учасникам. Розроблено та розповсюджено примірники та СD-аудіо диски методичних матеріалів «Емоційне вигорання – професійна криза» та «Навички 21 століття: шлях до успіху». Розроблено, надруковано та розповсюджено примірники мотиваційних календарів «Кроки до подолання емоційного та професійного вигорання» та «Навички 21 століття – шлях до успіху». Видано коуч-зошити для учасниць інклюзивних онлайн-груп підтримки. Проведено заключну онлайн-конференцію з сурдоперекладом «Сучасні виклики для жінок з інвалідністю: від розуміння до практичних дій».
Показати повний опис
Довгострокові
Люди з інвалідністю, особливим чином жінки та матері, які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку, ефективно протидіють професійному та емоційному вигоранню, отримують знання, як розвивати професійні навички та бути успішними на ринку праці. Розроблений інклюзивний освітній онлайн курс на платформі https://vumonline.ua/ «Навички 21 століття-шлях до успіху» розміщено постійно у вільному доступі для всіх бажаючих. Буде продовжено практику проведення інклюзивних онлайн-груп підтримки жінок з інвалідністю та матерів, які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку на волонтерських засадах у рамках діяльності ГО «Паросток».
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Слухачами інклюзивного освітнього онлайн-курсу «Навички 21 століття-шлях до успіху» на 12 занять, загальною тривалістю 2 години, стануть не менш ніж 700 осіб на рік. Проведено 30 зустрічей підтримки, загальною тривалістю 45 годин (по 10 зустрічей для 3-х онлайн-груп) для фахівців із числа жінок з інвалідністю та матерів, які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Загальна кількість учасниць – не менше 80, по 26-28 осіб в кожній групі. Надано 80 індивідуальних психологічних консультацій учасницям щодо протидії емоційному та професійному вигоранню, розвитку особистих професійних якостей. Розроблено та розповсюджено серед зацікавлених сторін по 200 примірників 2-х комплектів методичних матеріалів, мотиваційних календарів, СD-аудіо дисків. Видано 80 примірників коуч-зошита для онлайн-груп підтримки фахівців із числа жінок з інвалідністю та матерів, які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку. 50 осіб стануть учасницями заключної онлайн конференції проєкту.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Зменшено рівень професійного та емоційного вигорання фахівців із числа жінок з інвалідністю та матерів, які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Сформовано мотивацію до особистісних та професійних змін 80-ти представниць цільової аудиторії шляхом проходження 2-х годинного онлайн курсу «Навички 21 століття» на 18 занять та участі в 3-х онлайн групах підтримки. Розширено спектр інклюзивних освітніх послуг для осіб з інвалідністю. Підвищено рівень толерантного ставлення до жінок з інвалідністю та матерів, які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку в Україні.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Розміщення у вільному, безстроковому доступі інклюзивного освітнього онлайн курсу на платформі https://vumonline.ua/ «Навички 21 століття-шлях до успіху» на 12 занять, загальною тривалістю 2 години.
Всього учасників (з них жінок)
600 (400) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
550 (350) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Проведення 30 зустрічей підтримки, загальною тривалістю 45 годин (по 10 зустрічей для 3-х онлайн-груп) для фахівців із числа жінок з інвалідністю та матерів, які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
Всього учасників (з них жінок)
80 (80) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
80 (80) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Розробка, виготовлення та розповсюдження 80 примірників коуч-зошита для онлайн-груп підтримки фахівців із числа жінок з інвалідністю та матерів, які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
Всього учасників (з них жінок)
80 (80) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
80 (80) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Розповсюдження по 200 примірників 2-х комплектів роздаткових методичних матеріалів, мотиваційних календарів, 30 CD-аудіо дисків для учасниць груп підтримки, бібліотек навчальних закладів, інклюзивно-ресурсних центрів.
Всього учасників (з них жінок)
200 (120) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
180 (100) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Інформаційна компанія для залучення цільової аудиторії та висвітлення новин проєкту (Створення та публікація 40 дописів на Facebook-сторінці проєкту, реклама заходів проєкту у Facebook).
Всього учасників (з них жінок)
15000 (12000) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
3500 (2000) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
5 (3) осіб
Захід
Проведення онлайн-конференції з сурдоперекладом «Сучасні виклики для жінок з інвалідністю: від розуміння до практичних дій», тривалістю 60 хвилин.
Всього учасників (з них жінок)
60 (55) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
55 (50) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Прямою цільовою аудиторією проєкту є жінки з інвалідністю – 270 тис. осіб. та матері, які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку - 160 тис. осіб. Опосередковано проєкт охоплює понад 2 млн. осіб з інвалідністю та членів їх родин. Непрямою цільовою аудиторією є працівники закладів освіти, соціальних служб та реабілітаційних закладів, представники громадських організацій осіб з інвалідністю. Проєкт дозволяє щорічно долучати до участі в інклюзивного онлайн курсу «Навички 21 століття-шлях до успіху» та поширити інформаційні матеріали, створені у процесі реалізації, для понад 600 осіб, у тому числі не менш ніж 350 жінок з інвалідністю з різних куточків України. Завдяки проведенню інформаційно-просвітницької кампанії, пряме та опосередковане охоплення аудиторії проєкту становить понад 15 тис. осіб з інвалідністю, членів їх родин, а також працівників сфери соціального захисту. Буде залучено представників 3-х громадських організацій осіб з інвалідністю до виконання заходів проєкту.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовка до реалізації основних заходів проєкту.
Завдання
Узгодження та фіналізація робочого плану проєкту. Оформлення договірних відносин з членами команди. Визначення кола постачальників послуг та медіа підтримки, укладання договорів. Розробка медіа-плану проєкту.
Опис заходів для здійснення етапу
Узгодити робочий план заходів. Розробити та укласти трудові договори з членами команди. Провести моніторинг цін на послуги, необхідні для виконання заходів проєкту. Провести переговори та підбір постачальників. Укласти договори з постачальниками послуг. Розробити та узгодити медіа-план проєкту. Укласти договори з постачальниками медіа-підтримки.
Строк реалізації етапу
03 березня 2022 — 21 березня 2022
Відповідальний виконавець
Саранча Ірина, керівник проєкту
Етапи реалізації
Розробка та створення інклюзивного освітнього онлайн курсу «Навички 21 століття-шлях до успіху».
Завдання
Створення, редагування та монтаж навчальних відеороликів курсу з сурдоперекладом та субтитрами.
Опис заходів для здійснення етапу
Розробити змістовну частину онлайн-курсу. Відзняти 12 навчальних відеороликів, створити та відкоригувати субтитри. Підготувати та адаптувати текст для сурдоперекладу, змонтувати сурдопереклад та субтитри до 12-ти занять. Розробити макет посадкової сторінки для розміщення курсу на платформі https://vumonline.ua/
Строк реалізації етапу
21 березня 2022 — 29 липня 2022
Відповідальний виконавець
Смирнова Олена, менеджер з адміністративної діяльності проєкту
Етапи реалізації
Розміщення інклюзивного освітнього онлайн курсу на платформі https://vumonline.ua/
Завдання
Розміщення навчальних відеороликів 12-ти занять курсу на онлайн-платформі https://vumonline.ua
Опис заходів для здійснення етапу
Опублікувати освітній онлайн-курс «Навички 21 століття-шлях до успіху» на платформі https://vumonline.ua/ Адміністрування курсу на платформі під час та після завершення проєкту.
Строк реалізації етапу
01 серпня 2022 — 21 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Смирнова Олена, менеджер з адміністративної діяльності проєкту
Етапи реалізації
Підготовка зустрічей підтримки для 3-х онлайн-груп фахівців із числа жінок з інвалідністю та матерів, які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
Завдання
Розробка змістової програми та складання графіку проведення 10-ти зустрічей для 3-х груп підтримки. Формування попередніх списків учасниць.
Опис заходів для здійснення етапу
Розробити програму, змістове наповнення та узгодити графік проведення 30 онлайн-груп (по 10 зустрічей для 3-х груп). Сформувати реєстраційні списки учасниць. Налаштувати трансляції на платформі Zoom.
Строк реалізації етапу
02 травня 2022 — 30 червня 2022
Відповідальний виконавець
Саранча Ірина, керівник проєкту. Смирнова Олена, менеджер з адміністративної діяльності проєкту.
Етапи реалізації
Виготовлення роздаткових навчальних та мотиваційних матеріалів на теми «Кроки до подолання емоційного та професійного вигорання» та «Навички 21 століття – шлях до успіху».
Завдання
Розробка та виготовлення коуч-зошиту для учасниць онлайн-груп підтримки. Розробка та виготовлення 2-х комплектів методичних матеріалів та мотиваційних календарів для учасниць онлайн-груп підтримки, бібліотек навчальних закладів, інклюзивно-ресурсних центрів. Формування та запис CD-аудіо дисків для учасниць онлайн-груп підтримки.
Опис заходів для здійснення етапу
Створити макети та замовити друк 80 примірників коуч-зошита для учасниць онлайн- груп підтримки фахівців із числа жінок з інвалідністю та матерів, які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Створити макети та замовити друк по 200 примірників 2-х комплектів методичних матеріалів та мотиваційних календарів. Записати та роздати 30 CD-аудіо дисків онлайн-груп підтримки.
Строк реалізації етапу
02 травня 2022 — 30 червня 2022
Відповідальний виконавець
Смирнова Олена, менеджер з адміністративної діяльності проєкту
Етапи реалізації
Проведення зустрічей онлайн-підтримки для 80-ти фахівців із числа жінок з інвалідністю та матерів, які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
Завдання
Організація технічної можливості та інклюзивної доступності проведення онлайн-груп. Проведення 30 зустрічей для 3-груп по 1,5 години, загальною тривалістю 45 годин згідно програми та графіку.
Опис заходів для здійснення етапу
Забезпечити процес формування 3-х груп та реєстрації 80-ти учасниць Реалізувати можливість сурдоперекладу під час проведення зустрічей. Провести зустрічі та надати індивідуальні психологічні консультації учасницям. Видати роздаткові та методичні матеріали, мотиваційні календарі. Отримати зворотній зв’язок від учасниць.
Строк реалізації етапу
01 липня 2022 — 30 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Саранча Ірина, керівник проєкту. Смирнова Олена, менеджер з адміністративної діяльності проєкту.
Етапи реалізації
Проведення промо-компанії проєкту
Завдання
Залучення інформаційних партнерів, що розповідають про можливість долучитись до інклюзивного освітнього онлайн курсу «Навички 21 століття-шлях до успіху». Наповнення Facebook-сторінки дописами про новинами проєкту згідно медіа-плану. Реклама курсу та онлайн-груп підтримки для фахівців із числа жінок з інвалідністю та матерів, які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
Опис заходів для здійснення етапу
Організувати співпрацю з ЗМІ, Департаментами освіти та науки регіонів України, лідерами думок, партнерами проєкту. Створити шаблони текстів дописів для соціальних мереж. Здійснити 2-3 публікації на тиждень на Facebook-сторінці проєкту. Запустити рекламу освітнього курсу та онлайн-груп підтримки у Facebook Організувати канали подальшого інформування після закінчення проєкту. Моніторинг ЗМІ та соцмереж під час проведення проєкту на предмет відгуків та публікацій матеріалів.
Строк реалізації етапу
02 травня 2022 — 21 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Крикун Павло, PR-менеджер проєкту. Саранча Ірина, керівник проєкту.
Етапи реалізації
Завершення проєкту та підведення підсумків
Завдання
Проведення заключної прес-конференції «Сучасні виклики для жінок з інвалідністю: від розуміння до практичних дій» Звітування за проєктом
Опис заходів для здійснення етапу
Організувати та провести заключну онлайн прес-конференцію з сурдоперекладом для 60-ти учасників, в т.ч. 50 жінок з інвалідністю, тривалістю 60 хвилин. Скласти змістовний та фінансовий звіти.
Строк реалізації етапу
03 жовтня 2022 — 31 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Саранча Ірина, керівник проєкту. Смирнова Олена, менеджер з адміністративної діяльності проєкту.
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Інформація для залучення зацікавлених осіб буде подаватися завчасно, що дозволить зацікавленим сторонам зробити поінформований внесок у реалізацію проєкту та допоможе охопити більше зацікавлених сторін, які бажали б взяти участь у проєкті. Надання інформації заплановано українською мовою з сурдоперекладом (за необхідності). Проєктом передбачено широке висвітлення заходів та результатів проєкту у ЗМІ.


1. Освітня платформа https://vumonline.ua/ Протягом проекту - Розміщення освітніх інклюзивних онлайн курсів та діяльності проєкту на сайті.

2. Веб-сайти ЗВО та закладів професійної (професійно-технічної) освіти регіонів України - Протягом проєкту - Розміщення інформації щодо діяльності проєкту. 

3. Веб-сайт Фонду соціального захисту людей з інвалідністю. https://www.ispf.gov.ua/ - Протягом проєкту - Розміщення інформації щодо діяльності проєкту на сайті.

4. Департамент освіти та науки Вінницької облдержадміністрації https://vin-osvita.gov.ua/ Протягом проєкту - Розміщення інформації щодо діяльності проєкту на сайті.

5. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької ОДА http://www.vin.gov.ua/dep-smp - Протягом проекту - Розміщення інформації щодо діяльності проєкту на сайті.

6. Веб-сайт Національної Асамблеї людей з інвалідністю https://naiu.org.ua/ - Протягом проєкту - Розміщення інформації щодо діяльності проєкту на сайті.

7. Веб-сайт ВГО «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю» http://inteldisabilities-coalition.kiev.ua/ - Протягом проєкту - Розміщення інформації щодо діяльності проєкту на сайті.

8. Веб-сайт Всеукраїнської організації інвалідів «Всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю України» http://soiu.com.ua/pro-voya-soyau - Протягом проєкту - Розміщення інформації щодо діяльності проєкту на сайті.

9. Місцеві ЗМІ – Протягом проєкту - Статті про проєкт у місцевих друкованих виданнях Вінниці.

10. Веб-сайт Громадський Простір https://www.prostir.ua/ - Протягом проєкту - Розміщення інформації щодо проєкту на сайті.

11. Веб-сайт Ресурсного центру ГУРТ https://gurt.org.ua - Протягом проєкту - Розміщення інформації щодо проєкту на сайті.

12. Прес-релізи протягом проєкту: оголошення про початок реалізації - оголошення проміжних результатів проєкту - поширення інформації на робочих і публічних заходах.

13. Соціальні мережі: статті, опитування, перепости, розміщення історій успіху проєкту. Протягом проєкту - Розміщення інформації щодо діяльності проєкту на сторінках соціальних мереж.

14. Сторінки інформаційних партнерів проєкту у соцмережах. Протягом проєкту - - Розміщення інформації щодо діяльності проєкту на сторінках соціальних мереж інформаційних партнерів.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Подальший розвиток проекту вбачається у тісній співпраці з громадськими організаціями осіб з інвалідністю України, Вінницькою ОДА та Вінницькою обласною радою, Вінницьким державним педагогічним університетом ім. М. Коцюбинського та освітньою платформою ВУМ з метою подальшого розвитку розпочатої діяльності та у залученні додаткових ресурсів з грантових джерел та коштів соціально спрямованого бізнесу з метою розповсюдження досвіду для громадських організацій осіб з інвалідністю України та створення нових інклюзивних онлайн продуктів. Від ВМОСРСОМКМ «Паросток» буде надано постійну волонтерську підтримку представницям громадських організацій осіб з інвалідністю України, які отримають підтримку в рамках проекту в подоланні наслідків емоційного та професійного вигорання, удосконалення соціально-психологічних та професійних компетенцій. ВМОСРСОМКМ «Паросток» буде поширювати позитивний досвід серед партнерських організацій, у тому числі через інформування громад України через ЗМІ та Інтернет щодо історій успіху проекту, включення в соціальну мережу ініціатив з організаційного розвитку організацій осіб з інвалідністю, написанні та поданні проєктних пропозицій і тим самим залученням додаткових коштів для підвищення якості надання послуг для жінок з інвалідністю та матерів, які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux