Мистецтво без меж,без кордонів.
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
2. Проведення заходів, які спрямовані на забезпечення виконання зобов’язань, взятих Україною в результаті ратифікації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, шляхом реалізації положень Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 № 285-р). * *При визначенні цього пріоритетного завдання необхідно додатково зазначити назву розділу, завдання та заходу.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Інтеграція та соціалізація осіб з інвалідністю шляхом залучення їх до культури та мистецтва, проведення інтегрованих фестивалів -"Веселка" для дітей і молоді та "Рогозів кут" для дорослих та звичайних людей в змішеному форматі онлайн та офлайн, а також проведення навчання ( вебінарів).
Актуальність програми
Значна кількість людей з інвалідністю та похилого віку є соціально пасивними, зацикленими на своїх проблемах, відірваними від громади. Ця проблема уже довгий час залишається актуальною як для нашого регіону, так і для інших. Реалізація даного проекту – ще одна можливість збільшити кількість цікавих культурних заходів для даної категорії людей, а також прискорити соціалізацію та інтеграцію їх в суспільство, тим самим згуртувати та активізувати життя громад, як на локальному рівні, так і на глобальному, залучивши до проекту представників з різних регіонів України.
Очікувані результати
Короткострокові
Налагодження тісного спілкування між людьми з інвалідністю та іншими членами громади навколо спільних інтересів та цінностей сприятеме зняттю напруги та розбудова довіри даної категорії людей до громади та сталому розвитку громади в цілому. З інформації в місцевих ЗМІ « Голос громади», «Вісник Семенівщини» та соціальних мереж про реалізацію проєкта місцева громада дізналася більше про потреби даної категорії людей, гендерні питання, соціальну рівність. Хід реалізації проєкта та його підсумки 8 раз висвітлено в місцевих ЗМІ та зроблено більше 20 постів в соціальних мережах учасниками робочої групи проєкта. За участю представників влади та місцевого самоврядування в ході реалізації проєкту налагоджено тісне спілкування з дітьми та молоддю з інвалідністю та їх батьками, вивчено їх потреби для створення додаткових можливостей розвитку творчих здібностей, покращення їх інтеграції в суспільство, що в свою чергу в даякій мірі сприяє подоланммм
Показати повний опис
Довгострокові
Успішні результати даного проекту донесуть до своїх локальних громад запрошені організації осіб з інвалідністю з інших регіонів України, що сприятиме не тільки використанню цього досвіду, а і створенню нових проектів, спрямованих на вирішення гострих соціальних проблем. Вироблений алгоритм дій під час реалізації проєкту між його учасниками, владою, бізнесом дає можливість в проведенні щорічних аналогічних заходах. Історією успіху проекта можуть скористатися інші громади, міста України, або світу. Розміщення інформації про проект в ЗМІ, сайті СРОІ, соціальних мережах сприятиме поширенню позитивного досвіду роботи, окремих його форм в організаціях інвалідів в плані розширення творчих здібностей і можливостей даної категорії людей, покращенню умов їх інтеграції в суспільство.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
В міжрегіональних інтегрованих фестивалях в форматі офлайн та онлайн «Веселка» , «Рогозів кут» прийняли участь 200 осіб з інвалідністю, з них 105 жінок і дівчат. 46 осіб взяло участь в номінації декоративно-прикладне мистецтво, зних жінок і дівчат - 30. 40% учасників фестивалів представляли інші регіони країни. Близько 5000 осіб опосередкованої аудиторії, з різни регіонів завдяки Всеукраїнській газеті «Сила духу» та соціальним мережам ознайомились з ходом і підсумками реалізації проєкту. В ході реалізації проєкту проведено два круглих стола за участю представників влади, бізнесу, ЗМІ. Проведено два навчальних вебінара. Хід реалізації проєкта та його підсумки 12 раз висвітлено в ЗМІ та зроблено більше 30 постів в соціальних мережах учасників проєкта.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Підвищення соціальної активності мешкаців однієї громади по активізації залучення осіб з інвалідністю до культури і мистецтва, тягне за собою покращення цієї роботи в інших локальних громадах області та України в цілому. Проєкт значно прискорує процес інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство. Під час проведення вебінарів учасники поглибили свої знання в цифрових технологіях та в питаннях нематеріальної культурної спадщини. Учасники проєкту мали змогу поспілкуватися, перейняти досвід. Маштабність проєкта, після її успішної реалізації, виявиться в тім що читачі, користувачі соц. мереж перейнявши позитивний досвід його проведення- проведуть аналогічні заходи в своїх локальних громадах
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Проєкт: Мистецтво без меж без кордонів. Інтегрований фестиваль "Рогозів кут"
Всього учасників (з них жінок)
120 (60) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
100 (52) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
6 (4) осіб
Захід
Проєкт: Мистецтво без меж без кордонів. Дитячий інтегрований фестиваль "Веселка"
Всього учасників (з них жінок)
80 (45) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
60 (30) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
2 (2) осіб
Захід
Проєкт: Мистецтво без меж без кордонів. Навчальний вебінар «Підсилення цифрових навиків для учасників фестивалю»
Всього учасників (з них жінок)
40 (20) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
2 (2) осіб
Захід
Проєкт Мистецтво без меж без кордонів. Вебінар «Нематеріальна культурна спадщина, як ресурс розвитку громад»
Всього учасників (з них жінок)
40 (20) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
2 (2) осіб
Захід
Проєкт Мистецтво без меж без кордонів. Круглий стіл "Презентація проєкту за участю представників влади, бізнесу, ЗМІ."
Всього учасників (з них жінок)
15 (10) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10 (8) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Проєкт Мистецтво без меж без кордонів. Круглий стіл "Презентація проєкту за участю представників влади, бізнесу, ЗМІ."
Всього учасників (з них жінок)
15 (10) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10 (8) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Діти, молодь з інвалідністю, особи з інвалідністю та пересічні громадяни нашої громади і інших регіонів України.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Етап планування
Завдання
Провести підготовку для реалізації проєкту
Опис заходів для здійснення етапу
1. Сформувати команду. 2. Провести перше засідання. 3.Сформувати чіткий план дій. 4. Розподіл обов"язків між членами робочої групи шляхом спільного обговорення. 5. Розробити положення про фестивалі. 6. Розробити макет інформаційного бюлетеня, буклета. 7. Підготуватися до проведення круглого столу по презентації проєкта за участю представників влади, бізнесу, ЗМІ. 8. Заключення договорів та придбання необхідних послуг, матеріалів та обладнання для успішної реалізації проєкту.
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 30 квітня 2022
Відповідальний виконавець
Кобильченко Павло Павлович.
Етапи реалізації
Етап реалізації
Завдання
Організація і проведення інтегрованих фестивалів "Рогозів кут" та "Веселка " для дітей.
Опис заходів для здійснення етапу
1. Написати сценарій. 2. Провести репетиції учасниками інтегрованих фестивалей офлайн. 3. Провести відеозаписи художніх номерів які будуть виконуватися онлайн та офлайн для монтажу фільма. 4.Отримати та обробити анкети та відеозаписи учасників онлайн фестивалю з інших регіонів України. 5.Придбання грамот, призів, подарунків для нагородження учасників. 6.Проведення фестивалю "Веселка" та "Рогозів кут". 7. Підведення підсумків та нагородження учасників. 8. Відправка нагород учасникам онлайн фестивалю. 9.Обробка і монтаж відео-фільма. 10 Надання інформації в ЗМІ та соц.мережі. 11 Розміщення фільма на ютуб сторінці.
Строк реалізації етапу
01 травня 2022 — 30 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Кобильченко Павло Павлович
Етапи реалізації
Етап звітування
Завдання
Звітування за проєкт.
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення круглого столу по підсумках реалізації проєкту. Моніторинг. Підготувати описовий та фінансовий звіт та переслати організатору. Отримати підтвердження про прийняття звіту організатором.
Строк реалізації етапу
01 жовтня 2022 — 31 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Кобильченко Павло Павлович
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Команда проекту планує застосувати широкий спектр комунікативних методів (усних - презентації проекту, прес-конференція; письмові - статті, інформативні та презентаційні матеріали у друкованих ЗМІ і соцмережах, буклети, афіші, флаєри, листівки, тощо), заходів та каналів як з метою розповсюдження інформації щодо проекту, так і збирання індикативної інформації щодо ефективності проекту та систематизації досвіду для подальшого розвитку проектних ідей, створення нових партнерств.

Комунікація з представниками цільової групи проєкта, враховуючи їх вік, місце проживання відбуватиметься через ЗМІ, листівки, запрошення, відділ соціального захисту, телефонні дзвінки, соціальні мережі. Для більш молодших учасників використовуватимуться також месенджери, вебсайти, публічні презентації тощо.

Просування проекту для всіх цільових аудиторій проходитиме шляхом безкоштовного розміщення інформації у ЗМІ:   в районних газетах «Голос громади», «Вісник Семенівщини», всеукраїнській «Сила духу» , в соціальних мережах   «Семенівські Вісті»]:facebook.com/groups/semenivski.visti/

 «Голос громади» https://www.facebook.com/golossemenivka?

Соц. мережах ГО:

https://www.youtube.com/channel/UCTFmDW7RQBYxNwEDTwkjYZA/videos

https://www.facebook.com/groups/2812190312378627

Соц. мережах команди проєкта:

https://www.facebook.com/luba1959

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007109493413, та соціальних мережах учасників з інших регіонів.

Публікації в ЗМІ будуть розміщуватись два раз на місяць.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Фестиваль «Рогозів кут» проводиться щорічно з 2013 року, в 2020 році він проводився в онлайн форматі. З райнного він переріс в регіональний потім у Всеукраїнський. Він проводиться за рахунок коштів бюджету селищної рада та спонсорських. https://www.youtube.com/channel/UCTFmDW7RQBYxNwEDTwkjYZA/videos Фінансові можливості ГО за останні два роки: в 2020 році з місцевого бюджету виділено 169076 грн. спонсорських коштів залучено 40000грн., в 2021 році з бюджету - 129500грн. спонсорських - 52000грн. (+ грантові кошти), на 2022 рік виділяється 155211грн. В 2022 році проведем інтегровані фестивалі ( надіємся) в офлайн форматі. Сталість проєкту забезпечується стратегією діяльності ГО, де пріоритетом стоїть залучення осіб з інвалідністю до культури і мистецтва.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux