«МОНІТОР СТРАТЕГІЇ»
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
4. Проведення заходів, які спрямовані на забезпечення захисту прав осіб з інвалідністю відповідно до завдань, визначених в Плані дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021-2023 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 № 756-р).* *При визначенні цього пріоритетного завдання необхідно додатково зазначити номер та найменування заходу.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
1. Мета проєкту: сприяння створенню безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю відповідно до визначених завдань для досягнення стратегічних цілей Національної стратегії із створення безперешкодного простору в Україні на період до 2030 року, що передбачає виконання пріоритетного завдання №3 Конкурсу з визначення програм (проектів, заходів) для громадських об'єднань осіб з інвалідністю у 2022 році Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Проєкт спрямований на проведення всеукраїнського громадського моніторингу та висвітлення отриманих результатів на порталі громадської організації «Всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю України», узагальнення результатів та аналізу стану безбар’єрності за Напрямом 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року в частині відсутності бар’єрів для маломобільних громадян у реалізації їх творчого та духовного потенціалу, надання пропозицій і рекомендацій органам влади, організаціям, установам та суб”єктам господарювання по ефективній реалізації заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, зокрема в частині суспільної безбар’єрності.Проєкт відповідає завданню №1 «Проведення аналізу стану безбар’єрності» Плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року .
Актуальність програми
Актуальність проєкту: зумовлена необхідністю виконання схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366-р Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року та затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 р. № 883-р Плану Заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, у якому відповідальними виконавцями визначено також громадські організації. Громадська організації «Всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю України» структурно об’єднує 22 регіональні громадські організації, які захищають та відстоюють права та свободи осіб з інвалідністю, їх родин, опікунів та піклувальників вже понад 31 рік. Досвідчений кадровий та мінімально необхідний технічний ресурс громадської організації, наявність регіональних офісів дозволяють у напрацьованому десятками років партнерстві з органами влади вирішувати питання покращення якості життя людей з інвалідністю, зокрема реалізуючи заходи Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року у регіонах. Своєчасність проєкту також обумовлена низкою завдань, визначених до виконання органам влади та громадським організаціям у Національній Стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2026 роки, затверджених Указом Президента України №487/2021від 27 вересня 2021 року.
Очікувані результати
Короткострокові
Проведено серію навчальних тренінгів регіональних громадських моніторів по напряму Національної стратегії «Суспільна та громадянська безбар’єрність». Створено портал громадської осганізації «Всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю України».Здійснено моніторинг об’єктів культури та релігій для визначення їх доступності для маломобільних громадян.Здійснено моніторинг послуг та пропозицій культурних продуктів закладів культури і релігій для визначення їх доступності для людей з інв.
Показати повний опис
Довгострокові
Підвищення професійного рівня активу громадських організацій які здійснюют моніторинг заходів із реалізації Національної стратегії та здійснюють комунікацію з органами виконавчої влади по ефективній реалізації цих заходів, що затверджені державним та регіональними планами.Вдосконалення нормативно-законодавчого підгрунтя для розширення інструментів комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг для усіх вікових категорій громадян через їх творчий розвиток та вдосконалення, самозайнятість .
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Підготовлено групу громадських моніторів з питань безбар’єрності у напрямку Національної стратегії «Суспільна та громадянська безбар’єрність».- 12 осіб. Проведено 4 навчальні тренінги для регіональних громадських моніторів(40 осіб) по наповненню регіональних сторінок інформацією, яка стосується проєкту – результатів моніторингів, заходи впливу та їх результатів. У 12 регіонах України здійснено моніторинг 72 об’єктів культури та релігій для визначення їх доступності для маломобільних громадян.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Усунення бар’єрів на шляху до участі громадян з інвалідністю , їх об’єднань у суспільно-політичному та культурному житті громад та держави. Людям з інвалідністю створено сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності. Напрацьовані практичні порадники у досягненні стратегічних цілей Національної стратегії за напрямком «Суспільна та громадянська безбар’єрність»,
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
"МОНІТОР СТРАТЕГІЇ"
Всього учасників (з них жінок)
45 (20) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
36 (12) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Особи з інвалідністю з порушеннями опорно – рухового апарату різного віку, які прагнуть до духовного та творчого розвитку та які потребують його.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Укласти договір про реалізацію проєкту. Розробка документації проєкту, тиражування.Доведення мети та цілей проєкту, відібрання 12 осередків для реалізації проєкту, постановка завдань.Укладання 12 договрів про надання інформаційних послуг визначеними для реалізацію проєкту осередками ГО «ВО СОІУ».Укладання договору про розробку та створення порталу ГО «ВО СОІУ».Навчання громадських моніторів.
Опис заходів для здійснення етапу
Укладання договору про реалізацію проєкту Розробка документації проєкту, тиражування.Зібрання проєктної команди в режимі онлайн, доведення стратегічних цілей, постановка завдань.Укладання договорів про надання інформаційних послуг та послуг зі створення багатофункціонального корпоративного порталу з подальшим здійсненням SEO просування, технічного обслуговування та періодичного удосконалення порталу.Проведення навчальних тренінгів для регіональних громадських моніторів по наповненню регіональних сторінок інформацією, яка стосується проєкту – результатів моніторингів, заходи впливу та їх результатів.
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 31 травня 2022
Відповідальний виконавець
Назаренко В.В.-Голова ГО ВО СОІУ Савчук А.М.- керівник проєкту "МОНІТОР СТРАТЕГІЇ" Кириленко Т.В.- комунікаційний менеджер
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Моніторинг об’єктів культури та релігій.Моніторинг послуг та пропозицій культурних продуктів.Оприлюднення інформації про результати моніторингів та вжиті заходи впливу.Складання аналітичної довідки по результатам моніторингів.Оприлюднення інформації аналітичного дослідження.Адаптація порталу для слабозорих людей.
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення моніторингів 72 об’єктів культури та релігій для визначення їх доступності для маломобільних громадян.Проведення моніторингів послуг та пропозицій культурних продуктів 72 закладів культури і релігій для визначення їх доступності для людей з інвалідністю.Інформацію, яка стосується проєкту – результатів моніторингів, заходів впливу та їх результатів оприлюднено на порталі ГО «ВО СОІУ».Складено і оприлюднено аналітичну довідку по результатам регіональних моніторингів, методів та способів реагування (впливу) на результати моніторингу.Рекомендації (досвід) по способам та методам взаємодії з органами місцевого самоврядування, іншими органами влади, по створенню безбар’єрного простору в Україні за напрямком «Суспільна та громадянська безбар’єрність» Національної стратегії оприлюднено на порталі ГО «ВО СОІУ».Портал ГО «ВО СОІУ» адаптовано для користування людьми із слабким зором.
Строк реалізації етапу
01 червня 2022 — 01 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Савчук А.М.- керівник проєкту "МОНІТОР СТРАТЕГІЇ" Кириленко Т.В.-комунікаційний менеджер
Етапи реалізації
Завершальний
Завдання
Обмін досвідом.Підготовка до звіту. Подання пропозицій змін, по вдосконаленню 4-х Законів України у напрямку усунення дискримінаційних бар’єрів щодо творчого розвитку людей з інвалідністю, їх самозайнятості у творчості: «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про соціальні послуги», «Про культуру».Звітування.
Опис заходів для здійснення етапу
Проведено онлайн конференції по обміну досвідом реалізації регіональних моніторингових та впливових заходів.Складання та презентація звітів по результатам реалізації проєкту (онлайн).Укладання та подання звіту про реалізацію проєкту.
Строк реалізації етапу
01 листопада 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Назаренко В.В. - голова ГО ВО СОІУ Савчук А.М.- керівник проєкту "МОНІТОР СТРАТЕГІЇ" Кацкова О.Г.-Бухгалтер проєкту Кириленко Т.В.-комунікаційний менеджер
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Оприлюднення поетапного проведення проекту "МОНІТОР СТРАТЕГІЇ"

        www.soiu.org.ua

·        https://www.facebook.com/voi.soiu

Всеукраїнські періодичні друковані видання:

·        «БЕРЕГ НАДІЇ»,

·        «БЛАГОВІСТ»,

·        «СИЛА ДУХУ»,

·        Інші ЗМІ.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Прогнозовані перспективи подальшого використання результатів виконання проєкту полягають у сталості практично напрацьованої моделі впливу (лобіювання) на органи влади задля проміркованого планування та реалізації заходів із створення безбар’эрного простору в Україні та перенесення матриці цього проєкту на інші напрями Національної стратегії у наступні роки. У кінцевому результаті відбудеться: 1. Створення безбар’єрного суспільного простору для духовного та культурного розвитку людей з інвалідністю, їх самореалізації та сприяння самозайнятості і професійній культурно – мистецькій діяльності. 2. Підвищення професійного рівня активу громадських організацій які здійснюют моніторинг заходів із реалізації Національної стратегії та здійснюють комунікацію з органами виконавчої влади по ефективній реалізації цих заходів, що затверджені державним та регіональними планами. 3. Вдосконалення нормативно-законодавчого підгрунтя для розширення інструментів комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг для усіх вікових категорій громадян через можливість їх творчого розвитку та вдосконалення, самозайнятість та підприємництво.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux