Правова абетка для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень та їх законних представників
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
9. Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю та гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво та інформування осіб з інвалідністю щодо можливих видів соціальної допомоги, самостійного проживання, деінституалізації, тощо.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Інформування осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень про права, пільги, соціальний захист у доступному форматі (друковані повідомлення – у форматі легкого читання), та їхніх законних представників осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень щодо можливих видів соціальної допомоги, самостійного проживання, деінституалізації тощо шляхом запровадження циклу вебінарів «Правова абетка законного представника», розроблення проекту соціальної послуги «інформування» в застосунку до людей з інтелектуальними порушеннями та їх законних представників із використанням формату легкого читання, а також надання їм спеціалізованої правової допомоги за індивідуальними і груповими зверненнями про порушення прав.
Актуальність програми
17-річний досвід ВГО «Коаліція» переконує, що люди з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень (далі – ІП) зазнають множинної дискримінації, адже багато державних заходів із захисту прав осіб з інвалідністю не поширюються на цю групу, а 4 рекомендації Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю державі Україні від 2015 року для названої цільової групи щодо виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю не виконано. Хоча соціальна послуга «інформування» гарантована для всіх, українцям з ІП не надають інформації у доступному для них форматі. Отже, системним порушенням статті 9 пункту 2f Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю є відсутність інформування цільової групи про їхні права спрощеною мовою, зокрема – друкованих текстів у режимі легкого читання. За даними Мінсоцполітики близько 40 тисяч українців визнано судом недієздатними, або їхню дієздатність обмежено. Інтереси непрацездатних громадян часто представляють їхні батьки опікуни і піклувальники які є законними представниками осіб з інвалідністю внаслідок ІП. Часто фахівці безоплатної правової допомоги не знають нюансів доступу до державних медичних і соціальних гарантій, забезпечення майнових прав. Законним представникам недієздатних, обмежено дієздатних, непрацездатних осіб необхідна правова допомога за індивідуальними зверненнями про множинні і часто системні порушення прав, яка поєднуватиме фахові знання із особистим досвідом сотень українців, які опинилися в аналогічній ситуації і змогли знайти вихід.
Очікувані результати
Короткострокові
1.інформування осіб з ІП про їхні права спрощеною мовою, у форматі легкого читання (далі - ФЛЧ): випуск щомісячних електронних бюлетенів на правову тематику у ФЛЧ 2.6 дистанційних вебінарів для законних представників «Правова абетка законного представника» 3.індивідуальне та групове консультування за запитами законних представників 4.проект державного стандарту соціальної послуги «інформування» у його застосунку для осіб з інвалідністю внаслідок ІП 5.підтримка сайту для осіб з ІП, фахівців, бат
Показати повний опис
Довгострокові
1. Виконання державних гарантій стосовно забезпечення соціальної послуги «інформування» у форматі, доступному для осіб з інвалідністю внаслідок ІП. 2. Попередження інституціалізації повнолітніх осіб з інтелектуальними порушеннями завдяки доступному інформуванню, що допоможе їм більш повно використовувати потенціал соціального захисту.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
1. Понад 5тис. осіб з ІП отримають доступ до інформації про свої права у ФЛЧ (бюлетень «Правова абетка», сайт, ФБ) 2. До 2 тисяч законних представників осіб з ІП, фахівців будуть охоплені просвітницько-інформаційною кампанією щодо можливих видів соцдопомоги 3. 300 осіб (законні представники, фахівці, люди з інвалідністю, представники влади) візьмуть участь в 6 онлайн вебінарах 4. 100 осіб отримають індивідуальне юридичне консультування 5. 12 НДО отримають послуги з групового консультування
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
1.Підвищення рівня поінформованості осіб з ІП про їхні права у ФЛЧ. 2.Підвищення спроможності опікунів, піклувальників, законних представників відстоювати права недієздатних, обмежено дієздатних, непрацездатних українців у разі порушень їхніх прав. 3.Сприяння нормуванню соціальної послуги «інформування» з урахуванням специфіки осіб з ІП та із застосуванням доступного для них формату легкого читання. 4. Підвищення спроможності профільних НДО здійснювати адвокацію прав цільової групи.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
1.1.Підготовка доступних інформаційних бюлетенів для осіб з інвалідністю внаслідок ІП з питань прав, пільг, видів допомоги у форматі легкого читання
Всього учасників (з них жінок)
5000 (2500) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
5000 (2500) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
2.Запровадження механізму регулярного дистанційного інформування законних представників про права підопічних осіб з інвалідністю та сімей завдяки проведенню циклу з 6 вебінарів «Правова абетка законного представника»
Всього учасників (з них жінок)
300 (280) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (15) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
5 (5) осіб
Захід
3.Організація індивідуального та групового консультування за запитами опікунів, піклувальників недієздатних та обмежено дієздатних осіб і законних представників непрацездатних осіб з інвалідністю, а також колективних звернень ГОІ
Всього учасників (з них жінок)
115 (110) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10 (8) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Особи з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, які потребують інформування про свої права, пільги, види соціального захисту у доступному форматі, що гарантовано пунктом 2f статті 9 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю (біля 10 тисяч осіб, які входять до мережі ВГО «Коаліція»). Опікуни громадян, чию недієздатність встановлено у судовому порядку, та піклувальники осіб, дієздатність яких обмежено – усього близько 40 тисяч осіб за даними Мінсоцполітики (2019). Батьки, які мають право представляти інтереси своїх непрацездатних повнолітніх доньки/сина без спеціальних на те повноважень за статтею 154 Сімейного кодексу (повнолітні доньки чи сини формально залишаються дієздатними) – така статистика не ведеться. Колективи 118 профільних ГОІ, благодійних організацій, комунальних закладів – 10 тисяч осіб з інвалідністю та їх сімей (понад 30 тисяч осіб).
План реалізації програми
Етапи реалізації
Основний
Завдання
1.Запровадження інформування осіб з інвалідністю внаслідок ІП про їхні права спрощеною мовою, зокрема – друкованих текстів у форматі легкого читання (далі - ФЛЧ): випуск щомісячних, починаючи з другого місяця виконання проєкту, електронних бюлетенів на правову тематику у режимі легкого читання, яка буде дублювати вебінари
Опис заходів для здійснення етапу
1.1.Підготовка доступних інформаційних бюлетенів для осіб з інвалідністю внаслідок ІП з питань прав, пільг, видів допомоги у форматі легкого читання 1.2. Узагальнення досвіду та відгуків і розроблення уніфікованої структури бюлетеню
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 31 липня 2022
Відповідальний виконавець
Кравченко Раїса, експерт
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
2.Запровадження механізму регулярного дистанційного інформування законних представників про права підопічних осіб з інвалідністю та сімей завдяки проведенню циклу з 6 вебінарів «Правова абетка законного представника»
Опис заходів для здійснення етапу
2.1.Вивчення думки законних представників щодо пріоритетних потреб у правовому інформуванні 2.2.Повідомлення потенційних слухачів вебінарів про графік їх проведення, тематику, збір запитань.
Строк реалізації етапу
01 лютого 2022 — 28 лютого 2022
Відповідальний виконавець
Клепець Юлія, керівник проєкту
Етапи реалізації
Основний
Завдання
2.Запровадження механізму регулярного дистанційного інформування законних представників про права підопічних осіб з інвалідністю та сімей завдяки проведенню циклу з 6 вебінарів «Правова абетка законного представника»
Опис заходів для здійснення етапу
2.3. Проведення 6 інформаціцно-правових вебінарів для законних представників
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 31 липня 2022
Відповідальний виконавець
Ковалів Наталія, юрисконсульт
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
3.Організація індивідуального та групового консультування за запитами опікунів, піклувальників недієздатних та обмежено дієздатних осіб і законних представників непрацездатних осіб з інвалідністю, а також колективних звернень ГОІ
Опис заходів для здійснення етапу
3.1. Оприлюдненн інфомації про консультування юриста
Строк реалізації етапу
01 лютого 2022 — 28 лютого 2022
Відповідальний виконавець
Майорова Надія, інформаційний менеджер
Етапи реалізації
Основний
Завдання
3.Організація індивідуального та групового консультування за запитами опікунів, піклувальників недієздатних та обмежено дієздатних осіб і законних представників непрацездатних осіб з інвалідністю, а також колективних звернень ГОІ
Опис заходів для здійснення етапу
3.2.Проведення індивідуального і групового юридичного консультування з оприлюдненням запитань і відповідей за згодою заявника
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 31 липня 2022
Відповідальний виконавець
Майорова Надія, інформаційний менеджер
Етапи реалізації
Основний
Завдання
4. Розроблення проекту державного стандарту соціальної послуги «інформування» у його застосунку для осіб з інвалідністю внаслідок ІП завдяки використанню доступного формату письмового інформування – формату легкого читання
Опис заходів для здійснення етапу
4.1.Розроблення проекту державного стандарту інформування про права, пільги, види державної допомоги для громадян з інтелектуальними порушеннями із застосуванням друкованих повідомлень у форматі легкого читання 4.2. Обговорення проекту державного стандарту інформування цільової групи серед 117 ГОІ та представлення Мінсоцполітики
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 31 липня 2022
Відповідальний виконавець
Кравченко Раїса, експерт
Етапи реалізації
Основний
Завдання
5. Інформування суспільства щодо протидії стигмі,розв’язання проблем осіб з інвалідністю у державі та формування позитивного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю
Опис заходів для здійснення етапу
5.1. Інформування в соцмережах (на сторінках ВГО «Коаліція» партнерських НДО) 5.2.Розміщення електронних бюлетенів на сайтах Prosto-Pro.com.ua i samosadvokaty.in.ua та ФБ пости
Строк реалізації етапу
01 лютого 2022 — 31 липня 2022
Відповідальний виконавець
Майорова Надія, інформаційний менеджер
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Здебільшого Інтернет інформування протягом усього терміну виконання проєкту: два сайти – у форматі легкого читання samoadvokaty.in.ua та сайт для фахівців і законних представників Prosto-Pro.com.ua, веб сторінки 30 організацій, колективи яких є членами ВГО «Коаліція», Фейсбук сторінки ВГО «Коаліція», ютуб-сторінка ВГО «Коаліція» 

Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux